Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Неоподатковуване/негосподарське використання: що з ПК?

Солошенко Людмила, податковий експерт
Податки & бухоблік Липень, 2017/№ 61
В обраному У обране
Друк
Узагалі-то, ситуація, коли придбані товари, роботи, послуги використовуються в неоподатковуваній або негосподарській діяльності, призводить до нарахування податкових зобов’язань (ПЗ). Проте всі прекрасно розуміють, що ці ПЗ нерозривно пов’язані зі збільшеним при придбанні ПК, а отже без розгляду цього питання не обійтися.

«Старі» придбання до 01.07.2015 р. і ПК

Коротко нагадаємо, що за придбаннями до 01.07.2015 р. (тобто в «доспецрахункову» епоху) ПК формували за старими правилами. Так:

— за придбаннями для неоподатковуваної/негосподарської діяльності — ПК узагалі не відображали (не виникало право на ПК);

— за придбаннями «подвійного» призначення — розподіляли «вхідний» ПДВ (з урахуванням частки оподатковуваних операцій) на «включену» і «не включену» в ПК частини. У результаті тільки частина «вхідного» ПДВ могла потрапити в ПК. Таким чином

до 01.07.2015 р. формування ПК залежало від того, для якої діяльності придбаваємо товари/послуги/необоротні активи (НА)

Ну і свої правила працювали для зміни напряму використання («переведень»):

— при переведенні з неоподатковуваної в оподатковувану діяльність відновлювали ПК за допомогою бухдовідки;

— при переведенні з оподатковуваної діяльності (якщо був відображений ПК) у неоподатковувану — нараховували компенсуючі ПЗ.

Причому для «старих» придбань ці правила збереглися і сьогодні, тобто:

— відновити ПК (при переведенні в оподатковувану діяльність) можна на підставі бухдовідки завдяки перехідному п. 36 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ і п.п. «в» п. 201.11 ПКУ;

— нарахувати компенсуючі ПЗ (при переведенні в неоподатковувану діяльність, якщо був відображений ПК) вимагає п. 198.5 ПКУ.

З 01.07.2015 р. (зі стартом спецрахунків) правила формування ПК змінилися. Підхід став таким: весь «вхідний» ПДВ (незалежно від призначення (!) придбання) включається в ПК. Проте в разі використання придбаних товарів/послуг/НА в неоподатковуваній/негосподарській діяльності необхідно компенсувати «вхідний» ПК — нарахувати компенсуючі ПЗ. Далі про це детальніше.

Придбання для неоподатковуваної/негосподарської діяльності

Про те, в яких випадках потрібно нараховувати компенсуючі ПЗ, говорить п. 198.5 ПКУ. Це використання в «необ’єктних» (п.п. «а»), «пільгових» (п.п. «б»), «невиробничих» (п.п. «в») і «негосподарських» (п.п. «г») операціях. Причому для нарахування компенсуючих ПЗ повинні одночасно виконуватися 2 умови.

Умови для нарахування компенсуючих ПЗ. Так, компенсуючі ПЗ нараховуємо тільки:

умова 1: за придбаннями «з ПДВ». Тобто за товарами/послугами/НА, які отримувалися «з ПДВ» «на вході», а відтак є що компенсувати (лист ДФСУ від 19.06.2017 р. № 708/6/99-99-15-03-02-15/ІПК). А ось якщо купили їх у неплатника (ПДВ «на вході» не було) або «без ПДВ» (оскільки постачання — пільгове/неоподатковуване), то компенсуючі ПЗ не нараховуємо (оскільки компенсувати тут нічого). Тому за товарами/послугами/НА, купленими «без ПДВ» як до 01.07.2015 р., так і після цієї дати, компенсуючі ПЗ нараховувати не потрібно (листи ДФСУ від 12.01.2017 р. № 599/7/99-99-15-03-02-17, від 07.08.2015 р. № 29163/7/99-99-19-03-02-17);

умова 2: якщо за «вхідним» ПДВ виникло право на ПК (тобто ПН постачальником зареєстрована). Поки ПН не зареєстрована / зареєстрована з помилками, компенсуючі ПЗ не нараховуємо (чекаємо на реєстрацію/виправлення ПН).

Зауважте:

якщо ПН зареєстрована, нарахувати компенсуючі ПЗ доведеться, навіть якщо вирішили відкласти ПК на 365 днів (п. 198.6 ПКУ)

Адже право на ПК вже виникло (!), а те, що ним поки що не скористалися — інше питання.

І навпаки, якщо товари/послуги/НА вже почали використовувати в неоподатковуваній/негосподарській діяльності, проте продавець ПН ще не зареєстрував, то компенсуючі ПЗ нарахуємо тільки після реєстрації ПН. Тобто в такому разі компенсуючі ПЗ «змістяться» до реєстрації ПН.

Утім, повинні попередити про думку податківців, які, схоже, стали «гнути іншу лінію». У недавній консультації із БЗ 101.06 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 49, с. 3) контролери вже не згадують про виникнення права на ПК, а вимагають (!) нараховувати компенсуючі ПЗ навіть у тому випадку, якщо «вхідні» ПН «помилкові» або взагалі не зареєстровані. А трохи згодом ті ж вимоги прозвучали і в листі ДФСУ від 12.06.2017 р. № 581/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Не можемо із цим погодитися. Тим паче, що в такому разі виникнуть складнощі із заповненням «компенсуючої» ПН, у гр. 2 розділу Б якої потрібно наводити дані «вхідних» ПН (п.п. 1 п. 16 Порядку заповнення ПН, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307). Та і самі контролери до цього висловлювалися інакше, пов’язуючи компенсуючі ПЗ передусім з виникненням права на ПК і реєстрацією ПН (листи ДФСУ від 03.12.2015 р. № 27896/5/99-99-19-03-02-16, від 10.06.2016 р. № 10065/5/99-99-15-03-02-16, від 23.05.2016 р. № 11168/6/99-99-15-03-02-15). Тому вважаємо, що компенсуючі ПЗ «законні» тільки за умови, якщо право на ПК уже виникло.

База для компенсуючих ПЗ. Компенсуючі ПЗ нараховуємо з урахуванням п. 189.1 ПКУ. Тобто за товарами/послугами — виходячи з вартості їх придбання, за НА — виходячи з балансової (залишкової) вартості НА на початок періоду неоподатковуваного/негосподарського використання.

Дата компенсуючих ПЗ. Коли ж нараховувати компенсуючі ПЗ? Тут усе залежить від того, відомо чи не відомо про неоподатковуване/негосподарське використання товарів/послуг/НА вже при їх придбанні. Тож за наявності «вхідної» ПН (а на думку податківців — незалежно від її наявності) компенсуючі ПЗ, строго кажучи, слід нарахувати (п. 198.5 ПКУ):

на дату першої події з придбання товарів/послуг/НА (тобто на дату перерахування/передоплати) — якщо про їх неоподатковуване/негосподарське використання відомо вже при придбанні (листи ДФСУ від 09.07.2015 р. № 24876/7/99-99-19-03-02-17 і від 03.12.2015 р. № 27896/5/99-99-19-03-02-16);

на дату початку неоподатковуваного/негосподарського використання товарів/послуг/НА, визначену в первинних документах — якщо про таке їх використання не було відомо при придбанні і в таких операціях вони стали використовуватися з часом.

Щоправда, про всяк випадок повторимо: якщо продавець зареєструє «вхідну» ПН із запізненням, то, на нашу думку, компенсуючі ПЗ «змістяться» до реєстрації ПН (за версією контролерів — «не змістяться»).

Утім, насправді з датою нарахування компенсуючих ПЗ справи йдуть значно простіше: їх можна відсунути до кінця періоду (місяця/кварталу), зібравши всі однотипні компенсуючі ПЗ у зведені ПН.

Компенсуючі ПН. На компенсуючі ПЗ не пізніше останнього дня місяця/кварталу складають зведені компенсуючі ПН (з позначкою «Х», що ПН — «Зведена», і умовним ІПН покупця «600000000000», в інших даних покупця проставляють свої дані). Графи 3.1, 3.2, 3.3, 5 — 9, 11 розділу Б таких ПН не заповнюють. У «номенклатурній» гр. 2 розділу Б записують дати і порядкові номери «вхідних» ПН, за якими компенсуємо ПК (детальніше про заповнення ПН див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 23, с. 3).

Зверніть увагу (!): на кожен тип причини («04», «08», «09», «13») складають окремі (!) зведені компенсуючі ПН (п. 11 Порядку № 1307). До того ж, дозволяється складати декілька (!) зведених компенсуючих ПН з одним і тим же типом причини (БЗ 101.16).

Відображення в декларації. Залежно від того, за якою ставкою нараховували компенсуючі ПЗ (20 % або 7 %), їх відображаємо в ряд. 4.1 або 4.2 декларації з ПДВ і в таблиці 1 додатка Д5.

Покупки «подвійного» призначення

Ця ситуація — по суті, те ж саме неоподатковуване використання, тільки окремий випадок. Відмінність у тому, що в цьому випадку товари/послуги/НА одночасно використовуються за «подвійним» призначенням: як в оподатковуваній, так і в неоподатковуваній діяльності. А тому і ПК за ними компенсують частково (у частині, що припадає на неоподатковувану діяльність).

Для цього нараховують часткові компенсуючі ПЗ (з урахуванням частки неоподатковуваних операцій) (п. 199.1 ПКУ)

Щоправда, на цьому справа не закінчується. І за підсумками року проводять загальний річний перерахунок (у декларації за грудень/IV квартал): перераховують «неоподатковувану» частку виходячи з фактично здійснених за рік обсягів операцій. З урахуванням цієї нової частки за допомогою РК коригують (зменшують/збільшують) нараховані протягом року часткові компенсуючі ПЗ. Причому за «старими» НА (придбаними/виготовленими до 01.07.2015 р.) по-старому продовжують проводити триразові «необоротні» перерахунки і коригувати ПК (п. 42 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).

Мета річного перерахунку — якомога точніше з урахуванням операцій року сформувати суму компенсуючих ПЗ з ПДВ. Детальніше про річний ПДВ-перерахунок див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 3, с. 31.

Не має значення, компенсуючі ПЗ «часткові» (за п. 199.1 ПКУ) чи «звичайні» (за п. 198.5 ПКУ). Умови для їх нарахування загалом схожі. Тож тут орієнтуються на ті самі правила, що і при нарахуванні звичайних компенсуючих ПЗ.

І нарешті, про те, яким чином придбання для неоподатковуваної/негосподарської діяльності показати в обліку.

Бухоблік

З огляду на вимоги «профільної» Інструкції з бухгалтерського обліку ПДВ, затвердженої наказом Мінфіну від 01.07.97 р. № 141 (далі — Інструкція № 141), облік подамо в таблиці (використовувані субрахунки:

— субрахунок 643/1 — «ПЗ, що підлягають коригуванню»;

— субрахунок 644 — «ПК»;

— субрахунок 644/1 — «ПК непідтверджений»;

— субрахунок 644/2 — «ПК, відкладений на наступні періоди»).

Бухоблік ПДВ при неоподатковуваному/негосподарському використанні

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

1. Придбання для неоподатковуваної/негосподарської діяльності

(ПЗ за п. 198.5 ПКУ включаються в первісну вартість товарів/послуг/НА)

(пп. 10, 11 Інструкції № 141)

перша подія — отримання товару/послуги

1

Отримано запаси/товари/роботи/послуги/НА

(відображена сума ПДВ, не підтверджена ПН)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644/1

631

2

Відображено ПК (на підставі зареєстрованої ПН)

641/ПДВ*

644/1

3

Відображено (включені в первісну вартість) компенсуючі ПЗ (які будуть нараховані наприкінці місяця у зведеній ПН)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

643/1

4

Нараховано компенсуючі ПЗ наприкінці місяця у зведеній ПН

643/1

641/ПДВ

5

Оплачено товари/послуги/НА

631

311

перша подія — передоплата

1

Перераховано продавцеві передоплату за товари/послуги/НА (ПН на дату передоплати не зареєстрована)

371

311

644/1

644

2

Відображено ПК (на підставі зареєстрованої ПН)

641/ПДВ*

644/1

3

Нараховано компенсуючі ПЗ наприкінці місяця у зведеній ПН

643/1

641/ПДВ

4

Отримано товари/послуги/НА

(з відображенням у складі їх первісної вартості нарахованих компенсуючих ПЗ)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644

631

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

643/1

631

371

* Щоправда, якщо з урахуванням п. 198.6 ПКУ захочемо відкласти ПК на 365 днів, введемо додатковий субрахунок 644/2 і зробимо такі записи:

— відкладено зареєстровану ПН на наступний період (до 365 днів): Дт 644/2 — Кт 644/1 і

— відкладену ПН включено в ПК наступного періоду (до 365 днів): Дт 641/ПДВ — Кт 644/2.

Причому в такому разі вже в періоді здійснення першого запису (Дт 644/2 — Кт 644/1) повинні будемо нарахувати компенсуючі ПЗ.

Якщо впродовж 365 днів ПК не відобразили, то за наявності ПН можна відобразити ПК через УР у межах 1095 днів.

2. Придбання «подвійного» призначення

(часткові ПЗ за п. 199.1 ПКУ включаються в первісну вартість товарів/послуг/НА)

(пп. 10, 11 Інструкції № 141)

У цьому випадку проводки будуть такими ж, як і вище (див. ситуацію 1). Відмінність буде лише в самій сумі нараховуваних ПЗ (Дт 643/1 — Кт 641/ПДВ). Адже її обчислюватимемо з урахуванням частки використання товарів/послуг/НА в неоподатковуваній діяльності.

Причому якщо все ж таки зручніше розмежовувати «звичайні» і «часткові» ПЗ, то до субрахунку 643/1 можна відкрити субрахунки другого порядку: наприклад, 643/1/1 «ПЗ за п. 198.5 ПКУ» і 643/1/2 «ПЗ за п. 199.1 ПКУ»

3. Якщо за придбаннями ПН упродовж 365 днів не зареєстрована

(п. 8 Інструкції № 141)

1

Отримано товари/послуги/НА

(відображена сума ПДВ, не підтверджена ПН)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644/1*

631

2

Після закінчення 365 днів ПН не зареєстрована, сума «вхідного» ПДВ списана на витрати

949

644/1

* Оскільки без ПН не виникає права на ПК, на наш погляд, нараховувати компенсуючі ПЗ у такому разі не потрібно. Хоча податківці висловлюються за їх нарахування навіть без «вхідної» ПН

(БЗ 101.06, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 49, с. 3; лист ДФСУ від 12.06.2017 р. № 581/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

4. Зміна напряму використання (переведення):

4.1. Із оподатковуваної діяльності — в неоподатковувану

(ПЗ за п. 198.5 ПКУ включаються у витрати)

(п. 11 Інструкції № 141)

1

Отримано запаси/товари/роботи/послуги/НА

(відображена сума ПДВ, не підтверджена ПН)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644/1

631

2

Відображено ПК (на підставі зареєстрованої ПН)

641/ПДВ

644/1

3

Нараховано компенсуючі ПЗ наприкінці місяця у зведеній ПН

(з уключенням у витрати)

643/1

641/ПДВ

949*

643/1

* Із п. 1.3 Інструкції № 141 випливає, що суму «компенсуючих» ПЗ за ОЗ слід уключати до первісної вартості ОЗ. З таким підходом ми не згодні (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 21, с. 3).

4.2. Із неоподатковуваної діяльності — в оподатковувану

(зменшуємо ПЗ за допомогою РК)

(п. 10 Інструкції № 141)

У цьому випадку спершу проводки будуть такими самими, як у ситуації 1, оскільки товари/послуги/НА спочатку придбавали для неоподатковуваної діяльності. Тобто за ними вже нарахували компенсуючі ПЗ. Тепер, зважаючи на зміну напряму використання (повернення в оподатковувану діяльність), такі раніше нараховані компенсуючі ПЗ зменшуємо (за допомогою РК) таким записом:

1

Зменшені раніше нараховані компенсуючі ПЗ

(на підставі РК до зведеної компенсуючої ПН)

643/1

641/ПДВ*

643/1

719*

* Хоча Мінфін рекомендує зменшення раніше нарахованих компенсуючих ПЗ проводити єдиним записом: Дт 641/НДС— Кт 719 (п. 10 Інструкції № 141).

5. Відновлення ПК на підставі бухдовідки

(за «старими» товарами/послугами/НА, придбаними до 01.07.2015 р.)

(п. 36 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ)

1

Відновлено ПК за «старими» товарами/послугами/НА (придбаними до 01.07.2015 р.) на підставі бухдовідки*

641/ПДВ

719

* Якщо «старі» товари/послуги/НА, придбані до 01.07.2015 р., починаємо використовувати за «подвійним призначенням», то відновлюємо ПК частково — виходячи з частки оподатковуваних операцій.

висновки

  • З 01.07.2015 р. весь «вхідний» ПДВ за будь-якими придбаннями включається в ПК. Проте за придбаннями для неоподатковуваної/негосподарської діяльності його компенсують через компенсуючі ПЗ.
  • За придбаннями «подвійного» призначення «вхідний» ПК компенсують нарахуванням часткових компенсуючих ПЗ (з урахуванням частки неоподатковуваних операцій).
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно