(066) 87-010-10
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 19
 • № 18/1
 • № 18
 • № 17
 • № 16/1
 • № 16
 • № 15
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
4/14
Оплата праці
Оплата праці
Жовтень , 2017/№ 20

Перший місяць роботи — і відразу на навчання: як розрахувати відпускні

До установи з 02.10.2017 р. був прийнятий працівник на посаду секретаря. Йому встановили посадовий оклад у розмірі 2176 грн. і надбавку за складність і напруженість у роботі 1088 грн. (50 % від посадового окладу). З 23 жовтня він іде в навчальну відпустку тривалістю 20 календарних днів. Як розрахувати відпускні такому працівникові? Чи враховується надбавка при розрахунку середньоденної зарплати?

Розпочнемо з права працівника на навчальну відпустку.

Дійсно, роботодавець (незалежно від виду його діяльності і форми власності) повинен створювати працівникам, що навчаються без відриву від виробництва, необхідні умови для поєднання роботи з навчанням. Така гарантія для працюючих студентів передбачена ст. 202 КЗпП1.

1 Кодекс законів про працю України від 12.10.78 р.

У свою чергу, ст. 15 Закону про відпустки2 передбачено:

2 Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

працівникам, які без відриву від роботи успішно навчаються у ВНЗ, роботодавець зобов’язаний надавати додаткову навчальну відпустку.

Таким чином, надання навчальних відпусток має на меті створення сприятливих умов для поєднання працівником навчання з роботою шляхом тимчасового звільнення його від виконання трудових обов’язків.

Навчальну відпустку надають за основним місцем роботи працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою і заочною формами навчання.

Тривалість цієї навчальної відпустки встановлена ст. 216 КЗпП і ст. 15 Закону про відпустки і залежить від рівня акредитації вищого навчального закладу, курсу навчання, форми навчання, а також від мети навчальної відпустки3 і, як правило, визначається безпосередньо навчальним закладом.

3 З порядком надання навчальної відпустки, у тому числі з її тривалістю, можна ознайомитися в спецвипуску «ОП», 2017, № 20/1, с. 6. — Прим. ред.

Навчальну відпустку надають на підставі:

а) довідки-виклику з навчального закладу, в якому навчається працівник. У ній вказують: форму навчання, рівень акредитації навчального закладу, курс, на якому навчається працівник, початок і кінець сесії, підставу для надання відпустки (складання заліків і іспитів, настановні заняття, державні іспити, підготовка і захист дипломної роботи) і її тривалість. Як правило, в довідці-виклику вказується також інформація про успішність працівника-студента (друга відрізна частина довідки-виклику);

б) заяви працівника на ім’я керівника установи про надання йому додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням.

На підставі цих документів роботодавець видає наказ про надання додаткової оплачуваної навчальної відпустки працівникові.

Після того як наказ на надання навчальної відпустки буде складений, бухгалтерові необхідно оплатити період такої відпустки. Ніяких винятків із правил надання навчальної відпустки для працівника-новачка немає. Тому працівник-новачок має повне право на навчальну відпустку нарівні з усіма іншими працівниками-студентами.

Як правильно розрахувати середню зарплату і оплатити дні навчальної відпустки?

Розрахунок середньої заробітної плати для визначення суми відпускних, у тому числі й у разі надання додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, здійснюється згідно з Порядком № 100 4.

4 Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Так, п. 2 цього Порядку визначено, що обчислення середньої заробітної плати для виплати відпускних здійснюється виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю, в якому надається відпустка. Працівникові, що відпрацював менше року, середня зарплата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка. Тобто працівник повинен повністю відпрацювати календарний місяць.

А як бути, якщо працівник не відпрацював повний місяць і навчальна відпустка йому надається в перший місяць роботи в установі, а для обчислення середньої заробітної плати немає розрахункового періоду?

У цьому випадку

середня зарплата обчислюється виходячи зі встановлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Це прямо передбачено абз. 3 п. 4 Порядку № 100. При цьому ніякі доплати, надбавки, премії тощо, встановлені трудовим (колективним) договором працівникові, в розрахунку середньої зарплати в цьому випадку не беруть участі5. Значить, для розрахунку відпускних у ситуації, наведеній у запитанні, необхідно використати тільки розмір посадового окладу (тарифної ставки), встановлений працівникові в жовтні 2017 року.

5 Див. лист Мінсоцполітики від 08.04.2016 р. № 383/13/84-16, а також консультацію фахівця Мінсоцполітики в «ОП», 2017, № 8, с. 10. — Прим. ред.

Зверніть увагу! Якщо працівник має право на підвищення посадового окладу6, то розрахунок роблять з урахуванням такого підвищення.

6 Наприклад, за роботу в установах, організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким наданий статус гірських, за роботу в певних типах закладів, підрозділів і на посадах, робота на яких надає право на підвищення посадових окладів у зв’язку із шкідливими та важкими умовами праці тощо. — Прим. ред.

Але і це ще не все. Існує певний алгоритм розрахунку середньоденної зарплати для оплати періоду відпустки у разі, коли вона розраховується виходячи з окладу. А саме треба визначити умовно розрахунковий період за 12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки7. Далі оклад, встановлений працівникові в місяці надання навчальної відпустки, множать на 12 (кількість місяців в умовному розрахунковому періоді) і ділять на кількість календарних днів (без урахування святкових і неробочих) в такому умовному розрахунковому періоді.

7 На це, зокрема, вказували фахівці Мінсоцполітики в листах від 08.05.2013 р. № 498/13/84-13 і від 08.04.2016 р. № 383/13/84-16. — Прим. ред.

Після того, як середню зарплату розрахували, можна легко визначити і суму відпускних. Її формула розрахунку досить проста: середню заробітну плату треба помножити на кількість календарних днів навчальної відпустки (п. 7 Порядку № 100).

Розрахуємо суму відпускних за умовами запитання читача.

Навчальна відпустка надається в жовтні 2017 року. Отже, умовний розрахунковий період — жовтень 2016 року — вересень 2017 року.

Кількість календарних днів за цей розрахунковий період дорівнює:

365 - 11 = 354,

де 365 — загальна кількість календарних днів за період жовтень 2016 року — вересень 2017 року;

11 — кількість святкових і неробочих днів згідно зі ст. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період жовтень 2016 року — вересень 2017 року.

Середньоденна зарплата складає:

(2176 х 12) : 354 = 73,76 грн.,

де 2176 — посадовий оклад, установлений працівнику в жовтні 2017 року;

12 — кількість місяців за умовний розрахунковий період.

Сума відпускних складе:

73,76 х 20 = 1475,20 грн.,

де 20 — кількість календарних днів навчальної відпустки.

Додамо: сума відпускних не включається в зарплату для забезпечення її мінімального рівня (3200 грн.). Такий висновок міститься в листах Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282 (див. «ОП», 2017, № 6), від 21.03.2017 р. № 791/0/101-17/282.

навчальна відпустка, розрахунок відпускних, обчислення середньої зарплати додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті