(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 16/1
 • № 16
 • № 15
 • № 13
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
5/9
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Квітень , 2017/№ 14

Інформаційний лист з питань оплати праці працівників закладів охорони здоров’я

http://tinyurl.com/y39z9hur
Лист від 27.01.2017 р. № 10.1-17/2025

З метою уникнення порушення законодавства з оплати праці у зв’язку зі внесенням змін до законодавчих актів з оплати праці, що застосовуються з 1 січня 2017 року, Міністерство охорони здоров’я України просить взяти до уваги та використання в роботі наступну інформацію.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» мінімальна заробітна плата з 1 січня 2017 року становить 3200 гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі — постанова № 1037) розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду ЄТС встановлено на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Тобто з 01.01.2017 р. розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду ЄТС становить 1600 гривень. Посадові оклади решти працівників за ЄТС обчислюють шляхом множення 1600 грн. на відповідний тарифний коефіцієнт (додаток 1*).

* Не наводиться. — Прим. ред.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, необхідно проводити доплату до рівня мінімальної заробітної плати щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Також варто зазначити: якщо працівник не виконав місячну норму праці, перебував у відпустці, на лікарняному, працює неповний робочий час тощо, то оплата його праці проводиться пропорційно виконаній нормі праці.

Час простою не з вини працівника оплачується згідно з нормами статті 113 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) без проведення доплати до рівня мінімальної заробітної плати (лист Міністерства соціальної політики України від 12.01.2017 р. № 493/0/2-17/28).

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат ( ст. 31 Закону України «Про оплату праці»).

Тобто при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру враховуються такі передбачені Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими спільним наказом Міністерства соціальної політики України та МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519), та іншими нормативними актами надбавки, доплати і підвищення посадових окладів, як обов’язкові, так і необов’язкові:

Підвищення посадових окладів:

за наявність кваліфікаційної категорії;

за оперативне втручання;

за диплом з відзнакою;

за керування санітарним транспортом;

у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці;

інші підвищення посадових окладів (тарифних ставок), передбачені п. 2.4 Умов № 308/519.

Доплати:

за науковий ступінь;

за ненормований робочий день для водіїв легкових та санітарних автомобілів, автомобілів швидкої медичної допомоги;

шеф-кухарю, який не звільнений від основної роботи;

за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Надбавки:

за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я (постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1418);

за особливий характер праці (постанова КМУ від 27.03.2013 р. № 199);

за особливі умови праці (постанова КМУ від 27.03.2013 р. № 199);

за тривалість безперервної роботи;

за почесні звання;

за знання та використання в роботі іноземної мови;

за спецконтингент;

за професійну майстерність;

за класність водіям тощо.

У разі проведення подвійної оплати праці за роботу у святкові дні ці виплати також враховуються до розміру мінімальної заробітної плати.

До переліку доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, які встановлюються понад мінімальну заробітну плату, відносяться доплати працівникам, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, що передбачено пунктом 3.4.7 Умов № 308/519, та доплати робітникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, зайнятим на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці відповідно до пункту 3.4.5 цих Умов.

З метою уникнення «зрівнялівки» заробітної плати керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери необхідно забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної, у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи (постанова № 1037).

Для спрощення роботи з визначення розміру заробітної плати та розміру доплати до рівня мінімальної заробітної плати та враховуючи, що технічним документом, завдяки якому визначають фонд оплати праці працівників закладів, що, своєю чергою, буде затверджено в штатному розписі та кошторисі закладу на відповідний період, є тарифікаційний список (наказ Мінфіну від 01.02.2002 р. № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» та постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»), пропонуємо наведену в додатку 2 до Умов № 308/519 форму тарифікаційного списку працівників дещо змінити.

Зазначені зміни не передбачені нормативними актами, однак, зважаючи на важливість правильного складання тарифікаційного списку для затвердження штатного розпису закладу, пропонуємо застосовувати форму тарифікаційного списку за зразком, що додається (додаток 2).

Зокрема, пропонуємо тарифікаційний список доповнити трьома новими стовпчиками: «Місячний фонд заробітної плати без урахування доплати до мінімальної заробітної плати», «Доплата до мінімальної заробітної плати» та «Доплата за шкідливі умови робітникам (додаток 6 Умов № 308/519), за використання дезінфікувальних засобів, які не враховуються до розміру мінімальної заробітної плати».

Тобто доплати за шкідливі умови робітникам (додаток 6 до Умов № 308/519) та за використання дезінфікувальних засобів запропоновано вилучити зі стовпчика «Доплати, що мають обов’язковий характер» і відобразити їх у колонках 23, 24 додатка 2.

Цей лист не встановлює нових норм права і має інформаційно-рекомендаційний характер.

Заступник Міністра П. Ковтонюк

Коментар редакції

МОЗ рекомендує адаптувати тарифікаційний список під доплату до МЗП

Лист МОЗ, що коментується, присвячений виконанню з 1 січня 2017 року роботодавцями (у тому числі закладами охорони здоров’я) законодавчих вимог стосовно нарахування зарплати працівникам не нижче мінімальної зарплати (МЗП).

Доплата до МЗП: які виплати включати / не включати

Нагадаємо: з 01.01.2017 р. згідно з абз. 1 ст. 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці) розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижче розміру МЗП (3200 грн. за місяць, якщо працівникові встановлено ставку (оклад)).

Причому, якщо нарахована зарплата працівника, який виконав місячну норму праці, виявиться нижчою законодавчо встановленого розміру МЗП, роботодавець проводить доплату до рівня МЗП.

При цьому абз. 2 ст. 31 Закону про оплату праці визначений вичерпний перелік виплат, що не враховуються при обчисленні розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це доплати за роботу в несприятливих умовах праці і підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний час і наднормовий час, надбавки за роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

На сьогодні можна сказати, що «доплатно-мінзарплатна» тема в більшій частині розкрита, а саме, спірні і неоднозначні питання з її практичного застосування вже зняті в офіційних роз’ясненнях Мінсоцполітики.

Це стосується, зокрема, таких виплат, як доплати за використання в роботі деззасобів і прибирання туалетів — вони не враховуються в 3200 грн. (див. листи Мінсоцполітики від 15.02.2017 р. № 356/0/101-17/282 // «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 8, с. 15; від 14.02.2017 р. № 344/0/101-17/281 // «Оплата праці», 2017, № 6, с. 4; від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282 // «Оплата праці», 2017, № 6, с. 3). Для працівників закладів охорони здоров’я такі доплати встановлюються згідно з п.п. 3.4.7 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом МОЗ і Мінсоцполітики від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519): працівникам (у тому числі молодшим медичним сестрам), що використовують у роботі дезінфікуючі засоби, а також працівникам, зайнятим прибиранням туалетів, установлюється доплата в розмірі 10 % посадового окладу. Атестацію для встановлення доплати за деззасоби проводити не потрібно (лист МОЗ від 27.03.2007 р. № 10.01.07/581).

Також «зверху» 3200 грн. нараховують і доплату в розмірі до 12 % посадового окладу для працівників медзакладів, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, яку встановлюють за результатами атестації робочих місць (п.п. 3.4.5 Умов № 308/519). Перелік робіт із шкідливими і важкими умовами праці, на яких установлюються вказані доплати, наведений у додатку 6 до Умов № 308/519.

Тому саме ці доплати потрапляють у розряд «виняткових» доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я (вказаних в абз. 2 ст. 31 Закону про оплату праці) і не будуть враховані в заробітку при порівнянні нарахованої зарплати з показником МЗП.

Усі інші виплати, не вказані в абз. 2 ст. 31 Закону про оплату праці, повинні враховуватися в зарплаті за відпрацьований час при розрахунку доплати до МЗП (тобто входять у 3200 грн.):

підвищення посадових окладів, у тому числі за роботу в певних типах закладів і на посадах, робота на яких надає право на підвищення посадових окладів на 15 і 25 % у зв’язку із шкідливими і важкими умовами праці (п.п. 2.4.5, додаток 3 до Умов № 308/519);

доплати за науковий ступінь і вчене звання, за ненормований робочий день, за поєднання професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника і розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт та ін.;

надбавки за особливий характер праці, за особливі умови праці, за вислугу років, за класність водіям, за складність і напруженість у роботі, за тривалість безперервної роботи та ін.;

— суми індексації зарплати (лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 317/0/101-17/282 // «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 8, с. 13);

підвищена оплата за роботу у святкові і неробочі дні.

Стосовно середнього заробітку і матдопомоги, які не включають у виплати, що враховуються для порівняння з 3200 грн., Мінсоцполітики також висловилося в листах від 13.02.2017 р. № 322/0/101-17/282 і від 13.02.2017 р. № 294/0/101-17/282 // «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 8, с. 17 і 19:

— суми середнього заробітку, які зберігаються за працівниками за час відпусток, виконання державних або громадських обов’язків, підвищення кваліфікації, службового відрядження, а також суми вихідної допомоги і компенсації за невикористану відпустку не враховуємо в зарплаті для забезпечення її мінімального рівня. Детальніше про особливості визначення доплати до МЗП у місяці, у якому працівник перебував у відрядженні, див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 11, с. 31;

— суми матеріальної допомоги на оздоровлення і матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань не враховуємо в зарплаті при порівнянні з МЗП, адже надання таких виплат не пов’язане з виконанням працівником місячної норми праці.

Тарифікаційний список рекомендують видозмінити

Для закладів охорони здоров’я форма тарифікаційного списку працівників затверджена і наведена в додатку 1 до Умов № 308/519 (ср. 025069200). У ній відображають за кожним працівником і кожною посадою посадовий оклад і підвищення до нього, надбавки та доплати, які мають обов’язковий характер і встановлені галузевими нормативними документами.

У затвердженій формі тарифікаційного списку немає окремої колонки для відображення доплати до МЗП. Адже здійснення доплати до МЗП — обов’язкова умова для виконання приписів норми ст. 31 Закону про оплату праці. Фактична наявність такої доплати і її сума залежатимуть також від виплат, які можуть встановлюватися працівникові за рішенням керівника установи і які входять до МЗП для цілей виконання норми ст. 31 Закону про оплату праці: наприклад, надбавка за складність і напруженість у роботі, виробничі премії та ін.

Водночас для спрощення роботи з визначення розміру зарплати і розміру доплати до рівня МЗП при визначенні фонду оплати праці медичних закладів МОЗ пропонує форму тарифікаційного списку модифікувати під нові норми законодавства. А саме, рекомендує додати в неї такі графи:

— «Місячний фонд заробітної плати без урахування доплати до мінімальної заробітної плати (у грн.)» — нова колонка 21;

— «Доплата до мінімальної заробітної плати» — нова колонка 22;

— «Доплати за шкідливі умови робітникам (додаток 6), за використання дезінфікувальних засобів, які не враховуються до розміру мінімальної заробітної плати». Тобто доплати за шкідливі умови праці працівникам, що установлюються згідно з додатком 6 до Умов № 308/519 і п.п. 3.4.5 цих Умов, а також доплати за використання дезінфікуючих засобів, які встановлюються згідно з п.п. 3.4.7 Умов № 308/519, запропоновано вилучити з колонки 15 «Доплати, що мають обов’язковий характер» і відобразити їх у нових колонках 23 та 24.

«Удосконалену» форму тарифікаційного списку МОЗ для наочності навело в додатку 2 до листа, що коментується.

Ми, зі свого боку, ще раз підкреслимо: це лише рекомендації профільного Міністерства, спрямовані на спрощення загальних розрахунків з визначення доплати до МЗП. Нормативних приписів з відображення доплати до МЗП немає ані для тарифікаційного списку працівників, ані для штатного розпису закладу.

Проте якщо запропоновані ініціативи МОЗ дійсно спростять і полегшать «розрахунково-штатно-тарифікаційне життя», то можете прислухатися до них. Тоді відповідні зміни в тарифікаційному списку необхідно затвердити наказом керівника.

Людмила ТРОХИМЕНКО, експерт з питань оплати праці

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
заклади охорони здоров’я, оплата праці працівників, доплата до МЗП, тарифікаційний список додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті