Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Додаток ЗП — зменшення нарахованого податку

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Солошенко Людмила, податковий експерт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Січень, 2020/№ 7
Друк
У додатку ЗП визначають суму, на яку можна зменшити (!) податок на прибуток, нарахований за звітний період, — розшифровують показник рядка 16 ЗП декларації.

Будьте уважними: не плутайте зменшення податку на прибуток зі зменшенням об’єкта оподаткування (на податковоприбуткові різниці). Зменшення/збільшення об’єкта оподаткування розраховують в окремому додатку РІ до рядка 03 РІ декларації. А ось

сума, розрахована в додатку ЗП, зменшує саме податок на прибуток

Тобто вже після того, як до об’єкта оподаткування застосували ставку податку на прибуток (18 %).

У декларації за 2019 рік нарахований податок на прибуток можна зменшувати на сплачені:

1) закордонні податки (п.п. 141.4.9 ПКУ) — рядок 16.1 додатка ЗП;

2) авансові внески з дивідендів (п.п. 57.11.2 ПКУ) — рядки 16.2 — 16.4.2 додатка ЗП;

3) акцизний податок, сплачений за важкими дистилятами (газойлем), що класифікуються в товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, використаними платником на дизель-електричних локомотивах і самоскидах вантажопідйомністю понад 75 т (п. 15 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ) — рядок 16.5 додатка ЗП.

Зверніть увагу: ПКУ не визначено, в якій послідовності зменшувати податок на прибуток (які суми зараховувати в першу чергу, які в другу тощо).

Тому логічно було б спочатку зарахувати закордонні податки та акциз, а вже потім — дивідендні авансові внески. Адже закордонні податки та акцизний податок підлягають заліку тільки в межах звітного року і на наступний рік не переносяться (див. листи ДФСУ від 16.07.2019 р. № 3283/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, від 12.03.2019 р. № 1010/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, п. 15 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Тоді як «незараховані» за підсумками року дивідендні авансові внески можна переносити на наступні роки до повного їх погашення (п.п. 57.11.2 ПКУ).

Утім, податківці раніше пропонували дотримуватися фіскального підходу і зараховувати такі суми у зменшення податку на прибуток у порядку черговості їх розташування в додатку ЗП. Тобто спочатку зараховувати закордонні податки, потім дивідендні авансові внески й лише після цього — акциз (див. лист ДФСУ від 10.08.2018 р. № 3510/6/99-99-15-02-02-15/ІПК і консультацію з підкатегорії 102.20.02 БЗ, що була чинною до 14.12.2018 р.).

Хоча згадана консультація переведена до нечинних, порядок заповнення додатка ЗП не змінився. Тому якщо не хочете сперечатися з контролерами, дослухайтеся їхніх рекомен- дацій.

Тепер детальніше про кожен «зменшуючий» показник додатка ЗП (див. табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Порядок заповнення додатка ЗП

Код рядка

Назва рядка

16

Зменшення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 + рядок 16.5 додатка ЗП)

У цьому рядку показують загальну суму, на яку можна зменшити нарахований податок на прибуток.

Показник рядка 16 розраховують за формулою, наведеною в назві рядка. Тому заповнювати додаток ЗП потрібно починаючи з нижніх рядків, а потім отримані дані перенести до загального рядка 16.

Значення рядка 16 додатка ЗП переносять до рядка 16 ЗП декларації

16.1

Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб’єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду (підпункт 141.4.9 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

У цьому рядку відображають суму податків, сплачених за кордоном (у тому числі сплачених закордонними філіями (відокремленими підрозділами)). Адже право на такий залік (який усуває подвійне оподаткування) надають п.п. 141.4.9 і ст. 13 ПКУ. Зауважте:

суму податку, сплаченого в іноземній валюті, перераховують у гривні за курсом НБУ на дату сплати такого податку за кордоном (див. листи ДФСУ від 15.10.2019 р. № 761/6/99-00-07-02-02-15/ІПК і від 25.09.2018 р. № 4149/6/99-99-15-02-02-15/ІПК);

— розмір зараховуваних сум закордонподатків протягом податкового періоду не може перевищувати суму податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником протягом цього періоду (тобто залік можливий тільки в межах (!) нарахованого податку на прибуток). Тому закордонподатки показують у рядку 16.1 у сумі не більше (!), ніж сам нарахований податок. Утім, протягом року квартальникам допомагає наростаючий підсумок. Вони в рядку 16.1 «квартальних» додатків ЗП за наростаючою відображають суму закордонподатку в межах нарахованого податку на прибуток. І тільки суми закордонподатків, що «не зіграли» за підсумками року, на наступний рік не переносяться — згорають. Їх не доведеться зарахувати у зменшення податку в наступних роках (див. підкатегорію 102.02 БЗ).

Також нагадаємо, що «закордонзалік» можливий при дотриманні двох умов:

1) за наявності письмового підтвердження контролюючим органом іншої держави факту сплати податку (тобто довідки про суму сплаченого податку/збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування, п. 13.5 ПКУ). Така довідка підлягає легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України. Для країн, що приєдналися до Гаазької конвенції 1961 року, яка скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, достатньо проставлення на довідці апостилю. До того ж не потребують ані легалізації, ані посвідчення апостилем документи, видані країнами — учасницями міжнародних договорів про правову допомогу. Але будьте уважними! Тільки наявність договору про правову допомогу не гарантує автоматичного звільнення від легалізації або проставлення апостилю. Важливі формулювання, наведені в таких договорах (див. лист Мін’юсту від 11.05.2010 р. № 26-26/291). Детальніше про легалізацію документів див. «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 102, с. 83.

Увага! Важливо, щоб довідка підтверджувала сплату податку саме у звітному періоді (тобто сплату податку у 2019 році). За довідкою, що підтверджує сплату податку за межами України, наприклад у 2018 році, на думку податківців, платник не може зменшити податок на прибуток, нарахований за 2019 рік. На підставі такої довідки можна тільки заднім числом зменшити податок на прибуток 2018 року через уточнюючу декларацію (див. консультацію в підкатегорії 102.02 БЗ і лист ДФСУ від 15.09.2017 р. № 1975/6/99-99-15-02-02-15/ІПК // «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 83, с. 4);

2) за наявності міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування (див. підкатегорію 102.02 БЗ). Перелік країн, з якими станом на 01.01.2019 р. укладено міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування, наведено у листі ДФСУ від 04.02.2019 р. № 3470/7/99-99-26-02-03-17.

Зауважте: залік податків, сплачених за кордоном, у рахунок податку в Україні є податковою пільгою (код пільги «11020085» згідно з Довідником № 95/2). Тому такі суми у 2019 році слід було відображати у Звіті про пільги. Ну а з 2020 року прибуткові пільги показуватимемо в новому додатку ПП.

Попереджаємо, що не підлягають заліку такі податки, сплачені за кордоном (на них не дозволяється зменшувати податок на прибуток, п.п. 141.4.9 ПКУ):

— податок на капітал/майно та приріст капіталу;

— поштові податки;

— податки на реалізацію (продаж);

— інші непрямі податки незалежно від того, підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються іншими податками згідно із законодавством іноземних держав

16.2

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді (переноситися показник рядка 6 додатка АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

У рядку 16.2 додатка ЗП відображають сплачені (!) протягом звітного періоду авансові внески з дивідендів.

Ряд. 16.2 додатка ЗП = ряд. 6 додатка АВ = ряд. 20 АВ декларації.

Сума попередньо сплачених протягом податкового (звітного) періоду дивідендних авансових внесків зараховується у зменшення нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого в податковій декларації за такий податковий (звітний) період (п.п. 57.11.2 ПКУ). Для визначення суми такого заліку і перехідного залишку незарахованого авансового внеску заповнюють рядки 16.2 — 16.4.2.

Зауважте: повернути сплачені дивідендні авансові внески з бюджету або зарахувати в рахунок погашення грошових зобов’язань за іншими податками/зборами (обов’язковими платежами) не можна.

Квартальники протягом року сплачені дивідендні авансові внески показують у рядку 16.2 наростаючим підсумком. Тобто вони мають право зараховувати такі суми «поквартально» і, зокрема, у «квартальних» додатках ЗП (до декларацій за I квартал, півріччя, три квартали, рік) зменшувати податок на «свіжі» дивідендні авансові внески, сплачені в цих же періодах: I квартал, півріччя, три квартали, рік (п.п. 57.11.2 ПКУ, підкатегорія 102.20.02 БЗ). А також платники можуть урахувати перехідні минулорічні авансові внески (див. наступний рядок 16.3)

16.3

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у зменшення податку (рядок 16.4.2 додатка ЗП до рядка 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств попереднього звітного (податкового) року)

У рядку 16.3 ураховують перехідні минулорічні дивідендні авансові внески (тобто ту суму, яка за підсумками минулого року не «зіграла» у зменшення податку на прибуток).

До цього рядка включають значення рядка 16.4.2 додатка ЗП до декларації за минулий звітний рік, тобто:

ряд. 16.3 додатка ЗП за 2019 рік = ряд. 16.4.2 додатка ЗП за 2018 рік.

У квартальників протягом року значення рядка 16.3 у «квартальних» додатках ЗП буде однаковим

16.4

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) (рядок 16.2 + рядок 16.3), у тому числі:

У рядку 16.4 підбивають проміжний підсумок: виводять загальну суму сплачених дивідендних авансових внесків (поточних «свіжих» і перехідних минулорічних).

Значення рядка розраховують за формулою: ряд. 16.4 = ряд. 16.2 + ряд. 16.3.

Потім зібрані в рядку 16.4 суми розподіляють на два рядки:

1) у рядку 16.4.1 — показують суму дивідендних авансових внесків, яка фактично зменшує податок на прибуток звітного періоду (тобто що потрапляє до заліку);

2) у рядку 16.4.2 — показують суму авансових внесків з дивідендів, що не «зіграла» (яка при цьому не згорає, а переноситься на наступні періоди і може бути врахована при зменшенні податку в майбутньому).

Будьте уважними: протягом року для квартальників діє наростаючий підсумок. Тому й значення рядка 16.4 додатка ЗП протягом року вони розподіляють між рядками 16.4.1 і 16.4.2 наростаючим підсумком (і жодного перенесення рядка 16.4.2 «квартального» додатка ЗП, скажімо, до рядка 16.3 наступного «квартального» додатка ЗП, не здійснюють). І тільки за підсумками року (!) авансові внески, що «не зіграли», тобто значення рядка 16.4.2 додатка ЗП до декларації за рік, переносять на наступний рік — до рядка 16.3 додатка ЗП до декларації за I квартал наступного року

16.4.1

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді

У рядку 16.4.1 показують зараховані авансові внески (тобто суму, яка фактично зменшує нарахований податок на прибуток).

Важливо! У рядку 16.4.1 показують суму дивідендних авансових внесків у розмірі не більшому, ніж нарахований податок (чи податок, що залишився, якщо його вже зменшили інші «зменшувачі», наприклад закордонподатки з рядка 16.1)

16.4.2

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 16.4 - рядок 16.4.1, переноситися до рядка 16.3 додатка ЗП до рядка 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період)

У рядку 16.4.2 показують іншу частину авансових внесків з дивідендів — суму, що не «зіграла», тобто не взяла участі у зменшенні податку поточного періоду.

Значення рядка визначають за формулою: ряд. 16.4.2 = ряд. 16.4 - ряд. 16.4.1.

Увага! Якщо у звітному періоді отримано збитки, то до рядка 16.4.2 переносять усю суму, відображену в рядку 16.4 додатка ЗП, тобто: ряд. 16.4.2 = ряд. 16.4 (див. підкатегорію 102.20.02 БЗ).

Зауважте: дивідендні авансові внески, що потрапили до рядка 16.4.2, не пропадають, а враховуються далі у зменшення податку в наступних періодах до повного погашення (п.п. 57.11.2 ПКУ). Як зазначалося, протягом року квартальники рядки 16.4.1 і 16.4.2 заповнюють наростаючим підсумком. І лише авансові внески, що не «зіграли» за підсумками року, переносять на наступний рік. У зв’язку із цим значення рядка 16.4.2 додатка ЗП до декларації за 2019 рік:

— квартальники перенесуть до рядка 16.3 додатка ЗП до декларації за I квартал 2020 року;

— річники — до рядка 16.3 додатка ЗП до декларації 2020 року

16.5

Сума сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД.

Залишок суми, не врахований у зменшення за поточний податковий (звітний) період, не зменшує податок на прибуток у наступних податкових (звітних) періодах (пункт 15 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Нагадаємо, що з 01.01.2018 р. платники отримали право зменшувати нарахований податок на прибуток на суму сплаченого за такий звітний період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), які класифікуються в підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД. Але за умови, що такий газойль використаний для транспортних засобів, що класифікуються в підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, — тобто для дизель-електричних локомотивів і самоскидів вантажопідйомністю понад 75 т (п. 15 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).

Зверніть увагу! Скористатися зменшенням можуть тільки: платники акцизного податку з реалізації пального (які здійснюють операції, визначені абзацом другим п.п. 14.1.212 ПКУ, лист Мінфіну від 10.05.2018 р. № 11320-10-10/12920), які сплатили акцизний податок (див. лист ДФСУ від 05.10.2018 р. № 4292/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Зауважте: залік суми акцизного податку у зменшення податку на прибуток, передбачений п. 15 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ, є податковою пільгою (код пільги «11020372» згідно з Довідником № 95/1). Тому такі суми у 2019 році слід було відображати у Звіті про пільги. Ну а з 2020 року прибуткові пільги відображатимемо в новому додатку ПП. Зверніть увагу: якщо за підсумками року до заліку потрапила не вся сума акцизу, то залишок, що не «зіграв», не вийде врахувати у зменшення податку в наступних звітних роках (п. 15 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі