(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
4/7
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Грудень , 2016/№ 46

Комп’ютерний клас як єдиний об’єкт обліку: чи таке можливо?

http://tinyurl.com/y2vekcfj
Навчальний заклад придбав обладнання та меблі для облаштування комп’ютерного класу, у тому числі: персональні комп’ютери учнів, персональний комп’ютер вчителя, інтерактивна дошка, стільці, столи комп’ютерні та мультимедійний проектор. Оплату постачальнику здійснено одним платежем на суму 190 тис. грн. На всі матеріальні цінності отримано одну накладну. Всі видатки проведено за КЕКВ 3110. Чи можна обліковувати таке обладнання та меблі як єдиний об’єкт обліку «Навчальний комп’ютерний комплекс» і якщо так, то на який субрахунок слід зарахувати такий об’єкт?

Основним нормативним документом, який визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, є Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

Відповідно до п. 1 розд. ІІ цього Положення одиницею обліку основних засобів є:

— закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;

— конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання самостійних функцій;

— відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно;

— інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється суб’єктом державного сектору.

Водночас, якщо до складу одного об’єкта входять кілька частин, які мають різні строки експлуатації, тоді кожну з цих частин можна розглядати як окремий об’єкт обліку. Вочевидь, строк служби комп’ютерної техніки значно відрізняється від строку експлуатації предметів вмеблювання.

З огляду на це, вище перелічені матеріальні цінності логічніше було б обліковувати як окремі об’єкти необоротних активів на відповідних субрахунках. А конкретно: комп’ютери (для учнів та вчителя), мультимедійний проектор та інтерактивну дошку доцільно обліковувати у складі основних засобів на субрахунку 104 «Машини та обладнання». Тоді як стільці та столи, якщо їх вартість не перевищує 6000 грн. (без ПДВ), слід обліковувати у складі інших необоротних активів на субрахунку 113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Тож незважаючи на те, що оплату постачальнику за всі ці матеріальні цінності було проведено одним платежем, якщо у накладній чітко указана вартість кожного з них, оприбутковувати такі активи на баланс доцільно окремо.

Але це з точки зору методології бухгалтерського обліку. Що ж стосується застосування КЕКВ, то з цього приводу насамперед варто звернутися до норм Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333.

Відповідно до пп. 6 та 7 п.п. 2.1.1 цієї Інструкції видатки на придбання малоцінних предметів (у тому числі й малоцінних необоротних матеріальних активів), а також меблів, слід здійснювати за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

Звідси виникає цілком закономірне запитання: як бути, якщо всі видатки на придбання і обладнання, і меблів було заплановано та, що важливіше, фактично вже проведено за КЕКВ 3310 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»? Насправді виправити цю помилку тепер вже фактично не можливо, адже операцію здійснено, платіж проведено.

Але вихід є. І у цій ситуації, аби уникнути зауважень з боку контролюючих органів, дійсно краще оприбуткувати все придбане обладнання та меблі як єдиний об’єкт. Обліковувати такий об’єкт слід у складі основних засобів на субрахунку 104 «Машини та обладнання».

До речі, до первісної вартості такого об’єкта також слід включити і всі витрати на створення (витрати на придбання витратних матеріалів + вартість послуг сторонніх фахівців з підключення та налаштування) локальної комп’ютерної мережі для об’єднання учнівських комп’ютерів з комп’ютером вчителя. Звісно, це стосується випадків, коли раніше такої мережі у приміщенні класу не було.

Майте на увазі: інформацію про все обладнання, приладдя, пристосування та інші предмети (у тому числі меблі), які входять до складу такого навчального комп’ютерного комплексу, потрібно указати в Інвентарній картці обліку об’єкта основних засобів за типовою формою, затвердженою наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818.

З новими типовими формами з обліку та списання основних засобів для бюджетних установ та порядком їх заповнення ви можете ознайомитися на сторінках газети «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 21.

Також в інвентарній картці відповідного об’єкта обов’язково слід зазначити строк його корисного використання. І при визначенні цього показника комісія установи передусім має орієнтуватися на строк експлуатації обладнання, котре відіграє ключову роль у функціонуванні такого комплексу. Безумовно, у даному випадку головну роль відіграє саме комп’ютерна техніка. У свою чергу, термін служби таких об’єктів основних засобів згідно з Типовими строками корисного використання основних засобів суб’єктів державного сектору, наведеними у додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11, становить 10 років. Відтак, і строк експлуатації навчального комп’ютерного комплексу доцільно встановити в межах 10 років.

І ще один важливий нюанс. У разі виходу з ладу будь-якої складової частини такого комп’ютерного комплексу доведеться провести часткову ліквідацію відповідного об’єкта.

Така операція має бути оформлена Актом списання основних засобів (часткової ліквідації). Більш детальніше про порядок відображення часткової ліквідації об’єктів основних засобів у бухгалтерському обліку читайте у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 19 і 30.

На завершення наведемо приклад відображення на рахунках бухгалтерського обліку оприбуткування такого «комплексного» об’єкта у двох випадках:

— якщо обладнання обліковуватиметься як окремі об’єкти;

— якщо буде прийнято рішенні обліковувати усі цінності у комплекті як один об’єкт.

Приклад. За рахунок коштів загального фонду для потреб загальноосвітньої школи придбано обладнання та меблі для облаштування комп’ютерного класу. Для такого придбання було укладено договір купівлі-продажу з постачальником на загальну суму 190195 грн.

Згідно з накладною постачальника навчальним закладом отримано: персональні комп’ютери учнівські у кількості 10 шт. за ціною 11000 грн., персональний комп’ютер вчителя — 1 шт. за ціною 22000 грн., інтерактивна дошка — 1 шт. за ціною 39000 грн., мультимедійний проектор — 1 шт. за ціною 9900 грн., стільці у кількості 11 шт. по 245 грн. кожен та столи комп’ютерні — 11 шт. по 600 грн.

Варіант А. Прийнято рішення про оприбуткування обладнання та меблів як окремих об’єктів обліку.

Варіант Б. Вирішено зарахувати на баланс усе обладнання та усі меблі у складі єдиного об’єкта обліку.

Введення в експлуатацію та оприбуткування на баланс установи об’єктів необоротних активів було оформлено Актом введення в експлуатацію основних засобів за типовою формою, затвердженою наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818.

Для відображення цієї операції до облікових регістрів слід зробити такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

Варіант А

1

Відображено придбання обладнання для комп’ютерного класу:

— учнівські персональні комп’ютери (10 шт. х 11000 грн.)

141

675

110000

— персональний комп’ютер вчителя

141

675

22000

— інтерактивна дошка

141

675

39000

— мультимедійний проектор

141

675

9900

Водночас відображено фактичні видатки (110000 грн. + 22000 грн. + 39000 грн. + 9900 грн.)

802

402

180900

2

Відображено придбання меблів для комп’ютерного класу:

— столи комп’ютерні (11 шт. х 600 грн.)

142

675

6600

— стільці (11 шт. х 245 грн.)

142

675

2695

Водночас відображено фактичні видатки (6600 грн. + 2695 грн.)

802

402

9295

3

Зараховано на баланс обладнання для комп’ютерного класу:

— учнівські персональні комп’ютери

104

141

110000

— персональний комп’ютер вчителя

104

141

22000

— інтерактивна дошка

104

141

39000

— мультимедійний проектор

104

141

9900

Водночас відображено зміни в капіталі

402

401

180900

4

Зараховано на баланс меблі для комп’ютерного класу:

— столи комп’ютерні

113

142

6600

— стільці

113

142

2695

Водночас відображено зміни у капіталі

402

401

9295

5

Нараховано першу половину (50 %) амортизації під час введення в експлуатацію меблів:

— столи комп’ютерні (6600 грн. х 50 %)

841

132

3300

— стільці (2695 грн. х 50 %)

841

132

1347,50

Водночас проведено другий запис (330 грн. + 1347,50 грн.)

401

841

4647,50

6

Перераховано оплату постачальнику за обладнання та меблі (180900 грн. + 9295 грн.)

675

321

190195

Варіант Б

1

Відображено придбання обладнання та меблів для комп’ютерного класу

141

675

190195

Водночас відображено фактичні видатки

802

402

190195

2

Зараховано на баланс навчальний комп’ютерній комплекс після введення в експлуатацію

104

141

190195

Водночас відображено зміни у капіталі

402

401

190195

3

Перераховано оплату постачальнику за обладнання та меблі

675

321

190195

Наголошуємо: обидва варіанти відображення в бухобліку цієї операції мають право на існування. Проте перший із них є більш правильним з методологічної точки зору і більш раціональним з погляду обліку ремонту та вибуття такого обладнання і меблів у подальшому.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
комп’ютерний клас, навчальний заклад, придбання обладнання, матеріальні цінності, витрати, податкова накладна, навчальний комп’ютерний комплекс, зарахування на субрахунок, єдиний об’єкт обліку додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті