Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Декларація про доходи ФОП за 2019 рік

Савченко Олена, налоговый эксперт
Податки & бухоблік Січень, 2020/№ 4
Друк
Рік промайнув непомітно. І всім підприємцям, які перебували на загальній системі у 2019 році, настав час відзвітувати про свої доходи. Про те, як заповнити декларацію про доходи, що при цьому потрібно врахувати, читайте в нашій статті.

Важливі моменти: строки, форма тощо

У загальному випадку декларацію за підсумками звітного календарного року подають усі підприємці, які перебували у звітному році (увесь рік або його частину) на загальній системі оподаткування (ЗС) (п. 177.5 ПКУ). Але є нюанси. Наприклад, тим, хто залишив ряди ФОП (розреєструвався) у 2019 році і подав ліквідаційну декларацію, подавати ще й річну декларацію не потрібно (зрозуміло, якщо немає інших підстав для її подання). Детально про всі такі нюанси ви можете прочитати в «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 3, с. 9. Тут повторюватися не будемо.

Форма та строк подання декларації. За 2019 рік декларацію подаємо за новою формою — у редакції, затвердженій наказом Мінфіну від 25.04.2019 р. № 177*.

* Ідентифікатор електронної форми F0100111.

У декларації є три додатки. Для підприємницьких доходів призначений додаток Ф2. Причому, на думку податківців (104.09 БЗ), якщо саму декларацію підприємець подавати повинен, Ф2 до неї подається у будь-якому разі.

Якщо зазначати у Ф2 нічого, на папері за рядками проставляємо прочерки, в електронній формі — залишаємо незаповненими

Важливо! Підприємці-загальносистемники в річній податковій декларації зобов’язані показати, крім власне підприємницьких доходів, ще й громадянські доходи та інформацію про належне декларування майна.

Також довідково в декларації показуються єдиноподаткові доходи (якщо деякий час протягом року підприємець працював на спрощенці).

Що стосується додатків Ф1 (операції з інвестактивами) і Ф3 (податкова знижка), то їх ФОП подає разом з річною податковою декларацією тільки у разі наявності даних для заповнення.

Грошові показники в податковій декларації проставляємо в гривнях з копійками.

Граничний строк подання декларації про доходи за 2019 рік — 10.02.2020 р.

А граничний строк сплати задекларованих зобов’язань за ПДФО і ВЗ за підсумками 2019 року — 19.02.2020 р.

Що змінилося у формі декларації?

«Податково-знижковий» розділ перекочував в окремий додаток Ф3. А особам, які подають декларацію для того, щоб скористатися правом на податкову знижку, тепер потрібно буде ставити позначку «Х» в комірці «особа, яка заявляє право на податкову знижку» в реквізиті 8 розділу I «Загальні відомості» декларації.

Але будьте уважними! Якщо правом на податкову знижку хоче скористатися підприємець, то він повинен поставити позначку «Х» тільки в комірці «підприємець» реквізиту 8 розділу I «Загальні відомості» декларації.

При цьому комірка «особа, яка заявляє право на податкову знижку» повинна залишитися незаповненою.

У «прибутковому» розділі II декларації:

по-перше, поділили доходи, отримані за трудовим договором, і доходи за ЦПД. Їх потрібно буде зазначати окремо у двох рядках: 10.1 і 10.2. Зверніть увагу, у ряд. 10.2 зазначають у тому числі доходи, отримані від підприємців-єдиноподатників групи 4;

по-друге, у ряд. 10.4 тепер прямо зазначено, що разом з «орендними» доходами зазначають доходи від емфітевзису.

Важливо! З орендного доходу виокремлений дохід, отриманий від звичайної особи-орендаря, що не є податковим агентом, за оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, розташованих НЕ за податковою адресою орендодавця (ряд. 10.4.1). Суму податку з цього доходу потрібно буде зазначити в ряд. 17 розд. V декларації — на неї зменшиться податкове зобов’язання за ПДФО (ряд. 18.1 декларації). Логіка в тому, що сплачувати ПДФО з такого доходу потрібно за місцезнаходженням землі (п.п. «в» п.п. 168.4.5 ПКУ, 103.07 БЗ).

Тепер перейдемо безпосередньо до заповнення підприємницької частини декларації.

Як заповнити додаток Ф2

Порядок заповнення «підприємницького» додатка Ф2 до річної податкової декларації розглянемо в таблиці (див. табл. 1). Для заповнення розділу I додатка Ф2 нам знадобиться Книга обліку доходів і витрат ФОП (далі — Книга ОДВ).

Додаток Ф2 до декларації містить окремий розділ (II), в якому відображається інформація про амортизаційні відрахування. Амортвідрахування відображаються окремо для кожної з груп 1 — 4 основних засобів.

Таблиця 1. Заповнення додатка Ф2 до податкової декларації

Найменування розділу

Що зазначаємо

Розділ I. «Доходи від провадження господарської діяльності»

У гр. 2 зазначаємо назви видів економічної діяльності, від здійснення яких був отриманий дохід. Далі в розрізі видів діяльності проставляємо:

— у гр. 3 — коди видів економічної діяльності згідно з КВЕД-2010;

— у гр. 4 — суму отриманого доходу від здійснення такого виду економічної діяльності*. Зауважте: значення ряд. «Усього» за гр. 4 розд. І додатка Ф2 повинні дорівнювати річному підсумку за гр. 4 Книги ОДВ;

— у гр. 5 — документально підтверджену вартість придбаних ТМЦ, які реалізовані або використані у виробництві продукції. Показник підсумкового рядка повинен відповідати річному підсумку за гр. 6 Книги ОДВ;

— у гр. 6 — витрати на оплату праці та суму нарахованого ЄСВ на заробітну плату. Значення рядка «Усього» гр. 6 має дорівнювати річному підсумку за гр. 7 Книги ОДВ;

— у гр. 7 — інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг**;

— у гр. 8 — суму амортизаційних відрахувань. До речі, у Книзі ОДВ суми амортизаційних відрахувань ФОП протягом року показує у складі інших витрат. Таким чином, річний підсумок за гр. 8 Книги ОДВ дорівнюватиме сумі гр. 7 і 8 за ряд. «Усього» розд. І додатка Ф2;

— у гр. 9 — суму чистого оподатковуваного доходу, розрахованого за формулою, наведеною в назві рядка. Додатне значення ряд. «Усього» за гр. 9 розд. І додатка Ф2 повинне дорівнювати підсумковим даним за гр. 9 Книги ОДВ. Якщо у результаті розрахунку вийшло від’ємне значення (збиток), у гр. 9 ставлять прочерк.

Підсумок із гр. 9 переносимо в гр. 3 ряд. 10.8 декларації.

Щодо збитків зауважимо, що вони згорають. Механізму перенесення підприємницьких збитків ПКУ не містить. У декларації він також не реалізований. Відповідно:

— якщо підприємець минулого року зазнав збитків, на поточний рік вони не переносяться;

збиток поточного року від підприємницької діяльності не зменшує зобов’язання за ПДФО і ВЗ з інших доходів.

Важливий момент. Якщо у ФОП декілька видів діяльності та один з них збитковий, то податківці раніше неправомірно наполягали на тому, що усередині одного року не можна збиток від одного виду діяльності «згортати» з прибутком іншого (відповідна спірна консультація була розміщена в 104.09 БЗ***).

Благо зараз таких роз’яснень уже немає. ☺ Сподіваємося, податківці одумалися

* Якщо підприємець здійснює декілька видів діяльності, то всі доходи і витрати за ними він записує в одну Книгу ОДВ, як правило, не розділяючи їх (принаймні законодавство проводити такий поділ не вимагає). Тому при заповненні декларації без додаткового аналітичного урахування практично неможливо точно сказати, скільки саме доходу отримано за кожним видом діяльності. У такому разі, на наш погляд, доходи можна розділити за видами діяльності «на око». На підсумкову суму ПДФО і ВЗ це ніяк не вплине.

** Якщо витрати не можуть бути віднесені до конкретного виду діяльності (наприклад, оренда, витрати на утримання рухомого і нерухомого майна тощо), то їх розподіляють пропорційно доходам від кожного виду діяльності.

*** Детальніше про збитки у ФОП див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 56, с. 25.

Розділ II. «Інформація щодо нарахованої амортизації»

У гр. 3 відображаємо вартість об’єктів основних засобів (ОЗ) і нематеріальних активів (НМА) на початок звітного (2019) року, за якими ФОП нараховував амортизацію згідно з пп. 177.4.6 — 177.4.9 ПКУ.

Якщо об’єкт ОЗ (НМА) придбаний «усередині» (не на початку) звітного (2019) року, то в цьому випадку в гр. 3 ставимо прочерк.

Зверніть увагу: на думку податківців (див. лист ДФСУ від 29.06.2017 р. № 894/О/99-99-13-01-02-14/ІПК), «амортизаційні» норми поширюються тільки на об’єкти ОЗ, придбані або виготовлені (НМА придбані) після 01.01.2017 р.*

У гр. 4 відображаємо вартість об’єктів ОЗ і НМА на кінець року, за якими ФОП нараховує амортизацію.

У гр. 5 наводимо суму амортвідрахувань, нарахованих підприємцем за поточний рік (у розрізі груп з п.п. 177.4.9 ПКУ). При цьому значення підсумкових рядків за гр. 5 розд. ІІ і за гр. 8 розд. І додатка Ф2 мають бути рівні.

Зверніть увагу: якщо підприємець не скористався своїм правом нарахування амортизації, у графах цього розділу стоятимуть прочерки (у паперовій формі)

* Більше подробиць щодо підприємницької амортизації ви знайдете в «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 71, с. 20.

Розділ ІІІ. «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб / військового збору»

У ряд. 1.1 наводимо суму ПДФО, яку ФОП повинен сплатити до бюджету за результатами 2019 року. Формула для розрахунку — у найменуванні рядка.

Рядок 1.2 заповнюватимуть ті ФОП, які у 2019 році знялися з реєстрації, подали «ліквідаційну» декларацію, визначили в ній зобов’язання за ПДФО, а потім знову у 2019 році зареєструвалися ФОП. У цьому випадку, подаючи річну декларацію, раніше нараховані в «ліквідаційній» декларації зобов’язання за ПДФО вони відображають у цьому рядку.

У ряд. 1.3 вносимо загальну суму авансових платежів за ПДФО, розраховану ФОП на підставі фактичних даних, зазначених у Книзі ОДВ кожного календарного кварталу (крім IV кварталу), і сплачену до бюджету протягом 2019 року відповідно до п.п. 177.5.1 ПКУ (ср. ).

Рядок 1.4 заповнюємо, якщо результат розрахунку за формулою, наведеною в її назві, вийшов від’ємним. Наводимо (без знака «-») суму надміру сплаченого ПДФО, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню ФОП відповідно до п.п. 177.5.3 ПКУ.

Рядок 1.5 заповнюємо, якщо результат розрахунку за формулою, наведеною в її назві, вийшов додатним*. Зазначаємо суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету самостійно ФОП за результатами 2019 року. Значення ряд. 1.5 розд. ІІІ додатка Ф2 переносять у гр. 6 ряд. 10.8 розд. ІІ декларації.

У ряд. 2.1 наводимо суму ВЗ, що підлягає сплаті до бюджету самостійно ФОП за результатами звітного року.

Рядок 2.2 повинні заповнювати ФОП, що припинили протягом року підприємницьку діяльність і що подали раніше «ліквідаційну» декларацію. Тут зазначаємо підприємницькі зобов’язання за ВЗ з «ліквідаційної» декларації.

У ряд. 2.3 відображаємо суму ВЗ, що підлягає сплаті до бюджету самостійно за результатами 2019 року. Формула для визначення зобов’язання за ВЗ — у назві рядка. Значення цього рядка переносять у гр. 7 ряд. 10.8 розд. II декларації

* Зверніть увагу: при визначенні суми податкових зобов’язань авансові платежі, сплачені протягом 2019 року, не враховуються (до подання декларації вони вважаються переплатою). А ось суми ПДФО, нараховані та сплачені за поданою раніше «ліквідаційною» декларацією, будуть враховані. Відповідно, вдруге в зобов’язання вони не потраплять.

Тепер переходимо до заповнення основної частини декларації.

Як заповнити основну частину декларації

У табл. 2 розглянемо, як заповнювати декларацію в розрізі її розділів.

Таблиця 2. Заповнення розділів I — VII декларації про доходи

Найменування розділу

Що зазначаємо

Розділ I. «Загальні відомості»

Тут нічого складного ☺. Назва кожного рядка говорить сама за себе. Єдине — уточнимо за рядком 3 «Прізвище, ім‘я, по батькові платника податку». Якщо протягом 2019-го або у 2020 році до подання декларації підприємець змінював прізвище (ім’я, по батькові), у рядку 3 спочатку зазначаємо його нове прізвище (ім’я, по батькові), а в дужках — старі дані.

Кілька слів про заповнення поля «Категорія платника». Якщо дохід ФОП отримував тільки як підприємець, ставимо відповідну позначку «Х» в полі «підприємець». Якщо ФОП одночасно декларує доходи як ФОП і як звичайна фізособа (доходи від оренди, інвестиційні доходи, зарплату, дивіденди), а також якщо фізособа декларує доходи одночасно як ФОП і як особа, що здійснює незалежну профдіяльність, у цих випадках ставимо відмітку «Х» тільки в полі «підприємець»

Розділ II. «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу»

У цей розділ включаємо всі доходи, отримані у звітному році, які оподатковуються ПДФО і ВЗ. Заповнюємо його тільки після того, як заповнимо додаток Ф2. ФОП тут зазначають:

— чистий оподатковуваний дохід, отриманий ними на загальній системі (ряд. 10.8 розд. II податкової декларації). «Підприємницький» ряд. 10.8 заповнюємо шляхом перенесення даних з додатка Ф2 (про його заповнення ми вже поговорили вище).

У гр. 3 зазначаємо додатне значення гр. 9 ряд. «Усього» розд. I додатка Ф2; аванси тут не відображаємо (!); у гр. 6 — значення ряд. 1.5 розд. III додатка Ф2; у гр. 7 — значення ряд. 2.3 розд. III додатка Ф2;

— громадянські доходи (ряд. 10.1 — 10.7). У гр. 3 розд. ІІ декларації наводимо «грязну» суму доходів, тобто без вирахування ПДФО і ВЗ. У разі відсутності доходів у відповідних рядках ставимо прочерки (у паперовому звіті). У гр. 4 і 5 зазначаємо суми ПДФО і ВЗ, сплачені (утримані) податковими агентами з відповідних доходів або фізособою самостійно при здійсненні нотаріальних дій.

У свою чергу, у гр. 6 і 7 відображаємо суми ПДФО і ВЗ, які підлягають сплаті фізособою самостійно за результатами декларування

Розділ ІІІ. «Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу»

Тут відображаємо доходи, які не є об’єктом оподаткування ПДФО і ВЗ: громадянські доходи, перераховані в ст. 165 ПКУ (ряд. 11.3), а також доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна, що не підлягають оподаткуванню згідно з пп. 173.2 і 172.1 ПКУ (ряд. 11.2).

Якщо у звітному (податковому) році підприємець побував на спрощеній системі, то в цей розділ також слід вписати його «єдиноподатковий» дохід, отриманий ним цього року (ряд. 11.1). Беруть його з декларації єдиноподатника за останній звітний (податковий) період перебування на спрощеній системі. Ці доходи відображаємо в декларації довідково, сплачувати з них нічого не потрібно!

Загальну суму неоподатковуваних доходів (ряд. 11.1 + ряд. 11.2 + ряд. 11.3) зазначають у ряд. 11

Розділ IV. «Загальна сума річного доходу»

У рядку 12 показуємо загальну суму річного доходу (рядок 10 + рядок 11)

Розділ V. «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб / військового збору»

Наводимо суми ПДФО і ВЗ, як з громадянських, так і з підприємницьких доходів ФОП. При цьому податкові зобов’язання, визначені з підприємницьких доходів, окремо розраховують у додатку Ф2.

У ряд. 13 переносимо дані з гр. 6 ряд. 10 розд. ІІ декларації.

У ряд. 14 проставляємо дані із ряд. 7 додатків Ф3 декларації (нагадуємо, цей додаток ФОП заповнює, якщо має, крім підприємницьких, ще й зарплатні доходи і претендує на податкову знижку. Якщо зарплатних доходів немає, права на податкову знижку ФОП не матиме).

Рядок 15 заповнюємо, якщо ФОП у звітному році здійснював оподатковувану операцію з продажу (міни) нерухомості, сплатив за нею ПДФО, але нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу (міни) не відбулося, і тепер він хоче повернути таку суму ПДФО.

Рядок 16 заповнюємо, якщо ФОП отримував іноземні доходи і скористався механізмом відходу від подвійного оподаткування таких доходів шляхом зарахування податку, сплаченого за кордоном, у рахунок податку, що належить сплаті в Україні (п.п. 170.11.4 ПКУ). Значення ряд. 16 не може перевищувати значення ряд. 13 декларації (див. вище).

У рядку 17 показуємо суму ПДФО з доходу, отриманого від особи-орендаря, що не є податковим агентом, за оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, розташованих НЕ за податковою адресою орендодавця (ряд. 10.4.1). На цю суму зменшиться податкове зобов’язання за ПДФО (ряд. 18.1 декларації) (див. вище).

Рядок 18.1 заповнюємо, якщо в результаті розрахунку за формулою, наведеною в її назві, вийшло додатне значення. Зазначаємо тут суму ПДФО, яку ми повинні сплатити до бюджету самостійно.

Рядок 18.2 заповнюємо, якщо в результаті розрахунку за формулою, наведеною в її назві, вийшло від’ємне значення. Відображаємо суму ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету за результатами 2019 року (без знака «-»)*.

У ряд. 19.1 переносимо дані з гр. 7 ряд. 10 розд. ІІ декларації

Розділ VI. «Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах»

У цьому розділі ви можете виправити помилки, яких припустилися при заповненні податкових декларацій за минулі податкові періоди і виявили після закінчення граничного строку їх подання.

Нагадаємо, що для самовиправлення є два способи.

1 спосіб. Заповнити уточнюючу податкову декларацію. Майте на увазі: крім самого розділу VI декларації, вам доведеться заповнити й усі інші її розділи, обов’язкові для заповнення. Якщо ПДФО та/або ВЗ були занижені, перерахуйте до бюджету суму недоплати за ними і штраф у розмірі 3 % від суми недоплати, а вже потім подавайте уточненку.

2 спосіб. Виправити помилки через розділ VI поточної декларації про доходи. У разі заниження ПДФО та/або ВЗ, крім суми недоплати, потрібно буде сплатити штраф уже у розмірі 5 % від суми такої недоплати

Розділ VII. «Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку»

Рядок 25 заповнюємо, якщо претендуємо на повернення переплати, що утворилася, за ПДФО (якщо заповнено ряд. 18.2 розділу V податкової декларації)*

Розділ VIII. «Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)»

Наводимо відомості про рухоме і нерухоме майно, що перебуває у власності фізособи станом на кінець 2019 року як на території України, так і за її межами

* Надміру утриманий (сплачений) ПДФО (ВЗ) повернуть протягом 60 календарних днів після отримання від вас декларації про доходи (п. 179.8 ПКУ).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі