Теми статей
Обрати теми

Судові витрати та їх розподіл

Адамович Наталія, податковий експерт
Податки & бухоблік Серпень, 2020/№ 68
Друк
Нерідко для вирішення спору підприємство вимушене звернутися до суду. Зазвичай судова тяжба супроводжується певними витратами. Розглянемо детально, які види судових витрат передбачає законодавство та як вони за рішенням суду можуть розподілятися між учасниками судового процесу.

Склад судових витрат

Чи то адміністративний (ст. 132 КАСУ), чи цивільний (ст. 133 ЦПКУ), чи господарський (ст. 123 ГПКУ) процеси, склад судових витрат практично однаковий. Вони складаються із судового збору та витрат, пов’язаних із розглядом справи, спрямованих на:

1) професійну юридичну допомогу;

2) залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведення експертизи;

3) витребування доказів, проведення огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпечення доказів;

4) здійснення інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Скажемо кілька слів про кожну категорію витрат.

Судовий збір. Обов’язковий платіж, який сплачується за подання до суду заяв, скарг, а також за видачу документів судами. Порядок його сплати* і розмір регулює Закон № 3674**, а його сума залежить від (ст. 4 Закону № 3674):

* Реквізити для сплати судового збору, формування квитанції або онлайн-оплати див. за посиланням:: court.gov.ua/affairs/sudytax/

** Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674-VI.

— виду документа, який ви подаєте до суду (позови, скарги тощо) або хочете отримати (копії рішень, виконавчі листи тощо);

— категорії платника (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець);

ціни позову — при майновому характері позову або розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО) на 1 січня, який визначається в законі про Держбюджет на поточний рік, — при немайновому.

Зазвичай судовий збір оплачують до подання позовної заяви (скарги)

Так, наприклад, за подання позову з вимогою немайнового характеру (у частині популярних наразі — адмінпозови платників при блокуванні ПН/РК) судовий збір у поточному році становить 2102 грн. Причому якщо в позові об’єднані декілька вимог, то згідно з ч. 3 ст. 6 Закону № 3674 збір сплатити доведеться по 2102 грн за кожну таку вимогу (детальніше див. «Податки & бухоблік», 2020, № 17, с. 22).

Професійна юрдопомога. Категорія таких витрат вміщує гонорар адвоката за представництво в суді; іншу юрдопомогу, пов’язану з підготовкою справи до розгляду; допомогу, пов’язану зі збором доказів; вартість послуг помічника адвоката; іншу юрдопомогу, пов’язану зі справою. Їх розмір визначається в договорі з адвокатом.

За рішенням суду витрати на професійну допомогу підлягають відшкодуванню, якщо (1) належним чином підтверджені документально і (2) співмірні зі складністю справи та виконаних адвокатом робіт; часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт; обсягом наданих адвокатом послуг; ціною позову і значенням справи для сторони, у тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. Причому у разі недотримання вимог співмірності, за клопотанням іншої сторони, суд може зменшити розмір витрат на юридичну допомогу, що підлягають розподілу між сторонами (ч. 5 ст. 134 КАСУ, ч. 5 ст. 137 ЦПКУ, ч. 5 ст. 126 ГПКУ). Доводити порушення співмірності витрат повинна сторона, що подає клопотання (постанова ВС від 09.04.2019 р. у справі № 826/2689/15 // reyestr.court.gov.ua/Review/81046503).

До того ж судова практика (див. постанову ВС від 04.10.2019 р. у справі № 914/1949/18 // reyestr.court.gov.ua/Review/84848093) говорить про те, що відшкодуванню підлягають витрати, пов’язані з юридичною допомогою виключно адвоката (адвокатського бюро/об’єднання).

Витрати на залучення спеціалістів/свідків та проведення експертиз. Такі витрати несе сторона, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучення спеціаліста, перекладача або експерта. Зазвичай суд зобов’язує такого учасника заздалегідь сплатити витрати на ці дії.

Свідкам, спеціалістам, перекладачам і експертам оплачуються проїзд, а також добові у разі переїзду до іншого населеного пункту. Крім того, спеціалістам, перекладачам і експертам має бути виплачена винагорода за виконану роботу, а свідкам — компенсація за втрачений заробіток або відрив від звичайних занять. Для відшкодування важливо, щоб такі витрати знову ж таки (1) були підтверджені документально і (2) були співмірні із складністю роботи, її обсягом і часом, витраченим на її виконання.

Витрати на витребування/забезпечення доказів та їх огляд. Особа, яка надала доказ на вимогу суду, має право вимагати відшкодування своїх витрат, пов’язаних з наданням цього доказу. Розмір грошової компенсації суд визначає (1) на підставі наданих такою особою документів, що доводять здійснення відповідних витрат (договору, рахунку, акта, платіжних доручень тощо), (2) у межах, установлених постановою КМУ від 27.04.2006 р. № 590.

Витрати на інші процесуальні дії, необхідні для підготовки/розгляду справи. До таких витрат можна віднести, зокрема, витрати сторін та їх представників, пов’язані з явкою до суду. Інших витрат, пов’язаних із здійсненням процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до його розгляду, ЦПКУ, КПКУ і КАСУ не встановлюють. Але виходячи з формулювань цих Кодексів перелік не є вичерпним.

Зауважте: при поданні позову до госпсуду або суду загальної юрисдикції кожна сторона повинна надати попередній розрахунок судових витрат, які вона понесла або очікує понести у зв’язку з розглядом справи (ст. 134 ГПКУ, ст. 124 ЦПКУ). Цей розрахунок не буде остаточним, він може зрости або зменшитися під час розгляду справи. Якщо такий розрахунок не надати, то надалі суд може відмовити стороні у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком сплаченого судового збору.

Забезпечення та передоплата судових витрат

У цивільних (ст. 135 ЦПКУ) і господарських (ст. 125 ГПКУ) спорах

суд може зобов’язати сторони внести на депозитний рахунок у вигляді забезпечення попередньо визначену суму судових витрат

Оформляється таке рішення суду ухвалою.

Також суд може зобов’язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, про забезпечення, витребування доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією.

Якщо клопотання заявляє декілька учасників справи, вони оплачують авансом такі витрати в рівних частках.

Внести передоплату слід у встановлений судом строк, інакше суд має право відхилити відповідне клопотання.

Суми витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача або витрат особи, яка надала доказ на вимогу суду, повністю не оплачені сторонами справи (у тому числі й за рахунок забезпечення), суд стягує на користь осіб-спеціалістів відповідно до правил про розподіл судових витрат.

Розподіл судових витрат

При прийнятті рішення саме суд розподіляє судові витрати між сторонами. Залежно від підсудності спору правила відрізняються.

За адмінспорами (ст. 139 КАСУ) залежно від статусу позивача і результату справи:

1) рішення прийнято на користь суб’єкта господарювання (сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень: держорганом, органом місцевого самоврядування тощо). У такому разі суд згідно з ч. 1 ст. 139 КАСУ присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати відшкодувати за рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, який виступав стороною у справі***.

*** Чи якщо стороною у справі виступала його посадова або службова особа.

Для цього після набуття чинності рішенням суду суб’єкт господарювання, керуючись ст. 373 КАСУ, а також Законом № 4901**** та Порядком № 845*****, повинен звернутися до адмінсуду із заявою про видачу виконавчого листа. Далі виконавчий лист разом із документами, обумовленими в п. 6 Порядку, потрібно подати до органу Держказначейства для списання коштів із рахунку сторони, що програла;

**** Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» від 05.06.2012 р. № 4901-VI.

***** Порядок виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затверджений постановою КМУ від 03.08.2011 р. № 845.

2) рішення прийнято на користь позивача — суб’єкта владних повноважень. З відповідача стягаються виключно судові витрати суб’єкта владних повноважень, пов’язані із залученням свідків і проведенням експертиз (ч. 2 ст. 139 КАСУ).

За господарськими спорами (ст. 129 ГПКУ) судові витрати розподіляють залежно від складу спору і результату справи. Так, судовий збір покладається в спорах, що виникають при (ч. 1 ст. 129 ГПКУ):

— укладенні, зміні та розірванні договорів, — на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом відхилена частина пропозицій кожної із сторін;

— виконанні договорів і за іншими підставами, — на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Інші судові витрати розподіляються так (ч. 2 ст. 129 ГПКУ):

— у разі задоволення позову лягають на відповідача;

— у разі відмови в позові — на позивача;

— у разі часткового задоволення позову — на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

За цивільними спорами (ст. 141 ЦПКУ) розподіляються залежно від результату справи. Так, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (ч. 1 ст. 141 ЦПКУ). Інші судові витрати, пов’язані з розглядом справи, також, як і в госппроцесі, покладаються (ч. 2 ст. 141 ЦКПУ):

— у разі задоволення позову — на відповідача;

— у разі відмови в позові — на позивача;

— у разі часткового задоволення позову — на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Про облік судових витрат див. «Податки & бухоблік», 2020, № 70.

висновки

  • У цивільних і господарських спорах суд може зобов’язати сторони внести забезпечення або заздалегідь оплатити судові витрати.
  • Суд може відхилити деякі судові витрати (окрім судового збору) і присудити їх відшкодування в меншій сумі.
  • Зазвичай судові витрати суд розподіляє залежно від результату справи.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі