Теми статей
Обрати теми

ПДВ при благодійництві

Адамович Наталія, податковий експерт
У цій статті розглянемо питання ПДВ-обліку як у благодійника — надавача допомоги, так і у благодійної організації — як транзитного отримувача благодійної допомоги.

У багодійника платника ПДВ

Перерахування коштів. Об’єктом оподаткування ПДВ є постачання товарів/послуг на митній території України (п. 185.1 ПКУ). Передача коштів не є постачанням товарів/послуг (пп. 14.1.185, 14.1.191 ПКУ). Відповідно, немає й об’єкта оподаткування ПДВ. Отже, якщо благодійник надає допомогу грошима, ПДВ-наслідків не виникає.

Безоплатні передачі товарів. Під постачанням товарів розуміють будь-яку передачу права на розпоряджання товарами як власник. Це стосується і випадків продажу, обміну чи дарування товарів (п.п. 14.1.191 ПКУ). Безоплатна передача товарів/надання послуг для цілей ПДВ є їх постачанням (пп. 14.1.185 і 14.1.191 ПКУ). Відповідно, якщо місце постачання знаходиться на території України, тоді операція з безоплатної передачі товарів/послуг є об’єктом оподаткування ПДВ (п.п. «а» п. 185.1 ПКУ). Із цього й виходять усі ПДВ-наслідки операцій з безоплатної передачі*.

* Говоримо про безоплатні передачі, які розглядаються як окремі операції постачання (!), а вартість подарованих товарів (послуг) не включається до вартості продажу товарів/готової продукції/послуг, що підлягають оподаткуванню і пов’язані з отриманням доходу.

При безоплатній передачі нараховують тільки одні податкові зобов’язання — виходячи з мінбази на підставі п. 188.1 ПКУ: не нижче за ціну придбання товару, а якщо його виготовили самостійно — не нижче за звичайну ціну; для необоротних активів — не нижче балансової (залишкової) вартісті за даними бухобліку на початок звітного (податкового) періоду, в якому здійснено безоплатне постачання. І складають дві податкові накладні (ПН) (п. 15 Порядку № 1307): першу (поставочну) — на договірну вартість; другу (мінбазну) — на суму перевищення мінбази над договірною ціною (але поки що ПН не реєструються).

Не вважається постачанням (отже ПН не виписується) безоплатна (без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації) передача будь-яких товарів або надання будь-яких послуг ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Управлінню держохорони, Держслужбі спецзв’язку, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, які утримуються за рахунок коштів держбюджету, ДСНС, сил цивільного захисту, закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я (п. 321 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).

Виключення — випадки, якщо такі операції з постачання товарів/послуг оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ. Це означає, що при передачі товарів та наданні послуг зазначеним структурам не буде жодного мінбазного ПДВ (див. п. 188.1 ПКУ).

Умова : особи, які здійснюють таку передачу/надання, та особи, які отримують такі товари/послуги, повинні складати на підтвердження первинні документи бухобліку відповідно до Закону про бухоблік. До наведених операцій норми п. 198.5 ПКУ не застосовують (див. БЗ 101.15).

Пільгові благодійні передачі. Податківці розуміють п.п. 197.1.15 ПКУ так, що звільняються від оподаткування ПДВ операції з безоплатного постачання товарів/послуг лише благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації. Сподіваємося що у воєний час їх думка стане ліберальніше.

Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг благодійним організаціям і набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної чи інших видів компенсації. У разі недотримання умов, визначених п.п. 197.1.15 ПКУ, такі операції оподатковують ПДВ на загальних підставах (див. вищє). Що це за умови?

1. Не оподатковують ПДВ тільки безоплатну передачу товарів/послуг, надану благодійним організаціям, створеним і зареєстрованим відповідно до Закону № 5073. Тобто отримувач благодійки — благодійна організація має бути юридичною особою приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній або декількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету своєї діяльності.

Будьте уважні! Надання благодійної допомоги особам, які не є благодійними організаціями, під цю пільгу не підпадає. Але на перідод воєнного стану є інші без ПДВ-вріанти безоплатних передачах (див. про них вищє).

2. Благодійна пільга з ПДВ не зберігається, якщо у вигляді благодійної допомоги надають:

а) підакцизні товари, вказані в розд. VI ПКУ;

б) цінні папери (крім наданих ендавментів, визначених у розд. IV ПКУ);

в) нематеріальні активи і товари (роботи, послуги), призначені для використання в господарській діяльності.

3. При наданні пільгової благодійної допомоги потрібно дотримуватися правил маркування, описаних у п.п. 197.1.15 ПКУ. Тобто товари благодійної допомоги мають бути промарковані благодійником, що надає таку благодіну допомогу. Маркування проводиться шляхом нанесення напису «Благодійна допомога. Продаж заборонено» на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню або внутрішню упаковку товару. Під час маркування товарів можна використовувати символіку благодійної організації і благодійника.

Проте врахуйте: постановою КМУ «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги» від 05.03.2022 № 202, передбачено, що

в умовах воєнного стану не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб — резидентів і нерезидентів

Тому в умовах дії воєнного стану спеціальне маркування товарів можно не проводити.

Крім того є ще одна ПДВ-пільга, яка на період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, звільняє від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України та постачання на митній території України товарів, зазначених у п. 32 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ.

Простіше кажучи, у разі передачі товарів, перелічених у цьому пункті в якості благодійної допомоги, ПДВ-зобов’язання не нараховують. Причому в цьому випадку ПДВ-наслідки не виникають незалежно від наявності в одержувача допомоги статусу благодійній організації. Проте є своя умова: їх кінцевим одержувачем відповідно до сертифіката кінцевого споживача або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, Міноборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, добровільні формування територіальних громад, утворені відповідно до законів України, інші суб’єкти, які здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону або беруть участь у заходах з оборони України.

На обсяг звільненого від ПДВ постачання благодійних товарів доведеться оформити ПН.

Складаємо пільгову ПН. При складанні пільгової ПН на благодійну (безоплатну) передачу товарів/послуг, звільнену від ПДВ за п.п. 197.1.15 ПКУ, на суму перевищення ціни придбання над нульовою ціною постачання таких товарів/послуг додаткового нарахування податкових зобов’язань не здійснюється. Тому, як пояснюють податківці (див. БЗ 101.16), на дату виникнення ПЗ, платник складає тільки одну пільгову ПН, виходячи із фактичної ціни постачання (в нашому випадку «0») таких товарів/послуг.

У верхньому лівому куту такої ПН потрібно зробити позначку «Без ПДВ» у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» (п. 17 Порядку № 1307). Якщо благодійна організація не платник ПДВ, ставимо тип причини «02».

Компенсуючі ПЗ. Якщо благодійник віддаєте благодійній організації безоплатно товари, придбані з ПДВ, то йому потрібно нарахувати компенсуючі ПЗ, згідно з п.п. «б» п. 198.5 ПКУ. Адже це буде фактично використання ПДВ-придбань у операціях, звільнених від оподаткування ПДВ на підставі п.п. 197.1.15 ПКУ.

Зверніть увагу: нараховувати компенсуючі податкові зобов’язання на дату їх виникнення необхідно якщо ви мали право на ПК, навіть якщо ви його не поставили (нагадаємо, зараз ПК можна ставити на підставі первинки).

На суму компенсуючих ПЗ благодійник виписує зведену ПН з тимом причини «09». Складає її не пізніше останнього дня звітного періоду і залишає у себе (робить позначку «Х» і вказує тип причини 09 — «Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість» у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини)»). Крім того, у верхній лівій частині зведеної компенсуючої ПН проставляють код ознаки, яка підтверджує, що цією ПН нараховані ПЗ відповідно до п. 198.5 ПКУ.

Компенсуючі ПЗ не нараховуємо, якщо благодійні товари:

— на «вході» були без ПДВ;

— були на «вході» з ПДВ, але їх передано у державну або комунальну власність, у тому числі на користь добровольчих формувань тергромад, а також надано на користь інших осіб для забезпечення оборони України в період воєного стану. У зазначених випадках товари не вважаються такими, що використані у пільгових, неоподатковуваних операціях або за негосподарським призначенням (п. 321 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).

Ті, хто без ПДВ-пільги. Як ми вже сказали вищє, тут діє загальне правило —доведеться нарахувати ПЗ за нормами абз. 2 п. 188.1 ПКУ із суми перевищення мінімальної бази оподаткування ПДВ (виходячи з вартості не нижче ціни придбання). При цьому нараховувати інші компенсуючі податкові зобов’язання за п. 198.5 ПКУ потреби немає, оскільки операції з безоплатного постачання товарів є об’єктом оподаткування ПДВ.

Врахуйте: у разі безоплатного отримання товарів нарахування ПДВ фактично немає — ціна придбання товару відсутня. Проте, вважаємо, за мінбазу тут може бути прийнята сума витрат, супутніх безоплатному отриманню (наприклад, «прямих» ТЗВ, ввізного мита, вартості експедиторських послуг тощо). А ось якщо і супутніх витрат не було, мінбаза дорівнюватиме нулю (докладніше про мінбазу див. «Податки & бухоблік», 2021, № 85).

У благодійника на спец-ЄП

Для благодійника на спец-ЄП (на ставці 2 %) операції з безоплатної передачі товарів в благодійних цілях залишаються поза ПДВ-обліком. У нього на період застосування спец-ЄП (до кінця воєного стану або добровільної відмови) ПДВ-реєстрація призупинена (п.п. 9.5 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ). Платник ЄП за ставкою 2 % не має прав та обов’язків, встановлених розд. V і підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ. Здійснені ним операції вважаються такими, що не є об’єктом ПДВ-оподаткування (п.п. 9.5 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ).

Відповідно, на безоплатні благодійні передачі товарів/послуг, які здійснені в період роботи на спец-ЄП, складити ПН ( у тому числі і пільгові), не потрібно (докладніше про це див. «Податки & бухоблік», 2022, № 26).

Проте, надалі, втративши статус спец-ЄП, доведеться не пізніше останнього дня звітного періоду відновлення ПДВ-реєстрації, нарахувати ПЗ на весь безоплатно переданий благодійний товар, що зайшов щє до переходу на спец-ЄП (п.п. 9.9 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ).

Під компенсуючі ПЗ за п. 198.5 ПКУ попадуть як пільгові, так і не пільгові благодійні постачання, здійснені уперіод роботи на спец-ЄП

Уникнути нарахування компенсуючих ПЗ вдасться тільки тим благодійникам, які безоплатно передаватимуть товари в умовах п. 321 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, як такі, що взагалі не підпадають під постачання.

У отримувача благодійної допомоги

Для неплаників ПДВ. Благодійні організації — отримувачі благодійної допомоги, не включають здійснені протягом 2022 року операції з роздачі благодійної допомоги до розрахунку ПДВ-мільйона (п. 181.1 ПКУ). Інакше кажучи, скільки благодійні організації врешті б не роздали, сума цих операцій ніяк не впливає на обов’язок реєструватися платником ПДВ (п.п. 69.12 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Для платників — ПДВ-пільга. Якщо благодійна організация все ж таки є платником ПДВ, то згідно з п.п. 197.1.15 ПКУ від ПДВ звільняється:

1) благодійна допомога, яку благодійній організації передають донори. Тобто сума вхідного ПДВ при отриманні благодійної допомоги від донорів буде нульова;

2) благодійна допомога, яку благодійна організація передає набувачам. Тобто сума податкових зобов’язань з ПДВ при такому постачанні буде дорівнювати нулю.

Зауважте! Аби діяла зазначена пільга, мають бути дотримані вимоги обліку благодійної допомоги, прописані в п.п. 197.1.15 ПКУ (насамперед, в частині маркування товарів).

Проте, уряд максимально спростив вимоги до обліку благодійної допомоги та звітування про її використання на період воєнного стану (див. постанову № 202).

Це означає, що в умовах воєнного стану встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб — резидентів та нерезидентів не поширюються.

Вхідний ПДВ. Як ви вже могли зауважити, у благодійної організації більшість операцій відбуваються під знаком «без ПДВ». Але можливе також придбання певних товарів і послуг з ПДВ (наприклад, для використання у власній діяльності).

За такими придбаннями у благодійної організації відобразиться податковий кредит. Чи потрібно у цьому випадку нараховувати компенсуючі податкові зобов’язання згідно з п. 198.5 ПКУ? Це залежить від того, для чого використовується придбаний з ПДВ товар. Тут можливі такі варіанти:

(1) товар передається безоплатно набувачам благодійної допомоги. У такому випадку має місце очевидне використання товару в безПДВшній (пільгованій) операції, відтак нараховуємо компенсуючий ПДВ «по повній»;

(2) товар використовується у власній діяльності благодійної організації, у якої немає ПДВ-оподатковуваних операцій. У такому випадку діємо аналогічно — нараховуємо компенсуючий ПДВ згідно з п. 198.5 ПКУ;

(3) товар використовується у власній діяльності благодійної організації, у якої є ПДВ-оподатковувані операції. Формально в цьому випадку необхідно застосовувати норми ст. 199 ПКУ і розподіляти вхідний ПДВ між ПДВшними і безПДВшними операціями. Але оскільки обсяги постачання у безПДВшних операціях нульові (товари передаються безоплатно), то ЧВ дорівнює 100 %, відтак компенсуючий ПДВ не нараховуємо.

Висновки

  • Благодійна допомога грошовими коштами не вважається постачанням, а тому не є об’єктом оподаткування ПДВ.
  • Безоплатна передача товарів/послуг вважається постачанням, тому в загальному випадку потребує нарахуваня ПДВ віходячі з мінбази за п. 188.1 ПКУ.
  • Проте при дотриманні певних умов, деякі благодійники можуть скористатися пільгами з ПДВ (в тому числі і тими, що діють в період воєнного стану).
  • Якщо працює пільга, то на товари/послуги з вхідним ПДВ доведеться нарахувати компенсуючі ПЗ за п. 198.5 ПКУ. Хоча є і виключення.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі