Просто так! або Безоплатно передаємо товари (послуги) фізособі

В обраному У обране
Друк
Ушакова Лілія, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Березень, 2017/№ 22
Підприємство прийняло рішення безоплатно передати (подарувати) товар (послугу) фізособі. Як на цю операцію дивиться ПКУ? Чи виникає в цьому випадку у фізособи дохід? І чи потрібно його обкладати ПДФО, ВЗ і ЄСВ? Або в цій ситуації дохід — неоподатковуваний? А ще з приводу форми № 1ДФ: чи потрапить туди обдаровуваний? Правда, цікаві запитання? Пропонуємо пошукати на них відповіді разом!

З чого почнемо розбір питань? Звичайно ж, з персоніфікації ☺.

Для цілей оподаткування і справляння ЄСВ важливим фактором є можливість визначити (персоніфікувати) отримувача дарунка і суму отриманого ним доходу у вигляді дарунка.

Важливо! Якщо об’єктивна можливість персоніфікувати дохід відсутня, то він не може розглядатися як об’єкт обкладення ПДФО, ВЗ і справляння ЄСВ. Так, наприклад, якщо під час конференції будь-який учасник міг підійти до стенду і отримати недорогий дарунок, то об’єкт для утримання ПДФО і справляння ЄСВ не виникає через неможливість персоніфікації.

Проте, чим вужче коло отримувачів і чим вище вартість дарунка, тим менше можливості відстояти неможливість персоніфікації. Що ж робити в такому разі?

Однозначно потрібно почати із знайомства з отримувачем дарунка. Попросіть у нього копію реєстраційного номера облікової картки платника податків* (ідентифікаційного номера). Він вам обов’язково знадобитися для того, щоб відобразити дохід отримувача в податковій звітності. До речі, про податки...

* Якщо фізособа відмовилася від прийняття реєстраційного (ідентифікаційного) номера і має відповідну відмітку в паспорті, вам знадобитися копія його першої сторінки паспорта і сторінки з відміткою податкової про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Податок на доходи фізичних осіб

Переданий фізособі безоплатно товар (послуга) — це негрошовий подарунок. Отже, дивимося на п.п. 165.1.39 ПКУ. Ним виведено з-під оподаткування негрошові дарунки, вартість яких не перевищує у 2017 році 800,00 грн. з розрахунку на місяць.

А якщо вартість дарунка «переступила» за 800 грн.? Тоді

різниця між вартістю дарунка, визначеною за звичайними цінами**, і неоподатковуваною сумою, стане для обдаровуваної фізособи оподатковуваним доходом у вигляді додаткового блага

** Про звичайні ціни ми розповідали в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 12.

(див. п.п. «е» п.п. 164.2.17 ПКУ).

Майте на увазі: до бази оподаткування ПДФО частина вартості дарунка — додаткового блага має потрапити збільшеною на «натуральний» ПДФО-коефіцієнт. При ставці податку 18 % його величина дорівнює 1,219512.

У розділі I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ:

неоподатковуваний на підставі п.п. 165.1.39 ПКУ негрошовий дарунок (його частину) відображайте з ознакою доходу «160»;

оподатковувану частину вартості дарунка, збільшену на натуральний коефіцієнт, — з ознакою доходу «126», як дохід у вигляді додаткового блага.

Військовий збір

ВЗ утримуйте тільки з тої частини вартості дарунка, з якої утримували ПДФО ( пп. 1.2 і 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). А ось та частина вартості дарунка, що не обкладається ПДФО, не обкладатиметься і ВЗ.

Але повернемося до тієї, що потрапить до бази обкладення ВЗ. Податківці наполягають на тому, що в разі надання негрошового доходу ВЗ слід розраховувати від «чистої» вартості негрошової виплати (див., зокрема, листи ДФСУ від 20.11.2015 р. № 24759/6/99-99-17-02-01-15 і від 08.06.2016 р. № 12626/6/99-99-13-02-03-15, а також консультації податківців у підкатегорії 103.25 БЗ і «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 97, с. 39). Тобто без збільшення її на «натуральний» коефіцієнт.

Ви готові дотримуватися роз’яснень податківців? Тоді рекомендуємо отримати індивідуальну податкову консультацію з цього питання. Так ви убезпечите себе, якщо раптом думка податківців зміниться.

Ставка ВЗ становить 1,5 % від суми доходу, що обкладається внеском.

Ще один нюанс. Оскільки дохід надано в негрошовій формі, а застосування «натурального» ВЗ-коефіцієнта ПКУ не передбачено, виникає питання зі сплатою ВЗ з такого доходу. Адже в цьому випадку утримати збір з доходу фізособи неможливо. У ситуації, що склалася, вважаємо: щоб уникнути порушення вимог ПКУ в частині повноти і своєчасності сплати ВЗ, підприємство може за рахунок власних коштів сплатити збір при виплаті доходу, а потім попросити фізособу — отримувача доходу компенсувати йому суму коштів, спрямовану на погашення зобов’язань з ВЗ. Погоджуються з цим і податківці.

У рядку «Військовий збір» розділу II Податкового розрахунку за формою № 1ДФ відобразіть загальну вартість негрошового дарунка (як оподатковувану, так і неоподатковувану*), розраховану за звичайними цінами (див. консультацію фахівця ДФСУ в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 97, с. 39).

* Ми знаємо, що на місцях деякі податківці роз’яснюють, що в рядку «Військовий збір» форми № 1ДФ слід показувати тільки ті доходи, з яких утримувався ВЗ. Тобто не так, як роз’яснюють їх колеги з «верховної» ДФСУ. Ураховуючи нечіткість із цього питання серед підрозділів ДФСУ, рекомендуємо вам і з цього приводу отримати індивідуальну податкову консультацію. Так ви убезпечите себе від можливих непорозумінь з контролерами.

Єдиний соціальний внесок

Оскільки в цій ситуації дохід у фізособи (непрацівника-підприємства) виник за цивільно-правовим договором, не пов’язаним з виконанням робіт (наданням послуг), то з вартості дарунка ЄСВ справляти не потрібно. Також не потрібно цей дохід показувати у звіті з ЄСВ.

Приклад. Підприємство — неплатник ПДВ** у березні 2017 року безоплатно передало фізичній особі (непрацівнику підприємства) Зайченку А. П. (реєстраційний номер облікової картки платника податків — 2711568913) об’єкт основних засобів (ноутбук).

** Якщо основний засіб передає платник ПДВ, то майте на увазі наші роз’яснення, наведені у статті на с. 8.

Станом на 01.03.2017 р. балансова (залишкова) вартість переданого основного засобу становила 3000,00 грн., а сума нарахованого зносу — 7000,00 грн.

На момент передання об’єкта основних засобів його балансова (залишкова) вартість відповідає звичайній ціні без ПДВ.

Вартість подарованого фізособі основного засобу — 3000,00 грн. Ця сума є для фізособи «чистою» сумою, отриманою на руки. Частину цієї суми, що дорівнює 800,00 грн., не обкладаємо ані ПДФО, ані ВЗ.

Розрахуємо, в якій сумі оподатковувана частина вартості дарунка потрапить до бази оподаткування ПДФО:

(3000,00 - 800,00) х 1,219512 = 2682,93 (грн.).

Сума ПДФО дорівнює:

2682,93 х 18 : 100 = 482,93 (грн.).

Припустимо, що підприємство отримало індивідуальну податкову консультацію, з якої випливає, що ВЗ потрібно утримувати з «чистої» вартості негрошового доходу. Визначимо суму ВЗ, що підлягає сплаті до бюджету:

(3000,00 - 800,00) х 1,5 : 100 = 33,00 (грн.).

Суму ВЗ, утриманого з вартості дарунка, фізособа внесла до каси підприємства.

У бухгалтерському обліку операцію з безоплатної передачі основного засобу відображаємо таким чином:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Нараховано дохід фізособі у вигляді вартості об’єкта основних засобів (800,00 + 2682,93)

977

685

3482,93

2

Утримано ПДФО з оподатковуваної частини вартості переданого об’єкта основних засобів

685

641/ПДФО

482,93

3

Утримана ВЗ з оподатковуваної частини вартості переданого об’єкта основних засобів

685

642/ВЗ

33,00

4

Суму ВЗ унесено фізособою до каси підприємства

301

685

33,00

5

Перераховано ПДФО

641/ПДФО

311

482,93

6

Перераховано ВЗ

642/ВЗ

311

33,00

7

Передано фізособі об’єкт основних засобів

377

104

3000,00

8

Списано суму нарахованого зносу за переданим об’єктом основних засобів

131

104

7000,00

9

Здійснено залік заборгованості з фізособою на суму дарунка

685

377

3000,00

Дохід Зайченка А. П. підприємство відобразить у розділі 1 форми № 1ДФ за 1 квартал 2017 року таким чином:

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2017 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<...>

10

2711568913

2682

93

2682

93

482

93

482

93

126

11

2711568913

800

00

800

00

160

<...>

Крім того, вартість нарахованого/наданого негрошового дарунка (3000 грн.) і суми нарахованого/перерахованого ВЗ (33,00 грн.) повинні будуть потрапити до розділу II форми № 1ДФ до рядка «Військовий збір» у загальній сумі нарахованого/виплаченого доходу фізособам і нарахованого/перерахованого ВЗ відповідно.

Водночас кожен випадок безоплатної передачі потрібно уважно розглядати і аналізувати на предмет виникнення доходу. Так, наприклад, якщо під час рекламної акції будь-який покупець може придбати набір товарів, у якому вартість більш дешевого включено до вартості більш дорожчого, то говорити про виникнення «подарункового» доходу не доводиться.

висновки

  • Вартість негрошового дарунка (його частина), що не перевищує у 2017 році 800 грн. (з розрахунку на місяць), не обкладаємо ані ПДФО, ані ВЗ. У розділі I форми № 1ДФ такий дохід відображаємо з ознакою доходу «160». Також він повинен «засвітитися» в розділі II Податкового розрахунку.
  • З вартості дарунка, що перевищує неоподатковувану межу, утримуємо ПДФО і ВЗ. Причому до бази оподаткування ПДФО оподатковувана частина вартості негрошового дарунка має потрапити збільшеною на натуральний коефіцієнт.
  • Оподатковувану ПДФО частину вартості дарунка відображаємо в розділі I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «126».
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити