Теми статей
Обрати теми

Щодо виплати держслужбовцям грошової допомоги при наданні щорічної основної відпустки частинами

Міністерство соціальної політики України
Лист від 07.12.2017 р. № 23966/0/2-17/28

Міністерство соціальної політики України у зв’язку з численними зверненнями щодо виплати грошової допомоги державним службовцям у розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні щорічної основної відпустки у разі її поділу повідомляє.

Відповідно до статті 57 Закону України «Про державну службу» (далі — Закон) державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Законодавством не передбачено обмежень щодо кількості днів щорічної основної відпустки для виплати грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Статтею 59 Закону передбачено, що щорічні відпустки надаються державним службовцям у порядку та на умовах, визначених законодавством про працю.

Так, згідно зі статтею 12 Закону України «Про відпустки» щорічну основну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна, безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. При цьому ця частина відпустки не обов’язково повинна бути першою її частиною.

Отже, у випадку поділу щорічної основної відпустки на частини грошова допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати виплачується за заявою працівника один раз на рік при наданні будь-якої з частин щорічної основної відпустки, незалежно від кількості днів такої відпустки.

Державний секретар В. Іванкевич

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ МІНСОЦПОЛІТИКИ

Держслужбовець використовує щорічну основну відпустку частинами в різних календарних роках: коли виплатити «оздоровчі»

Відповідно до ст. 57 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889) держслужбовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної зарплати.

Тобто держслужбовцеві належить грошова допомога у розмірі середньомісячної зарплати при наданні саме щорічної основної відпустки. Така грошова допомога підлягає виплаті один раз на рік. Пояснюється це тим, що при формуванні фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного держслужбовця передбачається одна грошова допомога до щорічної основної відпустки. Причому виплачується зазначена грошова допомога один раз на рік строго у розмірі середньомісячної зарплати, тобто її законодавчо визначену суму (суму грошової допомоги) не можна дробити.

При цьому щорічні відпустки надаються держслужбовцям у порядку і на умовах, визначених законодавством про працю (ст. 59 Закону № 889). Отже, на порядок надання щорічної основної відпустки держслужбовцям поширюються норми Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96) у частині надання такої відпустки. Це означає, що щорічна основна відпустка держслужбовця на його прохання може бути розділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становить не менше 14 календарних днів (ч. 1 ст. 12 Закону № 504/96). Можливість і способи поділу щорічної основної відпустки обмовляються між держслужбовцем (за його бажанням) і його керівником.

У випадку поділу щорічної основної відпустки на частини грошова допомога виплачується до будь-якої з її частин (незалежно від її тривалості) за заявою держслужбовця. Тобто держслужбовець у своїй заяві самостійно визначає, до якої частини щорічної основної відпустки в поточному календарному році він бажає отримати грошову допомогу.

При цьому надання щорічної основної відпустки прив’язане до робочого року, який індивідуальний для кожного держслужбовця і залежить від початку несення держслужби в конкретному держоргані. Держслужбовець, визначаючи в заяві частину щорічної основної відпустки, до якої бажає отримати грошову допомогу в календарному році, не зазначає робочий рік, за який йому надається частина цієї відпустки.

Увага! Держслужбовцеві грошова допомога виплачується один раз на календарний рік до частини щорічної основної відпустки, зазначеної в його заяві. При цьому не має значення, яка використовується частина щорічної основної відпустки і за який робочий рік.

Цей підхід актуальний щодо ситуації, коли щорічна основна відпустка за робочий рік поділена на частини і в результаті надана в різних календарних роках. У такому разі якщо держслужбовцеві вже виплачували грошову допомогу до щорічної основної відпустки в попередньому календарному році, то за його заявою про надання щорічної основної відпустки (чи його частини) з виплатою грошової допомоги в поточному календарному році (незалежно від того, що це може бути частина невикористаної щорічної відпустки за минулий робочий рік), така грошова допомога виплачується. Головна умова: в одному календарному році виплачують одну грошову допомогу до щорічної основної відпустки у розмірі середньомісячної зарплати.

Наприклад, держслужбовцеві належить щорічна основна відпустка (30 календарних днів) за п’ятий робочий рік з 15.02.2017 р. по 14.02.2018 р. Держслужбовець використав першу частину щорічної основної відпустки за п’ятий робочий рік тривалістю 14 календарних днів з 06.11.2017 р. по 19.11.2017 р., до якої за заявою цього держслужбовця виплачена грошова допомога у розмірі середньомісячної зарплати (раніше у 2017 році грошова допомога до щорічної основної відпустки держслужбовцеві не виплачувалася).

Другу частину щорічної основної відпустки за цей же п’ятий робочий рік тривалістю 16 календарних днів держслужбовець використовує з 10.05.2018 р. по 25.05.2018 р. Якщо держслужбовець напише заяву про виплату йому грошової допомоги у розмірі середньомісячної зарплати при наданні другої частини щорічної основної відпустки в травні 2018 року, то виплатити таку грошову допомогу допустимо. Проте в такому разі до кінця 2018 року держслужбовцеві не може бути виплачена грошова допомога при наданні щорічної основної відпустки за шостий робочий рік з 15.02.2018 р. по 14.02.2019 р.

Світлана КОНОВАЛ, головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці

ПРИМІТКА РЕДАКЦІЇ

У листі, що коментується, торкнулися проблеми виплати держслужбовцеві грошової допомоги до щорічної основної відпустки, коли така відпустка за один робочий рік використовується частинами в різних календарних роках. Чи допустимо виплатити таку грошову допомогу до одного шматочка щорічної основної відпустки у 2017 році, а потім до іншого шматочка цієї ж відпустки за один і той же робочий рік у 2018 році? Відповідь на це запитання повністю залежить від думки офіційних відомств, оскільки його вирішення на нормативному рівні нічим не підкріплено.

Судіть самі. Про виплату держслужбовцям грошової допомоги до щорічної основної відпустки сказано лише в одній нормі, а саме ст. 57 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889). Для точності процитуємо цю статтю: «Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати».

Ось, власне, й усе. Не намагайтеся в нормативці знайти інші згадки про виплату держслужбовцям грошової допомоги до щорічної основної відпустки. На нормативно-правовому рівні інших приписів про її надання, окрім як у ст. 58 Закону № 889, просто немає.

Давайте з’ясуємо, що прямо виходить зі ст. 57 Закону № 889 про виплату держслужбовцям грошової допомоги до щорічної основної відпустки.

По-перше, держслужбовцем виплачують грошову допомогу при наданні саме щорічної основної відпустки. Тобто така допомога не виплачується при наданні щорічної додаткової відпустки за стаж держслужби та інших видів відпусток (наприклад, соціальної додаткової відпустки на дітей).

По-друге, грошова допомога виплачується лише в разі безпосереднього використання (днями відпочинку) держслужбовцям щорічної основної відпустки. Для цього має бути оформлено розпорядження саме про надання щорічної основної відпустки. Тоді як неприпустимо виплатити грошову допомогу до частини щорічної основної відпустки, за яку держслужбовцеві виплачують грошову компенсацію.

По-третє, грошову допомогу до щорічної основної відпустки виплачують у розмірі середньомісячної зарплати. Ділити розмір такої допомоги заборонено, оскільки її поділ не передбачено ст. 57 Закону № 889.

На цьому прямі факти про виплату держслужбовцям грошової допомоги до щорічної основної відпустки закінчуються. Звісно ж, для практики цього замало. Тому подробиці про виплату такої грошової допомоги черпаємо з роз’яснень Мінсоцполітики (на жаль, але Нацдержслужби не поспішає оприлюднити листи з цього приводу).

Так, із роз’яснень Мінсоцполітики випливає:

— при формуванні фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного держслужбовця передбачається одна грошова допомога до щорічної основної відпустки у розмірі середньомісячної зарплати (листи Мінсоцполітики від 07.07.2017 р. № 1819/0/101-17/281 // «ОП», 2017, № 15, с. 7; від 19.09.2017 р. № 2416/0/101-17 // «ОП», 2017, № 20, с. 4). Такий підхід продиктований реалізацією на практиці норми ст. 57 Закону № 889 з точки зору бюджетного процесу в установі. Отже, держслужбовцям грошову допомогу до щорічної основної відпустки виплачують виключно у розмірі середньомісячної зарплати (дроблення суми заборонено) один раз на календарний рік;

— для виплати грошової допомоги не має значення, скільки календарних днів щорічної основної відпустки використовує держслужбовець (див. лист, що коментується). Тобто держслужбовцеві може бути наданий хоч один день такої відпустки у 2018 році для цілей надання грошової допомоги. Тоді до кінця 2018 року держслужбовцеві вже не допустимо виплачувати грошову допомогу незалежно від того, яку частину щорічної основної відпустки йому надають;

— у разі поділу щорічної основної відпустки на частини грошова допомога може виплачуватися держслужбовцеві один раз при наданні будь-якої з частин щорічної основної відпустки за заявою держслужбовця (лист Мінсоцполітики від 19.09.2017 р. № 2416/0/101-17 та лист, що коментується). Виходить, що у разі поділу щорічної основної відпустки на частини держслужбовець самостійно в заяві визначає, до якої частини такої відпустки він бажає отримати грошову допомогу у розмірі середньомісячної зарплати в поточному календарному році. Наприклад, держслужбовець використовує щорічну основну відпустку за п’ятий робочий рік частинами: 14 календарних днів — у травні 2018 року, 10 календарних днів — у серпні 2018 року і 6 календарних днів — у жовтні 2018 року. Так-от, держслужбовець сам визначає в заяві, при наданні якої частини цієї відпустки йому виплатять грошову допомогу (один раз у 2018 році), — у травні, серпні або жовтні 2018 року.

Але ось задача з двома зірочками: чи можна держслужбовцеві за його бажанням виплатити грошову допомогу при наданні частини щорічної основної відпустки у 2018 році, якщо перша частина щорічної основної відпустки за цей же робочий рік була надана у 2017 році і тоді ж у 2017 році держслужбовцеві (за його заявою) виплатили грошову допомогу?

На схожий наш запит Мінсоцполітики відповіло в листі від 19.09.2017 р. № 2416/0/101-17 («ОП», 2017, № 20, с. 4): при формуванні фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного держслужбовця передбачається одна грошова допомога, що є гарантованою виплатою один раз на рік при наданні щорічної основної відпустки за відповідний робочий рік.

Акцент Мінсоцполітики на «відповідний робочий рік» давав підстави вважати: якщо за погодженням між держслужбовцем і його керівником щорічна основна відпустка за робочий рік розділена на частини і при наданні однієї з частин вже виплачена грошова допомога в одному календарному році, то для виплати такої допомоги при наданні інших частин відпустки за цей же робочий рік немає підстав як у поточному календарному році, так і в наступному. Тобто якщо до однієї частини щорічної основної відпустки вже виплачена грошова допомога у 2017 році, то при наданні іншої частини щорічної основної відпустки за цей же робочий рік у 2018 році грошова допомога не може бути виплачена. Щоб отримати грошову допомогу у 2018 році, держслужбовцеві потрібно скористатися щорічною основною відпусткою (його частиною) за наступний робочий рік.

Така позиція Мінсоцполітики застосовувалася в багатьох держорганах, оскільки давала можливість підстрахуватися на випадок перевірок.

Здавалося б, питання закрите. Та ба! Перегляньте лист, що коментується, — у ньому відсутня фраза про надання щорічної основної відпустки за відповідний робочий рік. І що ж з цього виходить? Для цього ми звернулися до фахівця Мінсоцполітики з проханням пояснити висновки, наведені в листі, що коментується.

Як бачимо, «трудове» Міністерство відійшло від виробленого підходу в цій ситуації. Тепер Мінсоцполітики вважає, що держслужбовець у заяві визначає частину щорічної основної відпустки, до якої бажає отримати грошову допомогу. При цьому не має значення, за який робочий рік надається ця частина щорічної основної відпустки. Головна умова: грошова допомога до щорічної основної відпустки виплачується один раз на календарний рік.

Отже, згідно з останнім підходом Мінсоцполітики, якщо держслужбовцеві вже виплатили грошову допомогу до частини щорічної основної відпустки у 2017 році, то при наданні іншої частини щорічної основної відпустки за цей же робочий рік йому за заявою може бути виплачена грошова допомога у 2018 році.

Що ж, сподіваємося, що нова позиція Мінсоцполітики приживеться. Адже при такому підході менше клопоту в керівника держслужби, кадровика і бухгалтера — не треба стежити, за який саме робочий рік надається щорічна основна відпустка, до якої держслужбовець бажає отримати грошову допомогу.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі