Теми статей
Обрати теми

«Середня» для відпустки: які виплати у грі?

Долга Ірина, експерт з питань оплати праці
Оплата праці Квітень, 2020/№ 7
Друк
Тема відпусток найчастіше підіймається в найгарячіший період — улітку. Але не в цьому році… І не на радість, а на біду працівники вимушені використовувати щорічні та додаткові відпустки не за графіком та не для туристичних поїздок… А так хотілося б… Мета цієї статті — не дати вам забути у «пандемічній» паніці про ті виплати, які враховуються при розрахунку середньої зарплати для нарахування відпускних, щоб мінімізувати ймовірність помилок.

При розрахунку середньої зарплати для оплати днів щорічних та додаткових відпусток слід грати за правилами Порядку № 100. Пунктом 3 Порядку № 100 зазначені виплати, які беруть участь у розрахунку, а в п. 4 — виплати, які залишаються поза грою. Давайте «пробіжимося» основними виплатами та нагадаємо, які з них уключаються до розрахунку середньої зарплати, а які ні.

Виплати, які включаються до розрахунку

1.Основна зарплата. Це виплати, що входять до розрахунку «відпускної» середньої зарплати.

До розрахунку відпускних, крім основної зарплати, включаємо доплати і надбавки:

• за надурочну роботу та роботу в нічний час;

• суміщення професій і посад;

• розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт працівниками-почасовиками;

• високі досягнення в праці (високу професійну майстерність);

• умови праці; інтенсивність праці;

• керівництво бригадою, вислугу років та інші.

До розрахунку відпускних обов’язково включаємо «трудову» доплату до МЗП та індексацію.

2. Премії. Відповідно до Порядку № 100 виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.

Це також стосується квартальних премій і премій за 9 місяців.

Якщо в розрахунковому періоді є місяці, в яких не відпрацьовано жодного дня, а премія нарахована, то, як радить Мінсоцполітики у листі від 23.04.2018 р. № 659/0/101-18, разом із виключенням з розрахункового періоду днів, протягом яких працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати, виключається і премія.

3. Відпускні включаються у розрахунок середньої зарплати з розподілом за місяцями, за які вони надаються.

Приклад 1

Щорічна відпустка працівнику надається у березні 2020 року. У минулому році йому була надана відпустка з 12.02.2019 р. по 07.03.2019 р.

У розрахунковий період (березень 2019 року — лютий 2020 року) потраплять нарахування за дні відпустки з 01.03.2019 р. по 07.03.2019 р.

4. Виплати за службові відрядження, за час виконання державних і громадських обов’язків включаються до розрахунку «відпускної» зарплати, якщо заробіток за цей період нараховувався з розрахунку середньої зарплати.

Держслужбовцям за час перебування у відрядженні та на строк професійного навчання зберігають посаду і зарплату, передбачену умовами трудового договору (лист Мінсоцполітики від 08.11.2016 р. № 1584/13/84-16), тобто оплата здійснюється як за звичайний робочий день.

5. Виплатам за час перебування на курсах підвищення кваліфікації теж є місце у розрахунковому періоді, якщо вони належать до тих, протягом яких працівнику зберігається середній заробіток .

Зауважте: держслужбовцям оплата за час перебування на курсах підвищення кваліфікації здійснюється як за звичайний робочий день.

6. Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю — виплата, яка враховується у розрахунковому періоді для обчислення відпустки (про це також ідеться у листі Мінсоцполітики від 06.09.2017 р. № 2339/0/101-17).

Включається вся сума допомоги, незалежно від джерел фінансування (за рахунок ФСС та за рахунок коштів роботодавця) з розбивкою відповідно до місяців непрацездатності.

7. Допомога по вагітності та пологах включається до розрахункового періоду «відпускної» зарплати, хоча в п. 3 Порядку № 100 про це прямо не зазначається, але вона належить до виплат за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (листи Мінсоцполітики від 22.06.2006 р. № 4201/0/14-06/13 та від 25 грудня 2015 р. № 1675/13/84-15). Такі виплати розподіляють за місяцями, за які вони нараховані.

Приклад 2

Працівниця з 25.03.2020 р., відразу після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, йде у щорічну відпустку.

Допомога по вагітності та пологах за 126 днів (з 20.11.2019 р. по 24.03.2020 р.), нарахована у листопаді, становить 26580,96 грн.

У розрахунковий період (березень 2019 року — лютий 2020 року) для обчислення середньої заробітної плати включається допомога по вагітності та пологах з листопада 2019 року по лютий 2020 року (102 дні) у сумі 21517,92 грн, з розподілом її за місяцями, на які вона припадала. Сума допомоги за березень 2020 року до цього розрахунку не потрапляє.

Виплати, які не враховуємо

До розрахунку середньої зарплати не враховуються одноразові виплати. Вони перелічені у п. 4 Порядку № 100. Найпоширеніші за них такі:

1) компенсація за невикористану відпустку, яка може бути виплачена працівнику без звільнення за його бажанням (зверху 24 обов’язкових до використання днів), якщо в нього є на неї право;

2) матеріальна допомога. Так, для більшості працівників бюджетної сфери матеріальна допомога до щорічної відпустки є обов’язковою. Отже, пам’ятайте, що така допомога у розрахунок середньої зарплати не враховується;

3) виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо.

Також нагадаємо, що не враховують у розрахунку середньої зарплати суму щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків, виплачену на підставі ст. 57 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Умови нарахування такої виплати регулює Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам, затверджений постановою КМУ від 05.06.2000 р. № 898 (ср. ).

Особливі виплати

Окремо розповімо про так звані особливі виплати. Річ у тім, що такі виплати за деяких умов включаються до розрахунку середньої зарплати, а за деяких — ні. Розглянемо їх детальніше.

1. Винагорода за підсумками річної роботи та вислуги років. Така виплата включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Практично, річна премія розподіляється на весь розрахунковий період для нарахування відпустки, а не на календарний рік. Тому у працівника, трудові відносини якого перед наданням відпустки, тривають більше року, у розрахунковий період включають усю суму річної премії. Якщо ж трудові відносини тривають менше року, то річна винагорода розраховується пропорційно кількості місяців у розрахунковому періоді. Головне, щоб була збережена умова — надання річної премії в поточному календарному році за попередній календарний рік. Якщо ця умова не виконується — річну премію до розрахунку відпускних не включають.

Зауважте, як раз із цієї причини не включають у розрахунок середньої зарплати для нарахування відпускних премію держслужбовцям за результатами роботи і щорічного оцінювання службової діяльності. Така премія виплачується раз на рік за результатами «відмінного» оцінювання не пізніше терміну виплати зарплати за місяць, в якому затверджено висновок про результати оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня року, в якому проводиться таке оцінювання (ч. 2 п. 6 розд. ІІІ Типового положення про преміювання державних службовців, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 13.06.2016 р. № 646). Таким чином, вимога щодо виплати щорічної премії в поточному календарному році за попередній не виконується. Як наслідок, така премія до розрахунку середньої зарплати не потрапляє.

2. Виплати за час простою. Така виплата включається до розрахунку «відпускної» середньої зарплати, якщо за час простою була нарахована саме середня зарплата.

Якщо нарахування за час простою проводились з розрахунку не нижче 2/3 тарифної ставки (окладу) — у розрахунок «відпускної» середньоденної зарплати не включається ні така виплата, ні період простою. Такої ж думки дотримується Мінпраці у листі від 20.12.2007 р. № 929/13/84-07.

3. Виплати за період участі у виборчій кампанії. Якщо працівник залучався до роботи у виборчій комісії на безоплатній основі, тобто зі збереженням середнього заробітку (ст. 119 КЗпП) у свого основного роботодавця, то сума такого середнього заробітку включається до розрахунку «відпускної» середньоденної зарплати.

Інший випадок — працівник, залучений до виборів на платній основі (заробіток нараховується у виборчій комісії), у роботодавця звільнений від виконання посадових обов’язків (без збереження заробітку).

Тут треба пам’ятати роз’яснення фахівців Мінсоцполітики у листі від 26.06.2019 р. № 976/0/206-19 (див. «ОП», 2019, № 15).

Винагорода, нарахована за час роботи у виборчих комісіях, включається при обчисленні середньої зарплати для оплати відпустки за основним місцем роботи. Для цього такий працівник повинен надати до бухгалтерії довідку про таку виплату.

Якщо працівник з будь-яких причин не надав таку довідку, то період, протягом якого від брав участь у виборчому процесі, виключається з розрахункового періоду.

Виправляємо зарплатні помилки: що з розрахунком відпускних?

Порядок № 100 не містить норми щодо механізму включення перерахунків зарплатних виплат, які донараховано (сторновано) за місяці розрахункового періоду. У ньому є тільки правило включення премії в місяці її безпосереднього нарахування.

Саме з цього фахівці Мінсополітики роблять такий висновок: усі інші виплати мають включатись до заробітку того місяця, в якому вони мали бути проведені (див. лист Мінсоцполітики від 18.06.2019 р. № 718/0/204-19).

Так, якщо ви донараховували (сторнували) якісь виплати, які входять до розрахунку відпускних, наприклад, індексацію, лікарняні, відпускні чи інші виплати, то такі коригування виплат треба віднести до тих календарних місяців розрахункового періоду, ЗА які вони донараховані (сторновані).

Також нагадаємо: якщо після нарахування відпускних проводяться коригування заробітку, що брав участь у їх розрахунку, то суму відпускних треба буде обов’язково перерахувати.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі