Включаємо виплати для порівняння з МЗП

В обраному У обране
Друк
Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці
Оплата праці Серпень, 2019/№ 16
Не секрет, що зарплата працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижча розміру мінімальної заробітної плати. Це передбачено ст. 31 Закону про оплату праці. Якщо зарплата працівника виявилася менше встановленого законодавством розміру МЗП у разі повністю відпрацьованого місяця (виконаної норми праці), йому ми повинні нарахувати і виплатити доплату до МЗП.

У 2019 році розмір МЗП дорівнює: у місячному розмірі — 4173 грн. і в годинному — 25,13 грн.

Але щоб правильно визначити суму зарплати для порівняння її з МЗП, треба знати, які виплати включити в суму фактично нарахованої зарплати, а які слід відсіяти. У поняття «мінімальна зарплата» включають практично всі складові зарплати, такі як оклад, доплати, надбавки, премії. Водночас деякі види виплат у МЗП не включають.

Нижче в таблиці ми перерахували найбільш поширені виплати працівникам, зазначені в Інструкції № 5, які включають (+) / не включають (-) в МЗП.

Порядок включення виплат, нарахованих працівникам, у МЗП

№ з/п

Виплата

Враховуємо (+) / не враховуємо (-)

1

Основна зарплата, зокрема оплата за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками та посадовими окладами (п.п. 2.1.1 Інструкції № 5)

+

Зауважте: підвищення посадових окладів працівників, наприклад, за роботу в установах і організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким наданий статус гірських, тощо включається в суму зарплати за відпрацьований час для порівняння з МЗП (див. листи Мінсоцполітики від 15.02.2017 р. № 356/0/101-17/282, від 14.02.2017 р. № 344/0/101-17/281, від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282).

2

Оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу (п.п. 2.1.4 Інструкції № 5)

+

При переведенні на іншу постійну нижчеоплачувану роботу працівникові за новою посадою здійснюють доплату (!) до середньоденної зарплати, а не нараховують середню зарплату. Така доплата включається в МЗП (див. роз’яснення фахівця Мінсоцполітики в «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 14, с. 29).

3

Оплата праці за період перебування у відрядженні (п.п. 2.1.6 Інструкції № 5)

+/ -

Згідно зі ст. 121 КЗпП працівникам, направленим у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється згідно з умовами, визначеними трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати не може бути нижче середнього заробітку. Якщо денний заробіток виявився вищий середньоденного й оплата періоду відрядження здійснювалася згідно з умовами, визначеними в трудовому договорі (тобто за період відрядження зарплата нараховувалася як за звичайні робочі дні), то така виплата включатиметься в суму зарплати для порівняння її з МЗП. Якщо оплата періоду відрядження здійснювалася за середньою зарплатою, то її не включають до складу зарплати для порівняння з МЗП. Зверніть увагу: для держслужбовців завжди за період відрядження зберігають зарплату як за звичайний робочий день. Така виплата включається в МЗП (лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282).

4

Доплати і надбавки до тарифних ставок (окладів) (п.п. 2.2.1 Інструкції № 5) за:

4.1

• суміщення професій (посад)

+

• розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

+

• виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

+

Див. також лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282.

4.2

• інтенсивність праці

+

• керівництво бригадою

+

• високу професійну майстерність

+

• класність водіям (машиністам) транспортних засобів

+

• високі досягнення в праці, у тому числі державним службовцям

+

• виконання особливо важливої роботи на певний термін

+

• знання та використання в роботі іноземної мови

+

• допуск до державної таємниці

+

• дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів

+

• науковий ступінь

+

4.3

• роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

-

• використання в роботі деззасобів і працівникам, які зайняті на роботах з прибирання туалетів

-

Див. також листи Мінсоцполітики від 15.02.2017 р. № 356/0/101-17/282, від 14.02.2017 р. № 344/0/101-17/281, від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282.

4.4

• роботу в нічний час

-

Прямо зазначено в ст. 31 Закону про оплату праці

5

Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, у розмірах, що не перевищують граничні норми добових, визначених чинним законодавством (п.п. 3.16 Інструкції № 5)

-

Прямо зазначено в ст. 31 Закону про оплату праці. При цьому під доплатою за роз’їзний характер робіт тут розуміються dсі доплати (надбавки, польове забезпечення), про які йдеться в постанові КМУ від 31.03.99 р. № 490.

6

Премії (щомісячні, квартальні тощо) і винагороди, що мають систематичний характер (п.п. 2.2.2 Інструкції № 5)

+

7

Оплата роботи у (п.п. 2.2.4 Інструкції № 5):

7.1

• надурочний час

-

7.2

• святкові і неробочі дні

+

Оплата за роботу у святкові і неробочі дні не зазначена в ст. 31 Закону про оплату праці (див. лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282).

8

Індексація зарплати (п.п. 2.2.7 Інструкції № 5)

+

Суму індексації включають у зарплату працівника за відпрацьований час для забезпечення її мінімального розміру (див. лист Мінсоцполітики від 02.01.2018 р. № 50/0/2-18/28 // «ОП», 2018, № 3, с. 9).

9

Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати (п.п. 2.2.8 Інструкції № 5)

-

На відміну від індексації заробітної плати, компенсація працівникам втрати частини зарплати у зв’язку з порушенням термінів її виплати не включається в зарплату працівника за відпрацьований час при порівнянні її з МЗП (див. лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 394/0/101-17/282 // «ОП», 2017, № 7, с. 4).

10

Оплата за невідпрацьований час (п.п. 2.2.12 Інструкції № 5):

• суми відпускних (компенсації за невикористану відпустку)

-

• оплата курсів підвищення кваліфікації

-

• оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час, а також інші періоди, протягом яких працівник не працює, але за ним зберігається заробітна плата

-

• оплата простоїв не з вини працівника

-

Виплати, нараховані за невідпрацьований час, розраховані за середньою зарплатою, у порівнянні з МЗП участі не беруть (див. листи Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 322/0/101-17/282 і від 13.02.2017 р. № 294/0/101-17/282).

11

Винагороди і заохочення, що здійснюються раз на рік або мають разовий характер, зокрема (п.п. 2.3.2 Інструкції № 5):

11.1

• премії до святкових і ювілейних дат

-

Прямо зазначені в п. 31 Закону про оплату праці.

11.2

• винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років

11.3

• премії за виконання важливих та особливо важливих завдань

+

12

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана усім або більшості працівників (на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань) (п.п. 2.3.3 Інструкції № 5)

-

Не включають у МЗП, оскільки її виплачують працівникові не за виконану ним норму праці (див. лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 294/0/101-17/282).

13

Сума вихідної допомоги при припиненні трудового договору (п. 3.8 Інструкції № 5)

-

Не враховують у складі загальної суми зарплати за місяць при порівнянні її з МЗП, оскільки їх нарахування не залежить від виконаної працівником місячної (годинної) норми праці. Крім того, їх розраховують виходячи із середньої зарплати (листи Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 322/0/101-17/282 і від 13.02.2017 р. № 294/0/101-17/282).

14

Лікарняні, декретні (пп 3.2 і 3.3 Інструкції № 5)

-

Допомога по тимчасовій непрацездатності і по вагітності та пологах не входить у ФОП, а також її розраховують за середньою зарплатою та виплачують за час, коли працівник фактично не працював, а перебував на лікарняному (у відпустці по вагітності та пологах). Тому такі виплати не порівнюють з МЗП (листи Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 322/0/101-17/282 і від 13.02.2017 р. № 294/0/101-17/282).

15

Винагорода за ЦПД (п.п. 2.1.8 Інструкції № 5)

-

Це виплата, не пов’язана з трудовими відносинами. Тому навіть якщо роботи виконує (послуги надає) працівник підприємства, установи, організації, то підсумовувати винагороду за таким договором із сумою його зарплати не треба. З МЗП слід порівнювати тільки зарплату, нараховану за умовами трудового договору.

16

Зарплата на роботі за сумісництвом

-

Вимогу про доплату до рівня МЗП слід виконувати окремо за основним місцем роботи і окремо на роботі за сумісництвом. Підсумовувати зарплату за основним місцем роботи із зарплатою на роботі за сумісництвом, у тому числі і внутрішнім, не треба.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити