Теми статей
Обрати теми

Ліцензування операцій з пальним: з 1 липня стане спекотно!

Павленко Олексій, податковий експерт
Схоже, законодавці вирішили спекотного літа серйозно взятися за пальне. Окрім пально- (і спиртово-) акцизних змін*, з 1 липня буде запроваджено ще й обов’язкове ліцензування низки операцій з пальним. У зв’язку з тим, що воно може торкнутися багатьох суб’єктів господарювання, ми вирішили приділити цьому літньому нововведенню, що наближається, окрему публікацію.

* Див. «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 28, с. 20 і № 30, с. 17.

Операції, що ліцензуються, і терміни

Ви вже, безумовно, в курсі, що за допомогою Закону № 2628** з 01.07.2019 р. вводиться ліцензування таких операцій з пальним:

** Закон України від 26.12.2018 р. № 2628.

— виробництво;

— оптова торгівля;

— роздрібна торгівля;

— зберігання.

Зауважимо, що відповідні зміни Законом № 2628 були внесені оригінально: не в спеціальний Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. № 222-VIII, а в «алкогольно-тютюновий» Закон № 481***. Схоже, в цьому позначилася «неформатність» (фіскальність) цих «пальних» ліцензій, а також прив’язка «пального» ліцензування до новинок «пально-акцизного» адміністрування, до якого у свою чергу прив’язали «спиртово-акцизне» «…у домі, який збудував Джек»… ☺ Але так чи інакше, міняють і назву Закону № 481, додавши в нього «пальне», і тепер у ньому будуть також норми про «пальне» ліцензування.

*** Закон України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР.

Терміни. Щоб зрозуміти, які операції підпадатимуть під прийдешнє «пальне» ліцензування, а які ні, спочатку, дорогий читачу, слід ретельно розібратися з термінами. Адже, вивчивши ці терміни, ви зможете зорієнтуватися, чи треба вам придбавати ліцензії (і скільки) для ваших конкретних госпоперацій з пальним.

Основна їх маса наведена в ст. 1 Закону № 481.

Але спершу нагадаємо, як термін «пальне» визначений у п.п. 14.1.1411 ПКУ:

пальне — нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені в п.п. 215.3.4 ПКУ

Тобто відкриваєте в ПКУ п.п. 215.3.4, і усі наявні в ньому позиції — це і є пальне. Отже, згадані вище операції з такими позиціями ліцензуються! А те, що в нього не потрапило (наприклад, газ для заправлення запальничок в ємностях не більше 300 см3, код УКТ ЗЕД — 3606 10 00 00), пальним для цих цілей не вважається. Адже Закон № 481 (див. останній абзац ст. 1) для цілей ліцензування використовує саме визначення пального з ПКУ.

Отже, давайте розбиратися з цікавими для нашої теми термінами із Закону № 481. Згрупуємо терміни за видами, що ліцензуються, в табл. 1.

Таблиця 1. «Ліцензійно-пальні» терміни

Вид ліцензованої діяльності

Найменування терміна

Зміст терміна

Виробництво пального

«виробництво пального»

діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, в результаті якої виходить пальне або інші (!) продукти переробки

«місце виробництва пального»

місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для виробництва та/або зберігання пального на праві власності або користування

Оптова торгівля пальним

«оптова торгівля пальним»

діяльність із придбання та подальшої реалізації пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик суб’єктам господарювання роздрібної та/або оптової торгівлі та/або іншим особам

«місце оптової торгівлі пальним»

місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для здійснення оптової торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або користування

Роздрібна торгівля пальним

«роздрібна торгівля пальним»

діяльність із придбання або отримання та подальшого продажу або відпуску пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик з автозаправної станції/автогазозаправної станції/газонаповнювальної станції/газонаповнювального пункту та інших місць роздрібної торгівлі через паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки

«місце роздрібної торгівлі пальним»

місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для роздрібної торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або користування

Зберігання пального

«зберігання пального»

діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик

«місце зберігання пального»

місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для зберігання пального на праві власності або користування

P. S. Введено ще один термін, що стосується нашої теми:

«Єдиний реєстр ліцензіатів і місць зберігання пального» (далі — ЄРЛМ) — перелік госпсуб’єктів, що отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової і роздрібної торгівлі пальним, і місць виробництва, зберігання, оптової і роздрібної торгівлі пальним у розрізі суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на таких місцях на підставі виданих ліцензій.

Цей новий держреєстр повинні будуть вести податківці в порядку, затвердженому КМУ. Він має містити відомості про ліцензіатів (юр- і фізичних осіб), про місця виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним (адресу); дату видачі/призупинення/анулювання і термін дії ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним

Загальна інформація про «пальні» ліцензії

Виробництво, оптову, роздрібну торгівлю і зберігання пального будь-які госпсуб’єкти можуть здійснювати тільки за наявності відповідної ліцензії (ст. 2 і 15 Закону № 481). У табл. 2 згрупуємо основні моменти, пов’язані з отриманням «пальних» ліцензій різних видів.

Таблиця 2. Документи, плата, терміни тощо

Вид ліцензії

Документи (завірені копії), що надаються із заявою для отримання ліцензії

Розмір плати

(грн./рік)

Виробництво

1. Чинні документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою, і що її цільове призначення відповідає заявленій діяльності.

2. Акт вводу або готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інші документи про прийняття об’єктів до експлуатації (щодо усіх об’єктів в місці виробництва пального).*

3. Документ, що підтверджує акредитацію лабораторії, яка перевіряє показники якості пального.

4. Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки і початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

5. Технологічна документація (стандарти, регламенти, технологічні інструкції), що стосується виробництва і зберігання пального.

6. Технічні умови виробництва пального заданої якості, що відповідають вимогам техрегламентів і нацстандартам якості пального

780

Опт

1. Чинні документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт, і що цільове призначення ділянки відповідає заявленій діяльності.

2. Акт вводу або готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інші документи про прийняття об’єктів в експлуатацію (за усіма об’єктами).*

3. Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки і початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

5000 (за кожне місце торгівлі)**

10000 (за відсутності місця торгівлі)

Роздріб

2000 (за кожне місце торгівлі)**

Зберігання***

780 (за кожне місце зберігання)**

Примітка. Копії згаданих вище документів не надаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів і назви відповідних реєстрів зазначені в заяві на видачу ліцензії.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі пальним копії таких документів не подають.

Закон № 481 забороняє вимагати для отримання ліцензії будь-які інші документи, окрім зазначених у ньому.

* Тимчасово, до 1 січня 2022 року, госпсуб’єкти можуть отримувати ліцензії на право виробництва, оптової або роздрібної торгівлі, зберігання пального на відповідне місце здійснення такої діяльності без надання акта про введення/готовність об’єкта або сертифіката про прийняття в експлуатацію за умови надання копій документів, що підтверджують право власності на такі об’єкти нерухомого майна, видані у встановленому законодавством порядку до 1 січня 2014 року.

** Ці ліцензії отримуються на кожне місце торгівлі або зберігання пального. Видача дубліката «оптової» або «роздрібної» ліцензії коштує 780 грн.

*** Ліцензія не потрібна на місця зберігання пального, що використовуються:

— підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;

— підприємствами, установами та організаціями системи держрезерву;

— госпсуб’єктами для зберігання пального, що споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- і газодобувних майданчиках, бурових платформах, і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі.

Декілька важливих моментів (на додаток до табл. 2).

1. Із заявою на видачу будь-якого виду «пальної» ліцензії подається також документ про внесення плати (річної) за ліцензію. До заяви на ліцензію для виробництва можуть вимагати ще й копії засновницьких документів (див. ст. 4 Закону № 481).

2. Ліцензія або рішення про відмову в її видачі (із зазначенням причини) надається протягом 30 днів (!) з дня отримання зазначених у Законі документів.

3. Усі види ліцензій — терміном дії на 5 років (ст. 4 і ст. 15 Закону № 481).

Ліцензії на виробництво видає, призупиняє і анулює ДФСУ (ст. 3 Закону № 481), ліцензії на оптову торгівлю — уповноважений КМУ орган виконавчої влади, на роздрібну торгівлю і зберігання пального — уповноважений КМУ орган виконавчої влади за місцем зберігання/роздрібної торгівлі пальним (ст. 15 Закону № 481).

Але, схоже, всі «пальні» ліцензії (за аналогією з «алкогольно-тютюновими») будуть видавати податківці.

При видачі, призупиненні, анулюванні ліцензії податківці (не пізніше наступного дня за днем видачі тощо) заносять необхідні відомості в ЄРЛМ. Але до того ж, у тій же ст. 15 Закону № 481 є норма, що органи, які видають (зупиняють, анулюють) ліцензії на «опт», «роздріб» і «зберігання», повідомляють про це місцевих фіскалів протягом 5 днів.

4. У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю пальним

додатково вказуються адреса місця торгівлі, перелік РРО (КОРО), що знаходяться в місці торгівлі, а також інформація про них:

модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень РРО (КОРО), що знаходяться в місці торгівлі, і дата початку їх обліку в органах ДФС*.

* У додатку до «роздрібної» ліцензії вказується адреса місця торгівлі, а також перелік РРО (КОРО) і інформація про них (ст. 15 Закону № 481/95). За торгівлю через не зазначені у ліцензії РРО (КОРО) — значні штрафи (див. далі).

5. Відповідальність за достовірність даних у документах, наданих разом із заявою, несе заявник. У разі виявлення підробних документів або недостовірних даних фіскали (інший орган) анулюють ліцензію із внесенням цього факту в ЄРЛМ.

Як видно з табл. 2, щоб отримати ліцензії на виробництво, продаж або зберігання пального, необхідно підготувати низку серйозних документів. Список документів хоч і здається невеликим, але кожен з них вимагає дуже скрупульозної, а часто і тривалої підготовки.

Крім того, від дати подання документів на ліцензію для виробництва фіскали можуть ще до 30 днів зволікати з видачею ліцензії (чи з відмовою), по інших видах ліцензій цей термін — до 20 днів. Стежте, коли КМУ визначить органи, які видаватимуть ліцензії на «опт», «роздріб» і зберігання пального*. І — покваптеся з документами та заявою: до 1 липня часу залишилося замало. Бо покарання за безліцензійні операції з пальним — суворе (читайте далі).

* У листі ДФСУ від 08.04.2019 р. № 1502/6/99-99-12-01-01-15/ІПК зазначено, що необхідні нормативні акти вже розроблені і проходять узгодження. Почекаємо…

Драконівські штрафи

Згідно зі ст. 17 Закону № 481 до госпсуб’єктів з 01.07.2019 р. можуть застосовуватися такі штрафи у випадку:

виробництва пального без наявності ліцензії — 1 млн грн.;

оптової торгівлі пальним або зберігання пального без наявності ліцензії — 500 тис. грн.;

роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії — 250 тис. грн.;

роздрібної торгівлі пальним через РРО (КОРО), не зазначений у ліцензії, — 200 % вартості реалізованої через такий РРО (КОРО) продукції, але не менше 10 тис. грн.

Рішення про застосування зазначених штрафів приймаються податківцями та/або органом, який видав відповідну «пальну» ліцензію, та іншими органами в межах їх компетенції, визначеної законами України (див. у тій же ст. 17).

Тобто, думаємо, ось це «та/або» дозволить податківцям застосовувати штрафи й у тих випадках, коли «пальні» ліцензії видаються не ними

Втім, за чутками видачу всіх «пальних» ліцензій збираються «повісити» на фіскалів (мабуть, на той же департамент ДФС, що видає ліцензії на алкоголь та тютюн): ліцензії на опт — начебто на ДФСУ, а на роздріб і зберігання — на обласні податкові органи. Напевно, скоро все дізнаємося — чекати залишилося недовго...

Як бачимо, штрафи вражаючі. Тому, думаємо, тим, хто пов’язаний з пальним, варто перейматися питаннями підготовки пакета необхідних документів і своєчасного отримання відповідних «пальних» ліцензій.

висновки

  • З 01.07.2019 р. вводиться ліцензування таких операцій з пальним: виробництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля, зберігання. Усі види ліцензій — терміном дії на 5 років.
  • Ліцензії на виробництво видає, призупиняє та анулює ДФСУ, на оптову торгівлю — уповноважений КМУ орган виконавчої влади, на роздрібну торгівлю і зберігання пального — уповноважений КМУ орган виконавчої влади за місцем зберігання/роздрібної торгівлі пальним.
  • Розмір річної плати за ліцензії: на виробництво і зберігання — 780 грн., на «опт» — 5000 грн. (за кожне місце), 10000 грн. (без місця), на «роздріб» — 2000 грн. (за кожне місце).
  • Штрафи за безліцензійні: виробництво пального — 1 млн грн.; оптову торгівлю або зберігання — 500 тис. грн.; роздрібну торгівлю — 250 тис. грн.
  • За роздрібну торгівлю пальним через РРО (КОРО), не зазначений у ліцензії, штраф — 200 % вартості реалізованої через такий РРО (КОРО) продукції, але не менше 10 тис. грн.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі