Теми статей
Обрати теми

Доплата до МЗП: гід по гарантії

Кравченко Дар’я, експерт з оплати праці
Оплата праці Січень, 2020/№ 2
Друк
Одного разу в далекому 2017 році (а точніше 01.01.2017 р.) у Законі про оплату праці з’явився новенький п. 31, який вимагав, щоб розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці був не нижчий розміру мінімальної заробітної плати (МЗП). З тієї миті у роботодавців з’явився ще один «головний біль». Адже така МЗП-вимога — це державна соціальна гарантія, обов’язкова до виконання всіма підприємствами, установами, організаціями, за ігнорування якої доведеться нести відповідальність. Залишився цей «головний біль» і цього року. Тому сьогодні пропонуємо згадати основні особливості виконання цієї держгарантії.

Коло застосування

Передусім нагадаємо про коло осіб, до яких застосовна МЗП-гарантія. Якщо виходити з п. 31 Закону про оплату праці — це усі фізичні особи, що працюють за трудовими договорами, яким нарахована зарплата нижче законодавчо встановленого рівня МЗП за повністю виконану місячну (годинну) норму праці.

А коли так, то про виконання МЗП-вимоги не варто турбуватися щодо:

• фізичних осіб, які працюють за ЦПД-договорами (наприклад, за договорами підряду або договорами про надання послуг, про стажування тощо);

• працівників, зарплата (посадовий оклад) яких перевищує розмір МЗП. Для них МЗП-вимога виконуватиметься автоматично;

• працівників, в яких у звітному місяці немає жодного відпрацьованого дня (години) (наприклад, перебували у відпустці, на лікарняному, в декреті, на військовій службі, на курсах підвищення кваліфікації тощо). Зверніть увагу: будь-яких інших пільгових категорій працівників, щодо яких не треба виконувати вимогу про зарплату не нижче МЗП, у Законі про оплату праці немає.

Тому для усіх інших працівників, які не увійшли до вказаного вище переліку, незалежно від їх

а) зайнятості — повна, неповна, скорочена;

б) місця роботи — основне або сумісництво;

в) статусу — особа з інвалідністю, пенсіонер тощо,

доведеться виконувати МЗП-правила в загальному порядку. Що це за правила і як вони працюють — читайте далі.

МЗП-доплата: порядок визначення

Отже, п. 31 Закону про оплату праці проголошує: розмір заробітної плати працівника за повністю виконану ним місячну (годинну) норму праці має бути не нижчий розміру МЗП.

Щоб виконати МЗП-вимогу, треба зробити певні кроки (див. рисунок нижче).

img 1Розраховуємо зарплату працівника за місяць і при цьому з’ясовуємо: виконав працівник місячну (годинну) норму праці чи ні?

Нагадаємо: норма праці* — це норма виробітку, часу, обслуговування, чисельності, встановлені для працівників відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці (ст. 85 КЗпП).

* Питання нормування і оплати праці регулює колективний договір (ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 р. № 3356-XII).

img 2Залежно від відповіді на поставлене запитання роботодавець визначає, який розмір МЗП-гарантії йому необхідно брати для подальшого порівняння.

img 3Працівник виконав місячну (годинну) норму праці.

У такому разі нараховану зарплату порівнюємо із законодавчо встановленим розміром МЗП.

img 4Працівник НЕ виконав місячну (годинну) норму праці. Наприклад, працює на умовах неповного робочого часу (за основним місцем роботи або за сумісництвом), він протягом місяця перебував у відпустці або на лікарняному, прогулював, був у простої тощо.

У такій ситуації треба визначити розмір мінімальної зарплатної гарантії пропорційно виконаній нормі праці або відпрацьованому часу (МЗПпропорц).

Таку «пропорційну» МЗП визначаємо таким чином:

МЗПпропорц = МЗП х Нфакт : Нвст,

де Нфакт — фактично виконана місячна (годинна) норма праці;

Нвст — встановлена працівникові місячна (годинна) норма праці.

img 5Порівнюємо нараховану зарплату з розміром МЗП або МЗПпропорц.

Якщо фактична зарплата працівника виявиться вища за мінімальну гарантію, то доплата працівникові не належить. А якщо навпаки зарплата менше суми МЗП-гарантії, то додатково розраховуємо і нараховуємо працівникові доплату до МЗП.

Іншими словами, роботодавець повинен доплатити різницю між розміром МЗП-гарантії, розрахованої з урахуванням зайнятості працівника, і фактично нарахованою йому заробітною платою, тобто здійснити доплату до МЗП.

Нюанс. Така доплата виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати за відповідний місяць (навіть якщо на підприємстві застосовується почасова оплата праці). Під час виплати авансу розмір можливої доплати до МЗП враховувати не треба.

img 6

Порядок визначення доплати до МЗП

Продемонструємо сказане на прикладах.

Приклад 1. Працівник (основне місце роботи, повна зайнятість) відпрацював у січні 2020 року усі дні згідно з графіком роботи. Посадовий оклад працівника — 3237 грн. (7-й тарифний розряд за ЄТС). Крім того, йому нарахована щомісячна премія у розмірі 30 % від окладу, тобто 971,10 грн. (3237 грн. х 0,3).

Фактична сума зарплати працівника за повністю відпрацьований місяць складає 4208,10 грн.

(3237 + 971,10).

Ця сума менше розміру МЗП, встановленого в січні 2020 року (4723 грн.). Тобто працівникові необхідно зробити доплату до МЗП.

Визначимо її розмір:

4723 грн. - 4208,10 грн. = 514,90 грн.

Загальна сума зарплати працівника за січень 2020 року складе 4723 грн.

(3237оклад + 971,10премія + 514,90доплата до МЗП).

Приклад 2. Працівник працює на умовах неповної зайнятості (на 0,5 штатної одиниці). Посадовий оклад працівника — 4141 грн. (11-й тарифний розряд за ЄТС). Доплат, надбавок, премій немає. Працівник виконав місячну норму праці (відпрацював місяць повністю) у рамках його зайнятості.

Загальна сума зарплати працівника за січень 2020 року, розрахована з урахуванням зайнятості, дорівнює 2070,50 грн. (4141 грн. х 0,5).

Оскільки працівник зайнятий на умовах неповного робочого часу, для порівняння розрахуємо «пропорційну» МЗП. Її розмір дорівнює 2361,50 грн.

(4723 х 0,5).

Оскільки оклад працівника нижче пропорційної МЗП, розрахуємо суму «трудової» доплати:

2361,50 грн. - 2070,50 грн. = 291 грн.

Загальна сума зарплати працівника за січень 2020 року складе:

(2070,50оклад + 291доплата до МЗП) = 2361,50 грн..

Як бачите, щоб виконати МЗП-вимогу, роботодавцеві необхідно порівняти два показники: зарплату, нараховану працівникові в поточному місяці, і МЗП.

Давайте розберемо, що включає кожна з них, детальніше.

Зарплата для порівняння з МЗП

На жаль, про те, які виплати (оклад, доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати, премії) слід включати в зарплату з метою порівняння з МЗП, у п. 31 Закону про оплату праці сказано мало. У цьому питанні доведеться орієнтуватися на інші документи: звичну Інструкцію № 5, галузеві «працеоплатні» нормативні документи і роз’яснення фахівців Мінсоцполітики.

Увесь перелік зарплатних виплат і висновки про необхідність їх включення в суму зарплати для розрахунку доплати до МЗП ми наводили в консультації «Включаємо виплати для порівняння з МЗП» // «ОП», 2019, № 16. Тому ще раз перераховувати їх не будемо. Зупинимося на основних.

Враховуючи те, що доплата до МЗП — це «трудова» доплата, то і для порівняння з МЗП слід враховувати тільки ті виплати, які нараховані в поточному місяці у зв’язку з виконанням трудових функцій працівника. Наприклад: посадові оклади, виробничі премії, надбавки і доплати, пов’язані з виконанням норми праці, оплату роботи у святкові і неробочі дні (лист Мінсоцполітики від 21.08.2017 р. № 2231/0/101-17) тощо.

А ось доплати за роботу в несприятливих умовах праці і підвищеного ризику для здоров’я (зокрема, доплати працівникам за використання деззасобів, а також працівникам, зайнятим прибиранням туалетів), за роботу в нічний і надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат у порівнянні з МЗП участі не беруть. Про це чітко сказано в абз. 2 ст. 31 Закону про оплату праці. Крім того, з МЗП не порівнюють:

• матдопомогу, оплату простою, відпускні, виплати виходячи із середньої зарплати за два місяці, а також лікарняні і декретні, оплату вимушеного прогулу;

• виплати, нараховані у зв’язку з виправленням зарплатних помилок, допущених у попередніх місяцях (лист Мінсоцполітики від 17.05.2017 р. № 1452/0/101-17), у тому числі і суми коригування зарплати у зв’язку із хворобою працівника.
Адже такі виплати не пов’язані з виконанням норм праці (норм часу).

Приклад 3. З 8 по 17 січня 2020 року працівник (основне місце роботи, повна зайнятість) хворів. Посадовий оклад працівника — 3636 грн. (9-й тарифний розряд за ЄТС). Доплат, надбавок і премій немає.

За відпрацьовані 12 роб. дн. нараховано 2077,71 грн. За 10 к. дн. хвороби — 1551,60 грн.

Оскільки працівник внаслідок хвороби не відпрацював 9 роб. дн., розмір МЗП для січня 2020 року необхідно розрахувати пропорційно виконаній нормі праці:

4723 грн. : 21 роб. дн. х 12 роб. дн. = 2698,86 грн.,

де 21 — кількість днів, передбачених графіком роботи в січні 2020 року;

12 — кількість фактично відпрацьованих днів у січні 2020 року (з 8 по 17 січня — лікарняний).

У порівнянні з розрахованою сумою МЗП братиме участь тільки зарплата за відпрацьований час, суму лікарняних у розрахунок не включаємо.

Розмір доплати до МЗП за січень складе:

2698,86 грн. - 2077,71 грн. = 621,15 грн.,

де 2077,71 — сума зарплати за відпрацьований час у січні 2020 року

(3636 грн. : 21 роб. дн. х 12 роб. дн.).

Загальна сума доходу працівника за січень дорівнює 4250,46 грн.

(2077,71оклад + 1551,60лікарняні + 621,15доплата до МЗП).

Приклад 4. Посадовий оклад працівника — 3237 грн. (7-й тарифний розряд за ЄТС). Доплат, надбавок і премій немає. У січні 2020 року він відпрацював 10 роб. дн., а з 17 січня пішов у щорічну відпустку на 14 календарних днів.

За відпрацьованих 10 роб. дн. січня йому нарахована зарплата у розмірі 1541,43 грн., сума відпускних — 1970 грн. і матеріальна допомога на оздоровлення у сумі 3237 грн.

Оскільки працівник відпрацював тільки 10 роб. дн., то рівень МЗП за цей відпрацьований час складає:

4723 грн. : 21 роб. дн. х 10 роб. дн. = 2249,05 грн.,

де 21 — число днів, передбачених графіком роботи у січні 2020 року;

10 — кількість фактично відпрацьованих днів у січні 2020 року (з 17 по 31 січня — відпустка).

І оскільки нарахована зарплата за відпрацьований час менше МЗП, розрахованої пропорційно відпрацьованому часу

(1541,43 грн. < 2249,05 грн.), доведеться здійснити доплату до «мінімалки».

Увага! У порівнянні з МЗП суми відпускних і матдопомоги не враховують.

Доплата до МЗП складе:

2249,05 грн. - 1541,43 грн. = 707,62 грн.

Загальна сума нарахованого доходу за січень 2020 року становитиме 5219,05 грн.

(1541,43оклад + 1970відпускні + 3237матдопомога + 707,62доплата до МЗП).

МЗП: місячна або погодинна?

У 2020 році розмір МЗП:

• місячної складає 4723 грн.;

• погодинної — 28,31 грн.

Коли кожен із них застосовувати? Тут усе залежатиме від того, місячна чи погодинна плата праці встановлена працівникові.

Якщо погодинна (працівникові встановлена годинна тарифна ставка) — рівень МЗП треба визначати виходячи з МЗП у годинному розмірі і норми часу, встановленої такому працівникові (лист Мінсоцполітики від 20.03.2017 р. № 766/0/101-17/28). Порівнювати таку «мінімалку» з «місячною» МЗП не треба. Якщо працівникам установлені денні тарифні ставки або місячні тарифні ставки (оклади) — орієнтуємося на «місячну» МЗП.

Місячного розміру МЗП слід дотримуватися і при підсумованому обліку робочого часу у разі, якщо працівникові встановлена місячна оплата праці (оклад за місяць) (лист Мінсоцполітики від 21.02.2017 р. № 242/0/102-17/282).

Якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу, при розрахунку МЗП за місяць теж треба орієнтуватися на те, місячна чи погодинна оплата праці встановлена такому працівникові.

Якщо погодинна — рівень МЗП треба визначати виходячи з МЗП у годинному розмірі і норми часу, встановленої працівникові, що працює в умовах неповного робочого часу. Якщо місячна — МЗП визначається кратно:

частині окладу, яку працівник заробляє в режимі неповного робочого часу (0,5; 0,75; 0,3 ставки тощо), — якщо норма праці виконана;

відпрацьованим дням (годинам) — у разі невиконання місячної (годинної) норми.

Приклад 5. Працівникові встановлена погодинна оплата праці (годинна тарифна ставка — 15,75 грн.). На підприємстві встановлений 40-годинний робочий тиждень. Премій, надбавок немає. За січень 2020 року працівник відпрацював усю норму робочого часу — 167 годин.

Зарплата працівника за січень 2020 року складає:

15,75 грн. х 167 год = 2630,25 грн.

Розрахуємо мінімальний розмір зарплати, нижче якого не може бути нарахована оплата за виконану працівником місячну норму праці:

28,31 грн. х 167 год = 4727,77 грн.,

де 28,31 — розмір погодинної МЗП, встановлений у 2020 році.

Оскільки фактична зарплата працівника, розрахована виходячи з умов трудового договору (2630,25 грн.), нижче мінімального розміру зарплати, розрахованого за відповідний місяць виходячи з виконаної норми праці (4727,77 грн.), необхідно розрахувати суму доплати до МЗП.

Доплата до МЗП становить:

4727,77 - 2630,25 = 2097,52 (грн.).

Загальна сума нарахованого доходу за січень 2020 року складає 4727,77 грн.

(2630,25оклад + 2097,52доплата до МЗП).

Це були основні моменти, що стосуються визначення доплати до МЗП.

Наступну ж статтю присвятимо розгляду цікавіших ситуацій.

Не пропустіть.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі