Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Формування статутного капіталу: організаційні моменти

Альошкіна Наталя, податковий експерт, Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Огай Олена, експерт з питань оплати праці, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Квітень, 2020/№ 33
Друк
Товариство з обмеженою відповідальністю є найпопулярнішою організаційно-правовою формою господарювання, яку обирають для себе юридичні особи в Україні. Ваше підприємство серед них? Тоді цей спецвипуск для вас — те, що треба! У цьому номері зібрано основні нюанси, що стосуються правових та облікових питань, пов’язаних зі статутним капіталом ТОВ. Зокрема, ви знайдете тут інформацію про його формування, облік внесків резидентів і нерезидентів, збільшення та зменшення статутного капіталу, вихід учасника з товариства, продаж ним своєї частки іншим учасникам, третім особам або самому товариству, виплату дивідендів тощо. Спецвипуск для вас підготували редактор Наталія Вороная, податкові експерти Наталія Чернишова та Наталя Альошкіна, експерт із питань оплати праці Олена Огай.

Отже, ви вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю (далі — ТОВ). Спочатку засновники повинні сформувати статутний капітал такого ТОВ або, інакше кажучи, визначити, хто та скільки повинен «укинути» до загального «котла» для початку діяльності. У цьому розділі спецвипуску поговоримо про те, який мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ, з яких вкладів його можна формувати та як правильно це зробити.

1.1. Вимоги до статутного капіталу

Статутний капітал має бути в кожного ТОВ. Його розмір складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України (ст. 12 Закону про ТОВ). Розмір частки учасника товариства в статутному капіталі може додатково визначатися у відсотках. При цьому він повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості частки учасника і статутного капіталу товариства.

На відміну від акціонерних товариств, для ТОВ законодавство в загальному випадку не передбачає мінімального розміру статутного капіталу та не обмежує кількість учасників. Щоправда, є винятки. Так, щодо розміру і «наповнення» статутного капіталу товариств, які займаються певними видами діяльності, деякі обмеження встановлюються спеціальним законодавством. Про це див. у табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Вимоги до статутного капіталу ТОВ

№ з/п

Вид товариства

Вимоги до статутного капіталу

Норма законодавства

1

Інформагентства

Заборонені створення та діяльність інформаційних агентств, у статутному капіталі яких сукупна частка, що належить іноземцям та/або іноземним юридичним особам, становить більше 35 %

Ч. 2 ст. 9 Закону про інформагентства

2

Торговець цінними паперами

Торговець цінними паперами може здійснювати свою діяльність, якщо оплачений грошовими коштами статутний капітал становить не менше:

— 500 тис. грн — у разі здійснення дилерської діяльності;

— 1 млн грн — у разі здійснення брокерської діяльності;

— 7 млн грн — у разі здійснення андеррайтингу або діяльності з управління цінними паперами.

Причому частка іншого торговця в статутному капіталі такого суб’єкта господарювання не може перевищувати 10 %

Ст. 17 Закону про цінні папери

3

Фондова біржа

Розмір статутного капіталу фондової біржі має становити не менше 15 млн грн.

Засновниками фондової біржі мають бути не менше 20 торговців цінними паперами, що мають ліцензію на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку. При цьому частка одного такого торговця не може бути більшою ніж 5 % статутного капіталу фондової біржі

Ч. 2 ст. 20 і ч. 2 ст. 21 Закону про цінні папери

4

Туроператори

Загальний розмір частки туроператора в статутних капіталах інших туроператорів України не може перевищувати 20 % їх статутних капіталів

Ч. 3 ст. 17 Закону про туризм

5

Оператори державних лотерей

Статутний капітал оператора державних лотерей не може бути менше розміру статутного капіталу, встановленого НБУ для банків (500 млн грн*). При цьому заборонено використовувати для формування статутного капіталу такого оператора кошти з непідтверджених джерел

Ч. 5 ст. 6 Закону про лотереї

6

Компанія з управління активами

Розмір статутного капіталу компанії з управління активами має бути не менше 7 млн грн. Причому частка держави в статутному капіталі такої компанії не може перевищувати 10 %

Ч. 2 і 3 ст. 63 Закону № 5080

* Згідно з ч. 1 ст. 31 Закону про банківську діяльність.

Запам’ятайте: дані про розмір статутного капіталу юрособи і частки кожного із засновників (учасників) фіксуються в установчих документах ТОВ. Крім того, відповідно до п. 15 ч. 2 ст. 9 Закону № 755 така інформація має бути внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР).

1.2. Що вносити до статутного капіталу

Дозволені вклади

Про те, що може бути вкладом до статутного капіталу товариства, сказано в ч. 1 ст. 13 Закону про ТОВ. Це можуть бути:

1) грошові кошти. Їх можна вносити як у національній валюті, так і в іноземній, як у готівковій формі, так і в безготівковій. Інвалютний вклад в установчих документах зазначають і у валюті, і в гривневому еквіваленті;

2) цінні папери. Це можуть бути акції, облігації, ощадні та інвестиційні сертифікати тощо;

3) інше майно. Майном вважається окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки (ч. 1 ст. 190 ЦКУ). Тобто дозволяється вносити до статутного капіталу:

— рухоме майно, визначене як індивідуальними, так і родовими ознаками (наприклад, транспортні засоби, комп’ютерну техніку, товари, сировину, матеріали тощо);

— нерухомість (наприклад, будівлі, споруди та інші об’єкти, переміщення яких неможливо без їх знецінення і зміни призначення);

— майнові права (зокрема, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, право користування майном тощо).

Ще один важливий момент: нині відсутня заборона на внесення до статутного капіталу коштів, отриманих у кредит і під заставу*. Тобто учаснику не обов’язково мати власні накопичення для вкладу до статутного капіталу товариства. Цілком можна обійтися заставними або кредитними коштами.

* Раніше вона була встановлена ч. 3 ст. 86 ГКУ.

Але зауважте: саме товариство надавати позику для оплати вкладу учасника не може. Також воно не має права виступати поручителем за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати вкладу учасника. Про це прямо сказано в ч. 2 ст. 13 Закону про ТОВ.

Наразі немає заборони на погашення заборгованості з вкладу до статутного капіталу шляхом заліку зустрічних однорідних вимог

З 17.06.2018 р. виключено ст. 144 ЦКУ, яка не дозволяла проводити такий залік. Це дозволяє вносити до статутного капіталу, наприклад, заборгованість підприємства перед учасником (див. про один з таких випадків у «Податки & бухоблік» 2019, № 47, с. 29).

Заборонені вклади

А тепер скажемо про те, що не може бути вкладом до статутного капіталу товариства. Перелік заборон для вкладу до статутного капіталу див. у табл. 1.2.

Таблиця 1.2. Заборонений перелік для вкладів до статутного капіталу

№ з/п

Вид вкладу

Норма законодавства

1

Бюджетні кошти*

Ч. 1 ст. 86 ГКУ

2

Майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішень органів місцевого самоврядування) не підлягає приватизації*

3

Майно, яке перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ*

4

Майно, обіг якого заборонено або обмежено

Додаток № 1 до постанови ВРУ від 17.06.92 р. № 2471-XI

5

Майно боржника з дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство*

Ч. 3 ст. 212 ГКУ

6

Векселі

Ст. 12 Закону України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2374-III

7

Облігації, емітентом яких є юрособа, що формує статутний капітал

Ч. 2 ст. 8 Закону про цінні папери

8

Право користування земельною ділянкою державної або комунальної власності

Ч. 3 ст. 407 ЦКУ,

ч. 3 ст. 1021 ЗКУ

9

Право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 81 Закону № 161

Ч. 1 ст. 81 Закону № 161

10

Права на земельну частку (пай) і земельну ділянку, призначену для ведення товарного сільгоспвиробництва, особистого селянського господарства до набрання чинності законодавством про обіг земель сільгосппризначення

Пп. 14 і 15 розд. Х ЗКУ

11

Особисті немайнові права інтелектуальної власності

Ч. 4 ст. 423 ЦКУ

* Якщо інше не передбачено законом.

Зверніть увагу: виявити факт внесення «забороненого» майна до статутного капіталу товариства на стадії здійснення реєстраційних дій зазвичай неможливо. Адже чинним законодавством не передбачено механізм перевірки таких коштів та/або майна. Проте надалі це може призвести до того, що за позовом зацікавлених сторін внесення такого майна може бути оскаржене. Тому зазначеними заборонами нехтувати не варто.

Оцінка вкладів до статутного капіталу

Вклад до статутного капіталу в негрошовій формі повинен мати грошову оцінку. Затверджується вона одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь усі учасники товариства. При створенні ТОВ така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства (ч. 3 ст. 13 Закону про ТОВ).

Таким чином, у загальному випадку немає потреби залучати оцінювача.

Обов’язково незалежна експертна оцінка повинна проводитися тільки у випадках, передбачених законом (абзац другий ч. 2 ст. 115 ЦКУ)

Випадки обов’язкової оцінки визначені у ст. 7 Закону № 2658. Так, вона повинна здійснюватися в разі створення товариства на базі державного майна або майна, що перебуває в комунальній власності. Також її проводять для визначення вартості вкладів, якщо до товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна).

Утім, запросити незалежного оцінювача можна за згодою сторін, що повинно бути закріплено рішенням загальних зборів учасників ТОВ.

1.3. Порядок унесення вкладів до статутного капіталу

Строк унесення

Вклади до статутного капіталу підприємства мають бути повністю внесені кожним учасником протягом 6 місяців з дати державної реєстрації товариства (ст. 14 Закону про ТОВ). Але це можна змінити, прописавши в статуті інший строк. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь усі учасники товариства. До речі, новий Модельний статут* пропонує чотири можливих варіанти: один, три, шість місяців або один рік (п. 7).

* Про Модельний статут читайте в «Податки & бухоблік», 2019, № 47, с. 6.

Якщо вклади у встановлений строк повністю внесені не будуть, виконавчий орган (директор, дирекція) повинен направити «непунктуальному» учаснику попередження про прострочення (ст. 15 Закону про ТОВ). У ньому для учасника встановлюють додатковий строк для внесення вкладу, який визначається виконавчим органом або статутом ТОВ, але не більше 30 днів. До речі, строк відправлення самого попередження не прописаний, тому воно може бути надіслане виконавчим органом будь-коли.

Якщо учасник проігнорує таке звернення, то виконавчий орган (директор/дирекція) повинен скликати загальні збори учасників. Вони можуть прийняти одне з таких рішень (ч. 2 ст. 15 Закону про ТОВ):

— про виключення учасника, що заборгував;

— про зменшення статутного капіталу товариства на неоплачену частину частки;

— про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу і погашення заборгованості, що виникла, такими учасниками. При цьому у випадку з перерозподілом усієї частки боржника, що зовсім не вніс вкладу до статутного капіталу, він утрачає статус учасника в товаристві;

— про ліквідацію товариства.

Зауважте: голоси, які припадають на частку учасника, що заборгував, не враховуються при голосуванні за рішення, зазначене вище.

Уносимо грошові кошти

Грошові кошти можуть бути внесені до статутного капіталу (1) готівкою до каси підприємства або (2) на його банківський рахунок.

Отримання готівки до каси підприємства. Такий варіант можливий для внесення коштів виключно в гривні. Що стосується інвалютних внесків, то вони можуть здійснюватися тільки в безготівковій формі через рахунки, відкриті в банках (п. 31 Положення № 2).

У зв’язку з унесенням готівки до каси підприємства виникає 2 запитання.

Запитання 1. Чи потрібно в цьому випадку застосовувати РРО?

На нашу думку, ні. Адже при розрахунках готівкою РРО є обов’язковим для використання в разі здійснення розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операцій з приймання готівки для її подальшого переказу (ч. 1 ст. 3 Закону про РРО). У свою чергу, розрахунковою операцією вважається, зокрема, приймання від покупця готівкових коштів за місцем реалізації товарів/послуг (абзац четвертий ст. 2 Закону про РРО). При цьому отримання вкладу до статутного капіталу не є реалізацією товарів або послуг.

Тому

унесення учасником готівки як вкладу до статутного капіталу оформлюють прибутковим касовим ордером

Його форму № КО-1 наведено в додатку 2 до Положення № 148.

Як підставу у відповідному рядку касового ордера потрібно зазначити «Внесення вкладу до статутного капіталу».

Хоча вимушені попередити, що в консультації з підкатегорії 109.02 БЗ* податківці говорять про застосування РРО торговельними підприємствами при отриманні від фізичної особи готівкових коштів за передані йому корпоративні права. Сподіваємося, що тут контролери мають на увазі саме продаж корпоративних прав, а не звичайне внесення грошових коштів до статутного капіталу.

* База знань, розміщена на офіційному сайті ДПСУ: zir.tax.gov.ua.

Запитання 2. Чи потрібно при отриманні вкладу готівкою дотримуватися обмеження суми готівкових розрахунків?

Потрібно, і з цим не посперечаєшся. Адже п. 6 Положення № 148 установлює граничну суму розрахунків готівкою протягом дня незалежно від призначення такої готівки. Серед винятків, наведених у п. 8 зазначеного Положення, вклади до статутного капіталу не значаться.

Тому при отриманні грошових коштів до каси підприємства як вкладу до статутного капіталу максимальна сума розрахунків за день з одним засновником становить:

— 10 тис. грн — якщо засновником є юрособа;

— 50 тис. грн — якщо вклад здійснює фізособа.

Підтверджують цей висновок і податківці в консультації з підкатегорії 109.13 БЗ.

З метою дотримання вимог готівкового обігу можна внести грошові кошти через касу банку або небанківської фінустанови для їх зарахування безпосередньо на поточний рахунок ТОВ. Інший допустимий варіант — уносити готівку до каси підприємства частинами протягом декількох днів у дозволеній сумі.

Унесення грошових коштів на поточний рахунок підприємства. Тут усе простіше — жодних обмежень для таких розрахунків законодавство не встановлює. Грошові кошти можуть бути перераховані з поточного рахунку засновника або внесені готівкою через касу банку (небанківської фінустанови) з подальшим зарахуванням на банківський рахунок підприємства — емітента корпоративних прав. В останньому випадку для підприємства-емітента розрахунки вважатимуться безготівковими, а для засновника — готівковими (п. 10 Положення № 148). У призначенні платежу в обов’язковому порядку слід зазначити: «Вклад до статутного капіталу».

Як ми зазначали раніше, вклади до статутного капіталу можна здійснювати не лише в гривні, а й в іноземній валюті (ст. 2 Закону № 93 і ст. 391 ГКУ). При цьому іноземні інвестиції можуть здійснюватися у валюті, яка визнається конвертованою НБУ, тобто належить до 1 або 2 групи згідно з Класифікатором іноземних валют (п. 29 Положення № 2). Детально про облік іноземних інвестицій див. на с. 20.

Вклади у вигляді майна або майнових прав

Унесення до статутного капіталу майна (майнових прав) доцільно оформляти у вигляді акта приймання-передачі за вартістю, затвердженою рішенням загальних зборів учасників. При цьому не зайвим буде зазначити в такому акті, які документи підтверджують права засновника на майно, що передається підприємству як вклад.

Акт приймання-передачі складають у довільній формі. Але він повинен містити всі реквізити первинного документа, передбачені ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік. Акт підписують обидві сторони (та, яка передає, і та, яка приймає).

висновки

  • Законодавство для більшості ТОВ не встановлює розміру статутного капіталу та не обмежує кількості його учасників.
  • До статутного капіталу товариства можна вносити грошові кошти, цінні папери, а також майно та майнові права (крім випадків, прямо передбачених законом).
  • Вклад до статутного капіталу в негрошовій формі повинен мати грошову оцінку.
  • Вклади до статутного капіталу підприємства мають бути повністю внесені кожним учасником протягом 6 місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі