Теми статей
Обрати теми

Зарплата медпрацівників: зустрічаємо покращення

Долга Ірина, експерт з питань оплати праці
Уряд установив мінімальний рівень зарплати для лікарів — 20000 грн, а середнього медперсоналу — 13500 грн. Але, як часто буває, механізм втілення цього покращення прописаний дуже витіювато. Щоб допомогти бухгалтерам правильно «дотягти» зарплату медпрацівників до задекларованого рівня, давайте розбиратися з цим нововведенням.

Кому пощастило

На початку цього року Уряд ухвалив постанову № 2*, яка набрала чинності з 13.01.2022 (день офіційного опублікування), але застосувати її потрібно з 1 січня 2022 року. Саме вона передбачає підвищення зарплати медпрацівникам з 1 січня 2022 року.

* Постанова КМУ «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» від 12.01.2022 № 2.

Зверніть увагу! Підвищення зарплати медпрацівникам у розмірах, визначених постановою № 2, передбачено на 2022 рік та в межах фонду оплати праці на цей рік. Що буде в наступних роках — покаже час.

Дія постанови № 2 поширюється тільки на деякі категорії працівників закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) державної і комунальної форм власності. Підпунктом 1 п. 1 постанови № 2 установлений мінімальний розмір зарплати (базовий) за повністю виконану місячну норму (див. табл. 1).

Таблиця 1. Базові розміри зарплати в державних та комунальних ЗОЗ

Категорія медпрацівників

Розмір зарплати, грн

Лікарі (крім лікарів-інтернів) та професіонали з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності

Не менше 20000(1)

Молодші спеціалісти з медичною освітою (фахові молодші бакалаври), фахівці з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти і магістри з медсестринства

Не менше 13500(1)

(1) Обмеження при застосуванні зазначених мінімальних розмірів зарплати внесені в додаток 3 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Для медпрацівників ЗОЗ, які залучені виключно до надання первинної медичної допомоги (як лікарі, так і середній медперсонал у команді первинної медицини), застосовуються базові обмеження зарплати лише тоді, коли лікаря обрали не менше ніж 70 % пацієнтів оптимального обсягу практики первинної меддопомоги (сімейного лікаря —1800 пацієнтів, терапевта — 2000, педіатра — 900).

Конкретизувати категорію медпрацівників за посадами на виконання вимог постанови № 2 допоможе наказ № 385* (із змінами, внесеними наказом МОЗ від 24.02.2021 № 346). Цим наказом передбачені переліки лікарських посад та посад професіоналів з вищою немедичною освітою у ЗОЗ. При цьому медпрацівники повинні відповідати вимогам, установленим до займаної ними посади, які можна знайти в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженому наказом МОЗ від 29.03.2002 № 117. Таке роз’яснення опубліковано на сайті МОЗ 28.01.2022.

* Наказ МОЗ «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських посад <...>» від 28.10.2002 № 385.

Зауважте: правила визначення розміру зарплати згідно з постановою № 2 поширюються також на вказаних медпрацівників-сумісників.

У разі встановлення медичному працівнику неповного робочого дня або неповного робочого тижня, а також під час невиконання працівником у повному обсязі встановленої норми тривалості робочого часу вимога щодо розміру оплати праці (20000 і 13500 грн) застосовується пропорційно до відпрацьованого часу. Наприклад, при повній нормі тривалості робочого часу 20 робочих днів лікар відпрацював тільки 10 (частину місяця перебував у відпустці), тоді й мінімальна межа його зарплати за 10 відпрацьованих днів цього місяця буде становити 10000 грн (20000 : 20 х 10).

Зарплата медиків з урахуванням її базового рівня повинна вписатися в межі фонду оплати праці на 2022 рік (п.п. 1 п. 1 постанови № 2).

На медпрацівників приватних ЗОЗ, а також на медпрацівників, які працюють (перебувають у трудових відносинах), наприклад, у закладах освіти або в ЦНАП (тобто в закладах без медліцензії, що не мають статусу ЗОЗ), установлені постановою № 2 базові розміри зарплат не поширюються.

Механізм підвищення зарплати

Які надбавки підвищуємо? Застосування вимоги щодо зарплати медпрацівників не менше ніж базовий рівень (див. табл. 1) потрібно реалізувати не шляхом установлення підвищеного окладу таким працівникам, а через певні виплати.

Постанова № 2 не передбачає конкретний вид виплат для досягнення рівня зарплати медпрацівникам не нижче базового. Але в ній прямо вказано: виконати вимогу щодо мінімального базового рівня зарплати медпрацівникам можна за рахунок надбавок, установлених у п.п. «а» п.п. 2 п. 3 постанови № 1298** (надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність і напруженість у роботі). Бюджетні ЗОЗ у питаннях оплати праці керуються Умовами № 308/519***, які розроблені для ЗОЗ на виконання постанови № 1298. І вказані надбавки продубльовані у п. 4.4 розд. 4 Умов № 308/519.

** Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298.

*** Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519.

Виконати вимогу щодо мінімального рівня зарплати медпрацівників можна за рахунок підвищення розміру цих надбавок. Постанова № 1298 і Умови № 308/519 передбачають, що розмір таких надбавок становить до 50 % посадового окладу. Але для цілей виконання п.п. 1 п. 1 постанови № 2 це обмеження не застосовується.

Увага!

Граничний розмір надбавок, передбачених у п.п. «а» п.п. 2 п. 3 постанови № 1298, може бути збільшений для досягнення розміру нарахованої заробітної плати медичним працівникам ЗОЗ державної або комунальної форми власності.

Тоді лікарям та середньому медперсоналу ЗОЗ для досягнення зарплати не менше базового рівня медпрацівників можна встановлювати вказані надбавки в необмеженому розмірі. Наприклад, у розмірі 100 або 200 %.

Чи можна досягти «медичного» рівня зарплат за рахунок премій? Постанова № 2 не визначає конкретної виплати, за рахунок якої потрібно виконувати вимогу щодо базового рівня зарплати медпрацівникам. Вона лише не заперечує можливість збільшення надбавок, зазначених у п.п. «а» п.п. 2 п. 3 постанови № 1298 (ср. ).

Разом з цим і не містить заборони забезпечувати рівень зарплати не менше за базовий для медпрацівників за рахунок премії.

А для ЗОЗ комунальної форми власності це взагалі не принципове питання*. Вони можуть встановлювати доплати, надбавки і премії будь-якого розміру відповідно до свого колдоговору, аби зарплата медпрацівників відповідала вимогам постанови № 2.

* Про оплату праці в КНП читайте у статті «Допомога на оздоровлення працівникам охорони здоров’я в КНП» // «ОП», 2020, № 12.

При встановленні надбавки медпрацівникам для досягнення рівня зарплати не менше ніж базовий варто запам’ятати:

ВАЖЛИВО!

такі надбавки не враховуються під час установлення доплат та інших надбавок медпрацівникам ЗОЗ.

Наприклад, при розрахунку «ковідної» доплати до 300 % від зарплати, яка виплачується медпрацівникам відповідно до постанов № 246** та № 372*** у 2022 році, надбавка, установлена для виконання вимоги щодо зарплати не менше 13500 і 20000 грн, участі не бере.

** Постанова КМУ «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 23.03.2020 № 246.

*** Постанова КМУ «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 06.05.2020 № 372.

Інші «особливі» доплати зверху базового рівня зарплати або ні? При виконанні постанови № 2 виникає запитання: чи потрібно доплати за умови праці, за роботу в нічний та надурочний час, за роз’їзний характер робіт нараховувати зверху базового рівня зарплати? Ситуація неоднозначна і потребує роз’яснень уповноважених органів.

Річ у тім, що в постанові № 2 нічого про це не йдеться. Тому однозначно сказати, що ці виплати повинні враховуватися «зверху» базового рівня зарплати, не можна.

Крім того, у цьому випадку будуть необхідні додаткові кошти на виплати. А чи будуть вони профінансовані — велике питання.

З іншого боку, якщо вказані виплати враховувати всередині базового рівня зарплати медиків, то це прямий шлях до «зрівнялівки» в зарплаті. Навряд чи урядовці ставили за мету саме це, приймаючи постанову № 2. Чекаємо роз’яснень.

Диференціація зарплати

Зарплата медпрацівників складається з посадового окладу, розмір якого для бюджетників визначається за ЄТС, доплат, надбавок і премій.

І в деяких медпрацівників заробіток за повністю відпрацьовану місячну норму є більшим за встановлену для його категорії базову зарплату (13500 і 20000 грн). У такому разі вимога п. 1 постанови № 2 автоматично вважається виконаною і можна не проводити додаткові виплати.

Але в багатьох медпрацівників, на яких поширюється дія постанови № 2, зарплата з усіма надбавками, доплатами і преміями нижче базового рівня (13500 і 20000 грн), установленого цією постановою. І таким працівникам потрібно підтягувати заробіток, щоб досягти базового рівня.

Щоб уникнути «зрівнялівки», постанова № 2 вимагає диференціювати зарплату. Для цього керівники ЗОЗ зобов’язані встановлювати доплати та надбавки з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Але виконати цю вимогу буде складно, оскільки при всіх цих маніпуляціях із зарплатою потрібно не вийти за межі фонду оплати праці, установленого на 2022 рік. А розмір цього фонду у більшості ЗОЗ на 2022 рік може виявитись недостатнім.

Практика застосування

Постанова № 2 не містить механізму встановлення надбавки для досягнення базового рівня зарплати медпрацівникам. Також у ній немає пояснень щодо того, як її встановлювати: у відсотковому значенні чи у фіксованій сумі. Цей «ребус» кожен ЗОЗ розв’язує за таким механізмом, як йому буде зручніше вести розрахунки та інтегрувати таку надбавку у фонд оплати праці. Таку думку висловив на брифінгу 26 січня заступник Міністра охорони здоров’я Олексій Яременко. Він додав, що керівник ЗОЗ для досягнення розміру зарплати медпрацівників не нижче базового рівня має право розпоряджатися коштами на власний розсуд. Отже, розмір надбавки як у фіксований сумі, так і відсотковий прийнятний для досягнення базового рівня зарплати. Також не принципова і зміна розміру цієї надбавки кожного місяця. Її можна як установити на певний період 2022 року, так і змінювати щомісяця, підлаштовуючись під наявність коштів.

Починати потрібно з розрахунку планового розміру зарплати медпрацівника на умові повністю відпрацьованого місяця з усіма постійними доплатами і надбавками. А потім порівнювати її з базовими розмірами. Розглянемо приклад із встановленням надбавки за повністю виконану місячну норму у фіксованій сумі.

Приклад. У ЗОЗ лікарю без категорії встановлено посадовий оклад 5265 грн та надбавку за вислугу років 10 % (526,50 грн). А лікар другої категорії має оклад 5699 грн і «вислужні» також 10 % (569,90 грн). Інших доплат і надбавок їм не встановлено. Обидва лікарі мають однакові умови і графік роботи.

Тоді обом лікарям із наведеного прикладу потрібно дотягувати заробіток до встановленого базового рівня 20000 грн. Але при цьому ще треба урахувати диференціацію. Постанова № 2 також не містить роз’яснень, яким чином вона потрібна бути врахована. Але виходячи з усних роз’яснень заступника Міністра охорони здоров’я Олексія Яременка, диференціації зарплати потрібно дотримуватися будь-яким зручним і прийнятним для конкретного ЗОЗ способом.

Припустимо, що керівник ЗОЗ прийняв рішення встановити надбавку за складність і напруженість у фіксованій сумі та диференціювати зарплату розміром різниці в окладах (така диференціація вміщується у фонд оплати праці).

Як правило, лікар другої категорії досвідченіший за лікаря без категорії. Мінімальний рівень зарплати буде в лікаря без категорії, а зарплата лікаря другої категорії буде більшою на розмір різниці між їх окладами.

Різниця в окладах лікаря без категорії і лікаря другої категорії становить 434 грн (5699 - 5265).

Розрахунок планового рівня зарплати наведено в табл. 2.

Таблиця 2. Приклад розрахунку зарплати лікаря без категорії і лікаря другої категорії за повністю виконану місячну норму в січні 2022 року

Вид виплати

Розмір виплати, грн

лікаря без категорії

лікаря другої категорії

Оклад

5265, 00

5699, 00

«Вислужна» надбавка, 10 %

526,50

569,90

Надбавка за складність

14208,50

14165,10

РАЗОМ

20000,00

20434,00

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі