Щодо індексації зарплати працівників 1 і 2 тарифних розрядів

В обраному У обране
Друк
Міністерство соціальної політики України
Оплата праці Березень, 2018/№ 5
Лист від 07.02.2018 р. № 7/0/66-18

Департамент рівня життя та моніторингу соціального розвитку Міністерства соціальної політики розглянув Ваш лист стосовно індексації заробітної плати і повідомляє.

Відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами) (далі — Порядок), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

Пунктом 5 Порядку визначено, що у разі підвищення грошових доходів, у місяці, в якому відбувається таке підвищення, значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків.

Сума індексації у місяці підвищення грошового доходу не нараховується, якщо розмір підвищення доходу перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.

У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.

У січні 2018 року відбулося підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки.

У працівників 3 — 25 тарифних розрядів підвищення посадових окладів перевищило суму індексації, що мала виплачуватись у січні 2018 року (179,72 грн.), тому їх заробітна плата не індексується.

Працівники 1 і 2 тарифних розрядів у січні 2018 року мали отримати заробітну плату (якщо у працівника окрім окладу немає інших складових заробітної плати), визначену таким чином:

1 т. р. — 1762 грн.(посадовий оклад) + 17,72 грн. (179,72 - 162 (1762 - 1600))(сума індексації) + 1943,28 грн(доплата до мінімальної з/п) = 3723 грн.(мінімальна з/п з 01.01.2018 р.).;

2 т. р. — 1921 грн.(посадовий оклад) + 2,72 грн. (179,72 - 177,0 (1921 - 1744))(сума індексації) + 1799,28 грн.(доплата до мінімальної з/п) = 3723 грн.(мінімальна з/п з 01.01.2018 р.).

Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації розпочинається з лютого 2018 року, поки не буде перевищено поріг індексації 103 %.

Директор Департаменту рівня життя та моніторингу соціального розвитку Н. Підлужна

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

1-й і 2-й тарифні розряди за ЄТС: розрахунок індексації-різниці від Мінсоцполітики

З 1 січня 2018 року у працівників з 1-го по 25-й тарифний розряд з оплатою за Єдиною тарифною сіткою (далі — ЄТС) відбулося підвищення посадових окладів*. Для цілей індексації зарплати це означає, що січень 2018 року для усіх працівників з оплатою за ЄТС (з 1-го по 25-й тарифний розряд) став місяцем підвищення окладів («базовим» місяцем). Розрахунок приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ) наростаючим підсумком для них розпочинається з лютого 2018 року.

* Детальніше про це — в «ОП», 2018, № 1, с. 3.

Крім того, що січень-2018 став «базовим», цього місяця для кожного працівника слід було провести порівняльні розрахунки, щоб визначити, чи втрачає працівник право на індексацію або для нього виникає індексація-різниця. Нагадаємо, що згідно з п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), сума індексації заробітної плати в місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, яка склалася в місяці підвищення тарифних ставок (окладів). Якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, яка склалася в місяці підвищення тарифних ставок (окладів), сума індексації цього місяця визначається з урахуванням розміру підвищення заробітної плати і розраховується як різниця між сумою індексації та розміром підвищення заробітної плати. Тобто визначають так звану індексацію-різницю. При цьому в порівняльних розрахунках беруть участь усі складові заробітної плати, що підлягають індексації, які не мають разового характеру**. Порівняння суми підвищення заробітної плати із сумою індексації для визначення суми індексації-різниці треба здійснювати в умовах місяця, в якому відбулося таке підвищення, а сам розрахунок проводять виходячи з повністю відпрацьованого місяця на повну ставку.

** Див. також лист Мінсоцполітики від 20.11.2015 р. № 308/10/136-15.

Для працівників з 3-го по 25-й тарифний розряди з оплатою за ЄТС жодних питань із визначенням долі індексації в місяці підвищення окладів не виникає. Вже саме підвищення посадових окладів перекрило суму індексації, яка складалася в січні 2018 року (від попереднього «базового» січня 2017 року). Тому із січня 2018 року їх зарплату не індексують, тобто індексації-різниці немає. З лютого 2018 року для них почався розрахунок нового ІСЦ. Право на поточну індексацію настане, коли ІСЦ перевищить поріг індексації (103 %).

А ось щодо працівників 1-го і 2-го тарифних розрядів, яким установлений тільки оклад (інших постійних доплат, надбавок, премій немає) і нараховується доплата до мінімальної заробітної плати (далі — МЗП), були запитання: чи втрачають вони із січня 2018 року право на індексацію або в них виникає індексація-різниця? Запитання виникли передусім через доплату до МЗП: чи враховувати таку виплату в порівняльних розрахунках?

Саме ці запитання ми поставили працеоплатному відомству. Відповідь Мінсоцполітики наведена в листі, що коментується. Радує, що наведені числові приклади дозволяють чітко визначити думку цього відомства.

У місяці підвищення окладу доплата до МЗП при проведенні порівняльних розрахунків не враховується.

Це і раніше підтверджували фахівці Мінсоцполітики у своїх консультаціях (див. «ОП», 2017, № 13, с. 5; 2018, № 3, с. 19; № 4, с. 8). Тепер же є й офіційна позиція Мінсоцполітики з цього питання.

Доплату до МЗП визначають і нараховують за результатами розрахунків з працівником за відпрацьований місяць. При цьому суму індексації включають у заробітну плату при порівнянні її з МЗП***.

*** Див. листи Мінсоцполітики від 02.01.2018 р. № 50/0/2-18/28 // «ОП», 2018, № 3, с. 9, від 10.01.2018 р. № 27/0/101-18, а також лист Держпраці від 29.12.2017 р. № 12290/4/4.3-дп-17.

То як же провести порівняльні розрахунки і визначити суму індексації-різниці для працівників 1-го і 2-го розрядів з оплатою за ЄТС, яким установлений тільки посадовий оклад та інших постійних складових зарплати немає? Відповідь проста — виходячи із суми підвищення посадового окладу. Її треба було порівняти із сумою індексації, яка складалася в січні 2018 року (179,72 грн. для попереднього «базового» місяця січня 2017 року).

Нижче в таблиці наведемо порівняльний розрахунок і суму індексації-різниці для таких працівників.

(грн.)

Тарифний розряд

Оклад до 01.01.2018 р.

Оклад з 01.01.2018 р.

Сума зарплатного підвищення

Сума індексації різниці

1-й

1600

1762

162

17,72 (179,72 - 162)

2-й

1744

1921

177

2,72 (179,72 - 177)

Таким чином, якщо працівникові встановлений тільки оклад та інших складових зарплати немає, то сума індексації-різниці за повністю відпрацьований місяць на повну ставку дорівнюватиме:

— для працівника 1-го тарифного розряду — 17,72 грн.;

— для працівника 2-го тарифного розряду — 2,72 грн.

Саме ці цифри фігурують у листі Мінсоцполітики, що коментується.

Ну а сама сума заробітної плати за повністю відпрацьований місяць для працівника як 1-го, так і 2-го тарифних розрядів буде однаковою — у розмірі МЗП 3723,00 грн., і складатиметься з:

— для працівника 1-го тарифного розряду: 1762оклад + 17,72індексація-різниця + 1943,28доплата до МЗП;

— для працівника 2-го тарифного розряду: 1921оклад + 2,72індексація-різниця + 1799,28доплата до МЗП.

Нагадаємо, що така розрахована сума індексації-різниці (17,72 грн. і 2,72 грн.) нараховуватиметься працівникам за повністю відпрацьований місяць на повну ставку щомісячно до чергового підвищення окладів. Крім того, до неї надалі додаватиметься і поточна індексація від «базового» місяця січня 2018 року, право на яку виникне, коли ІСЦ наростаючим підсумком, що розраховується з лютого 2018 року, перевищить поріг індексації (103 %). Тобто через декілька місяців загальна сума індексації для таких працівників складатиметься з поточної індексації та індексації-різниці.

Тетяна ГУЛЬ, експерт з питань оплати праці

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити