Перерахунок під Новий рік!

В обраному У обране
Друк
Огай Олена, експерт з питань оплати праці
Оплата праці Грудень, 2017/№ 23
Щороку в грудні у нас із вами є традиція — проводити перерахунок податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО). Традиція відмінна. Вона дає можливість бухгалтерові перевірити в році, що минає, правильність нарахування цього податку, а заразом дізнатися, чи правильно застосовувалася податкова соціальна пільга. Ну що ж, не зраджуватимемо сталим канонам. Приступимо до справи.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПЕРЕРАХУНКУ

Спершу освіжимо в пам’яті основні правила проведення перерахунку з ПДФО.

І зробимо ми це на прикладі найпоширеніших запитань-відповідей.

Основні правила перерахунку ПДФО в запитаннях-відповідях

Таблиця 1

Запитання

Відповідь

Хто проводить перерахунок?

Роботодавці — як юридичні, так і фізичні особи щодо зарплати своїх працівників

Коли проводять річний перерахунок?

Річний перерахунок проводять за результатами кожного звітного податкового року при нарахуванні заробітної плати за останній місяць звітного року. Перерахунок за підсумками 2017 року необхідно провести в грудні 2017 року. Відповідно результати перерахунку будуть відображені в обліку в грудні і в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за 4 квартал 2017 року

Яка мета перерахунку?

Остання «версія» мети проведення річного перерахунку з ПДФО від фіскалів така (див. «ОП», 2016, № 23, с. 22). Його проводять для перевірки правильності визначення і нарахування суми ПДФО за кожен місяць, що входить у певний календарний період. Таким календарним періодом є період з моменту проведення останнього перерахунку (за результатами минулого податкового року або за інший період) по дату проведення поточного перерахунку включно. Так, якщо в періоді, за який проводиться перерахунок, працівникові нараховувалися доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, а саме за час відпустки або тимчасової непрацездатності, то суми таких виплат (їх частини) треба віднести до відповідних місяців, за які вони були нараховані (абз. 3 п.п. 169.4.1 ПКУ). Усі інші виплати, у тому числі премії, суми індексації, нараховані (донараховані) за попередні податкові періоди (місяці), остаточно обкладають податком у тому податковому періоді (місяці), в якому вони були фактично нараховані. Відносити їх до місяців, за які вони були нараховані, не треба. Підстава — ці виплати не підпадають під дію абз. 3 п.п. 169.4.1 ПКУ

Чи щодо усіх працівників треба проводити перерахунок?

Щодо найманих працівників, які значаться у роботодавця станом на 31.12.2017 р.

Як проводити перерахунок за працівниками, прийнятими протягом року?

За новоприйнятими працівниками перерахунок проводять при нарахуванні зарплати за грудень 2017 року. «Перевірку» розпочинають з місяця прийому їх на роботу до цього роботодавця. Тобто перерахунок проводять тільки по зарплаті, отриманій у цього роботодавця, а місяці роботи у звітному році у попереднього роботодавця не беруться до уваги. Увага! Працівник має право на ПСП тільки за одним місцем роботи. Тому якщо на попередній роботі в місяці звільнення йому була надана ПСП, то при прийомі його на роботу в цьому ж місяці ПСП надаватися не повинна

Якщо працівник протягом року подав заяву про відмову від застосування ПСП

Перерахунок ПДФО такому працівникові проводиться в останньому місяці надання йому ПСП. ПСП припиняє надаватися починаючи з місяця, вказаного працівником у заяві. Річний перерахунок ПДФО цьому працівникові проводиться за період з місяця, коли ПСП перестала надаватися, і по грудень 2017 року

Які доходи беруть участь в перерахунку?

В обов’язковому річному перерахунку бере участь тільки заробітна плата (ознака доходу в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ — «101»). Важливо! Для визначення переліку виплат, які входять до складу заробітної плати, можна використати Інструкцію № 5, але тільки в частині, що не суперечить ПКУ (про це говорять самі податківці, див. матеріал «Зарплата: визначаємося зі складовими» цього номера і консультацію фахівця ДФСУ в «ОП», 2016, № 23, с. 22). Річ у тому, що для цілей обкладення ПДФО ПКУ розглядає заробітну плату ширше, ніж Закон про оплату праці і Інструкція № 5. Так, нормами ПКУ до заробітної плати прирівняні ще й лікарняні (попри те, що вони не входять у ФОП згідно з Інструкцією № 5) (див. абзац третій п.п. 169.4.1 ПКУ). Причому лікарняні враховуються всі: виплачувані як за рахунок роботодавця, так і за рахунок коштів Фонду соцстрахування.

І ще один важливий момент: не забувайте до середнього заробітку працівників, які проходять строкову військову службу та службу за контрактом, ПСП не застосовується (див. лист ДФСУ від 04.09.2015 р. № 8397/В/99-99-17-03-03-15)! Водночас якщо, наприклад, учасник АТО отримав звання Героя України і приступив до роботи, то його зарплата підпадає під дію п. 169.1.4 (а) ПКУ, де розмір ПСП складає 200 % від базової ставки

Як здійснювати перерахунок, якщо працівникові були нараховані перехідні відпускні за грудень 2017 року — січень 2018 року?

Відповідно до абзацу третього п.п. 169.4.1 ПКУ якщо платник податків отримує доходи у вигляді зарплати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податків на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що надає право на отримання ПСП, і в інших випадках їх оподаткування такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування (див. також роз’яснення в категорії 103.08.04 Бази податкових знаньЗІР»)). Відповідно для визначення права на ПСП за грудень при перерахунку відпускні за дні грудня враховуються у складі доходу у вигляді зарплати за грудень. Січнева сума відпускних для визначення права на ПСП і визначення ставки ПДФО буде приплюсована до зарплати за січень 2018 року

Якщо працівникові були нараховані перехідні лікарняні за грудень 2017 року — січень 2018 року

Для обкладення ПДФО і визначення права на ПСП такі лікарняні на момент нарахування треба «розкидати» на доходи цих двох місяців. Якщо в грудні 2017 року працівникові була надана ПСП, а після додавання до неї суми грудневих лікарняних право на ПСП було втрачене цього місяця, це не вважається помилкою, тому підстав для подання уточнюючого Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 4 квартал 2017 року немає. Відповідна сума ПДФО доутримується в ході річного перерахунку за 2018 рік у звичайному порядку

Якщо в поточному році проводилася запізніла індексація за минулі місяці

Податківці дотримуються думки, що суми донарахованої або сторнованої індексації розкидати по тих місяцях, за які вона була нарахована, не треба (див. листи ДФСУ від 13.05.2016 р. № 10468/6/99-99-13-01-01-15 // «ОП», 2016, № 14, с. 15, від 10.05.2017 р. № 7955/5/99-99-13-01-01-16 // «ОП», 2017, № 22, с. 7)! Тому якщо в якомусь з місяців 2017 року ви нараховували індексацію за минулі періоди, то під час перерахунку ПДФО (і перевірки правильного застосування ПСП) ви вважаєте усю суму такої індексації зарплатою того місяця, в якому вона була нарахована

Якщо в поточному році нараховувалася премія за декілька місяців (наприклад, у липні 2017 року за півріччя 2017 року)

Суми премій уключаються у ФОП того місяця, в якому вони нараховані (пп. 2.2.2 та 2.3.2 Інструкції № 5). У зв’язку з цим розкидати премії на місяці періоду, за які вони нараховані, не треба. Сума премій враховується у складі зарплати працівника в тому місяці, в якому вона нарахована

Якщо за підсумками перерахунку отримана сума недоплати ПДФО

Така сума стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а при недостатності суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців до повного погашення суми такої недоплати. У Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за 4 квартал 2017 року дані граф 4 і 4а збільшуються на суму фактично доутриманого з працівника ПДФО

Чи треба при доутриманні ПДФО враховувати обмеження за ст. 128 КЗпП?

Так, це обмеження враховувати необхідно. Нагадаємо, що згідно зі ст. 128 КЗпП загальна сума відрахувань із зарплати працівника не повинна перевищувати 20 % «чистої» суми зарплати, а у випадках, окремо передбачених законодавством, — 50 або 70 %. Це підтверджують і контролери (лист ДПСУ від 06.03.12 р. № 8724/Я/17-1114 // «ОП», 2012, № 14, с. 14)

Якщо за підсумками перерахунку отримана сума переплати ПДФО

Ця ситуація не прописана в ПКУ, але із цього приводу є думка Міндоходів, прописана в категорії 103.25 Бази податкових знань. Виходячи з неї, можна зробити такий висновок: на суму переплати зменшується сума нарахованого ПДФО за грудень 2017 року, а при недостатності такої суми — сума нарахованого ПДФО в наступних місяцях до повного її повернення працівникові. У Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за 4 квартал 2017 року дані граф 4 і 4а зменшуються на суму фактично поверненого працівникові ПДФО. Якщо нарахованої суми ПДФО недостатньо, щоб повернути усю переплату працівникові, то зменшується сума ПДФО, нарахована в січні 2018 року, і т. д. Відповідно ці операції будуть відображені в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за 1 квартал 2018 року

Якщо в ході проведення перерахунку були виявлені помилки в нарахуванні ПДФО

Якщо в ході проведення перерахунку були виявлені помилки, то їх виправляють шляхом подання уточнюючих податкових розрахунків за ф. № 1ДФ за ті періоди, в яких ці помилки були допущені. Слід чітко розуміти, що стало причиною недоплати/переплати з ПДФО, виявленої при перерахунку. Якщо недоплата/переплата виникла, наприклад, у зв’язку з розкиданням перехідних виплат або донарахованих/сторнованих виплат, то результат перерахунку відображаємо в поточній ф. № 1ДФ (див. два пункти вище). Якщо ж у ході перерахунку виявлена помилка, пов’язана з неправильним оподаткуванням (припустимо, не утримали з систематичної матдопомоги ПДФО, оскільки неправильно класифікували дохід), то її необхідно виправляти через «уточненку»

Чи будуть штрафи, якщо «виправитися» через уточнюючу ф. № 1ДФ?

Це запитання є наслідком попереднього. Отже, якщо ви в ході перерахунку за 2017 рік самостійно виявили помилки і виправили їх через уточнюючий Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ, то до вас не повинен застосовуватися ні 3 %-«самоштраф» за п. 50.1 ПКУ, ні штраф у розмірі 510 грн. (1020 грн.) за п. 119.2 ПКУ. А ось зі штрафом за п. 127.1 ПКУ (25, 50 або 75 % від неутриманої/несплаченої до бюджету суми ПДФО) не усе так просто. Його не застосовують, коли «… ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляються податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого пунктом 169.4 статті 169 цього Кодексу, і виправляються в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами цього Кодексу». Виходить, щоб уникнути штрафу за п. 127.1 ПКУ за несплату ПДФО у встановлені ПКУ терміни, недостатньо провести перерахунок у грудні 2017 року. Треба ще встигнути сплатити до бюджету суму недоплати до кінця звітного 2017 року (див. п. 127.1 ПКУ, лист Міндоходів від 04.04.2014 р. № 6237/5/99-99-19-03-02-16)

Чи треба враховувати в нарахованій за рік сумі податку результати перерахунку минулого року?

Ні, результати перерахунку ПДФО за підсумками попереднього 2016 року (якщо такі суми фактично доутримувалися або поверталися в місяцях 2017 року) враховувати не треба. Відповідно ці суми не повинні впливати і на загальну суму утриманого ПДФО у довідці про доходи за звітний рік, яка видається працівникові

Яка відповідальність покладається на податкового агента, якщо він не здійснить перерахунок ПДФО?

Якщо це не призвело до недоїмки з ПДФО, роботодавцеві нічого не загрожує (категорія 103.26 Бази податкових знань). Але якщо в ході перевірки буде виявлена недоплата через непроведений перерахунок, податковий агент сплатить штрафні санкції: — штраф за подання Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ з недостовірними відомостями або помилками у розмірі 510 грн. (за повторне порушення протягом року — 1020 грн.) (п. 119.2 ПКУ); — штраф у розмірі 25 % від суми недоплати (за повторне порушення протягом 1095 днів — 50 %) (п. 123.1 ПКУ); — пеня за увесь період прострочення з розрахунку 120 % річної облікової ставки НБУ, що діяла на день виплати (нарахування) доходів на користь фізичної особи (п.п. 129.1.3 ПКУ); — адмінштраф на посадових осіб за неутримання і неперерахування до бюджету сум ПДФО при виплаті доходу фізичним особам в розмірі від 34 до 51 грн. (за повторне порушення протягом року — від 51 до 85 грн.) (ст. 1634 КУпАП)

АЛГОРИТМ ПЕРЕРАХУНКУ

ПКУ не містить детальних інструкцій, яким чином здійснити перерахунок ПДФО. Тому слід керуватися роз’ясненнями податківців, які представлені як в офіційних листах-роз’ясненнях, так і в роз’ясненнях категорії 103.08.04 Бази податкових знань.

Отже, при проведенні перерахунку роботодавцеві треба:

ПОКАЖЕМО УСЕ НА ЦИФРАХ

Приклад. Працівниця прийнята на роботу 1 червня 2017 року з окладом 4000 грн. Працівниця — одинока мати, що виховує двох дітей віком до 18 років. З 1 вересня 2017 року їй була підвищена зарплата до 6000 грн.

Дані про доходи працівниці за період червень — грудень 2017 року наведемо в таблиці.

Працівниця має право на підвищену ПСП на підставі п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ (ознака пільги в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ — «02»). Відповідно їй надається ПСП у розмірі 2400 грн. (1200 х 2) за умови, що нарахована сума зарплати на місяць не перевищує 4480 грн. (2240 х 2).

Річний перерахунок ПДФО

Таблиця 2

Місяць

Дохід

ПСП

ПДФО із зарплати, грн.

Річний перерахунок

зарплата

інші доходи

разом зарплатний дохід, грн.

уточнена зарплата

ПСП

ПДФО

Червень

4000

4000

2400

288,00

4000

2400

288,00

Липень

4000

4000

2400

288,00

4000

2400

288,00

Серпень

2727,27

1000 (премія до ювілею працівниці)

3727,27

2400

238,91

5038,77

(2)

906,98

Вересень

4000

2754,15(1) (лікарняні)

6754,15

1215,75

5442,65

979,68

Жовтень

6000

6000

1080,00

6000

1080,00

Листопад

6000

6000

1080,00

6000

1080,00

Грудень

6000

400 (премія до Нового року)

6400

1152,00

6400

1152,00

Разом

32727,27

4154,15

36881,42

5342,66

36881,42

5161,50

5774,66

(1) У вересні працівниці були нараховані лікарняні в сумі 2754,15 грн., у тому числі за дні хвороби в серпні — 1311,50 грн. і за дні хвороби у вересні — 1442,65 грн. (2) У результаті розкидування лікарняних на серпень і вересень вийшло, що в серпні був перевищений дохід, який надає право на ПСП: (2727,27 зарплата + 1311,50 лікарняні + 1000,00 премія) > 4480 грн.).

За результатами перерахунку сума ПДФО, яку потрібно доутримати з працівниці, має дорівнювати 432 грн. (5774,66 - 5342,66).

Сума ПДФО, що належить до утримання, не перевищує 20 % «чистого» заробітку працівниці ((6400 - 1152ПДФО - 96ВЗ) х 20 %) > 432 грн., тому донарахований ПДФО утримується в грудні в повному обсязі.

У Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за 4 квартал 2017 року по цій працівниці з ознакою доходу «101» в гр. 3 і 3а буде вказано 18400,00 грн. (6000 + 6000 + 6400), а в гр. 4 і 4а — 3744 грн. (1080 + 1080 + 1152 + 432):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

1

3333333333

18400

00

18400

00

3744

00

3744

00

101

<…>

Це вся інформація про порядок проведення річного перерахунку ПДФО, якою ми хотіли поділитися. Упевнені, що наша стаття допоможе бухгалтерам швидко і правильно здійснити річний перерахунок.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ І СКОРОЧЕННЯ

КЗпПКодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон про оплату праці — Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ПСП — податкова соціальна пільга.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити