Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Вебсайт і додаток в обліку

Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки & бухоблік Червень, 2020/№ 51
Друк
Сайт є візитною карткою інтернет-магазину і обов’язковою складовою будь-якого інтернет-магазину. А оскільки зараз широко використовуються мобільні пристрої, виникає необхідність у створенні також мобільних додатків. Обзавестися сайтом і мобільним додатком можна різними способами: створити самостійно та/або із залученням сторонніх осіб, придбати або взяти в оренду. При цьому для ефективної роботи сайта і мобільного додатка потрібне регулярне їх обслуговування. У цій статті акцент зробимо на створенні й обслуговуванні сайта / мобільного додатка. Як такі операції відображати в обліку?

Створення сайта і додатків

Відразу скажемо: відображення в обліку витрат на створення платником вебсайта і мобільного(их) додатка(ів) повністю ідентичні. Мобільний додаток, як і сайт, є окремим об’єктом авторського права (ОАП).

Якщо виключні майнові права на сайт/додатки належать суб'єкту господарювання, то ОАП можна кваліфікувати як окремий об'єкт обліку.

Бухоблік. ОАП (сайт / мобільний додаток) може бути визнаний у бухобліку нематеріальним активом* (НА) за умови (пп. 5, 7 П(С)БО 8):

* Якщо сайт або мобільний додаток виконують виключно рекламну функцію, то витрати на їх створення не формуватимуть у бухобліку об’єкт нематеріальних активів, а відображатимуться як витрати на збут безпосередньо в періоді здійснення (п. 9 П(С)БО 8).

— якщо існує імовірність отримати економічну вигоду від його реалізації або використання;

— підприємство повинне передбачати/мати технічну можливість і ресурси для доведення НА до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;

— можна достовірно визначити розмір витрат на його створення.

До речі, враховуючи, що сайт (мобільний додаток) — невід’ємна частина та основний «двигун» інтернет-торгівлі, вважаємо, виконання критерію економічної вигоди від його використання очевидне.

Зараховуємо ОАП на баланс за первісною вартістю, склад якої формується:

— при виготовленні НА із залученням сторонніх виконавців — згідно з п. 11 П(С)БО 8;

— при самостійному виготовленні НА — згідно з п. 17 П(С)БО 8.

Можливий і «суміщений» варіант.

Зазвичай створення сайта / мобільного додатка можна поділити на три основні етапи робіт: (1) розробка дизайну сайта, (2) верстання вебсторінок і (3) програмування. Власне,

витрати на ці заходи акумулюють на субрахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів», а в періоді «запуску» сайта / мобільного додатка — списують у дебет субрахунку 125 «Авторське право та суміжні з ним права»

Сайт / мобільний додаток в обліку підлягають амортизації протягом строку корисного використання. Зазвичай амортизацію нараховують прямолінійним методом. Суб’єкт господарювання самостійно встановлює строк корисного використання НА й обирає метод його амортизації (пп. 25, 27 П(С)БО 8).

Врахуйте: якщо строк корисного використання не встановити, то в бухобліку такі НА амортизації не підлягають (абзац другий п. 25 П(С)БО 8).

Але, перш ніж сайт «запустити», необхідно зареєструвати доменне ім’я та оплатити за хостинг (чи колокацію, якщо сайт розміщується на власному сервері).

Доменне ім’я (домен) фактично є головною складовою адреси в мережі Інтернет, а хостинг — це послуги з розміщення сайта в мережі. Причому до первісної вартості сайта може потрапити лише вартість реєстрації домена, як витрати, пов’язані з приведенням об’єкта до стану, придатного до експлуатації. Тоді як витрати на його продовження, а також витрати на послуги хостингу або колокацію списуються на поточні витрати.

Врахуйте: фіскали думають інакше. Вони до первісної вартості вебсайта включають також послуги хостингу (102.05 БЗ). Вважаємо таку позицію неправомірною. Адже витрати на хостинг не збільшують можливості, строк використання, а також первісно очікувані вигоди від використання ОАП. Вони спрямовані лише на підтримку його в робочому стані. Тому такі витрати, на нашу думку, повинні обліковуватися у витратах періоду (п. 18 П(С)БО 8).

Податковий облік. У малодохідника усе традиційно — податковоприбутковий облік повністю орієнтований на бухгалтерський облік.

Високодохіднику в податковому обліку логічно сайт / мобільний додаток включати до складу НА групи 5 зі строком дії згідно з правовстановлюючими документами, але не менше 2 років і не більше 10 років (п.п. 138.3.4 ПКУ). При цьому фінрезультат підлягає коригування на «амортизаційні» різниці (пп. 138.1, 138.2).

Зверніть увагу: податківці говорять про віднесення витрат на створення вебсайта (а значить і додатку) до НМА групи 6 (див. 102.05 БЗ). У принципі, ця рекомендація може бути корисна платникові, оскільки строк амортизації для об’єктів НМА групи 6 повинен визначатися «згідно з правовстановлюючим документом», у якому цей строк можна звести до розумного мінімуму (наприклад, до року).

І ще. У разі придбання товарів, у тому числі необоротних активів, послуг в «особливих» нерезидентів платники, що застосовують податкові різниці, збільшують фінрезультат на 30 % вартості таких необоротних активів згідно з пп. 140.5.4 ПКУ.

«Вхідний» ПДВ. Операція з постачання програмної продукції, у тому числі результату комп’ютерного програмування у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайнових сервісів, потрапляють під ПДВ-пільгу, згідно з п. 261 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ.

На наш погляд, оскільки суб’єкт господарювання придбаває не готовий програмний продукт, а саме послуги верстання, дизайну, програмування — операції з постачання таких послуг не повинні підпадати під дію «програмної» ПДВ-пільги. Підтримує таку позицію Мінфін (запитання 10 УПК от 07.10.2013 р. № 536). Головне, щоб у процесі створення до виконавця не переходили права власності на програмний продукт. А після завершення всіх робіт право власності на готову програмну продукцію (її компоненти) відразу прийняв замовник.

У такому разі

замовник послуг з розробки сайта матиме право на податковий кредит (ПК) з ПДВ у загальному порядку

Послуги з реєстрації доменного імені та послуги хостингу (або колокації) також оподатковуються ПДВ у загальному порядку, а отже, замовник може придбати їх з «вхідним» ПК.

І ще врахуйте. Якщо послуги зі створення сайта (у тому числі послуги верстання, дизайну) замовити в нерезидента, то згідно з п.п. «в» п. 186.3 ПКУ місце постачання таких послуг визначатиметься на митній території України (оскільки замовник — резидент). У такому разі замовникові доведеться спочатку нарахувати ПДВ-зобов’язання з такого придбання, а потім — податковий кредит (п. 208.2 ПКУ).

Обслуговування сайта**

** Детально про бухгалтерський і податковий облік витрат на хостинг див. у «Податки & бухоблік», 2018, № 87, с. 7 і 10.

Бухоблік. Витрати на обслуговування сайта (оновлення до актуального стану, налаштування, усунення недоліків тощо) спрямовані на підтримку сайта в робочому стані. У результаті таких робіт основні характеристики сайта залишаються незмінними. Отже, витрати на обслуговування сайта включаються до складу витрат звітного періоду (п. 18 П(С)БО 8). Оскільки йдеться про сайт та додатки для інтернет-магазину, то витрати на їх обслуговування потрапляють до складу збутових витрат.

Хоча, як ми вже сказали вище, на думку фіскалів (102.05 БЗ), платник повинен витрати на послуги хостингу включити у вартість об’єкта НА (вебсайта) (102.05 БЗ).

Податок на прибуток. Податковоприбутковий облік орієнтований повністю на бухоблік. Виняток може становити тільки високодохідник, і то за умови, що він послуги з обслуговування сайта буде придбавати в постачальників, зазначених у п.п. 140.5.4 ПКУ (ср. ). А при виплаті за послуги хостингу нерезиденту — ще з’являються ризики утримання податку на репатріацію (див. п. 141.4 ПКУ).

ПДВ. На наш погляд: підтримка сайта в актуальному стані не можна вважати його оновленням або вдосконаленням для цілей п. 261 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ. Тобто такі операція не повинні потрапляти в «програмну» пільгу. Так, на думку Міндоходів (питання 4 УПК № 536),

послуги з технічної підтримки (установки, налаштування, тестування, виявлення й усунення недоліків) оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою

А отже, суб’єкт господарювання — замовник таких послуг може претендувати на відображення ПК у частині «вхідного» ПДВ в загальному порядку.

Але пам’ятайте: якщо в результаті постачання послуг з технічної підтримки відбуваються будь-які зміни в програмній продукції (у тому числі оновлення, удосконалення, модернізація та виправлення помилок), то такі операції оподаткуванню ПДВ не підлягають (див. листи ДФСУ від 12.03.2016 р. № 5304/6/99-99-19-03-02-15, від 06.10.2016 р. № 17357/5/99-99-15-03-02-16).

Сайт і додатки в обліку ФОП

ФОП на ЄП. Для підприємця на єдиному податку створення, наявність і обслуговування сайта (додатків) жодним чином на оподаткування не впливають. Це витратна частина, яка для єдиноподаткових цілей, по суті, ніякої ролі не відіграє.

ФОП-загальносистемник. Підприємець на загальній системі оподаткування має право (за власним бажанням!) включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням ним господарській діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат (п.п. 177.4.6 ПКУ).

При цьому амортизації підлягають витрати на: придбання основних засобів та нематеріальних активів і на самостійне виготовлення основних засобів. А ось витрати на самостійне виготовлення (у тому числі із залученням сторонніх осіб) нематеріальних активів (яким є сайт і мобільні додатки) амортизації не підлягають й у витратах підприємця-загальносистемника не обліковуються.

Щодо витрат на обслуговування сайта і мобільного додатка зазначимо таке.

За загальним правилом, до витрат ФОП-загальносистемника потрапляють витрати, які: (1) пов’язані з господарською діяльністю; (2) фактично понесені, тобто оплачені; (3) документально підтверджені.

Перелік таких витрат можна поділити на: прямі матеріальні, виплати працівникам, суми податків і зборів тощо. Водночас перелік інших витрат також суворо конкретизований у п.п. 177.4.4 ПКУ. Оскільки витрати на обслуговування сайта і мобільного додатка прямо в цій нормі не зазначені, то включити їх до підприємницьких витрат, імовірно, не вийде.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі