Щодо відповідальності за ненарахування індексації зарплати та нарахування у меншому розмірі

Державна служба з питань праці
Лист від 07.05.2018 р. № 3570/4.1/4.1-ДП-18

Департамент з питань праці Держпраці розглянув листи редакції газети «Оплата праці» від 04.04.2018 р. № 20 та № 21 і повідомляє.

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) тягне за собою накладення штрафу на юридичну та фізичну особу — підприємця, який використовує найману працю, у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Зазначені штрафи накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 р. № 509.

Процедура здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю визначена Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295 (далі — Порядок).

Пунктами 27 — 29 Порядку передбачено, що у разі наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих актом інспекційного відвідування або актом невиїзного інспектування, після розгляду зауважень об’єкта відвідування (у разі їх надходження) інспектор праці проводить аналіз матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, за результатами якого вносить припис та/або вживає заходів до притягнення винної у допущенні порушень посадової особи до встановленої законом відповідальності. У разі виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності не вживаються.

Заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про оплату праці» норми оплати праці (за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у нічний час; за час простою, який мав місце не з вини працівника; при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника; працівників молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи тощо) і гарантії для працівників (оплата щорічних відпусток; за час виконання державних обов’язків; для тих, які направляються для підвищення кваліфікації, на обстеження в медичний заклад; для переведених за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу; переведених тимчасово на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю; для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу; при різних формах виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших спеціальностей; для донорів тощо), а також гарантії та компенсації працівникам в разі переїзду на роботу до іншої місцевості, службових відряджень, роботи у польових умовах тощо встановлюються КЗпП та іншими актами законодавства України.

Норми і гарантії в оплаті праці, передбачені частиною першою статті 12 Закону України «Про оплату праці» та КЗпП, є мінімальними державними гарантіями.

Статтею 95 КЗпП передбачено, що заробітна плата підлягає індексації у встановленому законодавством порядку.

Правила обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації та сум індексації грошових доходів населення встановлені Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078.

Таким чином, ненарахування індексації заробітної плати за наявності підстав є порушенням статті 95 КЗпП та, відповідно, мінімальних державних гарантій в оплаті праці. Порушення правил обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації та сум індексації є порушенням Порядку індексації, не підпадає під визначення мінімальних державних гарантій в оплаті праці, наведене у статті 12 Закону України «Про оплату праці» та належить до категорії інших порушень.

У разі виявлення такого порушення заходи притягнення до відповідальності будуть застосовані у разі невиконання внесеного припису про усунення виявлених порушень.

Разом з тим повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, мають лише інформаційний характер та не встановлюють правових норм.

Заступник директора О. Коновалова

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Штрафний момент: помилка в сумі індексації

Величина приросту індексу споживчих цін, «базовий» місяць, поточна індексація, індексація-різниця… Ці слова до болю знайомі тим, хто проводить індексацію заробітної плати. Досить «каламутний» механізм визначення цих показників, який до того ж час від часу КМУ намагається «покращити», попсував нерви не одному бухгалтерові.

Масла у вогонь додає те, що Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), виписаний під ідеальні ситуації. А практика іноді підкидає такі «індексаційні» задачки, відповіді на які доводиться шукати хіба що в листах Мінсоцполітики.

Загалом, індексація ще той «звір»! Приручити його з ходу вдається не кожному бухгалтеру*. Тому питання, які фінансові санкції загрожують підприємству, якщо при обчисленні суми індексації припустилися помилки (занижена сума індексації), досить часто звучить на «гарячій лінії».

* Правила індексації зарплати див. в «ОП», 2017, № 13.

На наш погляд, таке порушення слід кваліфікувати як недотримання інших вимог трудового законодавства (абз. 8 ч. 2 ст. 265 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р., далі — КЗпП), за яке передбачений штраф у розмірі мінімальної зарплати (наразі — 3723 грн.). Проте насторожував лист Держпраці від 24.01.2018 р. № 503/4/4.3-дп-18, в якому безапеляційно порушення Порядку № 1078 було підтягнуто під недотримання мінгарантій в оплаті праці (абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП). А це «коштує» аж 10 мінзарплат за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення!

Саме тому ми вирішили розставити усі крапки над «і» і звернулися в Держпраці з офіційним запитом, в якому просили надати роз’яснення щодо такої ситуації. Бухгалтер неправильно застосував окремі положення Порядку № 1078. У результаті цього була занижена сума індексації працівникові. Які штрафні санкції загрожують роботодавцеві за таке порушення, якщо воно виявлене інспектором праці під час інспекційного відвідування?

Висновок Держпраці, зроблений у листі, що коментується, перед вами.

Ненарахування індексації зарплати за наявності підстав є порушенням ст. 95 КЗпП і відповідно мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

Порушення правил обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації і сум індексації є порушенням Порядку № 1078, не підпадає під визначення мінімальних державних гарантій в оплаті праці, наведене в ст. 12 Закону про оплату праці, і належить до категорії інших порушень.

Як бачите, Держпраці розділило такі порушення, як**:

** Див. також консультацію фахівця Держпраці в «ОП», 2018, № 8, с. 32.

(1) ненарахування індексації заробітної плати

та

(2) заниження суми індексації у зв’язку з допущеною помилкою.

Ненарахування індексації. Ненарахування індексації зарплати «трударі» кваліфікують як недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці. До такого висновку вони доходять на підставі ст. 12 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці) (у ній зазначено, що норми і гарантії в оплаті праці, передбачені ч. 1 цієї статті і КЗпП, є мінімальними державними гарантіями***) і ст. 95 КЗпП (нею встановлений обов’язок проведення індексації).

*** Водночас є думка, що до мінімальних гарантій в оплаті праці слід відносити тільки гарантії з оплати праці не нижче мінімальної заробітної плати за фактично виконану норму праці (див. «ОП», 2018, № 8, с. 8 і 9).

За таке порушення роботодавцеві загрожує штраф у розмірі 10 мінзарплат (наразі — 37230 грн.) за кожного працівника, щодо якого воно вчинене (див. абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП), а його посадовим особам (особі-підприємцеві) — адмінштраф у загальному випадку в розмірі від 510 до 1700 грн. (ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8074-X, далі — КпАП).

Важливо! Якщо інспектор праці в ході інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) виявить, що роботодавець не дотримується мінгарантій в оплаті праці, штрафів не уникнути! Тобто фінсанкції + адмінштраф (див. вище) будуть завжди, незалежно від виконання роботодавцем припису інспектора праці за результатами інспекційного відвідування (невиїзного інспектування).

Заниження суми індексації. Якщо роботодавець при розрахунку суми індексації припустився помилки, внаслідок чого працівникові була нарахована індексація в меншій сумі, то таке порушення слід кваліфікувати як порушення інших вимог трудового законодавства.

Якщо таке порушення буде виявлено в ході інспекційного відвідування (невиїзного інспектування), то заходи з притягнення до відповідальності будуть застосовані у разі невиконання винесеного припису про усунення виявлених порушень.

Іншими словами, виявивши факт порушення роботодавцем правил обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації і сум індексації, інспектор праці фіксує їх в акті інспекційного відвідування (акті невиїзного інспектування).

Далі, після розгляду зауважень роботодавця (за наявності), він (тобто інспектор праці) відповідно до п. 27 Порядку здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 р. № 295 (далі — Порядок № 295), зобов’язаний буде провести аналіз матеріалів інспекційного відвідування (невиїзного інспектування), за результатами якого винесе припис та/або вживе заходів з притягнення винної в допущених порушеннях посадової особи до встановленої законом відповідальності.

При цьому якщо припис буде виконаний у встановлений у ньому термін (роботодавець у термін, зазначений у приписі, донарахує і виплатить працівникам недоотриману суму індексації заробітної плати), то фінансові санкції (штраф у розмірі 1 мінзарплати за порушення інших вимог трудового законодавства, передбачений абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП) до нього застосовуватися не повинні! Це прямо зазначено в п. 28 Порядку № 295.

Що стосується адмінвідповідальності за ст. 41 КпАП (штраф на посадових осіб підприємств (ФОП) у загальному випадку в розмірі від 510 до 1700 грн.), то протокол про адміністративне правопорушення у разі його виявлення буде обов’язково складений інспектором праці і переданий до суду (див. лист Держпраці від 11.01.2018 р. № 183/3/4.3-3В-18).

Далі вже суд прийматиме рішення, накладати штраф на посадову особу (ФОП), що провинилася, чи ні.

Як показує судова практика, якщо припис буде виконаний (усунені порушення), а винна посадова особа підприємства (ФОП-роботодавець) визнає свою провину, то суд може обмежитися усним зауваженням і на підставі ст. 22 КпАП звільнити її від адмінштрафу (див., наприклад, постанови Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 08.02.2017 р. у справі № 398/3977/16-п, Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 06.06.2017 р. у справі № 348/791/17****).

**** http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37680997 і http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39345976 відповідно.

А ось якщо винесений припис на усунення порушення роботодавець проігнорує (індексацію не донарахує), то до фінансових санкцій за ст. 265 КЗпП і адмінштрафу за ст. 41 КпАП його посадові особи отримають ще й адмінштраф за ст. 1886 КпАП (від 850 до 1700 грн.) за невиконання законних вимог інспектора праці.

Лілія УШАКОВА, експерт з питань оплати праці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі