Теми статей
Обрати теми

Профспілка як неприбуткова організація

Альошкіна Наталя, податковий експерт
Із попередньої статті ви дізналися про особливості правового регулювання діяльності профспілок. Зрозуміло, що профспілка — це неприбуткова громадська організація, створена з метою здійснення представлення та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Тепер саме час вивчити податковий облік таких неприбуткових організацій, тим паче, що законодавством для них уготовано свої особливі правила оподаткування. Про ці особливості й піде мова в цій статті.

Почнемо з того, що порядок оподаткування неприбуткових організацій регулюється нормами п. 133.4 ПКУ. Головна особливість полягає в тому, що вони не є платниками податку на прибуток. Тобто вони можуть бути платниками будь-яких інших податків/зборів, звітувати та сплачувати зобов’язання за ними, як і інші платники, згідно із загальними правилами ПКУ, за винятком податку на прибуток.

Коли можна керуватися цією нормою? Ось, наприклад, зареєстрував профспілкову організацію, яка є неприбутковою (ст. 1 Закону № 1045), і з чистою совістю не плати податок на прибуток. Аж ні, не все так просто. Для цілей податкового обліку ще потрібно підтвердити свій статус «неприбутковості». Що для цього потрібно?

Статус «неприбутковості»

Для отримання статусу «неприбутковості» організація має бути включена до Реєстру неприбуткових організацій (далі — Реєстр). Це можливо за умови її відповідності таким вимогам ( п.п. 133.4.1 ПКУ):

створена та зареєстрована така організація в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

— її установчі документи (або документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають два обов’язкові моменти: (1) заборону розподілу отриманих доходів серед засновників, членів, працівників (крім оплати їх праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб; (2) передачу активів одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи.

Якщо всі ці вимоги одночасно виконуються, то

для включення до Реєстру неприбуткових організацій слід звернутися до контролюючого органу за основним місцем обліку

із заявою за формою 1-РН (додаток 1 до Порядку № 440) і копією статутних документів, засвідчених належним чином (п. 6 Порядку № 440).

За результатами розгляду заяви та документів, наданих до неї, протягом 14 календарних днів з дня їх отримання контролюючий орган повідомляє організацію про своє рішення за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 440 (п. 8 Порядку № 440).

Зауважте: для новостворених неприбуткових організацій передбачено включення до «неприбуткового» Реєстру з дня їх державної реєстрації, за умови подання всіх вищеперелічених документів під час або протягом 10 днів з дня держреєстрації.

Уключення неприбуткової організації до Рєєстру* здійснюється за кодом згідно з ЄДРПОУ. Профспілці присвоюється ознака неприбутковості з кодом 0044 (п. 4 Порядку № 440).

* Детальніше про «неприбутковий» Реєстр див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 61, с. 7.

Причому в цілях забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб відомостями, що містяться в Реєстрі неприбуткових організацій, їх розміщують у вільному доступі на офіційному веб-порталі ДФСУ за адресою: https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx (п. 12 Порядку № 440).

Важливо! Для збереження статусу «неприбутковості» необхідно протягом усієї діяльності такої організації дотримувати обов’язкову вимогу

про використання доходів виключно для фінансування витрат на утримання такої організації, реалізації мети (завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами ( п.п. 133.4.2 ПКУ)

Отже, після включення профспілки до Реєстру можна сміливо керуватися нормами ПКУ, що урегульовують оподаткування неприбуткових організацій.

Звітний період і податковий звіт

У загальному випадку для неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ і внесені до «неприбуткового» Реєстру, установлено річний податковий (звітний) період. Тепер це чітко визначено в п.п. 133.4.7 ПКУ. Тобто вони звітують один раз на рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем такого звітного (податкового) року. Для цього неприбутківці, згідно з п. 46.2 ПКУ, подають Звіт про використання доходів (прибутку) неприбуткової організації* за формою, затвердженою наказом № 553 (далі — Звіт). І його необхідно було подати вже за результатами 2016 року у строк не пізніше 1 березня 2017 року.

* Детальніше про заповнення Звіту див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 87, с. 8.

Але з цього правила є єдиний виняток. Якщо «неприбутківець» допустив порушення вимог перебування в Реєстрі неприбуткових організацій, спрацьовують правила, прописані п.п. 133.4.3 ПКУ. А саме,

«порушник» зобов’язаний відзвітувати перед контролюючим органом у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду (протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця)

Такий період розпочинається з початку року (або з дати отримання статусу «неприбутковості», якщо така подія була пізнішою) і триває по останній день місяця, в якому таке порушення було вчинено. Причому тут зовсім інша історія і «сумні» наслідки.

По-перше, неприбуткова організація з першого числа місяця, що настає за місяцем порушення, виключається з Реєстру (тобто позбавляється статусу «неприбутковості»), а за результатами останнього «неприбуткового» звітного періоду зобов’язана самостійно розрахувати та сплатити податок на прибуток. На щастя, податок на прибуток за такий період розраховуємо тільки (!) виходячи із суми нецільового використання коштів.

По-друге, «порушник», відповідно, з першого дня місяця, що настає за місяцем порушення, і до кінця такого податкового року зобов’язаний щокварталу звітувати та сплачувати податок на прибуток на загальних підставах, як звичайний платник податку на прибуток. Навіть у наступному податковому (звітному) році така організація не зможе повернути свій колишній статус «неприбутковості» ( останній абзац п.п. 133.4.3 ПКУ).

І пам’ятайте: якщо контролюючий орган самостійно виявить факт нецільового використання доходів неприбуткової організації, то такий «порушник» виключається з Реєстру з першого числа місяця, в якому таке порушення було вчинено, а не виявлено. Причому йому загрожують донарахування податкових зобов’язань, штрафних санкцій і пені за період, в якому вчинено порушення (у частині операцій нецільового використання активів), а також за весь період діяльності після виключення його з «неприбуткового» Реєстру, як для звичайного платника податку на прибуток. Такий висновок випливає з п.п. 133.4.4 ПКУ.

Немає порушень — немає Звіту

img 1

Важливо! Для профспілкових організацій ( останній абзац п. 46.2 ПКУ) установлено тільки один звітний період (місяць) і одну підставу для подання Звіту — це порушення вимог п. 133.4 ПКУ. Загалом

профспілкові організації не зобов’язані подавати Звіт до контролюючих органів доти, доки не «оступляться»

і не опиняться серед лав порушників з усіма наслідками, що звідси випливають. А до моменту такого порушення про звітність перед податківцями їм можна забути.

Підтверджують це самі податківці (див. лист ДФСУ від 08.02.2017 р. № 2991/7/99-99-15-02-01-17, підкатегорія 102.04 БЗ). Причому такий порядок неподання профспілками Звіту до контролюючого органу запрацював вже за результатами звітності за 2016 рік. Тобто, «слухняні» профспілки (ті, які не порушили вимог п. 133.4 ПКУ) уже за 2016 рік Звіт податківцям не подавали — не обтяжували фіскалів зайвою інформацією ☺.

Але майте на увазі: таке послаблення стосується виключно вищезазначеного Звіту, якщо профспілкова організація є платником інших податків, зборів (у тому числі платником ПДВ), то звітувати їй доведеться згідно із загальними правилами, прописаними відповідними нормами ПКУ.

Ще один важливий момент: у зв’язку із змінами до п. 46.1 ПКУ, з 1 січня 2017 року дещо розширили поняття «податкової декларації»*, що прирівняло до неї, зокрема, «неприбутковий» Звіт, а також «Звіт про суми податкових пільг» (форму та порядок заповнення якого затверджено Порядком № 1233). Тому відтепер за неподання або несвоєчасне подання таких звітів застосовуються штрафи згідно з п. 120.1 ПКУ (за перше порушення — 170 грн., а за повторне протягом року притягнення до такої відповідальності — 1020 грн.). Крім того, тепер на граничні строки їх подання поширюється «святково-вихідне» перенесення, передбачене п. 49.20 ПКУ.

* Податковою декларацією наразі вважають у тому числі документ (розрахунок, звіт), на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання або відображаються обсяги операції, доходів, за якими податковим і митним законодавством передбачено звільнення платника податків від обов’язку нарахування та сплати податку і збору ( п. 46.1 ПКУ).

Фінансова звітність профспілки

Далі розберемося з тим, який комплект фінансової звітності, куди і в які строки необхідно надавати профспілкам.

Що подавати? Почнемо з того, що

у ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік для неприбутківців установлено (зміни набули чинності ще 13.08.2015 р.) скорочену за показниками фінзвітність у складі балансу та звіту про фінансові результати

Причому є застереження, що робимо це спираючись на НП(С)БО. Проте до норм П(С)БО 25, що «керує» формами скороченої фінзвітності, зміни донині не внесено. У зв’язку з чим на поточний день, як і звичайні платники, за орієнтир беремо ч. 3 ст. 55 ГКУ, що дає зрозуміти, до якого виду суб’єктів господарювання ви належите (малого (у тому числі «мікро»), середнього або великого підприємництва). Погоджуються з цим і податківці (див. підкатегорію 102.23.02 БЗ). Тому, якщо керуватися приписами профільного П(С)БО 25, виходить, що:

— якщо профспілка належить до суб’єкта малого* підприємництва, то вона може складати фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (у складі ф. № 1-м «Баланс», ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати»),

* Суб’єкт малого підприємництва — це юрособа, в якої середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 50 осіб, а річний дохід — не більше 10 млн євро за середньорічним курсом НБУ (ч. 3 ст. 55 ГКУ).

— якщо належить до суб’єкта мікропідприємництва* спрощений фінансовий звіт (у складі ф. № 1-мс «Баланс», ф. № 2-мс «Звіт про фінансові результати»).

* Суб’єкт мікропідприємництва — це юрособа, в якої середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 10 осіб, а річний дохід — не більше 2 млн євро за середньорічним курсом НБУ.

Вважаємо, що якщо профспілка «випала» з категорії малого підприємства (припустимо, кількість співробітників більше 50 осіб за календарний рік), комплект фінзвітності залишиться скороченим (у складі ф. № 1-м «Баланс», ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати»). На підтримку цієї позиції свідчить основний документ бухобліку — Закон про бухоблік (а точніше його ч. 3 ст. 11).

Отже, з тим, який комплект фінзвітності профспілка повинна складати, розібралися, тепер про порядок і строки його подання до податкових і статистичних органів.

До органів Держстатистики. Правила подання фінзвітності до «статистики» знаходимо в п. 2 Порядку № 419 (ср. ). Так, якщо профспілка належить до суб’єкта малого підприємництва, то вона звітує до «статистики» (ф. № 1-м, ф. № 2-м) щокварталу і за рік, а якщо мікропідприємництва (ф. № 1-мс, ф. № 2-мс) — тільки за рік.

Нагадаємо строки подання фінзвітності:

— квартальної — не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом,

— а річної — не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним

І ще один важливий момент. На місцевому рівні існує можливість з’ясувати, яку саме звітність від вас хоче отримати орган Держстатистики. Для цього необхідно зайти безпосередньо на сайт вашого управління статистики*, де згідно зі своїм кодом ЄДРПОУ можна отримати всю необхідну інформацію. Детальну інформацію про електронну звітність Держстатистики розміщено на сайті: www.ukrstat.gov.ua.

* Сайт Головного управління в Харківській області: http://kh.ukrstat.gov.ua/serv_form/inf_resp.php/ (рубрика «Електронна звітність»).

До податкового органу. Нагадаємо, раніше неприбуткові організації могли подавати податківцям фінзвітність за своїм бажанням (див. лист ДФСУ від 17.10.2016 р. № 33649/7/99-99-15-02-01-17). Зараз, з 1 січня 2017 року,

фінзвітність — невід’ємна частина «неприбуткового» Звіту ( абзац 2 п. 46.2 ПКУ). Тому профспілкова організація разом із Звітом зобов’язана подати до контролюючого органу також фінансову звітність

Ураховуючи, що профспілка подає Звіт до податкового органу виключно в разі порушення вимоги п. 133.4 ПКУ, то й фінансову звітність податківцям слід подати тільки за такий звітний період.

Проблема полягає в тому, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік, також передбачена проміжна звітність, що формується щокварталу наростаючим підсумком, тобто за звітний період — квартал ( ст. 13 Закону про бухоблік). Таким чином, законодавчих підстав для складання фінзвітності за нестандартний період просто немає (за винятком новостворених або організацій, що ліквідуються).

Але, незважаючи на це, якщо виникне необхідність у поданні Звіту за період, що не дорівнює квартальному або річному, думаємо, сформувати фінзвітність за такий нестандартний період все ж таки доведеться (на підставі даних бухобліку зробити це не становитиме особливих труднощів). Адже неподання фінзвітності буде підставою для податківців не визнавати «неприбутковий» Звіт ( пп. 46.1, 48.1 і 48.7 ПКУ).

Майте на увазі: строк подання профспілкою до контролюючого органу фінзвітності (так само, як і для Звіту, разом з яким вона подається) установлено для місячного податкового (звітного) періоду, тобто протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому були порушені «неприбуткові» вимоги.

Надалі за період з першого дня місяця, що настає за місяцем, в якому вчинено таке порушення, по 31 грудня такого звітного року неприбутківець щокварталу подає до контролюючого органу фінансову звітність разом з декларацією з податку на прибуток у порядку, установленому для звичайного платника податку на прибуток. Таку саму думку висловлюють податківці (див. категорію 102.04 БЗ). У цьому випадку строки подання фінзвітності відповідають квартальному звітному періоду ( п.п. 49.18.2 ПКУ) — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

ПДВ і профспілка

На завершення хочемо звернути вашу увагу на можливість реєстрації профспілки платником ПДВ.

Безумовно, за бажання профспілки можуть реєструватися платниками ПДВ у добровільному порядку ( п. 182.1 ПКУ). Жодних законодавчих обмежень для цього немає. Інша справа, що для профспілки така реєстрація, по суті, без потреби.

А ось, що стосується обов’язкової реєстрації профспілки платником ПДВ, то тут потрібно бути насторожі. Адже, коли загальна сума від операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають обкладенню ПДВ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн. (без урахування ПДВ) — реєстрації платником ПДВ не уникнути ( п. 181.1 ПКУ). Зверніть увагу: традиційно податківці вважають, що до цього обсягу потрапляють також постачання, звільнені від оподаткування ПДВ (див. підкатегорію 101.01.01 БЗ).

А от кошти, отримані профспілкою як членські внески, брати участь у розрахунку «мільйонної» межі не будуть.

Найчастіше основними операціями, що беруть участь в розрахунку критерію ПДВ-реєстрації, у профспілок є операції з надання путівок членам профспілок. У тому числі путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізосіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів, операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ ( п.п. 197.1.6 ПКУ). Проте останні операції, як ми вже зазначили, теж повинні враховуватися при розрахунку граничного порогу обов’язкової ПДВ-реєстрації.

Думаємо, що тут не все так сумно. Дивіться самі. Наприклад, можна скористатися лояльним роз’ясненням податківців з листа ДПСУ від 26.11.2012 р. № 6016/0/61-12/15-3115. У ньому зазначено, що право власності на путівку не передається її отримувачу (члену профспілки), а залишається за профспілковою організацією. Тобто, отримувач не набуває права розпоряджатися путівкою як власник (не має права продати або подарувати її). Більше того, отримувач путівки зобов’язаний підтвердити її використання ним особисто за цільовим призначенням, подавши зворотний талон про використання. Отже, надання путівки отримувачу не відповідає визначенню постачання ( пп. 14.1.185 і 14.1.191 ПКУ). А оскільки немає постачання, то немає оподатковуваної ПДВ операції ( п. 185.1 ПКУ). Таким чином, операції із забезпечення членів профспілки путівками не враховуються при розрахунку «мільйонного» бар’єру для обов’язкової реєстрації платником ПДВ. Щоправда, зазначимо, що аргументація в цьому листі трохи сумнівна. До того ж була й інша позиція податківців (див. БЗ 101.13, яка діяла до 23.01.2013 р). Тому рекомендуємо заручитися роз’ясненням «на своє ім’я», щоб надалі не турбуватися про можливу «зміну настрою» фіскалами.

висновки

  • Профспілка, що відповідає вимогам п. 133.4 ПКУ і включена до Реєстру неприбуткових організацій, не є платником податку на прибуток. При цьому може залишатися платником інших податків і зборів (у тому числі платником ПДВ) згідно з нормами ПКУ.
  • «Неприбутковий» Звіт профспілка зобов’язана подати до контролюючого орган виключно в разі порушень вимог п. 133.4 ПКУ.
  • Для профспілок установлено скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі