Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо грошової допомоги «на оздоровлення» держслужбовцям у разі поділу щорічної основної відпустки на частини

Міністерство соціальної політики України
Оплата праці Жовтень, 2017/№ 20
Друк
Лист від 19.09.2017 р. № 2416/0/101-17

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо виплати державному службовцю грошової допомоги при наданні щорічної основної відпустки та повідомляє.889

Відповідно до ст. 57 Закону України «Про державну службу» державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Згідно із ст. 59 цього Закону щорічні відпустки надаються державним службовцям у порядку та на умовах, визначених законодавством про працю.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про відпустки» щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Невикористана частина щорічної відпустки повинна бути надана працівникові, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

У випадку поділу щорічної відпустки на частини допомога для оздоровлення може виплачуватися працівникові один раз при наданні будь-якої з частин щорічної основної відпустки за заявою працівника.

Під час формування фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного працівника передбачається одна допомога для оздоровлення, яка є гарантованою виплатою один раз на рік при наданні щорічної відпустки за відповідний робочий рік.

Грошову допомогу не можна ділити на частини, і вона виплачується один раз на рік однією сумою під час надання будь-якої з частин щорічної відпустки.

Водночас зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.

Директор Департаменту О. Товстенко

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Держслужбовець використовує щорічну основну відпустку частинами: особливості виплати «оздоровчої» допомоги

У листі, що коментується, Мінсоцполітики відповіло на наш запит про виплату грошової допомоги до щорічної основної відпустки у разі, якщо держслужбовцеві надана щорічна основна відпустка частинами і він використовує їх у різних календарних роках.

Щоб знайти відповідь, давайте з’ясуємо, що нам відомо про виплату держслужбовцям грошової допомоги при наданні щорічної основної відпустки.

Про виплату «оздоровчих» держслужбовцям у нормативній базі сказано лише в одній нормі — у ст. 57 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889):

«Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати».

Що нам вдається почерпнути з цієї норми?

По-перше, держслужбовцеві виплачують грошову допомогу при наданні щорічної основної відпустки. Отже, при наданні йому щорічної додаткової відпустки за стаж держслужби або інших видів відпусток (наприклад, соцвідпустки на дітей, додаткової оплачуваної навчальної відпустки) «оздоровчі» не належать.

По-друге, виплата «оздоровчої» грошової допомоги належить держслужбовцям за наявності розпорядження саме про надання щорічної основної відпустки як підтвердження того, що держслужбовець скористається днями такої відпустки. А ось при виплаті грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної відпустки «оздоровча» грошова допомога не надається.

По-третє, грошову допомогу до щорічної основної відпустки виплачують держслужбовцям у розмірі середньомісячної зарплати. У листі, що коментується, Мінсоцполітики відмічає, що розмір такої грошової допомоги не може ділитися на частини і вона виплачується однією сумою — у розмірі середньомісячної зарплати.

А ось інші нюанси виплати грошової допомоги держслужбовцям при наданні їм щорічної основної відпустки черпаємо з роз’яснень Мінсоцполітики. У своїх листах (від 23.12.2016 р. № 1791/0/101-16/281 // «ОП», 2017, № 3, с. 4; від 07.07.2017 р. № 1819/0/101-17/281 // «ОП», 2017, № 15, с. 7, листі, що коментується) Міністерство вже неодноразово вказувало:

При формуванні фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного держслужбовця передбачається одна допомога для оздоровлення, що є гарантованою виплатою один раз на рік при наданні щорічної основної відпустки за відповідний робочий рік.

При цьому, як підкреслює Мінсоцполітики, у разі поділу щорічної основної відпустки на частини «оздоровча» грошова допомога виплачується держслужбовцеві один раз при наданні будь-якої з частин щорічної основної відпустки за заявою держслужбовця.

Поєднумо ці міністерські роз’яснення. Що отримуємо? Наприклад, у 2017 році держслужбовець використовує щорічну основну відпустку за один і той же робочий рік частинами: 20 календарних днів з 07.11.2017 р. по 26.11.2017 р. і 10 календарних днів з 20.12.2017 р. по 29.12.2017 р. У такому разі держслужбовець (за умови, що йому у 2017 році ще не виплачувалися «оздоровчі») має можливість самостійно (на підставі заяви) визначити, до якої частини щорічної основної відпустки йому виплатити грошову допомогу — в листопаді або грудні 2017 року.

Проте, як правило, у разі поділу щорічної основної відпустки «оздоровчу» грошову допомогу виплачують держслужбовцям при наданні першої частини цієї відпустки. Отже, якщо йому виплатять «оздоровчі» при наданні щорічної основної відпустки в листопаді 2017 року, то вже при наданні цієї відпустки в грудні 2017 року грошова допомога не надається. Чому? Держслужбовцям допустимо виплатити «оздоровчу» грошову допомогу у розмірі середньомісячної зарплати тільки один раз у рамках одного календарного року. Власне, більше і не вийде — до річного фонду оплати праці для кожного держслужбовця закладаються тільки «оздоровчі» у розмірі середньомісячної зарплати.

Разом з тим виникає проблема з виплатою «оздоровчих» у разі ділення щорічної основної відпустки на частини, коли держслужбовцеві надають частини такої відпустки в різних календарних роках. Ми вирішили прояснити ситуацію у «трудового» Міністерства.

Так, у листі, що коментується, Мінсоцполітики відповіло на наш запит про виплату держслужбовцеві грошової допомоги до щорічної основної відпустки. Запит звучить так: «Держслужбовцеві за сьомий робочий рік з 15.06.2016 р. по 14.06.2017 р. надана щорічна основна відпустка тривалістю 14 календарних днів з 05.12.2016 р. по 18.12.2016 р. з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної зарплати.

За цей сьомий робочий рік держслужбовець скористався іншою частиною щорічної основної відпустки, що залишилася, тривалістю 16 календарних днів з 11.09.2017 р. по 26.09.2017 р.

Чи правомірно при наданні у вересні 2017 року другої частини щорічної основної відпустки за сьомий робочий рік виплатити держслужбовцеві грошову допомогу у розмірі середньомісячної зарплати враховуючи те, що при наданні першої частини цієї відпустки за сьомий робочий рік у 2016 році держслужбовцеві вже виплачувалася «оздоровча» грошова допомога?».

«Трудове» Міністерство, відповідаючи на запитання, також торкнулося правомірності поділу щорічної відпустки на частини. У нашій ситуації з цим якраз усе добре.

Нагадаємо, що щорічні відпустки надаються держслужбовцям в порядку і на умовах, визначених законодавством про працю (ст. 59 Закону № 889). Отже, поділ на частини щорічної відпустки держслужбовців здійснюється на підставі ст. 12 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96).

Так, щорічна відпустка на прохання держслужбовця може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина складає не менше 14 календарних днів. Виходить, що держслужбовець може поділити щорічну відпустку, але при дотриманні головної умови: одна з частин такої відпустки (не обов’язково перша) повинна складати 14 або більше календарних днів.

При цьому підкреслимо, що поділ щорічної відпустки на частини з дотриманням вищезгаданої умови можливий тільки з дозволу роботодавця. Річ у тім, що ст. 12 Закону № 504/96 передбачена саме можливість поділу щорічної відпустки, а не обов’язок роботодавця поділити її так, як просить працівник.

Отже, у такому разі у роботодавця є три варіанти реакції на прохання працівника поділити щорічну відпустку на частини: задовольнити прохання працівника, внести свої пропозиції щодо поділу щорічної відпустки на частини або наполягти на використанні працівником щорічної відпустки виключно повної тривалості (лист Мінсоцполітики від 05.07.2013 р. № 290/13/116-13 // «ОП», 2013, № 16, с. 7).

У випадку, що розглядається, між держслужбовцем і його керівникоам за місцем проходження держслужби консенсус досягнутий: держслужбовцеві на його прохання щорічна основна відпустка поділена на частини з урахуванням вимог ст. 12 Закону № 504/96.

Але як же бути з виплатою грошової допомоги до щорічної основної відпустки, якщо держслужбовцеві надана така відпустка за сьомий робочий рік частково в грудні 2016 року, а частково — у вересні 2017 року?

У листі, що коментується, при відповіді на наш запит Мінсоцполітики нові фрази не надало і оперувало усе тими ж роз’ясненнями — «оздоровча» грошова допомога виплачується держслужбовцям один раз у календарному (бюджетному) році при наданні щорічної основної відпустки за відповідний робочий рік. У разі поділу щорічної основної відпустки «оздоровчі» виплачуються до будь-якої частини щорічної основної відпустки за заявою держслужбовця.

Акцентуємо увагу, що для виплати «оздоровчої» грошової допомоги Мінсоцполітики наполягає на наданні держслужбовцеві щорічної основної відпустки за відповідний робочий рік.

Увага! Якщо щорічна основна відпустка за робочий рік поділена на частини і при наданні однієї з частин уже виплачена «оздоровча» грошова допомога в одному календарному році, то для виплати такої допомоги при наданні інших частин відпустки за цей же робочий рік немає підстав.

Нагадаємо, що у випадку, наведеному в запиті, держслужбовець використовує щорічну основну відпустку за сьомий робочий рік у різних календарних роках — 14 календарних днів у грудні 2016 року і 16 календарних днів — у вересні 2017 року. При цьому грошова допомога у розмірі середньомісячної зарплати виплачена саме при наданні частини щорічної основної відпустки в грудні 2016 року.

Оскільки грошову допомогу у розмірі середньомісячної зарплати до частини щорічної основної відпустки за сьомий робочий рік виплатили держслужбовцеві у 2016 році, то при наданні іншої частини щорічної основної відпустки за цей же робочий рік у 2017 році «оздоровчі» не підлягають виплаті.

Тому для отримання держслужбовцем «оздоровчої» грошової допомоги у 2017 році йому необхідно надати хоча б один календарний день щорічної основної відпустки за восьмий робочий рік (з 15.06.2017 р. по 14.06.2018 р.).

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі