Теми статей
Обрати теми

Плата за землю — 2022: про головне

Нестеренко Максим, податковий експерт
Новий рік стартував. А це значить, що вже не за горами подання звітності з плати за землю (земподатку та орендної плати) на 2022 рік. У цій статті згадаємо основні принципи і новинки цього податку у 2022 році.

Земельний податок

Платники. Ними є (п.п. 269.1.1 ПКУ):

— власники земельних ділянок і земельних часток (паїв);

— землекористувачі, яким відповідно до закону надані земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування (ст. 92 ЗКУ).

Підставами для того, аби нараховувати земподаток, є (п. 286.1 ПКУ):

а) дані Державного земельного кадастру;

б) дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

в) дані державних актів на землю;

г) дані сертифікатів на право на земельні частки (паї);

ґ) рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);

д) дані інших правовстановлюючих документів, якими посвідчується право власності або право користування земельною ділянкою, право на земельні частки (паї).

А якщо юрособа-платник подає до податкової правовстановлюючі документи на ділянку, інформація про яку в податківців була відсутня, земподаток сплачується на підставі поданих платником відомостей і до переходу права власності на ділянку.

Правила обчислення. Розрахунок земподатку залежить від того, проведена нормативно грошова оцінка (НГО) землі чи ні. Так, якщо:

— НГО земель проведена, податок рахують як добуток площі землі, НГО одиниці площі, проіндексованої станом на початок року, та ставки податку;

— НГО земель НЕ проведена, то податок визначають як добуток площі та ставки. При цьому ставка податку спирається на НГО одиниці площі ріллі по області.

Де взяти зазначені показники? Нагадаємо:

1) інформацію про площу землі, за яку слід нарахувати земподаток, слід шукати у правовстановлюючих документах на землю;

2) дані про НГО ділянки: якщо НГО ділянки проведена — у довідці (витягу) про розмір НГО земділянки. Якщо НЕ проведена — у додатку 1 до наказу від 23.05.2017 № 262;

3) ставки земподатку — у рішеннях органу місцевого самоврядування, повноваження якого поширюються на територію, де знаходиться земля.

Індексація. НГО сільгоспугідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) звільнена від індексації. А от НГО земель населених пунктів та інших несільгоспземель за минулий рік (саме її використовуємо зараз для розрахунку земподатку) підлягає індексації з коефіцієнтом 1,1 (п. 9 підрозд. 6 розд. ХХ ПКУ, див. також тут: tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/553960.html).

Правила звітування. Звітним періодом із земподатку є календарний рік. Платники можуть обирати один із двох варіантів для подання земельної звітності:

1) подати декларацію на поточний рік. Це слід зробити не пізніше 20 лютого поточного року до податкового органу за місцезнаходженням земельної ділянки. У декларації зазначається річна сума податку з розбивкою на рівні частки за місяцями (п. 286.2 ПКУ);

2) щомісяця подавати звітну декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (п. 286.3 ПКУ). Відповідно

і річну, і першу місячну декларацію за січень у 2022 році потрібно подати не пізніше 21.02.2022

Податкові зобов’язання із земподатку сплачуються незалежно від того, як ви подавали декларацію (раз на рік чи щомісяця). Земподаток треба платити за місцезнаходженням ділянки щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця (пп. 287.3, 287.4 ПКУ).

Декларація. Щоб відзвітувати із земподатку на 2022 рік, юрособи все ще мають використовувати форму декларації з плати за землю, затверджену наказом Мінфіну від 16.06.2015 № 560 (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 23.01.2017 № 9). Ця форма спільна як для земподатку, так і для орендної плати. Але в одній декларації одночасно обидві складові плати за землю нарахувати не можна. Тому якщо ви є платником не лише земподатку, а й орендної плати, доведеться заповнювати дві окремі декларації.

Щодо КОАТУУ. Тут поки що все — як і у 2021 році. Тобто зазначаємо КОАТУУ з урахуванням адмінреформи і новоутворених тергромад (див. «Податки & бухоблік», 2021, № 13, с. 30). Кодифікатор, затверджений наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290, знадобиться, коли буде затверджено нову форму декларації.

Тепер, власне, до заповнення декларації. У розділі І декларації юрособа нараховує податок за кожною окремою земділянкою. Правила заповнення розд. І для місячних і річної декларацій фактично однакові. Наведемо їх у таблиці.

Як заповнити розд. І декларації з плати за землю

Номер колонки

Назва колонки

Правила заповнення

2

Категорія земельних ділянок

Зазначають чотирьохзначний код (формат XX.XX) щодо категорії/цільового призначення земель. Цей код має відповідати інформації, зазначеній у правовстановлюючих документах на земділянку або довідці про НГО.

Звертаємо увагу! Формально Класифікація земель (затверджена наказом Держкомзему від 23.07.2010 № 548) втратила чинність 11.08.2021. Тому платники користуються додатком 59 до Порядку ведення Держземкадастру від 17.10.2012 № 1051. Але фактично йдеться про ту саму кодифікацію. Саме її вимагає форма декларації

3-4

Документи, які засвідчують/підтверджують право власності/користування

Відображають інформацію, взяту з правовстановлюючих документів на земділянку, а саме:

— у к. 3 зазначають вид права: 1 (власність) або 2 (постійне користування);

— у к. 4 зазначають серію та номер документа, який підтверджує право на землю. Наприклад, серію і номер держакта на землю або свідоцтва про право власності

5-6

Державна реєстрація прав власності/користування (у разі наявності)

Зазначають інформацію про речові права на землю:

—у к. 5 — дату реєстрації у форматі «дві цифри числа, дві цифри місяця, чотири цифри року»;

—у к. 6 — номер запису, під яким було внесено запис до Держреєстру прав власності на нерухоме майно

7

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявності)

Його беруть із правовстановлюючих документів на земділянку

8-9

Площа земельної ділянки

Такі дані наводять або в гектарах із чотирма десятковими знаками (к. 8), або в метрах квадратних із двома десятковими знаками (к. 9).

Заповнювати слід тільки одну з цих колонок. На наш погляд, слід обрати ту одиницю виміру, щодо якої наведено розмір НГО в довідці (витягу) про розмір НГО. Тоді у вас буде менше проблем з розрахунком податку, оскільки не доведеться морочитися з переведенням НГО за 1 кв. м у НГО за 1 га чи навпаки

10

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (грн)

Зазначаєте розмір проіндексованої НГО за 1 гектар або 1 кв. м земділянок (у гривнях із двома десятковими знаками). Залежно від того, в яких одиницях ви відобразили в декларації площу землі

11

Нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області (грн)

Зазначають чинну на момент подання декларації НГО площі ріллі по АР Крим або по області, на території якої знаходиться земельна ділянка, за яку сплачується податок. Дані про НГО відображають із двома десятковими знаками з урахуванням коефіцієнтів індексації. Заповнюють цю графу тільки ті платники, в яких НГО не проведена

12

Ставка податку (%)

Берете її із рішення вашого органу місцевої влади, встановленого відповідно до старої класифікації земель

13

Річна сума земельного податку

Розраховуєте податок за такими формулами:

1) для земельних ділянок, НГО яких проведена і визначена:

— за 1 га: к. 8 х к. 10 х к. 12 : 100;

— за 1 кв. м: к. 9 х к. 10 х к. 12 : 100;

2) для земельних ділянок, НГО яких НЕ проведена:

к. 8 або к. 9 х к. 11 х к. 12 : 100

14 — 16

Пільга

Ці колонки будуть заповнені тільки за тими землями, щодо яких встановлено пільги із сплати земподатку. У них слід зазначити:

— у к. 14 — код пільги. Беріть його з Довідників пільг № 106/1 та 106/2;

— у к. 15 — розмір пільги, тобто площу (у га чи кв. м) земділянки, яка звільняється від оподаткування, або відсоток звільненої від земподатку площі;

— у к. 16 — суму пільги, тобто суму земподатку, від сплати якої звільнено юрособу. На суму пільги, вказану у к. 16, зменшують річну суму земподатку. Якщо пільга стосується всієї ділянки, к. 16 дорівнює к. 13

17

Річна сума земельного податку (до сплати)

Щоб її розрахувати, слід від показника к. 13 відняти показник к. 16.

Розмір податку за цією колонкою щодо всіх ділянок сумується в ряд. 2 і переноситься до розд. ІІІ ряд. 3 к. 3

Після цього приступають до заповнення розд. ІІІ. Якщо говорити про заповнення звітної чи нової звітної декларації, то юрособі слід з усіх рядків цього розділу (а їх аж 9) заповнити тільки ряд. 3. У ньому слід зазначити:

— у к. 3 — загальні дані про нараховану річну суму податку за всіма земділянками, інформацію про які вказували у розд. І. За таким алгоритмом заповнюється к. 3 розд. ІІІ і щорічної, і щомісячної декларації;

— у к. 4 — 15 — при заповненні щорічної декларації слід зазначити місячну суму земподатку. Для цього слід суму, вказану в к. 3 цього рядка, розподілити між 12 місяцями.

Якщо заповнювати щомісячну декларацію, то слід заповнити тільки ту колонку, що відповідає звітному (податковому) місяцю, за який подається податкова декларація.

Орендна плата

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку державної чи комунальної власності є договір оренди такої земельної ділянки. Орендна плата як складова плати за землю виникає тоді, коли договір оренди укладається з органом виконавчої влади чи місцевого самоврядування (п. 288.1 ПКУ).

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються договором оренди, але розмір не може знаходитися за межами коридорів, що їх встановлено п. 288.5 ПКУ (ср. ).

Якщо НГО вказана у договорі, при його зміні беремо НГО прямо з договору оренди. Якщо ж НГО у договорі немає або є умова брати нову НГО кожен раз, коли вона змінюється, — беремо НГО з витягу, як і при обчисленні земподатку (БЗ 111.01).

Також при здачі державних і комунальних земділянок в суборенду плата за суборенду не може перевищувати орендну плату (п. 288.6 ПКУ). Щоправда, податківці це не контролюють і за перевищення не штрафують (БЗ 111.07). Докладніше читайте в «Податки & бухоблік», 2019, № 76, с. 30.

Щоб розрахувати розмір орендної плати, орендар повинен мати площу землі, її НГО, проіндексовану за загальними правилами, та ставку орендної плати. Тобто рахують орендну плату за тими самими принципами, що і земподаток. Також майте на увазі: розрахунок орендної плати робиться в окремій декларації.

«Орендний» розділ II складається з 12 колонок. Більшість із них заповнюються за тими ж самими правилами, що й у розділі I щодо земельного податку. Заповнюючи колонку 8 або 9 «Площа земельної ділянки», орієнтуємося на ту одиницю виміру, яку зазначено в договорі оренди.

Колонки 5 і 6 розділу II заповнюються подібно до аналогічних у розділі I. У них зазначаються дата держреєстрації права оренди земельної ділянки і номер запису про таку реєстрацію.

Принципово відрізняються від розділу I лише колонки 3 і 4 розділу II. У них зазначаються, відповідно, дата і номер договору оренди. У колонці 11 зазначається розмір орендної плати (у відсотках), установлений у договорі, а в колонці 12 — річна сума орендної плати.

Наостанок — приклад.

img 1

завантажити файл

Фрагмент декларації із земподатку за 2022 рік

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі