Теми статей
Обрати теми

Дивіденди державі за 2021 рік: хто, скільки, коли

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Підприємства, що отримали прибуток, у статутному капіталі яких присутні корпоративні права держави, повинні виплачувати своєму власникові частину чистого прибутку (доходу)/дивіденди на державну частку. На практиці такі платежі називають держдивідендами. Про держдивідендні правила, строки подання звітності та сплати держдивідендів і піде наша розмова.

Хто платить?

Розрахувати та сплатити держдивіденди за підсумками 2021 року належить трьом категоріям підприємств:

1) державним унітарним підприємствам та їх об’єднанням (ДП) (ч. 1 ст. 111 Закону № 185*). При цьому з держдивідендних лап вислизнули:

* Закон України «Про управління об’єктами держвласності» від 21.09.2006 № 185-V.

— державні некомерційні підприємства;

— держпідприємство «Украерорух»;

— держпідприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав;

— наукові установи;

— держпідприємства «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія»;

2) госптовариствам, у статутному капіталі (СК) яких є частка держави, уключаючи госптовариства, 50 % і більше акцій (часток) яких належать іншим госптовариствам, держчастка у яких 100 % (ч. 5 ст. 11 Закону № 185);

3) комунальним унітарним підприємствам та їх об’єднанням (КП) (п. 35 ч. 1 ст. 64, п. 12 ч. 1 ст. 641, п. 16 ч. 1 ст. 66, БЗ 102.09).

Розглянемо особливості сплати держдивідендів кожною з перелічених категорій платників (див. таблицю).

Як розраховують і сплачують держдивіденди

Показник

Пояснення

Унітарні держпідприємства

Вид і норматив платежу

ДП сплачують до бюджету держдивіденди виключно у вигляді частини чистого прибутку (доходу). Нижня межа держдивідендів для них установлена ч. 1 ст. 111 Закону № 185 на рівні 30 % чистого прибутку (доходу). А згідно з п. 1 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 № 138, норматив відрахувань для ДП у загальному випадку складає 80 % від обсягу чистого прибутку (доходу), отриманого за звітний період (див. лист № 14124*). Проте з цього правила є чимало винятків. Для окремих ДП розмір держдивідендів установлено набагато нижче 80 %. Тому кожен орієнтується на свій норматив

* Лист ДПСУ від 18.06.2021 № 14124/7/99-00-21-02-01-07.

Звітний період

ДП зобов’язані подавати податківцям Розрахунок держдивідендів у порядку та строки, установлені ПКУ (ч. 3 ст. 111 Закону № 185).

Для цієї категорії платників держдивідендів податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали і рік (пп. 46.2 і 49.19 ПКУ). Причому навіть у тому випадку, якщо декларацію з податку на прибуток такі платники подають за рік (див. БЗ 102.09).

Тому Розрахунок, складений наростаючим підсумком, подають (див. лист № 14124, п. 5 інформаційного листа ДПСУ від 10.08.2020 № 15, БЗ 102.09):

— за квартальні періоди (квартал, півріччя, три квартали) — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду (п.п. 49.18.2 ПКУ);

за рік — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.3, 49.18.6 ПКУ). Відповідно, за 2021 рік ДП повинні подати Розрахунок держдивідендів не пізніше за 1 березня 2022 року

Форма Розрахунку

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) ДП подають за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 12.01.2021 № 4 (наказ № 4). Ідентифікатор форми — J0108208.

Пам’ятаємо! Держдивідендний Розрахунок прирівнюється до податкової декларації (п. 46.1 ПКУ). Обов’язковим супутником такого Розрахунку — його додатком і невід’ємною частиною — є фінансова звітність (п. 46.2 ПКУ). Щоб виконати цю умову, спочатку подаємо фінзвітність, отримуємо другу квитанцію, а потім подаємо Розрахунок.

Подавати Розрахунок треба навіть у тому випадку, якщо за звітний період зобов’язання з перерахування держдивідендів у ДП не виникло (див. лист № 9109*). Про особливості заповнення Розрахунку за підсумками 2021 року держлісогосподарськими, лісозахисними та іншими підприємствами, що належать до сфери управління Держагентства лісових ресурсів, див. лист ДПСУ від 05.11.2021 № 4202/ІПК/99-00-21-02-01-06, БЗ 102.09

* Лист ДПСУ від 09.06.2020 № 9109/7/99-00-05-05-01-07.

Строк сплати

Задекларовану суму частини чистого прибутку (доходу) ДП повинні перерахувати до бюджету протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку, передбаченого ПКУ для надання держдивідендного Розрахунку (п. 57.1 ПКУ). При цьому врахуйте:

1) для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету однозначно не можна використовувати єдиний рахунок. Це прямо забороняє п. 351.1 ПКУ;

2) норми абзацу тринадцятого п. 57.1 ПКУ про перенесення строку сплати податкового зобов’язання, що припадає на вихідний або святковий день, на наступний за ним робочий день, на сплату держдивідендів не поширюються. Адже держдивіденди є грошовими зобов’язаннями платника в розумінні п.п. 14.1.39 ПКУ, а не його податковими зобов’язаннями. Тому якщо строк їх сплати припадає на вихідний або святковий день, то перераховуємо держдивіденди до бюджету в робочий день напередодні.

Заплатити задекларовані в Розрахунку держдивіденди за 2021 рік ДП повинні не пізніше 11.03.2022.

А ось якщо ДП надміру сплатило частину чистого прибутку (доходу) до бюджету, то суму переплати можна повернути, керуючись ст. 43 ПКУ (див. лист ДПСУ від 09.03.2021 № 866/ІПК/99-00-18-04-02-06)

Авансовий внесок

Частину чистого прибутку (доходу) в цілях оподаткування прирівняно до дивідендів (пп. 14.l.49, 57.11.2 ПКУ). Тому ДП нарівні з іншими юрособами, що виплачують дивіденди, повинні сплачувати дивідендний авансовий внесок (п.п. 57.11.2 ПКУ).

При сплаті частини чистого прибутку підприємствами — суб’єктами літакобудування, прибуток яких звільнений від оподаткування, авансовий внесок не стягується в розмірі звільненого прибутку в періоді, за який виплачуються дивіденди (див. лист ДПСУ від 17.12.2021 № 4730/ІПК/99-00-21-02-02-06).

Проте протягом року (за перший квартал — три квартали) авансовий внесок з податку на прибуток ДП вимушені платити по повній, без принципу перевищення — зменшення суми виплати на значення об’єкта оподаткування. А все тому, що держдивіденди платять за поточний, а не за минулий рік. Дивідендний авансовий внесок (за ставкою 18 %) нараховують зверху на суму дивідендів (дивіденди на нього не зменшують).

Перераховують такий авансовий внесок до бюджету до або одночасно з виплатою держдивідендів.

Дивідендний авансовий внесок із суми перевищення вийде сплатити ДП тільки при виплаті держдивідендів за підсумками IV кварталу звітного року. Але тільки за умови, що до настання цієї події буде подано декларацію з податку на прибуток за 2021 рік і повністю погашено нарахований у ній податок (див. БЗ 102.20.02). Тоді авансовий внесок нараховуємо на суму перевищення держдивідендів, що підлягають виплаті за IV квартал звітного року, над частиною прибутку, розрахованого пропорційно кількості місяців, за які виплачуємо дивіденди. Тобто використовуємо таку формулу (див. БЗ 102.09): річний об’єкт оподаткування : 12 міс. х 3 міс. (кількість місяців, за які виплачуємо держдивіденди).

Розраховану у такий спосіб суму перевищення враховуємо при заповненні рядка 4 додатка АВ до прибуткової декларації за перший квартал 2022 року.

Якщо суми перевищення не виникне, то дивідендний авансовий внесок із держдивідендів не платимо. Але суму держдивідендів у рядку 1.4 додатка АВ до прибуткової декларації за період їх виплати все одно вказуємо (детальніше див. «Податки & бухоблік», 2022, № 6, с. 28).

Якщо до виплати держдивідендів річний податок на прибуток ще не сплачено, то в рядку 4 додатка АВ до прибуткової декларації показуємо всю суму держдивідендів, виплачених (!) у звітному періоді.

Врахуйте! Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає поверненню платникові або зарахуванню в рахунок погашення його грошових зобов’язань з інших податків, зборів, обов’язкових платежів (див. лист ДПСУ від 23.11.2021 № 4441/ІПК/99-00-21-02-01-06)

Госптовариства з держчасткою

Вид і норматив платежу

Госптовариства із часткою держави у СК до 1 травня року, наступного за звітним, повинні прийняти рішення про відрахування не менше 30 % чистого прибутку на виплату дивідендів (ч. 5 ст. 11 Закону № 185).

Якщо ж госптовариства з держчасткою таке рішення до 1 травня не прийняли, тоді вони платять до держбюджету не дивіденди на держчастку, а частину чистого прибутку (доходу), пропорційну держчастці, згідно з базовим нормативом, але не менше 90 % (ч. 1 і 2 ст. 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 № 1082-IX).

Базовий норматив відрахування частини прибутку за 2021 рік, який треба застосовувати госптовариствам із держчасткою при виплаті держдивідендів у 2022 році, поки ще затверджений Кабміном.

Тобто при класифікації платежу, який госптовариство з держчасткою повинно сплатити до бюджету за підсумками 2021 року, головний орієнтир: чи прийнято у строк до 1 травня 2022 року госптовариством рішення про виплату дивідендів. Якщо у встановлений строк рішення про нарахування дивідендів госптовариством прийнято, воно платить до держбюджету дивіденди на держчастку. Інакше (якщо рішення не прийнято) до бюджету піде частина чистого прибутку (доходу)

Звітний період

Госптовариства із держчасткою ч. 5 ст. 11 Закону № 185 зобов’язує подавати

Розрахунок один раз на рік. Для них податковим (звітним) періодом є календарний рік (п. 46.2 ПКУ). При цьому Розрахунок держдивідендів їм належить скласти і подати податківцям разом із фінансовою звітністю до 1 липня року, наступного за звітним (п.п. 49.18.7 і п. 49.19 ПКУ). Причому не важливо, чи є госптовариство платником дивідендів на держчастку або ж частини чистого прибутку (доходу). Тобто граничний строк подання госптовариствами Розрахунку держдивідендів за 2021 рік — 30.06.2022

Форма Розрахунку

Наказом № 4 затверджено уніфіковану форму Розрахунку для всіх суб’єктів господарювання, які зобов’язані нараховувати і сплачувати частину чистого прибутку (доходу) або дивіденди на держчастку (див. лист № 14124). Щоправда, ідентифікатор форми Розрахунку держдивідендів для госптовариств із держчасткою інший — J0108408.

При цьому госптовариству потрібно (див. лист № 14124):

у полі 10 Розрахунку проставити відмітку у відповідній клітинці про свій вид;

у полі 11 зазначити інформацію про дату і номер прийнятого рішення про виплату дивідендів, нарахованих на держчастку, а також про розмір відрахування дивідендів у процентах. Якщо рішення прийнято не було — проставляють відмітку навпроти клітинки «рішення не прийняте»;

у полі 12 навести інформацію про повне найменування суб’єкта управління об’єктом державної власності та його податковий номер

Строк сплати

Для госптовариств із держчасткою у СК установлено єдиний строк сплати до бюджету дивідендів на держчастку і частини чистого прибутку (доходу) — до 1 липня року, наступного за звітним (див. лист № 9109). Тому і дивіденди на держчастку, і частину чистого прибутку (доходу) за підсумками 2021 року госптовариствам треба сплатити в один строкдо 1 липня 2022 року. Також до 1 липня вони повинні подати і Розрахунок

Авансовий внесок

До 1 липня 2022 року річна прибуткова декларація вже буде подана, а вказане в ній податкове зобов’язання — сплачене. Тому, якщо не виникло суми перевищення, дивідендний авансовий внесок із сплачуваних держдивідендів госптовариствам можна не платити. Проте неоподатковувану авансовим внеском суму держдивідендів усе одно треба довідково показати в рядку 1 додатка АВ за період виплати таких держдивідендів. При цьому в «унітарному» рядку 1.4 її відображати не потрібно, оскільки цей рядок відведено тільки для ДП

Комунальні підприємства

Вид і норматив платежу

Комунальні унітарні підприємства зобов’язані сплачувати держдивіденди згідно з п. 29 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 № 280/97-ВР (ср. ). Порядок і норматив відрахувань до місцевих бюджетів частини чистого прибутку (доходу) визначають для них органи місцевого самоврядування своїми рішеннями (див. БЗ 102.09).

Врахуйте! Органи місцевого самоврядування можуть взагалі не встановлювати нормативи і порядок сплати держдивідендів. Тоді за відсутності рішення КП держдивіденди не платить (див. БЗ 102.22)

Звітний період

КП сплачують держдивіденди щокварталу чи щорічно (у порядку, установленому органами місцевого самоврядування) або взагалі не платять (якщо місцевою владою нормативи і порядок сплати держдивідендів для КП не визначені, див. БЗ 102.22).

Розрахунок, складений наростаючим підсумком за квартальні періоди (квартал, півріччя, три квартали), подають протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду (п.п. 49.18.2 ПКУ).

Розрахунок за рік подають протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року (п.п. 49.18.6 ПКУ). До Розрахунку обов’язково додають фінансову звітність (див. БЗ 102.09)

Форма Розрахунку

Для обчислення частини чистого прибутку (доходу) КП використовують форму Розрахунку, затверджену наказом № 4.

При цьому КП разом із Розрахунком повинні подати додатки та пояснення щодо прийнятих місцевими радами рішень про встановлення розміру відрахувань частини прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету. У цьому випадку в полі «Наявність доповнення» Розрахунку вказують інформацію про подані доповнення і пояснення. До того ж при заповненні Розрахунку КП проставляють відмітку «Інші» в його полі 09 (див. лист № 14124, БЗ 102.09)

Строк сплати

Визначену в Розрахунку частину чистого прибутку (доходу) КП сплачують протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання Розрахунку (див. п. 57.1 ПКУ, БЗ 102.09).

При цьому, як пояснюють податківці, якщо немає рішення, то штрафні санкції за неподання Розрахунку держдивідендів та їх несплату до бюджету не застосовують (див. лист ГУ ДФС у Харківській обл. від 09.02.2017 № 911/10/20-40-12-03-14, БЗ 102.22)

Авансовий внесок

КП повинні сплачувати авансові внески з податку на прибуток із суми частини чистого прибутку (дивідендів), порядок сплати яких визначений п. 57.11 ПКУ (див. лист ДПСУ від 16.08.2021 № 3023/ІПК/99-00-21-02-02-06). Суму сплачених держдивідендів усі платники показують у рядку 1 додатка АВ до прибуткової декларації. А ось «унітарний» рядок 1.4 додатка АВ заповнюють тільки ДП

Відповідальність

До платників держдивідендів фіскали мають право застосовувати штрафи і пеню (див. лист № 9109, п. 7 інформлиста ДПСУ від 10.08.2020 № 15). Їх список стандартний:

1) за неподання Розрахунку або несвоєчасне його подання мінімальний штраф складе 340 грн за кожне таке неподання або прострочення (п. 120.1 ПКУ);

2) при донарахуванні держдивідендів податківцями доведеться заплатити 10 % від донарахованої суми (п. 123.1 ПКУ);

3) за прострочення сплати узгодженого в Розрахунку грошового зобов’язання за держдивідендами: на строк до 30 днів (включно) — покарають на 5 % суми погашеного боргу; понад 30 днів — на 10 % суми погашеного боргу (п. 124.1 ПКУ).

Крім того, платникам-порушникам загрожує пеня за ст. 129 ПКУ.

Щоправда, поки що від штрафів і пені платників рятує карантинний мораторій (п. 521 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Детальніше про мораторій на штрафи і перевірки див. «Податки & бухоблік», 2021, № 98.

висновки

  • Унітарні ДП сплачують держдивіденди щокварталу — за попередній квартал у загальному випадку в розмірі 80 % чистого прибутку (доходу). Граничний строк подання Розрахунку-2021 — 01.03.2022, сплати — 11.03.2022.
  • Граничний строк подання госптовариствами із держчасткою Розрахунку держдивідендів за 2021 рік — 30.06.2022. Сплатити дивіденди на держчастку/частину чистого прибутку (доходу) їм треба у строк до 1 липня 2022 року.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі