Безоплатна передача малоцінних активів: як показати в обліку

В обраному У обране
Друк
Матвєєва Вікторія, економіст-аналітик газети «Бюджетна бухгалтерія»
Бюджетна бухгалтерія Грудень, 2017/№ 46
На підставі рішення головного розпорядника бюджетних коштів установа передала іншій бюджетній установі малоцінний необоротний матеріальний актив (принтер). Згідно з даними обліку первісна вартість такого об’єкта — 3200 грн., сума нарахованого зносу — 1600 грн. Чи необхідно у такому разі установі, що передає МНМА, нараховувати решту 50 % зносу? Як відобразити в бухгалтерському обліку таку операцію установі, що передає актив, та іншій установі, яка його отримує?

Питання обліку та вибуття ОЗ та МНМА ми неодноразово розглядали на сторінках нашої газети*. Але, як свідчать запитання читачів, є моменти, які залишились поза увагою. Тож усуваємо білі плями.

* «Облік основних засобів: розглядаємо на числових прикладах» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 23);
«Безоплатне отримання основних засобів: як відобразити в обліку» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 34);
«Вибуття ОЗ і МНМА: розглядаємо на числових прикладах» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 37).

У ситуації, описаної у запитанні, рішення про передачу майна було прийняте головним розпорядником, тобто суб’єктом управління, якому делеговані певні повноваження щодо управління майном. Як зазначено читачем, підставою для передачі такого майна (у цьому випадку — МНМА) в межах одного органу (суб’єкта) управління є рішення головного розпорядника бюджетних коштів. Частіше за все у подібних документах мова йде про закріплення майна на праві оперативного управління чи господарського відання. Ми не будемо зараз детально розглядати процедуру, механізм та вимоги щодо здійснення таких операцій, оскільки ці питання були висвітлені в матеріалі «Передача-отримання майна за рішенням суб’єкта управління» (див. газету «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 11). Далі мова буде йти лише про відображення в бухгалтерському обліку зазначених операцій.

По-перше, установа, що передає МНМА іншому суб’єкту державного сектору, тобто іншій бюджетній установі, повинна передати такі активи за первісною вартістю та зазначити суму нарахованого зносу.

Такі правила вибуття зазначених активів при безоплатній передачі в межах одного органу (суб’єкта) управління передбачені п. 3 розд. VI НП(С)БОДС 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202 (далі — НП(С)БОДС 121).

При відображенні вартості безоплатно переданих МНМА в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, складають кореспонденцію: Дт 5111 — Кт 1113. Це передбачено п. 1.13 Типової кореспонденції бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219 (ср. 069504200).

До речі, для того щоб виконати зазначену вимогу та показати списання вартості переданих МНМА, необхідно, щоб на субрахунку 5111 та рахунку 11 обліковувались однакові суми.

З огляду на це, в ситуації, що розглядається, установі доцільно збільшити внесений капітал, що обліковується на субрахунку 5111, на суму зносу, нарахованого у минулих роках.

Для коригування внесеного капіталу виконують запис: Дт 5512 — Кт 5111.

По-друге, первісна вартість основних засобів, отриманих безоплатно від суб’єктів державного сектору, дорівнює первісній (переоціненій) вартості основних засобів суб’єкта державного сектору, що їх передав, з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. II НП(С)БОДС 121, з наведенням нарахованої суми зносу.

Таку вартість визначають на підставі первинних документів (актів приймання-передачі), облікових регістрів або інших документів, в яких зазначено вартість придбання (створення) основних засобів.

У бухгалтерському обліку установа, що отримала безоплатно МНМА від іншої бюджетної установи, зарахування таких об’єктів відображає записом: Дт 1113 — Кт 5111.

Третій момент стосується нарахування зносу на МНМА та відображення цієї суми в обліку.

За загальним правилом порядок нарахування амортизації на МНМА здійснюють так: перші 50 % первісної вартості нараховують в першому місяці передачі об’єктів до експлуатації, а решту — 50 % у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу).

Безумовно, такий порядок нарахування амортизації є загальним для всіх операцій з вибуття МНМА. При цьому будь-яких винятків для ситуації з безоплатною передачею від однієї установи іншій у межах одного органу управління об’єктами державної (комунальної) власності НП(С)БОДС 121 не передбачено.

Але якщо діяти саме так, то вийде, що установа, яка передає МНМА, після нарахування решти 50 % амортизації, фактично передасть об’єкт зі 100 % зносом. У свою чергу, установі, яка отримує зазначені МНМА, нічого не залишиться, як показати отримання активів, на які повністю нарахована амортизація. Якщо діяти таким чином, то вийде, що обліковувати отриманий об’єкт на субрахунку 1113 необхідно зі 100 % зносом. Хоча фактично отримані МНМА можуть експлуатуватися й далі, але не зовсім зрозумілим є подальший порядок обліку та нарахування амортизації на ці об’єкти.

Як правильно вчинити в такій ситуації?

На нашу думку, при безоплатній передачі МНМА в межах одного органу (суб’єкта) управління не потрібно нараховувати решту 50 % амортизації в момент передачі зазначених об’єктів. У такому разі установа, яка отримує МНМА, зараховує такий об’єкт на баланс за первісною вартістю та зазначає нараховану амортизацію в розмірі 50 %.

Розглянемо це на прикладі.

Приклад. На підставі рішення головного розпорядника бюджетних коштів установа передала іншій бюджетній установі малоцінний необоротний матеріальний актив (принтер). Згідно з даними обліку первісна вартість такого об’єкта — 3200 грн., сума нарахованого зносу — 1600 грн.

Передача МНМА оформлена Актом приймання-передачі.

Установа, яка здійснила передачу МНМА, збільшила внесений капітал (субрахунок 5111) на суму зносу, нарахованого у минулих роках — 1600 грн. Тобто на момент передачі на субрахунку 5111 обліковується первісна вартість МНМА.

У бухгалтерському обліку обох сторін ці операції відображають так:

1

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ меморіального ордера

дебет

кредит

Установа, яка передала МНМА

1

Збільшено внесений капітал на суму зносу, нарахованого у минулих роках

5512

5111

1600

17*

2

Списано вартість переданого об’єкта МНМА

5111

1113

3200

9

3

Списано знос, нарахований у минулих роках

1412

5512

1600

9

Установа, яка отримала МНМА

1

Оприбутковано МНМА

1113

5111

3200

17*

2

Відображено суму нарахованого зносу

5512

1412

1600

17*

Оскільки у цій ситуації установа, яка отримала МНМА, не відображає збільшення доходів від отримання активів, Довідку про надходження в натуральній формі подавати до органу Казначейства не потрібно.

* Для відображення операцій, які не фіксуються в меморіальних ордерах № 1 — 16, застосовується меморіальний ордер за типовою формою № 274. Таким меморіальним ордерам присвоюють номери, починаючи з 17-го за кожен місяць окремо.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити