Теми статей
Обрати теми

Додаток АВ — дивідендний авансовий внесок

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Солошенко Людмила, податковий експерт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Тепер поговоримо про заповнення додатків до декларації. У них розшифровують (розраховують) значення деяких рядків. Розпочнемо з додатка АВ.

Платники, які протягом 2021 року виплачували (!) дивіденди (п.п. 14.1.49 ПКУ), повинні заповнити і подати до річної декларації з податку на прибуток додаток АВ.

Зауважте:

якщо дивіденди були тільки нараховані, але не виплачені, заповнювати додаток АВ не потрібно

У додатку АВ (1) показують суму виплачених дивідендів і (2) розраховують суму дивідендного авансового внеску, який слід було сплатити у звітному періоді до бюджету до або одночасно з виплатою дивідендів. Отриманий результат з рядка 6 додатка АВ переносять до рядка 20 АВ декларації.

Нагадаємо: згідно з п.п. 57.11.2 ПКУ нарахувати і сплатити авансовий внесок з податку на прибуток до бюджету зобов’язаний будь-який емітент корпоративних прав (крім платників єдиного податку), що приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам). Причому обов’язок з нарахування та сплати дивідендних авансових внесків (і подання додатка АВ) поширюється й на платників держдивідендів (тобто на державні некорпоратизовані, казенні та комунальні підприємства, які сплачують держдивіденди до державного або місцевого бюджету). Детально про правила розрахунку і сплати держдивідендів читайте в «Податки & бухоблік», 2021, № 11, с. 16; 2020, № 50, с. 16.

При цьому дивідендний авансовий внесок (за ставкою 18 %) нараховують «зверху» на суму дивідендів (тобто суму дивідендів на нього не зменшують). Перераховують такий авансовий внесок до бюджету до або одночасно з виплатою дивідендів.

Важливо! Платники податку на прибуток сплачують дивідендний авансовий внесок з різниці — суми перевищення дивідендів над об’єктом оподаткування за рік, за який виплачуються дивіденди, але за одночасного дотримання двох умов (п.п. 57.11.2 ПКУ):

1) здана декларація з податку на прибуток за відповідний рік (тобто задекларовано податок за рік, за результатами якого платять дивіденди);

2) податкові зобов’язання за такою декларацією повністю погашені (тобто сплачено податок на прибуток за цей рік).

Майте на увазі: на суму сплаченого дивідендного авансового внеску можна зменшити нарахований податок на прибуток, а «хвіст» дивідендних авансів, що не «зіграв» за підсумками року, — переносити на наступні роки до повного погашення (п.п. 57.11.2 ПКУ).

У деяких випадках згідно з пп. 57.11.3 і 57.11.6 ПКУ дивіденди звільняються від авансового внеску (див. коментар до рядка 20 АВ декларації). Проте це не звільняє від необхідності подання додатка АВ. Тобто навіть у таких «безавансових» випадках (якщо рядок 20 АВ декларації виявився нульовим — порожнім) відзвітувати про виплачені дивіденди і подати додаток АВ усе одно доведеться.

Зверніть увагу: з 01.01.2021 до дивідендів прирівняно деякі виплати нерезидентам з абзаців четвертого сьомого п.п. 14.1.49 ПКУ (так звані конструктивні дивіденди). Їх також звільнено від дивідендного авансового внеску (п.п. 57.11.7 ПКУ). Проте для їх відображення додаток АВ не пристосований (не містить спеціальних рядків). Тому, вважаємо, не буде помилкою, якщо такі суми показати у «загальному» рядку 1 додатка АВ та у будь-якому «безавансовому» рядку (наприклад, у рядку 1.3). При цьому необхідно додати відповідні доповнення-пояснення згідно з п. 46.4 ПКУ, зробивши позначку про це у спеціальному полі заключної частини декларації (див. табл. 2.3 на с. 22).

Зверніть увагу: єдиноподатники і третьої, і четвертої групи, виключені з кола платників дивідендного авансового внеску ще з 01.01.2018 (див. п.п. 57.11.2 ПКУ), при виплаті дивідендів (у тому числі за періоди до 01.01.2018) не сплачують дивідендного авансового внеску і не подають декларацію з додатком АВ (див. підкатегорію 108.05 БЗ).

Щоправда, у разі переходу до прибутківців і виплати дивідендів за період перебування на спрощеній системі дивідендний авансовий внесок сплачується новоспеченим прибутківцем з усієї (!) суми виплачуваних дивідендів. При цьому на суму сплаченого дивідендного авансу платник податку на прибуток може провести залік і зменшити нарахований податок (див. консультацію в підкатегорії 102.09 БЗ, переведену до нечинних у зв’язку з набранням чинності Законом № 466, але, як і раніше, актуальну).

Детальніше про дивіденди див. «Податки & бухоблік», 2021, № 18; 2020, № 16, с. 20.

Тепер розглянемо, як заповнити додаток АВ (див. табл. 3.1).

Таблиця 3.1. Порядок заповнення додатка АВ

Код рядка

Назва рядка

1

Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів), у тому числі:

У цьому рядку наростаючим підсумком з початку року показують загальну суму дивідендів, виплачених (!) у звітному періоді. Тобто сюди потраплять усі виплачені дивіденди, незалежно від того:

1) кому вони виплачувалися (юрособам чи фізособам, резидентам чи нерезидентам тощо);

2) оподатковувалися вони чи були звільнені від авансового внеску;

3) за який період вони виплачувалися — за поточний звітний період чи за минулі періоди (квартали/роки).

Зауважте:

— виплачені у звітному періоді дивіденди показують у рядку 1 додатка АВ у нарахованій сумі (тобто без їх зменшення на 15-процентний податок на репатріацію — при виплаті нерезидентам-юрособам і без їх зменшення на ПДФО і військовий збір (далі — ВЗ) — при виплаті фізичним особам);

— у загальній сумі виплачених дивідендів у рядку 1 відображають також виплату дивідендів у негрошовій формі.

Після того як усі суми виплачених у звітному періоді дивідендів відображені в рядку 1, далі в додатку АВ:

— «очищають» загальну суму виплачених дивідендів від неоподатковуваних (звільнених від дивідендного авансового внеску). Для цього передбачено рядки 1.1 — 1.3, 2 і 3.

Увага! При розшифровуванні звільнених від оподаткування дивідендів уникайте задвоєнь, якщо, скажімо, виплачені дивіденди одночасно відповідають одразу двом критеріям (тобто вписуються в декілька розшифровувальних рядків). Наприклад, пільговик (рядок 1.3) виплачує дивіденди фізособам (рядок 1.1). У такому разі суму дивідендів потрібно розшифрувати один раз у якомусь одному з рядків — 1.1 або 1.3 (щоб вона до рядка 1 включилася один раз);

— зіставляють загальну суму виплачених дивідендів з об’єктом обкладення податком на прибуток, отриманим у періоді, за який виплачувалися дивіденди (у рядку 4 відображають суму перевищення або показують загальну суму дивідендів, якщо відповідні умови не виконуються);

— виводять оподатковувану суму дивідендів, з якої у звітному періоді слід було сплатити дивідендний авансовий внесок (у рядку 5);

— розраховують розмір авансового внеску (у рядку 6).

Розберемо всі етапи детальніше

1.1

сума дивідендів, виплачена фізичним особам

У цьому рядку наводять суму дивідендів, виплачених у звітному періоді фізичним особам (як резидентам, так і нерезидентам). Такі дивіденди звільнені від авансового внеску згідно з п.п. 57.11.3 ПКУ. З них утримують ПДФО і ВЗ (п. 170.5 і п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Майте на увазі: в рядку 1.1 показують дивіденди фізособам у нарахованій сумі, тобто без зменшення їх на ПДФО і ВЗ (див. підкатегорію 102.09 БЗ)

1.2

сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування

У цьому рядку показують суму дивідендів, виплачену інститутом спільного інвестування (ІСІ, п.п. 14.1.86 ПКУ).

Вони звільнені від авансового внеску згідно з п.п. 57.11.6 ПКУ

1.3

сума дивідендів, виплачена платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень Податкового кодексу України, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди

Цей рядок заповнюють прибутківці-пільговики. Вони показують у ньому суму дивідендів, виплачених за рахунок «пільгового» прибутку, тобто прибутку, звільненого від оподаткування в періоді, за який виплачуються дивіденди.

Такі дивіденди звільнені від авансового внеску згідно з п.п. 57.11.3 ПКУ.

Увага! Якщо пільговик виплатить дивіденди в більшій сумі (понад пільговий прибуток), тоді:

— усю суму виплачених дивідендів показують у загальному рядку 1 додатка АВ;

— у рядку 1.3 додатка АВ наводять лише частину з них — у розмірі звільненого прибутку.

Цей рядок, мабуть, доведеться заповнювати і колишнім пільговикам, якщо вони виплачують дивіденди за «старі» пільгові періоди.

Зверніть увагу: «нульовики» (п. 44 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ) цей рядок не заповнюють, оскільки вони в разі виплати дивідендів від дивідендного авансового внеску не звільняються

1.4

частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до статті 111 Закону України «Про управління об’єктами державної власності»

Цей рядок заповнюють державні унітарні підприємства та їх об’єднання (ДП), які щоквартально платять держдивіденди — відраховують частину чистого прибутку (доходу) до держбюджету (ч. 1 ст. 111 Закону № 185). Виняток — ДП, перелічені в ст. 111 Закону № 185, які при дотриманні певних умов звільнені від сплати держдивідендів.

Нагадаємо: в загальному випадку для ДП розмір щоквартальних держдивідендів у 2021 році становив 80 % (п. 1 Порядку № 138; лист ДПСУ від 18.06.2021 № 14124/7/99-00-21-02-01-07). Для окремих ДП п. 1 Порядку № 138 установлює інші нормативи.

При цьому з усієї суми держдивідендів ДП також зобов’язані щоквартально сплачувати дивідендний авансовий внесок (п.п. 57.11.2 ПКУ).

На жаль, протягом року ДП не можуть сплачувати дивідендний авансовий внесок із суми перевищення, оскільки податок за рік поки що не сплачено. Перерахувати дивідендний авансовий внесок із суми перевищення ДП можуть тільки за підсумками останнього, IV кварталу року. І лише в тому випадку, якщо річна декларація з податку на прибуток подана і річний податок за нею сплачений ще до виплати держдивідендів за ІV квартал (див. підкатегорію 102.09 БЗ).

Тоді авансові внески нараховують на суму перевищення дивідендів, що підлягають виплаті за IV квартал звітного року, над частиною прибутку, розрахованого пропорційно кількості місяців, за які виплачують дивіденди. При цьому застосовують таку формулу (див. підкатегорію 102.09 БЗ):

річний об’єкт оподаткування : 12 місяців х 3 місяці.

Визначену в такий спосіб суму перевищення враховують при заповненні рядка 4 додатка АВ.

Нагадаємо, що ДП (п. 2 Порядку № 138):

визначають суму держдивідендів щоквартально в Розрахунку № 4, який подають після закінчення кварталу/півріччя/трьох кварталів у 40-денний строк, а за підсумками року — у 60-денний строк (п. 46.2, пп. 49.18.2 і 49.18.6 ПКУ):

сплачують до бюджету держдивіденди щоквартально протягом 10 календарних днів, наступних за граничним строком подання Розрахунку № 4 (пп. 46.1, 57.1 ПКУ). Тобто за I квартал — у II кварталі, за II квартал — у III кварталі, за III квартал — у IV кварталі, за IV квартал — у I кварталі наступного року.

При цьому суми держдивідендів з додатка АВ повинні стикуватися з Розрахунком № 4.

Нагадаємо: в додатку АВ показують суму виплачених (!) у звітному періоді дивідендів. У зв’язку із цим до рядка 1.4 річного додатка АВ до декларації з податку на прибуток за 2021 рік потрапить сума держдивідендів, сплачених (!) протягом усього 2021 року (тобто за IV квартал попереднього 2020 року і за I — ІІІ квартали звітного 2021 року).

Зауважте, що за роз’ясненням податківців (див. консультацію в підкатегорії 102.20.02 БЗ, яку через затвердження форми Розрахунку № 4 переведено до нечинних, проте висновки якої залишаються актуальними):

— якщо ДП були отримані збитки (була відсутня база для нарахування і сплати держдивідендів протягом усього звітного року), то все одно додаток АВ і рядок 20 АВ у декларації слід заповнити і подати з нульовим значенням.

При цьому, на наш погляд, можна зробити пояснення в спеціальному полі заключної частини декларації згідно з п. 46.4 ПКУ;

— якщо в ДП протягом звітного року показник частини чистого прибутку за окремі звітні періоди мав як додатне, так і від’ємне значення (тобто виникали то прибуток, то збиток), то в рядку 1.4 додатка АВ (зважаючи на наростаючий підсумок) слід показати суму додатних значень рядків 13 Розрахунку № 4 за відповідні звітні періоди.

Чинне законодавство виділяє ще дві групи платників держдивідендів:

господарські товариства з держчасткою. Це ті госптовариства, в статутному капіталі яких є частка держави (у тому числі госптовариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать іншим госптовариствам, держчастка в яких 100 %). Такі платники відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону № 185 зобов’язані сплачувати дивіденди на держчастку, а якщо рішення щодо виплати дивідендів не прийнято до 1 травня року, наступного за звітним, то частину чистого прибутку, пропорційну держчастці, відповідно до базового нормативу (див. ст. 21 Закону про держбюджет-2021). Роблять це щорічно за підсумками звітного року — до 1 липня року, наступного за звітним (див. лист ДПСУ від 09.06.2020 № 9109/7/99-00-05-05-01-07). Також до 1 липня вони повинні подати Розрахунок № 4 (пп. 49.18.7, 49.19 ПКУ, лист ДПСУ від 18.06.2021 № 14124/7/99-00-21-02-01-07). Звісно, до цієї дати річна прибуткова декларація вже буде здана, а зазначене в ній податкове зобов’язання — сплачене. Тому якщо не виникло суми перевищення, дивідендний авансовий внесок зі сплачуваних держдивідендів госптовариствам можна не платити. Проте неоподатковувану авансовим внеском суму держдивідендів усе одно слід довідково показати в рядку 1 додатка АВ за період виплати таких держдивідендів.

При цьому в «унітарному» рядку 1.4 її відображати не потрібно, оскільки цей рядок відведений тільки для ДП;

комунальні підприємства (КП). Вони зобов’язані сплачувати держдивіденди згідно з п. 29 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 № 280/97-ВР і також повинні подавати Розрахунок № 4 (лист ДПСУ від 18.06.2021 № 14124/7/99-00-21-02-01-07).

КП платять держдивіденди щоквартально або щорічно (у порядку, встановленому органами місцевого самоврядування) або взагалі не платять (якщо місцевою владою нормативи і порядок сплати держдивідендів для КП не визначені, див. підкатегорію 102.22 БЗ).

Зауважте! Суму сплачених держдивідендів усі платники показують у рядку 1 додатка АВ. А ось «унітарний» рядок 1.4 додатка АВ заповнюють тільки ДП!

Детально про держдивіденди див. у «Податки & бухоблік», 2021, № 11, с. 16; 2020, № 50, с. 16

1.5

сума дивідендів, що виплачена материнською компанією

Рядок 1.5 додатка АВ і рядки 2 і 3, які йдуть за ним, заповнюють материнські компанії, тобто юрособи, які є власниками інших юросіб або здійснюють контроль над ними як пов’язані особи (пп. 14.1.103 і 14.1.159 ПКУ).

У цих рядках материнські компанії зіставляють:

— виплачені дивіденди (рядок 1.5) і

— отримані дивіденди (рядок 2) з урахуванням перехідного минулорічного «запасу» (тобто перевищення) отриманих дивідендів над виплаченими (рядок 3).

Усе тому, що в материнських компаній звільняються від авансового внеску виплачені дивіденди в розмірі, що не перевищує суми дивідендів, отриманої такою материнською компанією від інших осіб (дочірніх підприємств) (п.п. 57.11.3 ПКУ).

Звідси — необхідність порівнювати дивіденди виплачені з отриманими. Причому якщо за підсумками року не добрали дозволеного ліміту (тобто виплатили менше за отримане), то різниця не зникає, а створює «резерв» на майбутнє і переходить на наступний рік (до рядка 3 додатка АВ наступного року). Тобто таку суму перевищення материнська компанія врахує в розрахунках далі — у наступному році

2

Сума дивідендів, що отримана материнською компанією

У цьому рядку материнські компанії показують дивіденди, отримані у звітному періоді від інших осіб (дочірніх підприємств)

3

Сума перевищення отриманих над виплаченими материнською компанією дивідендів у попередньому звітному (податковому) році

У цьому рядку материнські компанії показують перевищення отриманих дивідендів над виплаченими, яке виникло за підсумками минулих років.

Важливо! При заповненні цього рядка слід пам’ятати, що він з року в рік заповнюється материнською компанією наростаючим підсумком (див. п.п. 57.11.3 ПКУ). Тобто суму перевищення материнські компанії розраховують безперервно наростаючим підсумком, починаючи з 01.04.2011 (дата введення для них такої «дивідендної» норми).

Таким чином, материнські компанії:

— у рядках 1.5 і 2 додатка АВ показують суто дивіденди звітного періоду, а саме: виплачені у звітному періоді (рядок 1.5) та отримані у звітному періоді (рядок 2), тобто без наростаючого підсумку за минулі роки;

— у рядку 3 розраховують суму перевищення за минулі роки наростаючим підсумком. Оскільки таку перехідну суму перевищення розраховують за даними минулих років, то протягом року у квартальників значення рядка 3 додатка АВ буде однаковими (у ньому відображають суму перевищення, що переходить на поточний звітний рік з минулих років)

4

Сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний(і) податковий(і) (звітний(і)) рік (роки), за результатами якого(их) виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума позитивних значень) (сума виплачених дивідендів - - (рядок 04 + рядок 07 - рядок 07.2 + рядок 09 + рядок 11 + рядок 13 - рядок 14 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств))1

Увага! Хоча в назві рядка 4 йдеться про «суму перевищення» виплачених дивідендів над об’єктом оподаткування, насправді цей рядок додатка АВ потрібно заповнювати, навіть якщо авансовий внесок розраховується з усієї суми дивідендів.

Рядок 4 заповнюють так:

1) у ньому відображають суму перевищення виплачених дивідендів над об’єктом оподаткування, якщо таке перевищення виникло і дотримуються умови, передбачені першим реченням абзацу другого п.п. 57.11.2 ПКУ. Тобто якщо задекларовано і погашено грошове зобов’язання з податку на прибуток за відповідний рік (роки), за підсумками якого (яких) виплачені дивіденди. Визначаючи суму перевищення, врахуйте низку таких моментів:

а) при виплаті дивідендів за кілька років одразу суму перевищення розраховують «порічно» — окремо за кожен рік. Тобто загальну суму дивідендів розподіляють за їх належністю до окремого року, і кожну суму дивідендів порівнюють з об’єктом оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік.

Наприклад, у 2021 році ви виплачували дивіденди не лише за 2020, а й за 2019 рік. Тоді, щоб дізнатися суму дивідендного авансу, яку потрібно сплатити до бюджету, необхідно визначити суму перевищення за кожен (2020 і 2019) рік окремо.

Для цього порівнюємо:

— суму дивідендів, нарахованих за 2020 рік, і об’єкт оподаткування, отриманий за 2020 рік;

— суму дивідендів, нарахованих за 2019 рік, і об’єкт оподаткування, отриманий за 2019 рік.

Якщо за звітний рік, що аналізується, сума дивідендів перевищить об’єкт оподаткування (тобто буде отримано додатне значення), то таку суму перевищення відображають у рядку 4 додатка АВ. Якщо перевищення не було — у рядку 4 відображати нічого не потрібно.

У результаті в рядку 4 збирають загальну суму додатних значень таких перевищень.

Зауважте: якщо рік був збитковий, до рядка 4 додатка АВ потрапить уся сума дивідендів, виплачених за результатами такого року.

Аналогічний порядок розрахунку авансового внеску поширюється на виплату дивідендів за більш давні періоди, зокрема за 2013 — 2015 роки (див. лист ДФСУ від 20.11.2015 № 24734/6/99-99-19-02-02-15);

б) щоб визначити суму дивідендів, які оподатковуються авансовим внеском, віднімають об’єкт оподаткування того року, за результатами якого вони виплачуються (тобто з оглядкою на відповідні рядки декларації за цей рік), а не того, в якому вони виплачуються.

Наприклад, якщо дивіденди виплачували у 2021 році за підсумками 2020 року, то виплачену суму потрібно зменшити на об’єкт оподаткування 2020 року, а не 2021-го;

в) якщо дивіденди виплачують за неповний календарний рік, то для розрахунку суми перевищення використовують значення об’єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які платять дивіденди (абзац третій п.п. 57.11.2 ПКУ).

Для цього застосовують формулу:

об’єкт оподаткування = об’єкт оподаткування за рік : 12 місяців х кількість місяців, за які виплачують дивіденди;

г) якщо до виплати дивідендів змінюється об’єкт оподаткування (у зв’язку із самовиправленням помилок або донарахуваннями при перевірці), то для розрахунку суми перевищення необхідно брати вже уточнене значення об’єкта оподаткування. Але за умови, що донараховану суму податкового зобов’язання вже погасили (сплатили) до виплати дивідендів;

2) якщо не виконуються умови для сплати авансового внеску із суми перевищення, то в рядку 4 додатка АВ показують усю суму дивідендів, виплачених (!) у звітному періоді. Тому навіть якщо суму перевищення не розраховуємо, то всю суму виплачених дивідендів потрібно зазначити в рядку 4 додатка АВ. По суті, в цьому випадку до рядка 4 перенесемо дані «загального» рядка 1

5

Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді (рядок 1 - рядок 1.1 - рядок 1.2 - рядок 1.3 - рядок 2 - рядок 3 додатка АВ), але не більше значення рядка 4 додатка АВ

Тут, дотримуючись формули, виводять суму оподатковуваних дивідендів (з яких у звітному періоді слід було сплатити дивідендний авансовий внесок). Тобто загальну суму виплачених дивідендів (з рядка 1) «очищають» від дивідендів, звільнених від авансового внеску. Отримане значення зіставляють із сумою перевищення з рядка 4 і, якщо:

— оподатковувана сума дивідендів менша або дорівнює розрахованій сумі перевищення (рядок 4), то в рядку 5 зазначають таку суму дивідендів;

— оподатковувана сума дивідендів більша за суму перевищення (рядок 4), то в рядку 5 зазначають значення рядка 4 (тобто суму перевищення).

Таким чином, значення рядка 5 не повинно перевищувати значення рядка 4 додатка АВ

6

Сума авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (рядок 5 додатка АВ х 2 / 100) (переноситися в рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

У рядку 6 розраховують суму дивідендного авансового внеску за формулою. Для цього до значення рядка 5 застосовують базову (основну) ставку податку на прибуток з п. 136.1 ПКУ (18 %).

Показник рядка 6 додатка АВ переносять до рядка 20 АВ декларації.

По суті, в рядку 6 відображають авансовий внесок, який уже мав бути сплачений (!) у звітному періоді при виплаті дивідендів. На цю суму дозволяється зменшити нарахований податок на прибуток. Тому таку суму переносять до рядка 16.2 додатка ЗП

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі