Мінімальний ЄСВ-внесок: якщо нарахована «середня»

Кравченко Дар’я, експерт з оплати праці
У попередньому номері ми з вами тільки почали розкривати нюанси застосування правила про сплату мінімального ЄСВ-внеску*. Порушили питання нарахування ЄСВ для сумісників і «суміщувачів», а також для працівників, які частину місяця або повний місяць залишалися без роботи. Сьогодні ми поговоримо про особливості нарахування ЄСВ у випадках, коли працівник працював неповний місяць унаслідок хвороби, перебування у щорічній відпустці та з іншої причини, і при цьому такий період оплачувався виходячи із середньої зарплати. Що ж, давайте почнемо.

* Див. консультації «Мінімальний ЄСВ-внесок: сумісництво & суміщення» і «Мінімальний ЄСВ-внесок, якщо працівник був без роботи» // «ОП», 2019, № 20.

Правило про мінімальний ЄСВ-внесок

Нагадаємо, правило про сплату мінімального ЄСВ-внеску свідчить: якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру МЗП, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру МЗП і ставки ЄСВ (ч. 2 п. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ). Це правило працює і у тому випадку, коли працівникові нараховано виплати виходячи із середньої зарплати.

Так, для працівника без інвалідності (за основним місцем роботи), який частину місяця відпрацював, а частину був відсутній з будь-якої причини, треба виконати вимоги про сплату мінімального ЄСВ-внеску. А саме, якщо загальна сума нарахованого доходу за місяць менше МЗП, то ЄСВ треба сплатити з МЗП.

Для працівника, який був відсутній на роботі цілий місяць, при цьому йому були нараховані виплати виходячи із середньої зарплати, загальна сума якої не перевищила розміру МЗП, ЄСВ також нараховуємо виходячи з «мінімалки».

Приклад 1. Працівник хворів з 7 по 18 жовтня 2019 року. За жовтень йому нараховані: лікарняні в сумі 987,05 грн. і зарплата за відпрацьовані 13 роб. дн. — 2465,86 грн. Як визначити базу нарахування ЄСВ?

Загальний дохід працівника за жовтень 2019 року дорівнює 3452,91 грн.

987,05 лікарняні + 2465,86 зарплата.

Оскільки сума нарахованої зарплати і лікарняних виявилася менше МЗП (3452,91 грн. < 4173 грн.), ЄСВ нараховуємо виходячи з «мінімалки».

ЄСВ складе 918,06 грн.

(4173 грн. х 22 %).

Приклад 2. Працівник усі дні місяця (з 1 по 31 жовтня 2019 року) хворів. За вказаний період йому нараховані лікарняні у розмірі 3500 грн. Що буде базою нарахування ЄСВ?

У вересні 2019 року працівник не відпрацював жодного робочого дня, отже:

• зарплата за цей місяць не нараховувалася;

• доплату до МЗП йому також нараховувати не треба.

Водночас працівникові були нараховані лікарняні в сумі 3500 грн. Їх і порівнюватимемо з МЗП з метою нарахування ЄСВ. Оплата днів хвороби виявилася менше розміру МЗП (3500 грн. < 4173 грн.). Тому ЄСВ розраховуємо виходячи з мінімальної зарплати.

ЄСВ складе 918,06 грн.

(4173 грн. х 22 %).

Тепер давайте перейдемо до цікавіших ситуацій.

«Перехідні» лікарняні

Для працівника без інвалідності (за основним місцем роботи), у якого початок і закінчення хвороби припадають на різні місяці (лист ДФСУ від 31.03.2015 р. № 6667/6/99-99-17-03-01-15; підкатегорія 301.04.01 ЗІР):

• у місяці початку тимчасової непрацездатності ЄСВ нараховуємо за фактично відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу ще не відома;

• після розподілу лікарняного, якщо загальний дохід за місяць виявиться менше «мінімалки», виникає необхідність донарахувати ЄСВ виходячи з МЗП за минулий місяць (місяці).

Приклад 3. Працівник хворів з 23.09.2019 р. по 04.10.2019 р. За вересень його зарплата склала 2980,71 грн., а за жовтень — 3414,27 грн. Лікарняні були нараховані в жовтні: за вересень — 1096,72 грн., а за жовтень — 822,54 грн. Яка буде база нарахування ЄСВ?

Оскільки на дату нарахування ЄСВ загальна сума доходу за вересень ще не відома, то в місяці відкриття лікарняного ЄСВ нараховуємо на зарплату за фактично відпрацьовані дні місяця (без урахування вимог ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ).

Тобто ЄСВ за вересень складе 655,76 грн.

(2980,71 грн. х 22 %).

У жовтні розраховуємо суму до нарахування працівникові за вересень.

Сума доходу за вересень: зарплата + лікарняні за вересень = 4077,43 грн.

(2980,71 + 1096,72).

Отримана величина менше МЗП, а це означає, що за вересень ЄСВ треба сплатити з МЗП. Додаткова база, на яку треба нарахувати ЄСВ, становить 95,57 грн.

(4173 - 4077,43).

Загальна сума доходу, нарахованого за вересень, виявилася на рівні 4077,43 грн.

(2980,71зарплата + 1096,72лікарняні).

Ця сума менше МЗП (4077,43 < 4173), тому окрім ЄСВ, нарахованого в жовтні на лікарняні за вересень 241,28 грн.

(1096,72 x 22 %),

треба ще нарахувати ЄСВ на додаткову базу 95,57 грн.

(4173 - 4077,43).

ЄСВ на додаткову базу складе 21,03 грн.

(95,57 x 22 %).

Аналогічні розрахунки проводимо за жовтень 2019 року. За їх підсумками знаходимо, що працівникові нараховано дохід у розмірі 4236,81 грн.

(3414,27зарплата + 822,54лікарняні).

ЄСВ складе 932,10 грн.

(4236,81 грн. х 22 %).

Відпускні і відпустка в різних періодах

Трудове законодавство вимагає, щоб відпускні суми були виплачені працівникові не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП).

А ось при нарахуванні відпускних можна обрати один із варіантів:

1) усю суму відпускних нарахувати в місяці виплати;

2) усю суму відпускних нарахувати в місяці, на який припадають календарні дні відпустки.

Залежно від обраного способу, суми відпускних увійдуть до бази нарахування ЄСВ того чи іншого місяця і, відповідно, братимуть участь у порівнянні з розміром МЗП у складі доходу, нарахованого працівникові за такий період.

Приклад 4. Працівник пішов у відпустку з 01.10.2019 р. на 21 календарний день. 27 вересня 2019 року йому виплатили відпускні у розмірі 2878,89 грн. Посадовий оклад — 4173 грн. Після виходу з відпустки його заробіток за відпрацьований час (7 роб.дн.) складає 1327,77 грн. Що буде базою нарахування ЄСВ у вересні і жовтні 2019 року?

У вересні працівникові нараховано зарплату (4173 грн.) і відпускні за жовтень (2878,89 грн.). У вересні ми повинні нарахувати ЄСВ на фактично нараховану зарплату 918,06 грн.

(4173 x 22%)

і на фактично нараховану суму відпускних 633,36 грн.

(2878,89 x 22 %).

У жовтні працівникові нарахована зарплата за відпрацьовані дні 1327,77 грн. Для цілей порівняння з МЗП відпускні, нараховані у вересні, але що припадають на жовтень, треба віднести до доходу жовтня. Загальна сума доходу за жовтень складе 4206,66 грн.

(1327,77 + 2878,89).

Як бачимо, дохід за жовтень більше, ніж мінімальна зарплата. Це означає, що в жовтні треба нарахувати ЄСВ тільки на суму фактично нарахованої зарплати. Нарахований ЄСВ за жовтень складе:

1327,77 x 22 % = 292,11 грн.

Служба за контрактом

За працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня закінчення служби зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток (ч. 3 ст. 119 КЗпП).

Саме до такого середнього заробітку «солдата підприємства» і застосовуватимемо вимогу ч. 2 п. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ у разі, якщо сума зарплати за місяць буде менше за мінімальну.

Приклад 5. За жовтень 2019 року працівникові, який служить за контрактом, нарахована середня зарплата у розмірі 3450 грн. Що буде базою нарахування ЄСВ?

Зарплата працівника за вересень 2019 року виявилася менше МЗП, встановленої на місяць, за який отримано дохід (3450 грн. < 4173 грн.).

Звертаємо увагу, що доплату до МЗП в цій ситуації нараховувати не треба, оскільки працівник не відпрацював жодного дня цього місяця.

Водночас ЄСВ треба сплатити з мінімальної зарплати.

Тобто ЄСВ треба сплатити у розмірі 918,06 грн.

(4173 грн. х 22 %).

Висновки

• Для працівника без інвалідності (за основним місцем роботи), який частину місяця працював, а частину — був відсутній, при цьому загальна сума нарахованого йому доходу за місяць виявилася менше МЗП, ЄСВ доведеться сплатити виходячи з «мінімалки».

• Перехідні виплати (відпускні, лікарняні тощо) для визначення бази нарахування ЄСВ за звітний місяць відносять до тих місяців, за які вони нараховані. Тільки після цього базу нарахування ЄСВ за місяць порівнюють з МЗП.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі