Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Додатковий вклад до статутного капіталу від нерезидента

Солошенко Людмила, податковий експерт
Податки & бухоблік Серпень, 2022/№ 59
Друк
Учасником ТОВ став нерезидент — вніс додатковий вклад валютою та обладнанням до статутного капіталу (СК). Протокол загальних зборів про залучення додаткового вкладу оформлений у лютому. Проте у зв’язку з воєнним станом держреєстрацію збільшення СК змогли здійснити тільки в червні. Як обліковувати додатковий вклад до СК від нерезидента? Коли його показувати в обліку: в лютому чи в червні після держреєстрації змін до ЄДР?

Збільшення СК: процедура

Відразу скажемо: облікувати додатковий вклад нерезидента в бухобліку слід було в лютому, тобто на дату рішення (протоколу) загальних зборів про залучення додаткового вкладу. Розглянемо чому.

Процедура збільшення СК ТОВ за рахунок додаткових вкладів врегульована ст. 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII (далі — Закон про ТОВ Закон про ТОВ). Вона включає декілька етапів:

1) планування збільшення СК — коли загальними зборами приймається рішення про залучення додаткових вкладів, у якому визначаються:

— загальна сума збільшення СК;

— коефіцієнт співвідношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника в СК (так званий знижуючий коефіцієнт, детальніше про нього див. «Збільшення статутного капіталу» // «Податки & бухоблік», 2020, № 33 і «Додаткові вклади та частки в ТОВ» // «Податки & бухоблік», 2021, № 73);

— запланований розмір СК;

— строки внесення учасниками додаткових вкладів.

Врахуйте!

Оскільки на цьому етапі товариство тільки планує збільшити статутний капітал, то підстав для реєстрації змін до ЄДР ще не виникає (лист Мінюсту від 07.06.2018 № 6623/8.4.3/32-18)

2) внесення учасниками додаткових вкладів у строки, встановлені рішенням загальних зборів про залучення додаткових вкладів (ч. 6 — 8 ст. 18 Закону про ТОВ);

3) затвердження результатів збільшення СК — коли протягом 1 місяця після закінчення строку, відведеного для внесення додаткових вкладів (ч. 10 ст. 18 Закону про ТОВ), загальними зборами приймається рішення про:

— затвердженні результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;

— затвердженні розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

— затвердженні збільшеного розміру СК товариства.

Таке рішення загальних зборів про визначення розміру СК і розмірів часток учасників є підставою для держреєстрації змін у ЄДР (лист Мінюсту від 07.06.2018 № 6623/8.4.3/32-18);

4) держреєстрація збільшення СК у ЄДР. Оскільки відомості про розмір статутного капіталу і часток кожного учасника повинні міститися в ЄДР (п. 15 ч. 2 ст. 9 Закону № 755*), то без держреєстрації збільшення СК не обійтися. При цьому порядок держреєстрації змін розміру СК визначений ч. 5 ст. 17 Закону № 755.

Бухгалтерський облік

Оцінка нерезидентських додаткових вкладів. Додаткові вклади до СК можуть вноситися як у грошовій, так і в негрошовій (натуральній) формі. Причому негрошові вклади також повинні мати грошову оцінку (ч. 4 ст. 18 Закону про ТОВ). Така оцінка затверджується загальними зборами учасників ТОВ і не потребує залучення професійного оцінювача (оскільки випадки обов’язкової оцінки визначені ст. 7 Закону про оцінку**). Утім, залучення незалежного оцінювача можливе, якщо це буде закріплено рішенням загальних зборів ТОВ.

Іноземні інвестиції до СК оцінюються і фіксуються в установчих документах в іноземній конвертованій валюті (тобто інвалюті 1-ї та/або 2-ї групи Класифікатора іноземних валют) і одночасно в гривнях. Перерахунок вкладу у валюту України здійснюють за офіційним курсом НБУ (ст. 393 ГКУ, ст. 5 Закону № 93***, п. 29 Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 2). Ну а оскільки за правилами валютного п. 5 НП(С)БО 21 застосовують курс на дату операції, вважаємо, треба орієнтуватися на курс НБУ, що дії на дату прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

* Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV.

** Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 № 2658-III.

*** Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.96 № 93/96-ВР.

Рішення про залучення додаткових вкладів. При збільшенні СК за рахунок додаткових вкладів учасників у бухобліку жодних доходів не виникне, оскільки в такому разі дохід не визнають (п. 5 НП(С)БО 15).

Дата прийняття загальними зборами рішення про залучення додаткових вкладів — привід для здійснення записів у бухобліку

Адже із цієї миті учасники вже мають право вносити додаткові вклади, а отже виникають зобов’язання учасників за додатковими вкладами до СК перед товариством.

Оскільки при збільшенні СК внесення додаткових вкладів відбувається до реєстрації змін до ЄДР, то для обліку ще незареєстрованого СК використовують субрахунок 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу». Тому на дату прийняття рішення про залучення додаткових вкладів здійснюють запис: Дт 46 — Кт 404 (перерахувавши вклад нерезидента до СК за курсом НБУ на дату прийняття рішення про залучення додаткових вкладів).

Додаткові вклади та курсові різниці. Нагадаємо, що за монетарними статтями на дату балансу і на дату операції розраховують курсові різниці (пп. 7, 8 НП(С)БО 21). У зв’язку із цим майте на увазі, що:

— статутний капітал — це немонетарна стаття. Тому валютний вклад нерезидента фіксується на рахунку 40 в гривневому еквіваленті (за курсом НБУ на дату прийняття рішення про залучення додаткового вкладу) ц у зв’язку зі зміною валютного курсу ніяк не перераховується (лист Мінфіну від 20.08.2012 № 31-08410-07-25/20605). Тож жодних курсових різниць за додатковим вкладом до СК не виникне, а ось

— заборгованість (зобов’язання) нерезидента з внесення додаткового вкладу, який буде внесений валютою, — монетарна стаття. Тому на дату балансу і на дату операції за рахунком 46 треба визначати курсові різниці.

Важливо! Курсові різниці від перерахунку валютної заборгованості засновників (учасників) за додатковими вкладами до СК до доходів/витрат підприємства не потрапляють. А їх обліковують у складі додаткового капіталу (п. 8 НП(С)БО 21, лист Мінфіну від 05.12.2013 № 31-08310-06-10/29025):

— позитивну курсову різницю відображають записом: Дт 46 — Кт 425, а

— від’ємну курсову різницю — зворотним записом: Дт 425 — Кт 46. А якщо додаткового капіталу для покриття від’ємної курсової різниці виявилося недостатньо, то за рахунок зменшення нерозподіленого прибутку (збільшення непокритого збитку): Дт 441 (442) — Кт 46.

А ось якщо нерезидент вносить додатковий вклад майном (немонетарна заборгованість), то курсових різниць не виникне.

Внесення додаткових вкладів. Внесення додаткових вкладів відображають записом: Дт 31, 28, 15 — Кт 46. Після прийняття загальними зборами остаточного рішення про затвердження нового (збільшеного) розміру СК з урахуванням фактично внесених додаткових вкладів за необхідності можливі коригування раніше відображених нарахувань записами: Дт 46 — Кт 404, Дт 46 — Кт 422 (при збільшенні, а при зменшенні — методом «червоне сторно»; детальніше див. «Додаткові вклади та частки в ТОВ» // «Податки & бухоблік», 2021, № 73).

Держреєстрація збільшення СК. Після держреєстрації в ЄДР збільшення СК за рахунок додаткових вкладів у бухобліку здійснюють запис: Дт 404 — Кт 401.

Податковий облік

Податок на прибуток. У податковоприбутковому обліку жодних наслідків при отриманні валютного додаткового вкладу не виникне. Курсові різниці за заборгованістю нерезидента з внесення валютного додаткового вкладу (оскільки не включаються до доходів/витрат, а обліковуються у складі додаткового капіталу) також ніяк не вплинуть на фінрезультат.

При майновому вкладі отримані як додатковий вклад основні засоби (ОЗ) у високодохідників і малодохідників-добровольців у податковоприбутковому обліку підлягають податковій амортизації на загальних підставах (БЗ 102.05). При цьому амортизується узгоджена засновниками (учасниками) справедлива вартість ОЗ з урахуванням витрат, пов’язаних з отриманням таких ОЗ (витрат на доставку, сплату мита тощо, п. 10 НП(С)БО 7).

ПДВ. При валютному вкладі грошовими коштами не виникне жодних наслідків і з ПДВ (п.п. 196.1.1 ПКУ). При майновому вкладі суми ПДВ, сплачені при ввезенні ОЗ, включають до складу податкового кредиту на підставі митної декларації (п. 201.12 ПКУ).

Приклад. У лютому прийнято рішення про збільшення СК за рахунок додаткового вкладу від нерезидента в сумі €30000. Додатковий вклад вноситься:

— валютою в сумі €10000 та

— обладнанням вартістю €20000.

В обліку операції відобразяться таким чином:

Додатковий вклад до СК від нерезидента

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

€/грн

Дт

Кт

Рішення про залучення додаткового вкладу (курс НБУ — 32,5 грн/€)

1

Прийнято рішення про залучення додаткового вкладу до СК у лютому, відображено заборгованість учасника-нерезидента з додаткового вкладу (€30000 х 32,5 грн/€)

46/2*

404/2

€30000

975000

2

На дату балансу 31.03.2022 відображено курсову різницю за заборгованістю учасника-нерезидента з додаткового вкладу в інвалюті** (курс НБУ — 33,0 грн/€) (€10000 х (33,0 грн/€ — 32,5 грн/€))

46/2

425

5000

Внесення додаткового вкладу (курс НБУ — 33,2 грн/€)

3

Зараховано на розподільчий рахунок валюту в погашення заборгованості нерезидента з додаткового вкладу до СК (€10000 х 33,2 грн/€)

316***

46/2

€10000

332000

4

Відображено курсову різницю на дату погашення нерезидентом заборгованості з валютного додаткового вкладу (€10000 х (33,2 грн/€ - 33,0 грн./€))

46/2

425

2000

5

Перераховано валюту на поточний рахунок підприємства**** (курс НБУ — 33,1 грн/€)

312

316

€10000

331000

6

Відображено курсову різницю на дату зарахування валюти на поточний рахунок (€10000 х (33,1 грн/€ - 33,2 грн/€))

945

316

1000

7

Отримано обладнання як додатковий вклад до СК від нерезидента** (курс НБУ — 32,5 грн/€)

152

46/2

€20000

650000

8

Відображено мито, витрати на доставку обладнання

152

377, 685

50000

(умовно)

9

Віднесено до складу ПК суму ПДВ, сплаченого при ввезенні обладнання (на підставі МД)

641/ПДВ

377

138600

(умовно)

10

Введено обладнання в експлуатацію

104

152

700000

Держреєстрація змін до ЄДР

11

Зареєстровано в ЄДР збільшення розміру СК за рахунок додаткового вкладу нерезидента

404/2

401/2

975000

* Для обліку операцій з учасником-нерезидентом до рахунка 46 «Неоплачений капітал» відкрито окремий субрахунок 46/2.

** За вкладом обладнанням (немонетарною заборгованістю) курсових різниць не виникне.

*** Зарахування валютних інвестицій здійснюється на поточні рахунки підприємств через розподільчі рахунки (пп. 108, 110, пп. 13 п. 109 Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 5).

**** Не пізніше наступного банківського дня після зарахування на розподільчий рахунок банк перераховує валюту, що надійшла, на поточний рахунок підприємства (п. 52 Положення № 5).

При зарахуванні валюти на поточний рахунок курсові різниці (що мають операційний характер), що виникають за розподільчим рахунком, відображають у складі інших операційних доходів або витрат : позитивну — записом Дт 316 — Кт 714, а від’ємну — записом Дт 945 — Кт 316 (п. 8 НП(С) БО 21). При цьому в податковоприбутковому обліку такі курсові різниці на загальних підставах (через доходи/витрати) візьмуть участь у формуванні фінрезультату (об’єкта оподаткування). Оскільки для курсових різниць жодних коригувань фінрезультату положеннями ПКУ не передбачено (лист ДПСУ від 26.05.2021 № 2033/ІПК/99-00-21-02-02-06).

Висновки

  • З моменту прийняття рішення про залучення додаткових вкладів виникають зобов’язання учасників за додатковими вкладами перед товариством. Тому на дату прийняття рішення про залучення додаткових вкладів у бухобліку здійснюють запис: Дт 46 — Кт 404.
  • Держреєстрацію збільшення СК за рахунок додаткових вкладів у бухобліку відображають записом: Дт 404 — Кт 401.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі