Теми статей
Обрати теми

Повернення зі спецЄП на загальну: як декларувати прибуток?

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Деякі підприємства, що перейшли на сплату єдиного податку (ЄП) групи 3 зі ставкою 2 %, вже прийняли рішення відновити свій прибутковий статус. Давайте з’ясуємо, як звітувати таким платникам.

Дата повернення на прибуток

Прибутковий статус підприємства, яке використовувало ЄП групи 3 за ставкою 2 %, може бути відновлений у двох випадках (п.п. 9.9 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ):

1) автоматично після припинення або скасування воєнного/надзвичайного стану — без подання заяви;

2) за самостійним рішенням — шляхом подання заяви про відмову від використання спрощенки.

У обох випадках вважатися платником податку на прибуток підприємство буде з першого дня місяця, наступного за місяцем, але:

— у першому разі — у якому припинено або скасовано воєнний/надзвичайний стан, а

— у другому разі — у якому прийнято рішення про відмову від використання спецЄП.

Тобто за будь-яких обставин — це перший день місяця, наступного за місяцем відповідної події. Ні про яку середину місяця мова тут не йде.

Тож, наприклад,

у разі прийняття рішення про відмову від реєстрації платником ЄП групи 3 за ставкою 2 % з 01.06.2022, заяву про відмову треба подати не пізніше 31.05.2022

(див. питання 59 роз’яснення*). Так само, якщо воєнний стан закінчиться 25 травня** (дай Боже!), то прибутковий статус підприємства відновиться з 01.06.2022.

* Роз’яснення ДПСУ, опубліковано 07.04.2022 // tax.gov.ua/media-tsentr/novini/578879.html

** Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX воєнний стан продовжено до 25 травня 2022 року.

Як звітувати екс-спецЄПшнику?

ЄП-декларацію особливі спрощенці подають у строки, встановлені для місячного податкового (звітного) періоду, крім випадків, передбачених п.п. 9.7 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ. Тож, коли підприємство знов поверне собі погони прибутківця з 01.06.2022, останню декларацію ЄП-платника групи 3 за ставкою 2 % доходу йому слід буде подати за травень 2022 року. І зробити це такий платник мав би не пізніше 20.06.2022. Але поки діє перебіг строків подання податкової звітності (п.п. 69.9 підроз. 10 розд. ХХ ПКУ). Втім, вже є законопроєкт № 7311, який суттєво обмежує це право.

Як звітувати відновленому прибутківцю?

Відповідно до норм п.п. 9.11 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ прибутківці (як квартальники, так і річники), які відмовилися від використання спецЄП подають прибуткову декларацію за той період (періоди) протягом календарного року, в якому (яких) платник був платником податку на прибуток підприємств. А п.п. 9.12 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ наказує платнику, який протягом календарного року перейшов на ЄП групи 3 зі ставкою 2 % і в цьому ж році відновив сплату податку на прибуток, складати та подавати прибуткову декларацію наростаючим підсумком з початку такого календарного року (див. БЗ 102.11, слайд 9 презентації***). Тож,

якщо особливий єдинник повернеться на загальну систему з 01.06.2022, то йому треба буде подати прибуткову декларацію за півріччя 2022 року починаючи з 01.01.2022 по 30.06.2022

*** Презентаційні матеріали до роз’яснення ДПСУ, опублікованого 18.04.2022 // tax.gov.ua/media-tsentr/novini/579955.html

Граничний строк подання такої декларації — не пізніше 9 серпня 2022 року. Якщо не залишать перебіг строків за п.п. 69.9 підроз. 10 розд. ХХ ПКУ (ср. ).

Обсяг доходу — ряд. 01 декларації. Обсяг річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) платника податку на прибуток обчислюється за весь звітний рік. У тому числі сюди слід ураховувати доходи, отримані за періоди такого року, в яких платник податку перебував на сплаті ЄП за ставкою 2 % (див. п.п. 9.12 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ, слайд 15 презентації).

Тобто до рядка 01 декларації з податку на прибуток перенесемо загальну суму дохідних рядків з графи 3 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2 за відповідний звітний податковий період (див. «Податки & бухоблік», 2022, № 6, с. 12). У нашому випадку — півріччя. Ті, хто звітує за «малими» формами, до рядка 01 вписують показник рядка 2280 графи 3 Звіту про фінансові результати (форма № 2-м або № 2-мс).

Тоді, якщо значення рядку 01 декларації з податку на прибуток за звітний період —2022 рік не перевищить 40 млн грн, платник зможе (див. слайд 16 презентації):

не застосовувати у такій декларації різниці, визначені розд. ІІІ ПКУ, та

— застосовувати у 2023 році виключно річний звітний (податковий) період.

Фінрезультат — ряд. 02 декларації. Прибутківець, який протягом календарного року перейшов на сплату ЄП за ставкою 2 %, а потім цього ж року повернувся на загальну систему оподаткування,

не враховує результати діяльності за періоди перебування на спецЄП при визначенні об’єкту оподаткування

податком на прибуток, зазначеного у п.п. 134.1.1 ПКУ, з урахуванням положень підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ (п.п. 9.12 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ, слайд 13 презентації).

Тож за такою схемою прибутковий об’єкт має вбирати в себе фінансовий результат за періоди:

з початку звітного року до дати переходу на особливу спрощенку — наприклад, з 01.01.2022 по 14.04.2022;

з дати повернення на загальну систему оподаткування і до кінця звітного (податкового) періоду — у нашому випадку — з 01.06.2022 по 30.06.2022.

У такому разі в декларації з податку на прибуток, яку подамо після відновлення прибуткового статусу, слід буде в рядку 18 вказати суму податку на прибуток, нараховану за період з початку звітного року (01.01.2022) до дати переходу на спецЄП. Тобто перенести значення рядка 17 відповідної декларації, поданої екс-прибутківцем після переходу на ЄП зі ставкою 2 %.

У нашому прикладі ситуація нестандартна — перехід на особливу спрощенку (з 15.04.2022) і повернення зі спецЄП на сплату податку на прибуток (з 01.06.2022) відбулися в рамках одного звітного (податкового) періоду — півріччя. Тому буде подана одна прибуткова декларація — за півріччя 2022 року. В її рядок 18 ми перенесемо дані з рядка 17 прибуткової декларації за І квартал 2022 року.

Фінзвітність з декларацією. Оскільки в умовах нашого прикладу ми будемо подавати декларацію за півріччя 2022, відповідно разом з нею подамо за цей період і проміжну фінансову звітність — за перше півріччя 2022 року.

Але ж у рядку 02 декларації з податку на прибуток ми покажемо бухфінрезультат лише за ті періоди, коли перебували в лавах прибутківців. Тож його величину треба підтвердити даними фінансової звітності. Аби мати таку змогу треба буде скласти для цього відповідну фінзвітність. Тоді до прибуткової декларації за півріччя додамо доповнення-пояснення довільної форми згідно з п. 46.4 ПКУ та ще два комплекти фінзвітності за періоди:

1) з 01.01.2022 по 14.04.2022 (включно) та

2) з 01.01.2022 по 31.05.2022 (включно).

Наприклад, у рядку 2290 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2 за перше півріччя 2022 року відображено 130 тис. грн прибутку. Реальний показник фінрезультату в гривнях із копійками з регістрів бухобліку — 130145 грн. Фінрезультат (прибуток) за період з 01.01.2022 по 14.04.2022 становив 110985 грн, а за період з 01.01.2022 по 31.05.2022 — 120467 грн. Відповідно, перебуваючи на сплаті ЄП за ставкою 2 %, підприємство заробило 9482 грн прибутку (120467 грн - 110985 грн). Цю величину ми й викинемо з фінансового результату за півріччя для цілей оподаткування. Тобто в рядку 02 прибуткової декларації за півріччя 2022 року покажемо 120663 грн (130145 грн - 9482 грн) — результат діяльності за періоди перебування на сплаті податку на прибуток.

Перехідні прибуткові правила

А як на прибутківця вплине перехід на застосування особливої спрощенки та подальше повернення до сплати податку на прибуток? Ось, що кажуть положення ПКУ та роз’яснюють податківці.

За вимогами п.п. 9.12 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ

платникам податку на прибуток, які тимчасово перейшли на застосування ЄП групи 3 зі ставкою 2 %, гарантується збереження певних показників, що існували на дату переходу на особливу спрощенку

А саме:

1) переплата з податку на прибуток може бути зарахована у погашення грошових зобов’язань, що виникатимуть після відновлення сплати цього податку (див. слайд 6 презентації);

2) не враховані авансові внески при виплаті дивідендів можна направити у зменшення суми податкового зобов’язання з податку на прибуток після повернення до загальної системи оподаткування (див. слайд 7 презентації);

3) від’ємне значення прибуткового об’єкта може бути зараховане у зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток, що виникатиме після відновлення сплати цього податку, в порядку, визначеному п. 140.4 ПКУ (див. слайд 8 презентації);

4) проценти, які збільшили фінрезультат і залишилися не врахованими у зменшення, зменшать його з урахуванням обмежень, встановлених п. 140.2 ПКУ, після відновлення сплати податку на прибуток (див. слайд 14 презентації).

Водночас, обсяг річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) прибутківця обчислюється за весь звітний рік, у тому числі з урахуванням доходів, отриманих за періоди такого року, в яких такий платник перебував на сплаті ЄП за ставкою 2 %, для цілей визначення вартісного критерію (див. tax.gov.ua/media-tsentr/novini/579955.html):

— не застосування податкових різниць (п.п. 134.1.1 ПКУ) і можливості застосування виключно річного звітного періоду — 40 млн грн (п. 137.5 ПКУ);

— контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення — 150 млн грн (п.п. 39.2.1.7 ПКУ).

А от господарські операції здійснені платником за періоди перебування на сплаті ЄП за ставкою 2 % не є контрольованими і не враховуються при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій — 10 млн грн (див. БЗ 131.03 // zir.tax.gov.ua/main/bz/search/?src=ques, слайд 17 презентації). Адже операції здійснені платником за періоди перебування на сплаті спецЄП не впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток.

Щодо перехідних операцій при поверненні зі спецЄП на сплату податку на прибуток відзначимо два моменти:

1) на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені/надані під час перебування на спрощенці збільшується фінрезультат до оподаткування. При чому незалежно від того, застосовує платник податку на прибуток коригувальні різниці чи ні (див. п. 41 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ, слайд 11 презентації);

2) на вартість товарів, що реалізовані під час перебування платника на сплаті податку на прибуток, оплата за які надійшла під час перебування на ЄП групи 3 за ставкою 2 %, коригування (зменшення) фінрезультату не передбачено (див. БЗ 102.12 // zir.tax.gov.ua/main/bz/search/?src=ques, слайд 12 презентації). Фіскали тут непохитні. Ми ж вважаємо, що відкоригувати финрезультат все ж таки треба. Докладніше про це див. «Податки & бухоблік», 2022, № 26.

Висновки

  • Підприємство буде вважатися платником податку на прибуток з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому припинено/скасовано воєнний стан або в якому прийнято рішення про відмову від спецЄП.
  • Обсяг річного доходу відновленого прибутківця обчислюється за весь звітний рік з урахуванням доходів, отриманих за періоди перебування на сплаті ЄП за ставкою 2 %.
  • Прибутковий об’єкт має вбирати фінрезультат за періоди з початку звітного року до дати переходу на особливу спрощенку та з дати повернення на загальну систему оподаткування і до кінця звітного (податкового) періоду.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі