Заповнення «підприємницьких» ЄП-декларацій: від рядка до рядка

В обраному У обране
Друк
Податки та бухгалтерський облік Січень, 2018/№ 04
У цій статті розглянемо, що ФОП-єдиноподатники мають зазначати у кожному рядку «єдиноподаткової» декларації.

Як ми зазначали раніше, на сьогодні форму Податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця затверджено наказом № 578. Своїм наказом від 17.03.2017 р. Мінфін, нарешті, виправив доволі тривале непорозуміння у формі декларації щодо третьогрупників: замінив ставки, які діяли для підприємців групи 3 ще в далекому 2015 році на актуальні нині.

Форма декларації — єдина для всіх груп підприємців-єдиноподатників. Вона розроблена таким чином, що показники господарської діяльності для кожної групи знаходяться в окремому розділі. Відповідно, кожна група єдиноподатників заповнює свій «комплект» розділів, передбачений саме для неї.

Вступна частина

Насамперед про головне:

вступна частина декларації заповнюється всіма без винятку платниками з числа ФОП-єдиноподатниками

Інформація, що наводиться в службових полях 01 — 07, належить до обов’язкових реквізитів (п. 48.3 ПКУ). За її відсутності документ втрачає статус податкової декларації (пп. 48.1 і 48.2 ПКУ).

Далі розглянемо, що відображають у кожному з рядків розділів декларації. Опишемо основні поля і рядки декларації.

У полі 01 проставляємо відповідну позначку в одному з полів залежно від типу декларації:

«Звітна» — при поданні звітної декларації вперше;

«Звітна нова» — при повторному поданні декларації до закінчення граничного строку її подання за звітний період;

«Уточнююча» — при поданні уточнюючої декларації для виправлення виявлених помилок (граничний строк для подання декларації минув);

«Довідково» — якщо декларація подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, наростаючим підсумком (п. 296.8 ПКУ). Строк подання такої декларації не регламентовано. Рішення про строк її подання платник приймає самостійно.

У полі 02 проставляємо позначку «Х» в одному з полів, обравши звітний період, за який складається декларація: «I квартал», «півріччя», «три квартали» або «рік». Поле «місяць» заповнюють тільки в разі подання декларації з позначкою «Довідково» в полі 01. Далі арабськими цифрами зазначають календарний рік, за який подають декларацію (наприклад, «2017»). Поле 03 заповнюється тільки у випадку подання уточнюючої декларації. Порядок заповнення цього поля такий же, як поля 02, з тією тільки різницею, що тут зазначаємо період, який уточнюється.

Розділ I

Цей розділ також заповнюють усі платники єдиного податку — підприємці незалежно від того, до якої групи вони належать.

У полі 08, згідно з роз’ясненнями податківців, слід зазначати максимальну кількість працівників, які одночасно перебували у трудових відносинах з ФОП за будь-який з місяців звітного періоду (див. консультацію в БЗ, підкатегорії 107.08). При цьому не враховуються працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також мобілізовані працівникі (п.п. 291.4.1 ПКУ).

У полі 09 зазначають номер і назву (згідно з КВЕД-2010) для кожного з видів госпдіяльності (у тому числі заборонені для ЄП), який підприємець фактично здійснював у звітному періоді (див. БЗ, підкатегорія 107.08). Тобто

якщо підприємець у звітному періоді здійснював заборонені або не зазначені в реєстрі платників єдиного податку види діяльності, вони також наводяться в полі 09

Розділи ІІ, ІІІ, IV, V

У цих розділах ФОП відповідно першої, другої та третьої групи зазначають свої доходи.

У рядку «Щомісячні авансові внески, грн., коп.» розділів ІІ і ІІІ першо- і другогрупники зазначають суми єдиного податку у гривнях з копійками, що підлягали сплаті підприємцем. Авансові внески відображаються загальною сумою за кожен квартал. Для заповнення цього поля не має значення, сплачуєте ви єдиний податок щомісячно чи здійснюєте передоплату за квартал (півріччя, рік). Тут відображаються нараховані авансові внески незалежно від їх фактичної сплати (див. БЗ, підкатегорія 107.08).

У рядках 01, 03, 05 (06) відповідно першогрупники, другогрупники, третьогрупники-ПДВшники і третьогрупники-безПДВшники зазначають суму доходу в межах граничної суми для їхньої групи. ПДВшники суму доходу зазначають без урахування ПДВ.

Зверніть увагу! Наразі в деяких випадках можливі ситуації, коли у «єдиноподатковій» декларації фактично виникають від'ємні суми. Наприклад, коли ФОП отримав кошти за товар, а потім повернув їх покупцю. Якщо це відбулося в межах одного звітного періоду, немає проблем, адже прямо прописано, що такі кошти не включаються до доходу єдиноподатника (п.п. 5 п. 292.11 ПКУ). А що робити, якщо кошти отримано в одному звітному періоді, відображено в декларації, а потім повернуто в одному із наступних звітних періодів?

Раніше фіскали в такому випадку радили подавати УР до періоду, коли кошти було отримано і виключати такі кошти із доходів минулого періоду. Але наразі фіскали роз’яснюють інакше. На їхню думку,

аби виключити повернуті кошти із доходу потрібно здійснити перерахунок доходу у звітному податковому періоді, в якому відбувається їх повернення

Таке формулювання звучить у нині чинній консультації із БЗ, підкатегорія 107.08. Тобто сума повернутих коштів віднімається від доходу звітного періоду, у якому кошти повертаються, і в декларації зазначається вже скоригована сума доходу (див. лист ДФСУ від 06.06.2017 р. № 470/6/99-99-12-02-03-15/ІПК).

Однак зазначений варіант може принести підприємцю чимало проблем. Наприклад, якщо в періоді повернення доходи підприємця незначні, зменшення їх на суму повернутих коштів може призвести до появи від’ємної суми доходу. І як таку чудасію єдиноподатник буде показувати в декларації? Зазначати від'ємну суму доходу у рядку 08 звітної декларації? Це виглядає досить дивним. Тож ми рекомендуємо зменшувати дохід минулих періодів за старим методом — через УР. Хоча, строго кажучи, ПКУ передбачає подачу УР зовсім в іншому випадку — при виправленні помилок. Однак цей варіант при усіх його недоліках дозволяє уникнути найбільшого головного болю — появи у поточних доходах підприємця від'ємної суми.

А якщо ви все ж таки будете користуватися методом, який фіскали пропонують наразі (зменшувати поточні доходи в періоді повернення на суму повернутих грошей), — повідомляйте про це у спеціальному полі «Доповнення до податкової декларації». Аби у фіскалів виникало менше запитань до вашої декларації.

У рядках 02, 04, 07 відповідно першо-, друго і третьогрупники зазначають суми доходу, які оподатковуються за підвищеними ставками. Тобто дохід:

— у сумі, більшій ніж граничний обсяг доходу;

— від підприємницької діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку;

— при здійсненні негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо);

— від здійснення заборонених видів діяльності, перелічених у п. 291.5 ПКУ;

— від здійснення діяльності, не сумісної з перебуванням у групах 1 чи 2 відповідно до п. 291.4 ПКУ.

Розділ V заповнюють єдиноподатники всіх груп наростаючим підсумком з початку року. Він не заповнюється при поданні декларації з позначкою в полі «Довідково»

У рядку 13 цього розділу зазначаємо суму єдиного податку, нарахованого за минулий звітний період календарного року з урахуванням уточнень, що були проведені протягом звітного кварталу за періоди поточного року.

Авансові платежі з єдиного податку для підприємців груп 1 і 2 у рядку 13 не показуємо

При поданні декларації за перший звітний період календарного року цей рядок не заповнюється.

Внаслідок запропонованого фіскалами підходу до відображення повернень значення рядка 13 «Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)» може бути більшим, ніж значення рядка 12 «Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 09 + рядок 10 + рядок 11)». Наприклад, якщо повернення було в різних кварталах одного й того ж року. У такому випадку в поточному звітному періоді від'ємне значення матиме вже сума єдиного податку до сплати. Але знову ж таки, чи може рядок 14 декларації містити таке значення? Фактично в цьому випадку матиме місце переплата єдиного податку. А оскільки програмне забезпечення для подачі звітності не дозволяє зазначати в рядку 14 від'ємне значення, при застосуванні підходу фіскалів до обліку повернень рядок 14 прокреслюватиметься (при подачі паперової декларації) або залишатиметься незаповненим (при подачі декларації в електронному вигляді).

Розділ VI

Цей розділ призначено для самостійного виправлення підприємцем помилок, допущених у поданих раніше деклараціях, за якими минув граничний строк подання.

Якщо помилку виявлено після подання податкової декларації за звітний період, але до закінчення граничного строку її подання за цей самий звітний період — подаємо декларацію з позначкою «Звітна нова» у полі 01 вступної частини декларації. Розділ VI у цьому випадку не заповнюється!

Згідно з п. 50.1 ПКУ, якщо платник податків у наступних податкових періодах (з урахуванням установленого ст. 102 ПКУ строку давності в 1095 днів) самостійно виявляє помилки, допущені ним у раніше поданій податковій декларації, він може виправити такі помилки одним із двох способів.

Спосіб 1 — надаємо уточнюючий розрахунок до податкової декларації (у полі 01 вступної частини декларації проставляється позначка в полі «Уточнююча»).

Незалежно від періоду, в якому були допущені помилки, виправлення здійснюється шляхом подання уточнюючої декларації за тією формою, що діє на момент її подання (абзац перший п. 50.1 ПКУ). Інакше кажучи, у будь-якому разі подаєте декларацію з позначкою в полі «Уточнююча» за формою, затвердженою наказом № 578 (у редакції наказу №369).

У розділах II — V уточнюючої декларації наводять правильні дані (тобто показники з урахуванням проведених виправлень) за той період, який уточнюється. Відповідно, в одній уточнюючій декларації можуть бути виправлені помилки, допущені тільки в одній декларації. При цьому додатково заповнюється розділ VI.

Якщо ви в уточнюючому розрахунку виправляєте показники поточного року, не забудьте врахувати проведені коригування при складанні наступної поточної декларації (у розділах II — V)

А ось розділ VI у цій поточній декларації заповнювати вже не доведеться (якщо, звичайно, ви в ній не виправлятимете нові помилки способом 2).

Спосіб 2 зазначаємо відповідні уточнені (правильні) показники в податковій декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені (у полі 01 вступної частини декларації проставляється позначка типу декларації «Звітна» або при повторному поданні до закінчення строку подання — «Звітна нова»). У полі 02 декларації зазначаємо поточний звітний період, а в полі 03 — звітний період, який уточнюється. При цьому в розділах II — V декларації відображають дані за звітний період, а в розділі VI — суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки за один з попередніх звітних періодів.

Якщо в поточній декларації ви виправляєте помилки поточного року, зверніть увагу на такий нюанс. У розділах II — V показники відображають наростаючим підсумком. У них ви проставляєте правильні дані за звітний період (тобто з урахуванням виправлень). При цьому в рядку 13 слід показати суму податку, що була відображена в рядку 12 попередньої декларації, також з урахуванням коригування. Тобто необхідно розрахувати, яку суму податку ви б нарахували в минулому звітному періоді поточного року, якби помилки не було. І саме її відобразити в рядку 13. Якщо цього не зробити, станеться задвоєння податкового зобов’язання — вперше воно буде нараховане за даними з розділу V, вдруге — виходячи з розділу VI.

У рядку 15 показуємо суму єдиного податку з рядка 14 декларації за період, за який ми виправляємо помилки. Інакше кажучи, у цьому рядку наводимо неправильно розраховану суму податкового зобов’язання з єдиного податку, яку ми уточнюємо. Натомість у рядку 16 зазначаємо правильну суму єдиного податку за уточнюваний період.

У рядках 17 (18) показуємо різницю між помилковим і правильною сумою єдиного податку. Залежно від того, до чого призвела помилка — до заниження чи завищення суми єдиного податку, матиме місце або недоплата, або переплата. У рядку 19 у назві рядка у спеціальне поле вписуємо розмір штрафу залежно від способу самовиправлення:

— при виправленні через уточнюючу декларацію — «3 %»;

— при виправленні через поточну декларацію — «5 %».

У самому рядку зазначаємо суму самоштрафу, нарахованого на суму недоплати єдиного податку, зазначену в рядку 17.

Рядок 20 також заповнюється тільки в тому випадку, коли мала місце недоплата єдиного податку (заповнений рядок 17). Незважаючи на назву рядка (яку наказом № 369 забули виправити),

у рядку 20 зазначається сума пені, розрахована відповідно до п.п. 129.1.3 ПКУ

Ясна річ, якщо ви не вписалися у звільнення від пені згідно з п. 129.9 ПКУ.

Порядок розрахунку пені у випадку самовиправлення помилок ми детально описували у «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 85, с. 43. Не забувайте тільки, що починаючи з 2017 р. ми пеню при самовиправленні розраховуємо виходячи зі 100 % облікової ставки НБУ (п.п. 129.4 ПКУ). І ще. Недавно фіскали визнали, що якщо ви узагалі не зазначите в декларації пеню, вони її порахують самі, а вам нарахують адмінштраф згідно зі ст. 1632 КпАП. Про це фіскали заявили в консультації із БЗ, підкатегорія 138.02 (наш коментар до зазначеної консультації читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 49, с. 5).

Як бачите, загалом проблем із заповненням «єдиноподаткової» декларації у підприємців бути не повинно.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити