Відстрочений податок при бухобліковому збитку

В обраному У обране
Друк
Войтенко Тетяна, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Травень, 2018/№ 37
У грудні 2017 року був створений резерв сумнівних боргів (РСБ) під грошові кошти в проблемному банку на 1 млн грн. Збиток до оподаткування в річній фінзвітності — 100 тис. грн. Підприємство застосовує різниці. Оподатковуваний прибуток у декларації — 900 тис. грн. Виник він за рахунок збільшуючої різниці за РСБ. Податок за декларацією за 2017 рік — 162 тис. грн., а за 3 квартали — 300 тис. грн. Як потрібно було відобразити відстрочений податок у бухобліку, якщо на початок року залишків за рахунками 17 і 54 не було?

Незважаючи на максимальне зближення між бухгалтерським та податковим обліком, на сьогодні все-таки існують певні відмінності. У зв’язку з цим бухфінрезультат не завжди збігається з податковим об’єктом. Щоб нівелювати такі відмінності і відобразити у бухобліку достовірні витрати/доходи, активи та зобов’язання з податку на прибуток, розраховують відстрочені податки. Правила їх обчислення встановлені П(С)БО 17 «Податок на прибуток».

Для визначення відстрочених податкових активів (ВПА) та відстрочених податкових зобов’язань (ВПЗ) використовують дані Балансу. При цьому порівнюють показники Балансу на кінець звітного періоду з оцінкою його статей за даними податкового обліку і розраховують різницю між ними. Далі аналізують, якою є отримана різниця — тимчасовою або постійною. Тимчасові податкові різниці (ТПР) згодом анулюються, а постійні — ні. У розрахунку ВПА і ВПЗ беруть участь тільки ТПР. Для цього розраховані величини ТПР помножують на ставку податку на прибуток наступного року (п. 12 П(С)БО 17). У 2018 році вона складає 18 %.

При визнанні сумнівною заборгованості банку за грошима її показують так: Дт 377 — Кт 31 (лист Мінфіну від 18.10.2010 р. № 31-34020-20-10/28202). Одночасно створюють РСБ: Дт 944 — Кт 38. Відповідно у бухобліку суми РСБ визнають витратами відразу. А ось у податковому обліку вони зможуть зменшити «прибутковий» об’єкт високодохідника тільки у момент списання безнадійної заборгованості, і то за умови, що вона задовольняє вимогам п.п. 14.1.11 ПКУ. Така відмінність у строках уключення сум РСБ до складу бухвитрат і у зменшення «прибуткового» об’єкта призводить до появи ВПА.

Облікова оцінка РСБ під дебіторську заборгованість — це сальдо за Кт 38 на 31.12.2017 р., тобто 1 млн грн. А ось податкова база дорівнює 0. ВПА, що виник, має бути відображений в обліку як сальдо за Дт 17 на 31.12.2017 р. у сумі 180 тис. грн. З урахуванням того, що за 3 квартал 2017 року був нарахований і сплачений податок на прибуток у сумі 300 тис. грн., записи мали бути такими (див. таблицю).

Якщо ж у підприємства проводки інші, тоді виправляємо минулорічну помилку. Для цього рахунок 98 замінюємо на субрахунок 441/442 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 22, с. 4 і 8).

ВПА за РСБ при бухобліковому збитку

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Відкориговано нарахований поточний податок на прибуток за 3 квартал 2017 року (методом «червоне сторно»)

98

641/приб

300000

2

Нараховано поточний податок на прибуток за 2017 рік за податковими правилами

17

641/приб

162000

3

Нараховано ВПА

17

98

18000

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити