Розраховуємо лікарняні

В обраному У обране
Друк
Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Лютий, 2017/№ 14
Протокол комісії (уповноваженого) із соцстрахування і лікарняний лист на столі. Час розрахувати працівнику оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності і допомогу по тимчасовій непрацездатності. І не забудьте про обмеження! Які ще обмеження? — запитаєте ви. Зараз все розповімо і покажемо на прикладах.

Розрахунок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності і допомоги по тимчасовій непрацездатності здійснюємо відповідно до Порядку № 1266*. Суму лікарняних знаходимо за формулою:

* Зауважте, 04.07.2015 р. Порядок № 1266 було викладено в новій редакції.

Б = ДВ х К,

де ДВ — денна виплата, розрахована залежно від страхового стажу працівника;

К — кількість календарних днів, що припадають на період непрацездатності.

У свою чергу, денну виплату знаходимо так:

ДВ = ЗПсер х С : 100,

де ЗПсер — розмір середньоденної заробітної плати;

С — відсоток оплати листка непрацездатності, що встановлюється залежно від страхового стажу.

Про те, як розрахувати середньоденну зарплату, ми з вами говорили на с. 17. Отже, переходимо одразу до відсотка оплати (див. табл. 1).

Таблиця 1. Відсоток оплати днів тимчасової непрацездатності залежно від страхового стажу

Страховий стаж

% середньої зарплати

до 3 років

50

від 3 до 5 років

60

від 5 до 8 років

70

понад 8 років

100

пільгові категорії працівників* незалежно від страхового стажу

* Це особи, віднесені до 1 — 3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно зі ст. 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XIІ; один з батьків або особа, яка їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, які постраждали від Чорнобильської катастрофи; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII; особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань згідно із Законом України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-III; донори, які мають право на пільгу на підставі ст. 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.95 р. № 239/95-ВР.

Зазвичай відсоток оплати листка непрацездатності (С) розраховує відділ кадрів або уповноважена на це особа і зазначає в лікарняному листку. А допомогти розібратися з розрахунком страхового стажу вам допоможе стаття «Визначаємо страховий стаж для лікарняного правильно» на с. 24.

Важливо! При розрахунку виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю необхідно враховувати обмеження, установлені Законом № 1105. Усі їх можна умовно розбити на загальні та спеціальні. Розглянемо ці обмеження.

Загальні обмеження за сумою лікарняних

Загальні обмеження писано для застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку становить 6 місяців і більше. Озвучимо ці обмеження.

Сума лікарняних з розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази справляння ЄСВ, з якої сплачувався ЄСВ

Крім того, середньоденна заробітна плата не може перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ з розрахунку на один календарний день.

Як це виконати?

Крок 1. Розраховуємо середньоденну зарплату виходячи з фактично нарахованої зарплати в розрахунковому періоді.

Крок 2. Визначаємо середньоденну зарплату виходячи з розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, що діяв в останньому місяці розрахункового періоду (далі — обмежуючий показник). Для цього максимальну базу ділимо на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Крок 3. Проводимо порівняльний розрахунок. Сума фактичної середньоденної зарплати:

— не перевищує обмежуючий показник? У цьому випадку в розрахунку денної виплати братиме участь сума фактичної середньоденної зарплати;

— порушує обмежуючий показник? Тоді для розрахунку денної виплати використовуємо суму порушеного показника (тобто середньоденну зарплату, розраховану виходячи з розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, що діяв в останньому місяці розрахункового періоду).

Крок 4. Розраховуємо денну виплату, обчислюємо суму лікарняних. Якщо працівник хворів частину місяця, жодних порівняльних розрахунків більше не проводимо.

Але (!) якщо працівник був непрацездатний один (або більше) календарний місяць, суму лікарняних, нарахованих за такий повний місяць хвороби, порівнюємо з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ, що діяла в останньому місяці розрахункового періоду.

Якщо сума лікарняних за повний місяць непрацездатності перевищить максимальну величину, «обрізуємо» її до рівня максимальної величини

За «рвані» (неповні) календарні місяці хвороби лікарняні нараховуємо та виплачуємо у фактичному розмірі.

Межі за сумою лікарняних див. у табл. 2.

Таблиця 2. Межі за сумою лікарняних у 2017 році

Вид обмеження

Початок тимчасової непрацездатності

Розмір лікарняних у розрахунку на місяц, грн.

мінімальний

максимальний

Спеціальне(1)

Січень — грудень 2017 року

3200,00

Загальне(1)

Січень — травень 2017 року

40000,00(2)

Червень — грудень 2017 року

42100,00(3)

(1) Спеціальні обмеження (про них ми з вами поговоримо нижче) передбачено для застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом останніх 12 місяців становить менше 6 місяців. Для решти застрахованих осіб — загальні обмеження.

(2) Крім того, середньоденна заробітна плата не може перевищувати 1314,06 грн. (40000,00 грн. : 30,44).

(3) Також урахуйте, що середньоденна зарплата не може перевищувати 1383,05 грн. (42100,00 грн. : 30,44).

Приклад 1. Працівник, який був прийнятий на роботу з 12 грудня 2016 року, хворів з 1 січня по 7 лютого 2017 року. Листки непрацездатності, що підтверджують період хвороби (первинний та його продовження), надані в лютому. Страховий стаж працівника — 10 років і 3 місяці. Згідно з довідкою за формою № ОК-5 за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку працівник заробив собі страховий стаж більше 6 місяців.

На цьому підприємстві перед настанням страхового випадку працівник відпрацював менше одного місяця. Розрахунковий період з 12 по 31 грудня 2016 року (20 к. дн.).

У розрахунковому періоді працівнику нараховано зарплату в сумі 30681,82 грн., на яку було нараховано ЄСВ.

Визначимо суму фактичної середньоденної зарплати:

30681,82 : 20 = 1534,09 (грн.).

Розрахуємо суму обмежуючого показника:

40000,00 : 30,44 = 1314,06 (грн.),

де 40000,00 грн. — максимальна величина бази нарахування ЄСВ, що діяла у грудні 2016 року.

Оскільки фактична середньоденна зарплата (1534,09 грн.) перевищує величину обмежуючого показника (1314,06 грн.), у розрахунках денної виплати орієнтуємося на 1314,06 грн.

Стаж працівника 10 років і 2 місяці. Денна виплата — 1314,06 грн.

Сума лікарняних (оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності і допомоги по вагітності та пологах) за січень 2017 року дорівнює:

1314,06 х 31 = 40735,86 (грн.).

Її величина перевищує максимальну величину бази нарахування ЄСВ, що діяла у останньому місяці розрахункового періоду (тобто у грудні 2016 року) (40000,00 грн.). Тому суму лікарняних за січень «обрізуємо» до 40000,00 грн.

Розрахуємо суму лікарняних за дні хвороби в лютому:

1314,06 х 7 = 9198,42 (грн.).

Загальна сума лікарняних, нарахованих працівнику за час хвороби з 1 січня по 7 лютого 2017 року, — 49198,42 грн. (40000,00 + 9198,42).

Спеціальні обмеження за сумою лікарняних

Спеціальні обмеження передбачено для застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом останніх 12 місяців становить менше 6 місяців. У таких осіб

сума лікарняних з розрахунку на місяць не може бути вище за розмір мінзарплати, установленої законом у місяці настання страхового випадку

Щоб дотримати наведені вище обмеження, діємо так.

Крок 1. Розраховуємо середньоденну зарплату виходячи з фактично нарахованої зарплати в розрахунковому періоді.

Крок 2. Визначаємо середньоденну зарплату виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діяв у місяці настання страхового випадку. Яким чином? Просто суму такої «мінімалки» поділимо на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Крок 3. Проводимо порівняльні розрахунки. Сума фактичної середньоденної зарплати:

— не перевищує мінімальну середньоденну зарплату? У цьому випадку в розрахунку денної виплати братиме участь сума фактичної середньоденної зарплати;

— «переступила» через неї? Тоді для розрахунку денної виплати використовуємо мінімальну середньоденну зарплату.

Крок 4. Розраховуємо денну виплату, обчислюємо суму лікарняних. Якщо працівник хворів частину місяця, розраховуємо йому лікарняні у звичайному порядку.

А ось якщо працівник був непрацездатний один (або більше) календарний місяць, суму лікарняних, нарахованих за такий повний місяць хвороби, порівнюємо з розміром мінімальної зарплати, що діяв у місяці настання страхового випадку.

Якщо сума лікарняних виявиться вищою, «обрізуємо» її до рівня мінімальної зарплати, що діяла в місяці настання страхового випадку.

За «рвані» (неповні) календарні місяці хвороби лікарняні нараховуємо та виплачуємо у фактичному розмірі

Приклад 2. Працівниця, яка вийшла з відпустки для догляду за дитиною до 6 років 21 грудня 2016 року, хворіла з 27 грудня 2016 року по 31 січня 2017 року. Лікарняні листи (первинний та його продовження) надано до комісії із соцстрахування в лютому 2017 року.

У розрахунковому періоді працівниця не відпрацювала жодного дня у зв’язку з відпусткою для догляду за дитиною до 6 років. Оклад працівниці — 4000,00 грн. Страховий стаж — 4 роки. При цьому за останні 12 місяців перед початком хвороби працівниця заробила собі страховий стаж менше 6 місяців.

Оскільки працівниця в розрахунковому періоді не відпрацювала жодного дня, розрахунок середньоденної зарплати здійснюємо з окладу.

Сума фактичної середньоденної зарплати дорівнює:

4000,00 : 30,44 = 131,41 (грн.).

За останні 12 місяців працівниця заробила собі страховий стаж менше 6 місяців. Тому застосовуємо спеціальні обмеження. Розрахуємо суму мінімальної середньоденної зарплати:

1600,00 : 30,44 = 52,56 (грн.),

де 1600,00 грн. — це сума мінімальної заробітної плати, що діяла в місяці настання страхового випадку (у грудні 2016 року).

Як бачите, сума фактичної середньоденної зарплати (131,41) вище мінімальної середньоденної (52,56). Тому розрахунок денної виплати проводитимо виходячи з 52,56 грн.

Сума денної виплати становитиме:

52,56 х 60 % : 100 % = 31,54 (грн.).

Сума лікарняних за період хвороби у грудні 2016 року (оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності):

31,54 х 5 = 157,70 (грн.).

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої за дні хвороби в січні 2017 року:

31,54 х 31 = 977,74 (грн.).

Працівниця прохворіла весь січень, проте сума лікарняних (977,74 грн.) нижче за мінімальну зарплату, що діяла у грудні 2016 року. Тому за січень їй будуть нараховані лікарняні в сумі 977,74 грн.

Загальна сума лікарняних дорівнює

157,70 + 977,74 = 1135,44 (грн.).

Майте на увазі, незважаючи на те що дохід працівниці за січень 2017 року (977,74 грн.) нижчий за мінімальну зарплату, яка діє цього місяця (3200,00 грн.), «трудову» доплату до мінзарплати працівниці не нараховуємо. Підстава — вона не відпрацювала жодного дня в січні.

Приклад 3. Використовуючи умови прикладу 2, припустимо, що «лікарняний» стаж працівниці не 4 роки, а 9 років.

У цьому випадку денна виплата дорівнюватиме сумі мінімальної середньоденної зарплати (52,56 грн.).

Сума лікарняних за період хвороби у грудні 2016 року (оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності):

52,56 х 5 = 262,80 (грн.).

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої за дні хвороби в січні 2017 року:

52,56 х 31 = 1629,36 (грн.).

Працівниця прохворіла весь січень, при цьому сума січневих лікарняних (1629,36 грн.) перевищує розмір мінзарплати, що діяла у грудні 2016 року (1600,00 грн.). Тому за січень їй будуть нараховані лікарняні в сумі 1600,00 грн.

Загальна сума лікарняних:

262,80 + 1600,00 = 1862,80 (грн.).

Зауважте, якщо працівник, якому ви розраховуєте лікарняні, за останні 12 місяців перед початком хвороби заробив собі страховий стаж більше 6 місяців і при цьому його заробітна плата в місяцях розрахункового періоду була нижча за максимальну величину бази нарахування ЄСВ, можете забути про лікарняні обмеження. Просто розраховуйте йому лікарняні в загальному порядку.

висновки

  • При розрахунку виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю необхідно враховувати обмеження, установлені Законом № 1105. Умовно їх можна розбити на загальні та спеціальні.
  • Загальні обмеження встановлено для застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку становить 6 місяців і більше.
  • Спеціальні обмеження передбачено для застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом останніх 12 місяців становить менше 6 місяців.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити