Педнавантаження в місяці підвищення окладу: як ураховувати для індексації зарплати

В обраному У обране
Друк
Лаврентьєва Жанна, головний спеціаліст відділу рівня життя і моніторингу бідності Міністерства соціальної політики України
Оплата праці Жовтень, 2015/№ 19
З 1 вересня 2015 року збільшилися посадові оклади для всіх працівників з оплатою за Єдиною тарифною сіткою. У цьому ж місяці у деяких педагогічних працівників могло змінитися педнавантаження як у більший, так і в менший бік. Як ураховувати такі зміни при проведенні індексації зарплати за вересень 2015 року?

Перш за все нагадаємо, що з 13.02.2014 р. набула чинності постанова № 36*, якою п. 5 Порядку № 1078 доповнено новим абзацом восьмим. Новою нормою встановлено, що не є базовим місяць, в якому зарплата збільшилася, зокрема, за рахунок розширення зони обслуговування, збільшення обсягу робіт, суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника за умови, що в ньому не підвищується тарифна ставка (посадовий оклад).

* Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 29.01.2014 р. № 36. — Прим. ред.

Ураховуючи це, в аналогічному порядку не приймають за базовий місяць підвищення зарплати педпрацівника за рахунок збільшення педнавантаження за умови, що не підвищується тарифна ставка або оклад**.

** Див. також листи Мінсоцполітики від 17.04.2014 р. № 52/10/136-14 // «ОП», 2014, № 13, с. 4 і від 24.09.2014 р. № 242/10/136-14 // «ОП», 2014, № 24, с. 4. — Прим. ред.

Тому в тих місяцях, коли посадовий оклад (ставка) не підвищується, а тільки збільшується педнавантаження, — раніше встановлений базовий місяць не змінюють. А отже, немає необхідності в таких місяцях проводити порівняльні розрахунки.

ЯКЩО ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ ОКЛАД

Оплата за тарифними ставками (посадовими окладами) працівника передбачена чинним законодавством. Як постійна складова зарплати працівника вона є об’єктом індексації ( п. 2 Порядку № 1078).

Важливо! Місяць підвищення посадового окладу — базовий.

У базовому місяці визначаємо право працівника на подальшу індексацію, порівнявши суму підвищення зарплати (з урахуванням постійних доплат і надбавок) і суму можливої індексації.

А тепер розглянемо, як ураховуватимемо обсяг педнавантаження для визначення суми збільшення зарплати в місяці підвищення окладу (базовому місяці).

Зверніть увагу! При проведенні порівняльних зарплатних розрахунків (до і після підвищення окладу) педнавантаження враховуємо, орієнтуючись на його обсяг у місяці підвищення окладу (якщо педнавантаження не менше норми на ставку).

Пояснимо детальніше на прикладах зі шкільними вчителями. Ми знаємо, що ставка заробітної плати для вчителя школи виплачується за 3 години педагогічної роботи на день (18 годин на тиждень). Це передбачено п.п. « а» п. 64 Інструкції № 102*.

* Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102. — Прим. ред.

ЗМІНА ПЕДНАВАНТАЖЕННЯ, ЯКЕ БІЛЬШЕ НОРМИ НА СТАВКУ

Приклад 1 (було 20 год — стало 26 год). Учителю школи (11-й тарифний розряд за ЄТС) з 01.09.2015 р. збільшено посадовий оклад з 1678 до 1994 грн. Також із цього місяця його педнавантаження зросло з 20 до 26 год на тиждень. У вересні 2015 року вчитель має право на індексацію в розмірі 1396,17 грн., із них: фіксовану індексацію — 355,78 грн. і поточну індексацію — 1040,39 грн.(1378 грн. х 75,5 %). Базовим місяцем був січень 2013 року.

Пам’ятайте: порівняльні розрахунки — умовні, вони не прив’язані до фактичного нарахування виплат. Для цієї ситуації в розрахунку до підвищення (за окладом, надбавками та доплатами) бере участь установлене у вересні 2015 року педнавантаження в розмірі 26 год на тиждень і оклад до підвищення.

(грн.)

Складові зарплати

До підвищення

Після підвищення

Оплата за окладом з урахуванням педнавантаження

2423,78

(1678 : 18 год х 26 год)

2880,22

(1994 : 18 год х 26 год)

Надбавка за вислугу років (30 %)

727,13

(2423,78 х 30 %)

864,07

(2880,22 х 30 %)

Надбавка за престижність праці (20 %)

484,76

(2423,78 х 20 %)

576,04

(2880,22 х 20 %)

Доплата за класне керівництво (25 %)

419,50

(1678 х 25 %)

498,50

(1994 х 25 %)

Доплата за завідування кабінетом (10 %)

167,80

(1678 х 10 %)

199,40

(1994 х 10 %)

Усього

4222,97

5018,23

Вересень 2015 року стає базовим місяцем. Оскільки сума підвищення зарплати 795,26 грн. (5018,23 - 4222,97) менше, ніж належна індексація (1396,17 грн.), то в новому базовому вересні-2015 визначаємо нову фіксовану суму індексації: 1396,17 - 795,26 = 600,91 (грн.).

У такому розмірі (при повністю відпрацьованому місяці) індексацію нараховують до підвищення зарплати або настання права на виплату поточної індексації.

Урахуйте: в аналогічному порядку ми розраховуватимемо зарплату до підвищення при зміні навантаження у бік збільшення, наприклад, з 18 год до 20 год; з 24 до 30 год тощо. Тоді в розрахунках до підвищення братиме участь колишній оклад, але з урахуванням педнавантаження, установленого в місяці підвищення окладу: використовуватимемо 20 і 30 год відповідно.

Тепер перейдемо до ситуацій зі зменшенням педнавантаження.

Приклад 2 (було 26 год — стало 18 год). Збережемо умови попереднього прикладу (збільшення окладу у вересні 2015 року, право на індексацію), але з урахуванням того, що педнавантаження вчителя зменшили з 26 до 18 год на тиждень.

Оскільки оклад підвищується, такий місяць стає базовим для працівника, незважаючи на те, що його педнавантаження в такому місяці зменшилося. Ми розцінюємо це як зменшення обсягу виконуваних робіт у місяці збільшення окладу.

Для визначення права на подальшу індексацію ми так само в цьому базовому місяці проводимо порівняння суми підвищення зарплати (з урахуванням постійних доплат і надбавок) і суми можливої індексації.

Ураховуючи, що встановлене педнавантаження в місяці підвищення окладу дорівнює повній ставці (18 год на тиждень), саме ця кількість педгодин братиме участь у розрахунках до і після підвищення окладу. Покажемо на цифрах.

(грн.)

Складові зарплати

До підвищення

Після підвищення

Посадовий оклад

1678

(1678 : 18 год х 18 год)

1994

(1994 : 18 год х 18 год)

Надбавка за вислугу років (30 %)

503,40

(1678 х 30 %)

598,20

(1994 х 30 %)

Надбавка за престижність праці (20 %)

335,60

(1678 х 20 %)

398,80

(1994 х 20 %)

Доплата за класне керівництво (25 %)

419,50

(1678 х 25 %)

498,50

(1994 х 25 %)

Доплата за завідування кабінетом (10 %)

167,80

(1678 х 10 %)

199,40

(1994 х 10 %)

Усього

3104,30

3688,90

Сума підвищення зарплати в такому разі дорівнює 584,60 грн. (3688,90 - 3104,30). І нова фіксована індексація в базовому вересні 2015 року становитиме:

1396,17 - 584,60 = 811,57 (грн.).

У МІСЯЦІ ПІДВИЩЕННЯ ОКЛАДУ ПЕДНАВАНТАЖЕННЯ МЕНШЕ НОРМИ НА СТАВКУ

Приклад 3 (було 18 год — стало 12 год). Скористаємося тими самими умовами попереднього прикладу (збільшення окладу у вересні 2015 року, право на індексацію), але з урахуванням того, що педнавантаження вчителя зменшили з 18 до 12 год на тиждень.

Для працівника з неповною ставкою місяць підвищення окладу — базовий. У такому місяці ми порівнюємо суму підвищення зарплати (з урахуванням постійних доплат і надбавок) і суму можливої індексації. Але врахуйте: оскільки зайнятість (ставка) працівника в місяці підвищення окладу «неповна», то

порівняльні розрахунки проводимо з умов повної ставки!

Отже, розрахунок суми підвищення зарплати у вересні необхідно провести виходячи з норми педнавантаження на ставку. Отримуємо, що з розрахунку повної ставки сума підвищення зарплати становитиме 584,60 грн. (як у прикладі 2).

Для випадків неповного робочого часу працює «пропорційна» норма абз. 7 п. 4 Порядку № 1078. Вона вказує, що

«якщо особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.»

Нова фіксована сума індексації виходячи з повного навантаження становить: 1396,17 - 584,60 = = 811,57 (грн.).

Визначаємо фіксовану індексацію для вчителя з неповною ставкою пропорційно педнавантаженню:

811,57 грн. : 18 год х 12 год = 541,05 грн.

Висновки:

— Місяць збільшення окладу працівника завжди буде базовим.

— У базовому місяці для педпрацівників необхідно враховувати зміну педнавантаження при проведенні порівняльних розрахунків (типові ситуації ми змоделювали на прикладах).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити