Теми статей
Обрати теми

Звітуємо про трудову квоту

Марченко Олена, експерт з кадрових і податкових питань
Початок року — це гаряча звітна пора для підприємств. Серед нагальних справ, зокрема, й щорічне звітування до центру зайнятості про виконання так званої трудової квоти. Треба зазначити, що у багатому на законодавчі нововведення 2021 році змін у правилах подання та заповнення цієї звітності не відбулося. Тому можна діяти за старою схемою. До того ж легко і швидко підготувати квотний звіт допоможе наша стаття.

Причетні та розмір квоти

Трудова квота — це норматив працевлаштування роботодавцями громадян, що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні. Це громадяни, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці. Про них ми детально розповімо нижче.

Виконувати трудову квоту повинні усі підприємства, установи та організації незалежно від своєї форми власності, що мають чисельність від 8 працівників.

Роботодавці з меншою кількістю працівників та самозайняті особи обов’язку виконувати трудову квоту не мають (див. лист Мінсоцполітики від 16.11.2017 № 718/0/126-17/241).

Розмір трудової квоти встановлений ч. 2 ст. 14 Закону про зайнятість* залежно від середньооблікової кількості штатних працівників (СКШП) на підприємстві (див. табл. 1).

* Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI.

Таблиця 1. Розмір трудової квоти

СКШП на підприємстві

Розмір трудової квоти

8 — 20 осіб

Одна особа, якій до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону № 1058* залишилося 10 і менше років (далі — особа передпенсійного віку)

21 і більше осіб

5 % СКШП за календарний рік, що передує звітному**

* Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV.

** Тобто трудову квоту за 2021 рік треба визначати виходячи із СКШП за 2020 рік.

СКШП розраховуємо відповідно до Інструкції № 286** (п. 2.1 Порядку № 271***).

** Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286.

*** Порядок, затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 № 271.

Усі подробиці про механізм визначення СКШП на підприємстві ви можете дізнатися з «Податки & бухоблік», 2020, № 77, с. 15.

Як бачите з табл. 1, роботодавці з чисельністю працівників 8 — 20 осіб у виконання квоти зараховують лише одну категорію працівників — осіб передпенсійного віку. А ось у тих, хто повинен виконати 5-відсоткову трудову квоту, вибір ширший. Розглянемо, хто серед квотників.

Хто такі квотники?

Перелік категорій громадян, що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні, зазначено у ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість. Проте не всі визначені у цьому переліку категорії треба враховувати у виконання 5-відсоткової трудової квоти.

Винятками є:

— особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058 (п. 6 ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість);

— непрацюючі працездатні особи, що отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям (п. 9 ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість).

Для визначення працівників, яких можна віднести до квотних категорій, і документів, необхідних для підтвердження правомірності їх включення до квоти, користуйтеся табл. 2.

Таблиця 2. Особи, щодо працевлаштування яких установлено трудову квоту

Категорії осіб, яких враховуємо у трудову квоту

Документи, що підтверджують належність працівника до квотної категорії

Порядок зарахування у квоту

1. Один із батьків або особа, яка їх замінює* і:

— має на утриманні дітей (дитину) віком до 6 років

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки або піклування над дитиною або рішення суду — для особи, яка замінює одного з батьків

До досягнення дітьми (дитиною) 6 років

* У рахунок виконання квоти може бути включений тільки один із батьків дитини за їх самостійним рішенням. Підтверджувати документально, що другий із батьків не врахований у квоті, не треба.

— виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія рішення про встановлення опіки або піклування над дитиною або рішення суду — для особи, яка замінює одного з батьків.

3. Копія пенсійного посвідчення із записом про інвалідність* — для підтвердження інвалідності дитини.

4. Довідка про отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною в додатку 11 до Інструкції, затвердженої наказом Мінпраці від 19.09.2006 № 345, — для одинокої матері (батька)

До досягнення дитиною 14 років, а дитиною з інвалідністю — 18 років

— утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю І групи (незалежно від причини інвалідності)

1. Копія рішення про встановлення опіки або піклування над дитиною або рішення суду — для особи, яка замінює одного з батьків.

2. Копія пенсійного посвідчення із записом про інвалідність*.

3. Довідка про отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною в додатку 11 до Інструкції, затвердженої наказом Мінпраці від 19.09.2006 № 345, — для одинокої матері (батька)

До досягнення батьками пенсійного віку відповідно до ст. 26 Закону № 1058

* Якщо пенсійне посвідчення відсутнє, замість нього можна використовувати:

— копію посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 11.01.2019 № 35;

— копію форми № 080/о, що затверджена наказом МОЗ від 04.12.2001 № 482;

— копію форми № 157-1/о, що затверджена наказом МОЗ від 30.07.2012 № 577.

2. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Копія витягу з електронної обліково-статистичної картки дитини за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 28.11.2015 № 1256

До досягнення дітьми 18 років

3. Особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків/ особи, яка їх замінює, прийняті на роботу

Копія свідоцтва про народження дитини

Протягом 3 років із дня прийняття на роботу

4. Особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування*

Копія довідки про звільнення за формою, наведеною в додатку 13 до Інструкції, затвердженої наказом Мін’юсту від 08.06.2012 № 847/5

До припинення трудових відносин з роботодавцем, який прийняв їх на роботу

* До квоти включаються особи, які після звільнення не перебували у трудових відносинах.

5. Молодь віком до 35 років, яка:

— закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти*

Копія диплома або іншого документа про освіту

Протягом 3 років із дня прийняття на роботу

* Зараховуємо до квоти, якщо такі працівники були вперше прийняті на роботу протягом 6 місяців після закінчення або припинення навчання.

— звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період*

Копія військового квитка

Протягом 3 років із дня укладення першого трудового договору після звільнення зі служби

* Зараховуємо до квоти, якщо такі працівники були вперше прийняті на роботу протягом 6 місяців після закінчення або припинення служби.

6. Особи передпенсійного віку

1. Копія паспорта.

2. Інформація, що підтверджує (засвідчує) пенсійний страховий стаж працівника

До досягнення права на пенсію за віком*

* Якщо працівник стане особою передпенсійного віку у другій половині року, його враховують при розрахунку квоти (див. лист Мінсоцполітики від 09.11.2018 № 21833/0/2-18/53).

7. Учасники бойових дій, зазначені у пп. 19 — 21 ч. 1 ст. 6 Закону України від 22.10.93 № 3551-ХІІ

Копія посвідчення учасника бойових дій за формою, наведеною в додатку 2 до постанови КМУ від 12.05.94 № 302

До припинення трудових відносин з роботодавцем, який прийняв їх на роботу

Увага! При розрахунку квоти враховуємо працівників квотних категорій, що вже працюють у роботодавця за основним місяцем роботи на умовах повної зайнятості. Відповідно осіб, які працюють за сумісництвом та на умовах неповного робочого часу, до квоти не зараховуємо. Якщо квотник належить до декількох квотних категорій, то його враховуємо тільки один раз.

Інформуємо службу зайнятості

Про виконання трудової квоти інформуємо Державну службу зайнятості, подаючи «Інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню» (далі — Інформація). Її форма наведена в додатку до Порядку № 271.

Подаємо форму один раз на рік не пізніше 1 лютого після звітного року до будь-якого центру зайнятості незалежно від місцезнаходження підприємства. Граничний строк подання Інформації за 2021 рік — 1 лютого 2022 року.

Формуємо Інформацію на паперових носіях. Спочатку заповнюємо відомості про підприємство — найменування підприємства, його код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, а також номер телефону, факсу та електронну пошту.

Далі йде таблична частина з показниками, що містить 6 рядків. Порядок їх заповнення ми навели в табл. 3.

Таблиця 3. Порядок заповнення рядків Інформації за 2021 рік

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Рядки 01 — 03 заповнюють підприємства із СКШП більше 20 осіб

01

Вказуєте СКШП за 2020 рік (у цілих одиницях)

02

Проставляєте за звітний 2021 рік СКШП, які належать до квотних категорій і при цьому працевлаштовані у вас за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості

03

Вказуєте розмір квоти на 2021 рік (5 % від показника, проставленого в рядку 01 Інформації) в цілих одиницях. Результат округлюєте таким чином: якщо остання значуща цифра менше або дорівнює «4», вона відкидається; якщо більше або дорівнює «5», найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю. Показник графи 03 ≤ показник графи 02 — квоту виконано

Рядки 04 — 05 заповнюють підприємства із СКШП у 2021 році 8 — 21 особа

04

Вказуєте СКШП усіх працівників за 2021 рік (у цілих одиницях)

05

Проставляєте за 2021 рік СКШП, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону № 1058 залишилося 10 і менше років, що працюють на умовах повної зайнятості

Рядок 06 заповнюють усі!

06

Вказуєте кількість громадян, яких плануєте працевлаштувати у 2022 році в рахунок виконання трудової квоти.

Якщо не плануєте працевлаштовувати квотників, проставте «0». Додавати до Інформації будь-які пояснення не треба

А як знайти квотників, якщо у графі 06 ви зазначите, що плануєте у 2022 році працевлаштувати громадян у рахунок виконання трудової квоти?

Допомогти в цьому може, зокрема, центр зайнятості. Якщо бажаєте скористатися його послугами, подайте до центру зайнятості форму № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

Відповідальність

Санкції за неподання Інформації та/або невиконання трудової квоти Законом про зайнятість не передбачені. Також не передбачена відповідальність за помилки, допущені при заповненні Інформації.

Але якщо роботодавець не виконав квоту та при цьому необґрунтовано відмовив у працевлаштуванні квотним категоріям громадян, то йому загрожує штраф — 2 мінімальні зарплати (з 01.01.2022 — 13000 грн, з 01.10.2022 — 13400 грн) за кожну таку необґрунтовану відмову в межах відповідної квоти (ч. 2 ст. 53 Закону про зайнятість).

Ну думку Мінсоцполітики (лист від 02.07.2016 № 352/13/116-16), обґрунтованою відмовою у прийнятті на роботу може бути, наприклад, відсутність на підприємстві вакансій, відсутність у претендента на роботу освіти або необхідної кваліфікації та досвіду відповідної роботи тощо.

Увага! У разі неподання роботодавцем Інформації Державна служба зайнятості може повідомити про це Держпраці (див. Порядок, затверджений наказом Мінсоцполітики від 02.07.2014 № 437).

висновки

  • Обов’язок виконання трудової квоти покладено на підприємства усіх форм власності з чисельністю від 8 працівників. Її розмір залежить від СКШП на підприємстві.
  • При розрахунку трудової квоти враховуємо працівників квотних категорій, що вже працюють на підприємстві за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості.
  • Про виконання трудової квоти підприємства щороку інформують будь-який центр зайнятості незалежно від їх місцезнаходження не пізніше 1 лютого після звітного року.
  • Якщо підприємство не виконало квоту та необґрунтовано відмовило квотнику у працевлаштуванні, йому загрожує штраф — 2 мінімалки за кожну необґрунтовану відмову в межах квоти.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі