Теми статей
Обрати теми

Стаємо сільгоспником на ЄП — 2022

Адамович Наталія, податковий експерт
Щоб приєднатися до лав сільгоспЄП або продовжити роботу в групі 4, юрособи і ФОП повинні не лише дотримуватися певних вимог, але і проінформувати податківців про готовність у 2022 році працювати на сільгоспЄП. А враховуючи, що Законом № 1914 деякі з вимог для претендентів на сільгоспЄП підкориговані, з них і розпочнемо.

Хто такий платник сільгоспЄП

Стати сільгоспЄП групи 4 можуть дві категорії суб’єктів господарювання: (1) юридичні особи; (2) фізичні особи — підприємці (ФОП).

Обидві категорії повинні дотримуватися відразу усіх вимог з п.п. 4 п. 291.4 ПКУ.

Зверніть увагу: для кожної окремої категорії суб’єктів господарювання, які в 2022 році можуть стати платниками сільгоспЄП, визначені свої вимоги. Причому для ФОП із цього року є зміни (див. таблицю нижче). Дотримуватися цих вимог сільгоспники повинні як на момент переходу на сільгоспЄП, так і протягом усього періоду перебування на цьому податку, тобто протягом усього року.

Вимоги до претендентів на сільгоспЄП

Вимоги до претендентів

Опис вимог

Претендент — юрособа

Сільгоспвиробник виробляє сільгосппродукцію

Сільгосппідприємство незалежно від форми власності, яке займається виробництвом сільгосппродукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) таі її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання (п.п. 14.1.235 ПКУ).

Сільгосппродукцією у якого є продукція/товари, які підпадають під визначення груп 1 — 24 УКТ ЗЕД, якщо такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів/продукції (п.п. 14.1.234 ПКУ)

Сільгоспчастка не менше 75 %

Сільгоспчастку підприємство визначає як суму виручки від реалізації сільгосппродукції, розділену на загальну суму доходу, отриманого за підсумками попереднього року (детальніше див. «Специфічні доходи в розрахунку частки»).

Виняток, коли сільгосппідприємство може не дотримуватися розміру частки на рівні 75 %, — обставини непереборної сили (форс-мажор) (п.п. 298.8.4 ПКУ). Для цього він повинен разом із пакетом документів (про документи трохи нижче) подати в податкову рішення обласних рад про наявність обставин непереборної сили і перелік госпсуб’єктів, постраждалих внаслідок таких обставин, серед яких і сам сільгоспник

Є у власності або користуванні сільгоспугіддя

та/або землі водного фонду

Ідеться про землі, на які належним чином оформлені права власності або користування, у тому числі взяті в оренду, отримані в користування на підставі договорів емфітевзису, сервітуту тощо.

Немає взагалі належним чином оформленої землінемає і об’єкта оподаткування для спрощенки, а значить, і можливості стати платником сільгоспЄП

Немає податкового боргу

Ідеться про податковий борг на 01.01.2022. До уваги не беруть безнадійний податковий борг, що виник у результаті дії обставин непереборної сили (п.п. 291.51.3 ПКУ)

Претендент — ФОП

Сільгосптоваровиробник

Займається виробництвом сільгосппродукції та/або розведенням, вирощуванням і виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання (пп. 14.1.235 і 14.1.234 ПКУ)

Виключно сімейне фермерське господарство (ФГ)

ФОП має бути зареєстрований як сімейне фермерське господарство згідно із 3аконом про ФГ. Як ФОП стати сімейним ФГ, див. «Податки & бухоблік», 2018, № 38 і 2019, № 42, с. 4

Тільки сільгоспдіяльність

ФОП повинен здійснювати виключно вирощування, відгодовування сільгосппродукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж.

Займатися виробництвом і постачанням інших видів продукції, крім сільськогосподарської, або наданням послуг, у тому числі сільськогосподарських, заборонено

Вирощування сільгосппродукції тільки за місцем податкової адреси

ФОП має право вирощувати сільгосппродукцію тільки на території органу місцевого самоврядування, де він зареєстрований як платник податків. Водночас продавати (тобто здійснювати постачання) власновирощену сільгосппродукцію ФОП, що є сімейним ФГ, може де завгодно (див. лист ДПСУ від 27.07.2020 № 3064/ІПК/99-00-04-05-03-06)

Без роботи найманих осіб

Займатися вирощуванням сільгосппродукції повинні сам фермер і члени такого ФГ (тобто члени його сім’ї у визначенні ч. 2 ст. 3 СКУ). Найняти за трудовим договором звичайних фізичних осіб для виконання такої роботи він не може. Водночас якщо він укладе зі звичайною фізичною особою цивільно-правовий договір на виконання певних сільгоспробіт, то це не вважатиметься порушенням вимог, які дають право бути платником сільгоспЄП. Але, укладаючи такий договір, слід пам’ятати, що він не повинен мати ознак трудового. Якщо фіскали перекваліфікують такий договір у трудовій, то скинуть ФОП із сільгоспЄП

Є сільгоспугіддя та/або землі водного фонду

Площа сільгоспугідь та/або земель водного фонду, яка знаходиться у власності та/або користуванні членів ФГ, складає не менше 0,5 га, але не більше 20 га. До 01.01.2022 мінімальна площа угідь у ФОП-фермера, який міг працювати в групі 4, складала 2 га

Немає податкового боргу

Ідеться про податковий борг на 01.01.2022. До уваги не беруть безнадійний податковий борг, що виник у результаті дії обставин непереборної сили (п.п. 291.51.3 ПКУ)

Заборонено на сільгоспЄП

Окрім вказаних вище вимог для роботи в групі 4 ЄП, у ПКУ встановлені і загальні обмеження. Сільгоспспрощенцям заборонено:

1) щоб у структурі доходів, одержаних від продажу сільгосппродукції, частка доходу від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільгосптоваровиробникові на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини) перевищувала 50 % (п.п. 291.51.1 ПКУ);

2) займатися виробництвом підакцизних товарів. Це обмеження не стосується:

— виробників виноматеріалів виноградних (коди УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових, вироблених та розлитих у споживчу тару малими виробництвами винпродукції з виноматеріалів виключно власного виробництва, отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва;

— виробників електроенергії, які виробляють її кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (якщо дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 % доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) сільгоспника);

3) займатися з 01.01.2022 вирощуванням свійської птиці (01.47 КВЕД-2010) і виробництвом з неї м’яса (10.12 КВЕД-2010), а також вирощуванням перепелів і страусів (01.49 КВЕД-2010 у частині розведення і вирощування) (п.п. 291.51.1 ПКУ). Про цю заборону читайте детально «Птахівництво: нові виклики» цього номера.

І ще. З 01.01.2022 для тих, хто не займається птахівництвом, але мають споруди, віднесені до підкласу «Будівлі для птахівництва» (код 1271.2) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, або сільгоспугіддя, що використовуються для їх обслуговування, ставка податку з 2022 року складе 50 % бази оподаткування (п.п. 293.9.7 ПКУ).

Вибираємо ЄП: подаємо документи

Усім юрособам і ФОП, які дотримувалися наведених вище вимог і не здійснюють заборонені види діяльності, щоб з початку 2022 року стати платниками сільгоспЄП, залишився один крок. А саме: вони повинні самостійно обчислити суму податку станом на 1 січня і подати відповідному контролюючому органу відповідний пакет документів (пп. 295.9.1 і 298.8.1 ПКУ).

Урахуйте: різні категорії сільгоспників (юрособи і ФОП) подають різний пакет звітності.

Звітність юросіб складається із:

1) загальної декларації і додатка до неї, а саме: Розрахунок сільгоспчастки і додаток 1 «Відомості (довідка) про наявність земельних ділянок». Вона для юрособи буде одна, і її подають органу ДПСУ тільки за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку аграрія);

2) звітних декларацій і додатка до них, а саме: Розрахунок сільгоспчастки і додаток 1 «Відомості (довідка) про наявність земельних ділянок». Кількість таких декларацій залежатиме від того, на території скількох територіальних громад знаходяться земельні ділянки сільгоспника (див. БЗ 108.02.05, а також «Подаємо декларацію із сільгоспЄП на 2022 рік»).

Звітність ФОП складається з однієї загальної декларації. У формі декларації (див. «Подаємо декларацію із сільгоспЄП на 2022 рік») є два додатки: додаток 1 «Відомості (довідка) про наявність земельних ділянок» і ЄСВ-додаток 2. Декларацію і додатки до неї подають органу ДПСУ за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку).

висновки

  • Стати спрощенцями сільгоспники можуть, лише відповідаючи всім вимогам сільгоспника на ЄП.
  • Для роботи в групі 4 сільгоспники-претенденти повинні подати звітний пакет документів.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі