Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Повернення кавомашини за гарантією

Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки & бухоблік Грудень, 2021/№ 97
Друк
Підприємство придбало кавомашину в адміністративний офіс і поставило її на баланс як необоротний матеріальний актив. Через два роки — у межах гарантійного строку експлуатації — кавомашина зламалася. Оскільки були виявлені недоліки, які неможливо усунути, постачальник забрав кавомашину і повернув підприємству гроші. Що робити з нарахованою амортизацією і як відобразити в обліку підприємства повернення неякісного активу? Давайте розбиратися разом.

Бухоблік

Придбання кавомашини. Оскільки очікуваний строк корисного використання кавомашини складає більше одного року, її зараховують до необоротних матеріальних активів, які залежно від вартості обліковують як:

— основні засоби (ОЗ) на субрахунку 106 «Інструменти, прилади та інвентар»;

— малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) на субрахунку 112.

Кавомашина як об’єкт ОЗ. Вартість кавомашини підлягає амортизації з місяця, що настає за місяцем введення в експлуатацію (п. 29 НП(С)БО 7).

Кавомашина як МНМА. Традиційно для нарахування амортизації МНМА у бухобліку застосовують один із двох методів (п. 27 НП(С)БО 7):

— «50 %/50 %» (50 % вартості, що амортизується, нараховують у першому місяці використання, а інші 50 % — у місяці списання об’єкта) або

— 100 % вартості, що амортизується, нараховують у першому місяці використання.

Суму нарахованої амортизації за бухобліковими правилами відносять на витрати (п. 3 розд. I НП(С)БО 1, п. 6 НП(С)БО 16 «Витрати»):

— на субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності» у разі визнання невиробничої спрямованості використання кавомашини*;

* Аргументи для господарського використання див. у «Податки & бухоблік», 2021, № 72, с. 29.

— на рахунок 92 «Адміністративні витрати» (оскільки планується її використання в офісі), якщо кавомашину все-таки визнали виробничо-господарською.

Повернення кавомашини. Операція в обліку покупця відображається як звичайне повернення, але з урахуванням одного нюансу — нарахованої раніше амортизації. Адже підприємство фактично використовувало (експлуатувало) кавомашину у своїй виробничій/невиробничій діяльності, а значить, воно абсолютно правомірно включало суми нарахованої амортизації у витрати.

Важливо: операція з повернення об’єкта ОЗ належить до поточного періоду і повинна відображатися поточним періодом. А оскільки так, через неї минулі періоди виправляти (сторнувати нараховану амортизацію) не потрібно — для цього немає ніяких підстав. Водночас оскільки постачальник компенсує підприємству витрати на придбання кавомашини, вважаємо, минулі амортизаційні витрати треба збалансувати (зрівняти) доходами.

Таким чином, повертаючи кавомашину постачальникові, нараховану раніше амортизацію не коригуємо, а в розмірі цієї суми визнаємо операційні доходи. Але врахуйте: якщо в первісну вартість ОЗ потрапили інші витрати (скажімо, на транспортування тощо), то частину амортизації, що припадає на такі додаткові витрати, компенсувати доходами не треба. А решту незамортизованої частини таких витрат при поверненні ОЗ списують до складу інших витрат (Дт 976 «Списання необоротних активів» — Кт 106)**.

** Детальніше див. «Податки & бухоблік», 2019, № 77, с. 12.

Податковоприбутковий облік

Кавомашина як ОЗ. За загальними правилами, якщо високодохідник/малодохідник-доброволець повертає об’єкт ОЗ, йому доведеться дотримуватися таких податкових норм.

(1) Результати застосування амортизаційної різниці за минулі періоди (пп. 138.1 і 138.2 ПКУ) коригуванню не підлягають. Тобто ніяких виправлень за минулі періоди в частині нарахованої амортизації не здійснюємо. Обґрунтування те ж, що і з бухгалтерською амортизацією: на момент її нарахування підприємство діяло у рамках вимог ПКУ — ніяких порушень податкових правил тут немає.

(2) Дохід у сумі нарахованої у бухобліку амортизації в періоді повернення об’єкта ОЗ постачальникові позначиться на податковому обліку підприємства, а саме: збільшить об’єкт оподаткування податком на прибуток.

(3) При поверненні ОЗ також потрібно показати продажну різницю згідно з пп. 138.1 і 138.2 ПКУ. Адже така операція цілком вписується в податкове визначення продажу за п.п. 14.1.202 ПКУ***. До речі, це дозволить підприємству зменшити об’єкт оподаткування на різницю між бухгалтерською і податковою амортизацією, яка в період експлуатації не потрапила до складу витрат. Адже свого часу прибутковий об’єкт був зменшений на податкову амортизацію (яка, як правило, менше за бухгалтерську). А за фактом компенсації за ОЗ у дохід потрапить більша сума бухгалтерської амортизації. До речі, у розрахунку податкової різниці бере участь залишкова вартість об’єкта з урахуванням додаткових витрат, що сформували його первісну вартість.

*** Детальніше див. «Податки & бухоблік», 2018, № 51, с. 15.

Що стосується кавомашини, яка обліковується як невиробничі ОЗ, то амортизаційна різниця з п. 138.1 ПКУ прибирає витрати на амортизацію з податкового обліку. При цьому в періоді її повернення постачальникові фінрезультат збільшуємо на бухгалтерську залишкову вартість кавомашини й одночасно зменшуємо на суму її первісної вартості, але не більше суми доходу, отриманого від постачальника як компенсація вартості кавомашини.

Кавомашина як МНМА. У частині обліку МНМА податковоприбутковий облік йде чітко в ногу з бухобліком. Адже МНМА (об’єкти вартістю не більше 20 тис. грн) в податковому обліку ОЗ не визнають (п.п. 14.1.138 ПКУ). Тобто ніяких амортизаційних коригувань (як за ОЗ) за ними взагалі не буде. Тож тут повністю рівняємося на бухоблік, де при поверненні раніше відображені амортизаційні витрати нівелюються доходами.

І ще: якщо раптом кавомашину (як об’єкт ОЗ, так і МНМА) ви придбавали в «особливих» нерезидентів або неприбуткових організацій, тобто повинні були застосовувати податкову різницю за п.п. 140.5.4 ПКУ, не забудьте її відкоригувати, адже факту такого придбання більше немає.

ПДВ-облік

Повернення активу в ПДВ-обліку покупця — це привід відкоригувати згідно з п. 192.1 ПКУ раніше відображений податковий кредит (ПК). Для цього постачальник повинен у періоді повернення активу скласти зменшуючий розрахунок коригування (РК) і направити його покупцеві для реєстрації в системі електронного адміністрування (СЕА). Водночас

покупець, не чекаючи отримання РК і його реєстрації в СЕА, зобов’язаний зменшити ПК уже в періоді повернення постачальникові активу

Це треба зробити навіть у тому випадку, якщо постачальник взагалі відмовиться скласти зменшуючий РК.

А що робити з невиробничою кавомашиною? Адже вхідний ПК за нею вже був компенсований податковими зобов’язаннями (ПЗ) з ПДВ згідно з п. 198.5 ПКУ (ср. 025069200). Незважаючи на те що прямо в п. 198.5 ПКУ про таку ситуацію нічого не сказано, вважаємо, оскільки вхідний ПДВ підлягає виключенню зі складу ПК, то й компенсуючі ПЗ логічно відкоригувати. Тобто у такому разі доведеться усі ПДВ-операції відкотити назад. А саме: зменшити вхідний ПК на підставі отриманого від постачальника зменшуючого РК (чи за бухдовідкою) і відразу ж зменшити нараховані раніше компенсуючі ПЗ згідно з самостійно сформованим РК.

Ну а тепер усе сказане вище підкріпимо прикладом.

Приклад. Підприємство придбало кавомашину вартістю 30000 грн (у тому числі ПДВ — 5000 грн). Зарахувало її до складу ОЗ (вартісний критерій, що розмежовує МНМА і ОЗ у бухгалтерському та податковому обліку підприємства-високодохідника, однаковий і складає без ПДВ 20000 грн). Ввели кавомашину в експлуатацію, нарахували амортизацію за два роки експлуатації 12000 грн (умовно). Надалі через поломки та істотні дефекти підприємство повертає кавомашину постачальникові та отримує від нього грошову компенсацію у розмірі вартості кавомашини.

В обліку операції відображаються так (див. таблицю):

Повернення несправної кавомашини

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дт

Кт

Придбання кавомашини

1

Отримано кавомашину (відображено суму ПДВ, не підтверджену ПН)

152

631

25000

2

Відображено ПК (на підставі зареєстрованої ПН)

641/ПДВ

644/1

5000

3

Перераховано оплату постачальникові за кавомашину

631

311

30000

4

Введено кавомашину в експлуатацію

106

152

25000

5

За два роки експлуатації кавомашини нараховано амортизацію (умовно)

92

131

12000

Повернення кавомашини

1

Списано суму нарахованої амортизації при поверненні кавомашини

131

106

12000

2

Повернено кавомашину постачальникові і списано з балансу в частині:

— раніше нарахованої амортизації з визнанням доходу

377

719

12000

— залишкової вартості

377

106

13000

3

Відкориговано раніше відображений ПК з ПДВ (у періоді повернення кавомашини)

377

644/1

5000

641/ПДВ

644/1

5000

4

Отримано гроші за кавомашину від постачальника

311

377

30000

От і все. Бажаємо, щоб придбана вами техніка працювала бездоганно і не ламалася. Ну а якщо поломки уникнути не вдалося і товар все-таки доведеться повертати, то, вважаємо, з відображенням таких операцій в обліку ніяких питань у вас тепер не виникне.

висновки

  • Якщо об’єкт ОЗ почали використовувати, отже, за ним нарахували амортизацію. Тож при його поверненні амортизаційні витрати не коригуємо, а в цій частині визнаємо операційний дохід.
  • У періоді повернення активу покупець зобов’язаний відкоригувати ПК з ПДВ незалежно від факту отримання і реєстрації в СЕА зменшуючого РК від постачальника.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі