Теми статей
Обрати теми

Щодо індексації зарплати працівників 1 і 2 тарифних розрядів

Міністерство соціальної політики України
Лист від 07.02.2018 р. № 7/0/66-18

Департамент рівня життя та моніторингу соціального розвитку Міністерства соціальної політики розглянув Ваш лист стосовно індексації заробітної плати і повідомляє.

Відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами) (далі — Порядок), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

Пунктом 5 Порядку визначено, що у разі підвищення грошових доходів, у місяці, в якому відбувається таке підвищення, значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків.

Сума індексації у місяці підвищення грошового доходу не нараховується, якщо розмір підвищення доходу перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.

У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.

У січні 2018 року відбулося підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки.

У працівників 3 — 25 тарифних розрядів підвищення посадових окладів перевищило суму індексації, що мала виплачуватись у січні 2018 року (179,72 грн.), тому їх заробітна плата не індексується.

Працівники 1 і 2 тарифних розрядів у січні 2018 року мали отримати заробітну плату (якщо у працівника окрім окладу немає інших складових заробітної плати), визначену таким чином:

1 т. р. — 1762 грн.(посадовий оклад) + 17,72 грн. (179,72 - 162 (1762 - 1600))(сума індексації) + 1943,28 грн(доплата до мінімальної з/п) = 3723 грн.(мінімальна з/п з 01.01.2018 р.).;

2 т. р. — 1921 грн.(посадовий оклад) + 2,72 грн. (179,72 - 177,0 (1921 - 1744))(сума індексації) + 1799,28 грн.(доплата до мінімальної з/п) = 3723 грн.(мінімальна з/п з 01.01.2018 р.).

Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації розпочинається з лютого 2018 року, поки не буде перевищено поріг індексації 103 %.

Директор Департаменту рівня життя та моніторингу соціального розвитку Н. Підлужна

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

1-й і 2-й тарифні розряди за ЄТС: розрахунок індексації-різниці від Мінсоцполітики

З 1 січня 2018 року у працівників з 1-го по 25-й тарифний розряд з оплатою за Єдиною тарифною сіткою (далі — ЄТС) відбулося підвищення посадових окладів*. Для цілей індексації зарплати це означає, що січень 2018 року для усіх працівників з оплатою за ЄТС (з 1-го по 25-й тарифний розряд) став місяцем підвищення окладів («базовим» місяцем). Розрахунок приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ) наростаючим підсумком для них розпочинається з лютого 2018 року.

* Детальніше про це — в «ОП», 2018, № 1, с. 3.

Крім того, що січень-2018 став «базовим», цього місяця для кожного працівника слід було провести порівняльні розрахунки, щоб визначити, чи втрачає працівник право на індексацію або для нього виникає індексація-різниця. Нагадаємо, що згідно з п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), сума індексації заробітної плати в місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, яка склалася в місяці підвищення тарифних ставок (окладів). Якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, яка склалася в місяці підвищення тарифних ставок (окладів), сума індексації цього місяця визначається з урахуванням розміру підвищення заробітної плати і розраховується як різниця між сумою індексації та розміром підвищення заробітної плати. Тобто визначають так звану індексацію-різницю. При цьому в порівняльних розрахунках беруть участь усі складові заробітної плати, що підлягають індексації, які не мають разового характеру**. Порівняння суми підвищення заробітної плати із сумою індексації для визначення суми індексації-різниці треба здійснювати в умовах місяця, в якому відбулося таке підвищення, а сам розрахунок проводять виходячи з повністю відпрацьованого місяця на повну ставку.

** Див. також лист Мінсоцполітики від 20.11.2015 р. № 308/10/136-15.

Для працівників з 3-го по 25-й тарифний розряди з оплатою за ЄТС жодних питань із визначенням долі індексації в місяці підвищення окладів не виникає. Вже саме підвищення посадових окладів перекрило суму індексації, яка складалася в січні 2018 року (від попереднього «базового» січня 2017 року). Тому із січня 2018 року їх зарплату не індексують, тобто індексації-різниці немає. З лютого 2018 року для них почався розрахунок нового ІСЦ. Право на поточну індексацію настане, коли ІСЦ перевищить поріг індексації (103 %).

А ось щодо працівників 1-го і 2-го тарифних розрядів, яким установлений тільки оклад (інших постійних доплат, надбавок, премій немає) і нараховується доплата до мінімальної заробітної плати (далі — МЗП), були запитання: чи втрачають вони із січня 2018 року право на індексацію або в них виникає індексація-різниця? Запитання виникли передусім через доплату до МЗП: чи враховувати таку виплату в порівняльних розрахунках?

Саме ці запитання ми поставили працеоплатному відомству. Відповідь Мінсоцполітики наведена в листі, що коментується. Радує, що наведені числові приклади дозволяють чітко визначити думку цього відомства.

У місяці підвищення окладу доплата до МЗП при проведенні порівняльних розрахунків не враховується.

Це і раніше підтверджували фахівці Мінсоцполітики у своїх консультаціях (див. «ОП», 2017, № 13, с. 5; 2018, № 3, с. 19; № 4, с. 8). Тепер же є й офіційна позиція Мінсоцполітики з цього питання.

Доплату до МЗП визначають і нараховують за результатами розрахунків з працівником за відпрацьований місяць. При цьому суму індексації включають у заробітну плату при порівнянні її з МЗП***.

*** Див. листи Мінсоцполітики від 02.01.2018 р. № 50/0/2-18/28 // «ОП», 2018, № 3, с. 9, від 10.01.2018 р. № 27/0/101-18, а також лист Держпраці від 29.12.2017 р. № 12290/4/4.3-дп-17.

То як же провести порівняльні розрахунки і визначити суму індексації-різниці для працівників 1-го і 2-го розрядів з оплатою за ЄТС, яким установлений тільки посадовий оклад та інших постійних складових зарплати немає? Відповідь проста — виходячи із суми підвищення посадового окладу. Її треба було порівняти із сумою індексації, яка складалася в січні 2018 року (179,72 грн. для попереднього «базового» місяця січня 2017 року).

Нижче в таблиці наведемо порівняльний розрахунок і суму індексації-різниці для таких працівників.

(грн.)

Тарифний розряд

Оклад до 01.01.2018 р.

Оклад з 01.01.2018 р.

Сума зарплатного підвищення

Сума індексації різниці

1-й

1600

1762

162

17,72 (179,72 - 162)

2-й

1744

1921

177

2,72 (179,72 - 177)

Таким чином, якщо працівникові встановлений тільки оклад та інших складових зарплати немає, то сума індексації-різниці за повністю відпрацьований місяць на повну ставку дорівнюватиме:

— для працівника 1-го тарифного розряду — 17,72 грн.;

— для працівника 2-го тарифного розряду — 2,72 грн.

Саме ці цифри фігурують у листі Мінсоцполітики, що коментується.

Ну а сама сума заробітної плати за повністю відпрацьований місяць для працівника як 1-го, так і 2-го тарифних розрядів буде однаковою — у розмірі МЗП 3723,00 грн., і складатиметься з:

— для працівника 1-го тарифного розряду: 1762оклад + 17,72індексація-різниця + 1943,28доплата до МЗП;

— для працівника 2-го тарифного розряду: 1921оклад + 2,72індексація-різниця + 1799,28доплата до МЗП.

Нагадаємо, що така розрахована сума індексації-різниці (17,72 грн. і 2,72 грн.) нараховуватиметься працівникам за повністю відпрацьований місяць на повну ставку щомісячно до чергового підвищення окладів. Крім того, до неї надалі додаватиметься і поточна індексація від «базового» місяця січня 2018 року, право на яку виникне, коли ІСЦ наростаючим підсумком, що розраховується з лютого 2018 року, перевищить поріг індексації (103 %). Тобто через декілька місяців загальна сума індексації для таких працівників складатиметься з поточної індексації та індексації-різниці.

Тетяна ГУЛЬ, експерт з питань оплати праці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі