Безнадійна кредиторка в ЗЕД: обліковуємо списання

Свіриденко Алла, податковий експерт
Податки & бухоблік Травень, 2018/№ 35-36
В обраному У обране
Друк
Отримали аванс від заморського покупця або ввезли товари іноземного постачальника, а ось виконати свою частину зобов’язань за ЗЕД-договором так і не зібралися? Серед суб’єктів ЗЕД напевно знайдуться ті, у кого в обліку «мертвим вантажем» висить кредиторська заборгованість перед нерезидентом. Що робити з такою заборгованістю: списати чи залишити все як є? А якщо списати, то як це позначиться на обліку підприємства? Давайте розбиратися разом.

Коли списувати кредиторську ЗЕД-заборгованість

Пункт 5 П(С)БО 11 щодо цього говорить таке: якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, його суму включають до складу доходу звітного періоду.

Отже, щойно ви впевнені в тому, що ваша кредиторська заборгованість уже ніколи не буде погашена, вам слід списати її з балансу. Коли і на якій підставі можна дійти такого висновку?

Про «безнадійність» кредиторської заборгованості можна говорити після закінчення строку позовної давності* щодо такої заборгованості або в разі ліквідації підприємства-кредитора

* Про те, на яких підставах кредиторську заборгованість можна списати достроково, тобто ще до закінчення строку позовної давності, читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 17, с. 13.

Як визначити, минув чи ні строк позовної давності за вашою конкретною заборгованістю?

Для цього спочатку потрібно уважно вивчити ЗЕД-договір і з’ясувати, право якої країни слід застосовувати за договором. Від того, що там написано, і залежатиме порядок розрахунку строку позовної давності. Наприклад:

— якщо запис у договорі свідчить, що договірні відносини сторін регулюються законодавством України — строк позовної давності становить 3 роки (ч. 1 ст. 257 ЦКУ);

— якщо в договорі не зазначено, право якої держави регулює відносини сторін за договором — потрібно застосовувати строк позовної давності, передбачений законодавством держави місцезнаходження суб’єкта господарювання, що є за договором купівлі-продажу продавцем (ч. 1 ст. 44 Закону України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 р. № 2709-IV);

— якщо сторони договору є суб’єктами країн-учасниць Конвенції ООН про позовну давність у міжнародному купівлі-продажу товарів 1974 року** — строк позовної давності становить 4 роки (ст. 8 Конвенцій). У разі продовження строку давності він спливає не пізніше ніж через 10 років від дня, коли він розпочався (ст. 23 Конвенції). Норми Конвенції не застосовуються за умови, що сторони ЗЕД-договору купівлі-продажу в зрозумілій формі виключають її застосування, як того вимагає ч. 3 ст. 3 Конвенції (див. лист Мін’юсту від 15.06.2017 р. № 22533/К-14013/8).

** Перелік країн-учасниць Конвенції наведений у листі МЗС України від 17.12.2007 р. № 72/19-612/1-3811.

Кредиторську заборгованість перед нерезидентом після закінчення строку позовної давності вже можна вважати безнадійною і її потрібно списати з балансу. Облікові правила такого списання залежатимуть від виду такої заборгованості, тобто є вона «грошовою» чи «товарною». У чому відмінність, зараз розповімо. Причому всю увагу зосередимо на списанні такої заборгованості у підприємств-прибутківців. А ось про складнощі, які підстерігають єдиноподатників при списанні кредиторської заборгованості, читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 17, с. 13 і 2018, № 30, с. 12.

Списуємо грошову заборгованість перед нерезидентом

Свого часу ви ввезли товар, але ось оплатити його руки так і не дійшли? У такому разі після закінчення строку позовної давності у вас в обліку значитиметься монетарна кредиторська заборгованість перед нерезидентом. Давайте поглянемо, як списати таку заборгованість у періоді визнання її безнадійною.

Бухоблік. Оскільки в цьому випадку ми з вами маємо справу з монетарною заборгованістю, то перше, про що потрібно пам’ятати: весь час, доки така заборгованість «висить» у вас на балансі, її потрібно перераховувати за офіційним курсом НБУ:

— на кожну дату балансу і

— на дату списання такої заборгованості після закінчення строку позовної давності.

Додатна курсова різниця потрапляє до складу бухдоходів (Кт 714), а від’ємна — до складу витрат (Дт 945)

Після закінчення строку позовної давності суму безнадійної кредиторської ЗЕД-заборгованості списують до складу доходів звітного періоду, як того вимагає п. 5 П(С)БО 11. Для обліку списаних сум використовуйте субрахунок 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості».

Податок на прибуток. У податковоприбутковому обліку сума списаної кредиторської заборгованості збільшує фінансовий результат до оподаткування у складі бухгалтерських доходів.

ПДВ. Свого часу при ввезенні товарів ви сплатили «імпортний» ПДВ на підставі (пп. 187.8 і 206.1 ПКУ). Крім того, напевно, ви скористалися своїм правом і на дату сплати імпортних ПЗ відобразили ПК з ПДВ (абзац четвертий п. 198.2 ПКУ). Тому при списанні заборгованості виникає запитання: чи потрібно тепер відкоригувати нарахований раніше ПК?

На наш погляд, жодних коригувань проводити не потрібно. Адже списання заборгованості не підпадає під жоден з «коригувальних» випадків з п. 192.1 ПКУ*. Більше того, ПК свого часу був сформований із сум сплачених при ввезенні товарів «живими» грошима, які при списанні заборгованості повертати, звісно, ніхто не буде. Погоджуються із цим і податківці (див. листи ДФСУ від 27.12.2017 р. № 3173/6/99-95-42-03-15/ІПК і від 26.01.2016 р. № 1392/6/99-99-19-03-02-15, категорія 101.10 БЗ).

* Нагадаємо, цей пункт установлює виключний перелік випадків, коли податковий кредит підлягає коригуванню. Ось вони: зміна суми компенсації товарів, повернення товарів або передоплати, виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної.

Приклад 1. У 2015 році підприємство придбало в нерезидента імпортні товари вартістю $20000. Товари так і не були оплачені. У 2018 році, після закінчення строку позовної давності, кредиторська ЗЕД-заборгованість визнана безнадійною і списана до складу доходів.

Офіційний курс НБУ на дату:

— оприбуткування товарів — 16,1 грн./$ (тут і далі — курс умовний);

— на дату балансу — 23,4 грн./$;

— на дату списання безнадійної кредиторської заборгованості — 27,8 грн./$.

Таблиця 1. Списуємо грошову кредиторську ЗЕД-заборгованість

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Курс НБУ, грн./$

Сума,

$/грн.

Дт

Кт

Оприбуткування товару від нерезидента. Виникнення заборгованості

1

Оприбутковано товари, отримані від нерезидента

16,1 грн./$ х $20000

281

632

16,1

$20000

322000

Для спрощення прикладу інші проводки з увезення й оприбуткування товару не наводимо.

Розрахунок курсових різниць на дату балансу

2

Відображено курсову різницю за монетарною заборгованістю перед нерезидентом

(23,4 грн./$ - 16,1 грн./$) х $20000

945

632

23,4

146000

Зверніть увагу! Грошова заборгованість перед нерезидентом є монетарною, а тому курсові різниці за нею ми розраховуватимемо на кожну дату балансу, тобто щокварталу, до моменту її списання.

Списання кредиторської заборгованості

3

Відображено курсову різницю за монетарною заборгованістю перед нерезидентом

(27,8 грн./$ - 23,4 грн./$) х $20000

945

632

27,8

88000

4

Списано заборгованість після закінчення строку позовної давності

27,8 грн./$ х $20000

632

717

27,8

$20000

556000

Ну а тепер давайте розберемо «по кісточках» облік списання товарної кредиторської ЗЕД-заборгованості.

Списуємо товарну заборгованість перед нерезидентом

Товарна кредиторська ЗЕД-заборгованість виникає в тому випадку, коли ви отримали від нерезидента плату за товар, але так і не відвантажили його покупцеві.

Бухоблік. Оскільки в цьому випадку в обліку «висить» немонетарна заборгованість, то перераховувати її не будемо ні на дату складання фінзвітності, ні на дату списання з балансу до складу доходів (субрахунок 717).

Податок на прибуток. У податковоприбутковому обліку теж усе просто. Списання товарної кредиторської заборгованості показують за бухобліковими правилами, тобто списана заборгованість збільшує базу оподаткування у складі бухгалтерських доходів.

ПДВ. Попередня оплата товарів, отримана від нерезидента, не змінює ПЗ підприємства, оскільки їх при експорті нараховують на дату вивезення товару (оформлення МД) (п.п. «б» пп. 187.1 і 187.11 ПКУ). Відповідно, після списання кредиторської заборгованості після закінчення строку позовної давності жодних ПДВ-коригувань робити не доведеться.

Приклад 2. У 2015 році підприємство отримало від нерезидента передоплату за товар у сумі €20000. Товар нерезиденту експортований не був. У 2018 році, після закінчення строку позовної давності, кредиторська заборгованість перед нерезидентом визнана безнадійною і списана з балансу.

Офіційний курс НБУ на дату:

— надходження коштів на розподільчий рахунок підприємства — 18,3 грн./€;

— на дату списання кредиторської ЗЕД-заборгованості — 34,7 грн./€.

Таблиця 2. Списуємо «товарну» кредиторську ЗЕД-заборгованість

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Курс НБУ, грн./€

Сума,

/грн.

Дт

Кт

1

Отримано передоплату від нерезидента на розподільчий рахунок

18,3 грн./€ х €20000

314*

681

18,3

€20000

366000

* Субрахунок обліку коштів на розподільчому рахунку, який використовувався до 18.06.2015 р.

Інші проводки з обов’язкового продажу інвалюти показувати не будемо.

2

Списано заборгованість після закінчення строку позовної давності

18,3 грн./€ х €20000*

681

717

34,7

€20000

366000

* Товарна кредиторська ЗЕД-заборгованість є немонетарною, а тому її не перераховують ні на дату балансу, ні на дату списання у зв’язку із закінченням строку позовної давності.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд