Теми статей
Обрати теми

Звільнення з військової служби: обчислюємо відпускні та «оздоровчі»

Будз Володимир, експерт з оплати праці та трудових відносин
Спеціаліст сільради з 20.01.2022 перебував на військовій службі за контрактом. На початку жовтня він звільнився зі служби. 17.10.2022 працівник оформив щорічну основну відпустку тривалістю 14 к. дн. з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної зарплати. Як період військової служби позначиться на розрахунку відпускних та «оздоровчих», з урахуванням того, що з 19.07.2022 за працівником не зберігався середній заробіток?

Нагадаємо, що з 19.07.2022 роботодавці більше не зобов’язані зберігати середній заробіток за працівниками, що перебувають на військовій службі. Відповідні зміни були внесені Законом № 2352* до ч. 3 ст. 119 КЗпП. Відтоді за солдатами установи потрібно зберігати лише місце роботи та посаду, а середній заробіток — ні.

* Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 № 2352-ІХ.

Водночас за педагогічними та науково-педагогічними працівниками, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період і після 19.07.2022 зберігається середній заробіток. Детальніше про це читайте у статті «Середня педагогам, які воюють за контрактом: що кажуть Мінекономіки та МОН?» цього номера.

Але повернемось до ситуації, що розглядається. Орган місцевого самоврядування (далі — ОМС) до 18.07.2022 (включно) зберігав за працівником як місце роботи, посаду, так і середній заробіток. У свою чергу, з 19.07.2022 за ним зберігалися лише місце роботи та посада. Тому цікаво, як зазначений факт вплине на розрахунок відпускних та «оздоровчих». Особливо якщо враховувати, що для обчислення обох виплат використовують один і той же Порядок № 100* і при цьому різні «середні». Далі розглянемо усі нюанси.

* Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 № 100.

Відпускна середня

Спеціаліст сільради належить до посадових осіб ОМС. Для такої категорії працівників ч. 5 ст. 21 Закону № 2493* передбачено щорічну основну відпустку подовженої тривалості 30 к. дн. Утім будь-яких особливостей в обчисленні відпускної середньоденної зарплати для посадових осіб немає. Відповідний розрахунок, як і для решти працівників, здійснюється за нормами Порядку № 100.

* Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III.

Для визначення суми відпускних необхідно середньоденну зарплату помножити на кількість календарних днів відпустки. А для того, щоб знайти середньоденну зарплату, потрібно виплати, що включаються до розрахунку і нараховані за розрахунковий період, поділити на кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

У загальному випадку розрахунковий період, за який обчислюють середньоденну відпускну зарплату, — це останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки (абз. 1 п. 2 Порядку № 100).

При цьому є виплати, які не беруть участі в розрахунку відпускних (п. 4 Порядку № 100), та періоди, які виключаються з розрахункового періоду.

Так, з розрахункового періоду виключають:

— святкові та неробочі дні, встановлені ст. 73 КЗпП (але тут слід пам’ятати, що з 24.03.2022 й до скасування/припинення воєнного стану норми ст. 73 КЗпП не працюють);

— час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково;

— час, за який відсутні дані про нараховану зарплату працівника внаслідок проведення бойових дій під час дії воєнного стану.

Враховуючи зазначене, у нашому випадку із загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді потрібно виключити час, коли працівник проходив військову службу, але середній заробіток за ним не зберігався. Тобто з 19.07.2022 і до моменту звільнення працівника з військової служби.

А як бути із періодом, коли середній заробіток за працівником зберігався? Відповідаємо: він бере участь у розрахунку відпускних. Підстава — абз. 4 п. 3 Порядку № 100. У цій нормі зазначено, що до виплат, які беруть участь у розрахунку «середньої», належать виплати, нараховані за час, протягом якого за працівником зберігали середній заробіток, у тому числі за час виконання державних і громадських обов’язків.

Свої роз’яснення з приводу включення середнього «військового» заробітку при обчисленні відпускних надали фахівці Мінсоцполітики у листі від 22.06.2015 № 802/13/84-15 (ср. ). Тож у ситуації, що розглядається, період військової служби працівника з 20.01.2022 по 18.07.2022 включається до розрахунку відпускної «середньої».

Розглянемо приклад обчислення відпускних з урахуванням запитання читача.

Приклад 1. Спеціаліст сільради служив за контрактом з 20.01.2022 по 05.10.2022. До 18.07.2022 (включно) за працівником зберігався середній заробіток. З 17.10.2022 він оформив щорічну основну відпустку тривалістю 14 к. дн. Припустимо, що загальна сума доходу, нарахована працівнику у розрахунковому періоді, становить 68354 грн, включаючи середній заробіток за час військової служби.

У наведеному прикладі загальна кількість календарних днів за розрахунковий період (жовтень 2021 року — вересень 2022 року) становить 365.

На цей період припадають 5 святкових (неробочих) днів — 14.10.2021, 25.12.2021, 01.01.2022, 07.01.2022 та 08.03.2022. Ці дні виключаємо з розрахунку.

Також на розрахунковий період припадає 74 к. дн. військової служби, коли працівник не працював і за ним не зберігався середній заробіток (з 19.07.2022 по 30.09.2022). Вони так само підлягають виключенню з розрахунку.

Таким чином, у розрахунку відпускних візьмуть участь:

365 - 5 - 74 = 286 (к. дн.).

Обчислимо середньоденну зарплату:

68354 : 286 = 239 грн.

Сума відпускних становить:

239 х 14 = 3346 грн.

Зверніть увагу на ще один важливий нюанс. До стажу, який дає право на щорічну основну відпустку, включається період військової служби, коли за працівником зберігався середній заробіток. А ось період служби, коли за працівником зберігалися лише місце роботи і посада, не включається до відпускного стажу (п. 2 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки*). Аналогічні роз’яснення з цього приводу надають фахівці Держпраці.

* Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 № 504/96-ВР.

Середня для «оздоровчих»

У ч. 5 ст. 21 Закону № 2493 зазначено, що посадовим особам разом із наданням щорічної відпустки виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

Водночас п.п. 3 п. 2 постанови № 268* передбачає право керівників ОМС у межах затвердженого фонду оплати праці виплачувати працівникам допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячної зарплати працівника. Це означає, що за наявності коштів керівник може прийняти рішення про виплату такої допомоги у розмірі середньої зарплати (див. статтю «Оздоровчі» в ОМС: оклад або «середня»?» // «Оплата праці», 2020, № 15).

* Постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268.

Допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної зарплати обчислюють множенням середньоденного заробітку на середньомісячну кількість робочих днів у розрахунковому періоді (абз. 3 п. 8 Порядку № 100).

Для того щоб визначити середньоденний заробіток, треба зарплату за фактично відпрацьовані в розрахунковому періоді робочі дні поділити на число відпрацьованих робочих днів у цьому періоді. Середньомісячне число робочих днів розраховують діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два місяці згідно з графіком роботи установи.

Розрахунковим періодом для визначення суми «оздоровчих» у розмірі середньої є останні 2 календарних місяці (а не 12, як при розрахунку відпускних), що передують місяцю, в якому відбулася подія, що стала причиною для виплати допомоги (абз. 3 п. 2 Порядку № 100).

ВАЖЛИВО!

Подією, від якої слід відштовхуватися при визначенні розрахункового періоду, буде дата початку щорічної відпустки.

У запитанні читача зазначено, що початок відпустки припадає на жовтень 2022 року. Протягом останніх двох календарних місяців, що передують місяцю початку відпустки (серпень — вересень 2022 року), працівник не відпрацював жодного дня, оскільки перебував на військовій службі. У такому випадку Порядок № 100 велить середню розраховувати виходячи з виплат за попередні 2 місяці роботи.

Проте і в червні та липні 2022 року працівник не працював, а середній «воєнний» заробіток, що нарахований за ці місяці, не бере участі у розрахунку «оздоровчих». Це прямо зазначено у абз. 20 п. 4 Порядку № 100. У такому разі:

— розрахунок проводимо виходячи із встановлених працівнику в трудовому договорі посадового окладу або розміру МЗП, установленого на час розрахунку (залежно від того, який показник вище);

— за розрахунковий період приймаємо умовний період — два календарні місяці, що передують місяцю надання допомоги на оздоровлення (абз. 2 п. 8 Порядку № 100).

Розглянемо приклад за умовами запитання.

Приклад 2. Спеціалісту сільради має бути виплачена допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячної зарплати. Оклад працівника становить 4540 грн.

У нашому випадку оклад працівника не перевищує розміру МЗП, діючого у жовтні 2022 року (4540 < 6700), тож розрахунок проводимо виходячи з мінзарплати.

Розрахунковою виплатою буде:

6700 х 2 = 13400 (грн).

Кількість робочих днів в умовному розрахунковому періоді (серпень — вересень 2022 року) становить:

23 + 22 = 45 (роб. дн.),

де 23 — кількість робочих днів у серпні 2022 року згідно з графіком роботи ОМС;

22 — кількість робочих днів у вересні 2022 року згідно з графіком роботи ОМС.

Середньомісячна кількість робочих днів становить:

45 : 2 = 22,5 (роб. дн.).

Сума допомоги на оздоровлення дорівнює:

13400 : 45 х 22,5 = 6700 (грн).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі