Теми статей
Обрати теми

Є держчастка? Відзвітуй і заплати!

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Податки & бухоблік Червень, 2020/№ 50
Друк
До 1 липня 2020 року господарські товариства з часткою держави в статутному капіталі зобов’язані сплатити до держбюджету частину чистого прибутку (доходу) або ж дивіденди на держчастку за 2019 рік і в цей же строк відзвітувати. А враховуючи, що адміністрування цих двох платежів доручили фіскалам, прострочення може дорого обійтися підприємству. Давайте пройдемо по змінах і попутно згадаємо незмінні держдивідендні правила. Поїхали!

Статус платежу

Оновлений з 27.02.2020 р. Закон № 185* виділяє дві категорії платників держдивідендів:

* Закон України «Про управління об’єктами держвласності» від 21.09.2006 р. № 185-V.

1) державні унітарні підприємства та їх об’єднання (ДП) (ч. 1 ст. 111). Виняток — ДП, які при дотриманні певних умов звільнені від сплати держдивідендів;

2) господарські товариства, у статутному капіталі (СК) яких є корпоративні права держави, і госптовариства, 50 % і більше акцій (часток) яких знаходяться у СК госптовариств, частка держави в яких становить 100 % (ч. 5 ст. 11).

Представники цих груп платників сплачують до держбюджету один з двох держдивідендних платежів (хто і що платить, скажемо нижче):

— або частину чистого прибутку (доходу);

— або дивіденди на державну частку.

При цьому з 23.05.2020 р. (дати набуття чинності Законом № 466**):

** Закон України від 16.01.2020 р. № 466-IX (див. «Податки & бухоблік», 2020, № 45).

1) держдивіденди є грошовим зобов’язанням платника в розумінні п.п. 14.1.39 ПКУ;

2) нарахування і сплату держдивідендів контролюють податківці (пп. 191.1.51 і 191.1.52 ПКУ);

3) фіскали мають право самостійно визначати суму держдивідендів у випадках, обумовлених пп. 54.3.2 і 54.3.3 ПКУ;

4) Розрахунок держдивідендів прирівняний до податкової декларації (п. 46.1 ПКУ);

5) фінзвітність є додатком до Розрахунку та його невід’ємною частиною (п. 46.2 ПКУ).

Що це означає для кожної із згаданих груп платників держдивідендів?

Унітарні ДП

Вид і розмір платежу. ДП сплачують до бюджету держдивіденди виключно у вигляді частини чистого прибутку (доходу). Нижній поріг держдивідендів встановлює ч. 1 ст. 111 Закону № 185 на рівні 30 % чистого прибутку (доходу) і відсилає до порядку, визначеного КМУ. А кабмінівський Порядок, затверджений постановою від 23.02.2011 р. № 138, у загальному випадку регламентує для ДП розмір держдивідендів починаючи з 01.01.2019 р. рівним 90 %, а з січня 2020 року — 80 %. Тож починаючи

з I кварталу 2020 року ДП сплачують частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 80 %

незалежно від обсягу чистого прибутку, отриманого за звітний період (див. officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/422218.html).

Звітний період. За нормами ч. 3 ст. ст. 111 Закону № 185 ДП зобов’язані подавати податківцям Розрахунок держдивідендів у порядку та строки, встановлені ПКУ. Для цієї категорії платників держдивідендів п. 46.2 ПКУ податковими (звітними) періодами визначає календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Відповідно Розрахунок, складений наростаючим підсумком за такі звітні періоди, разом із фінансовою звітністю ДП подають:

за квартальні періоди (квартал, півріччя, три квартали) — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду (п.п. 49.18.2 ПКУ);

за рік — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.6 ПКУ).

Строк сплати. Сплатити задекларовану суму держдивідендів ДП зобов’язані протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку (п. 57.1 ПКУ).

За півріччя 2020 року граничний строк подання Розрахунку разом із фінзвітністю припадає на 10 серпня, а строк сплати держдивідендів ДП — на 19 серпня поточного року.

Форма Розрахунку. Поки не впровадять нову форму Розрахунку, ДП звітують за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 16.05.2011 р. № 285. При цьому Розрахунок подають незалежно від того, чи виникло у звітному періоді зобов’язання з перерахування держдивідендів.

Госптовариства з держчасткою

Вид і розмір платежу. Госптовариства з часткою держави у СК до 1 травня року, що настає за звітним, повинні прийняти рішення про відрахування не менше 30 % чистого прибутку на виплату дивідендів (ч. 5 ст. 11 Закону № 185).

Якщо ж госптовариства таке рішення до 1 травня не прийняли, тоді вони платять до держбюджету не дивіденди на держчастку, а частину чистого прибутку (доходу) у розмірі, визначеному за базовими нормативами на відповідний рік, але не менше 30 %. Базовий норматив за 2019 рік затверджений постановою КМУ від 24.04.2020 р. № 328 (ср. ). У загальному випадку він складає 50 %.

Тобто при класифікації платежу, який госптовариство з держчасткою повинно сплатити до бюджету за підсумками 2019 року, головний орієнтир: чи прийнято у строк до 1 травня 2020 року рішення про виплату дивідендів. Якщо у встановлений строк рішення про нарахування дивідендів прийняте, госптовариство сплачує до держбюджету дивіденди на держчастку. Інакше (якщо рішення не було прийняте) до бюджету піде частина чистого прибутку (доходу). І здебільшого розмір цих відрахувань перевищуватиме 30 %.

Звітний період. Госптовариства з держчасткою ч. 5 ст. 11 Закону № 185 зобов’язує подавати Розрахунок один раз на рік. Для них податковим (звітним) періодом є календарний рік (п. 46.2 ПКУ). При цьому Розрахунок держдивідендів їм належить скласти і подати фіскалам разом із фінансовою звітністю до 1 липня року, що настає за звітним (п.п. 49.18.7 і п. 49.19 ПКУ). Причому неважливо, чи є госптовариство платником дивідендів на держчастку або ж частини чистого прибутку (доходу). Тобто

граничний строк подання госптовариствами Розрахунку держдивідендів за 2019 рік — 30.06.2020 р.

Строк сплати. Для госптовариств з держчасткою у СК установлений єдиний строк сплати до бюджету дивідендів на держчастку і частини чистого прибутку (доходу) — до 1 липня року, що настає за звітним (див. БЗ 102.09, лист № 9109***).

*** Лист ДПСУ від 09.06.2020 р. № 9109/7/99-00-05-05-01-07.

Зверніть увагу: ч. 5 ст. 11 Закону № 185 пропонує сплачувати дивіденди на держчастку не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, а частину чистого прибутку (доходу) — до 1 липня. Проте, враховуючи позицію податківців і вимоги п. 3 постанови КМУ № 328, краще не ризикувати. Тому і дивіденди на держчастку, і частину чистого прибутку (доходу) за підсумками 2019 року госптовариствам треба сплатити в один строкдо 1 липня 2020 року. У цей же строк подають і Розрахунок.

Оскільки для частини чистого прибутку (доходу), який сплачують госптовариства з держчасткою, окремий код бюджетної класифікації (КБК) не передбачено, податківці в листі № 9109 рекомендують застосовувати КБК 21010100 (крім АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»). А ось дивідендні авансові внески такі госптовариства сплачують за КБК для сплати податку на прибуток (див. БЗ 102.09).

Форма Розрахунку. На відміну від ДП, для госптовариств з держчасткою форма Розрахунку держдивідендів не затверджена. Податківці радять скористатися формою Розрахунку, затвердженою наказом ДПАУ від 16.05.2011 р. № 285, і подати з ним доповнення, складені за довільною формою (див. БЗ 102.09).

А ще госптовариствам з держчасткою фіскали в строк до 01.07.2020 р. забезпечать можливість заповнення необхідної інформації у додаткових полях електронної форми цього Розрахунку (ідентифікатор форми J0108401). Ось рекомендації зі складання електронної форми Розрахунку з листа № 9109 (див. таблицю).

Особливості складання електронної форми Розрахунку госптовариством

Поле/рядок

Як заповнюємо

Поле 2 заголовної частини

Зазначають «Звітний період 2019 рік» і проставляють відмітку «Х» у клітинці «Рік»

Поле 7 заголовної частини

Проставляють відмітку «Х» в одному з рядків залежно від строку та/або факту прийняття рішення про нарахування дивідендів на держчастку:

— «господарське товариство з державною часткою у статутному капіталі, яке прийняло рішення про відрахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним»;

— «господарське товариство з державною часткою у статутному капіталі, яке не прийняло рішення про відрахування дивідендів у встановлений законом термін, — до 1 травня року, що настає за звітним»

Рядок 07

Відображають частину чистого прибутку (доходу)/дивіденди на держчастку, що відраховуються до держбюджету у звітному періоді

Рядок 08

Прокреслюють

Рядок 09

Переносять значення з рядка 07 Розрахунку (показник рядка 09 повинен збігатися з показником рядка 07)

Разом з Розрахунком подають (заповнюють в електронній формі Розрахунку) доповнення. У ньому зазначають розмір держчастки у СК у відсотках, а також дату і номер прийнятого рішення про відрахування дивідендів на держчастку (за наявності). При поданні Розрахунку у паперовому вигляді в такому доповненні та власноруч на бланку треба також вказати вид госптовариства за аналогією з тим, який проставляють у полі 7 заголовної частини електронної форми Розрахунку.

Відповідальність

З 23.05.2020 р. (коли запрацював Закон № 466) до платників держдивідендів фіскали мають право застосувати штрафні/фінансові санкції (штрафи) і пеню (див. лист № 9109):

— за неподання або несвоєчасне подання Розрахунку держдивідендів (п. 120.1 ПКУ);

— у разі визначення фіскалами податкового зобов’язання з держдивідендів (п. 123.1 ПКУ);

— за несвоєчасну сплату узгодженого зобов’язання з держдивідендів (п. 126.1 ПКУ).

Крім того, платникам-порушникам загрожує пеня за п. 129.1 ПКУ.

Проте зараз діє карантинний мораторій — у період з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину (п. 521 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Під звільнення від штрафних санкцій на період карантину підпадають несвоєчасне подання Розрахунку і порушення строків сплати держдивідендів. Не нараховують у період мораторію і пеню. Детальніше про мораторій на штрафи і перевірки див. у «Податки & бухоблік», 2020, № 37.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі