Безоплатне приймання-передача майна: бухоблік по-новому

Матвєєва Вікторія, експерт журналу «Бюджетна бухгалтерія»
Нещодавно Мінфін наказом від 17.09.2019 р. № 386 уніс зміни до Типової кореспонденції*. Тож, як ми й обіцяли, розпочинаємо розглядати на прикладах порядок відображення в бухобліку операцій з урахуванням зазначених змін. У цьому матеріалі проаналізуємо, що змінилося в обліку операцій з безоплатного приймання-передачі ОЗ, МНМА та капітальних інвестицій між бюджетними установами в межах одного суб’єкта управління.

* Див. «Бюджетна бухгалтерія», 2019 , № 39, с. 4.

Безоплатне приймання-передача ОЗ, МНМА

Як зазначалось, Мінфін наказом № 386 вніс уточнення до порядку обліку безоплатного приймання-передачі необоротних активів від однієї установи до іншої в межах одного органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності.

З огляду на зміни, внесені до Типової кореспонденції, розглянемо, як відобразити в бухобліку безоплатне приймання-передачу ОЗ від однієї установи до іншої в межах одного розпорядника.

Розпочнемо з обліку таких операцій установою, яка передає майно.

1. Як і раніше, при передачі об’єкта ОЗ необхідно нарахувати амортизацію в місяці його вибуття. Амортизацію нараховують за повну кількість календарних місяців перебування активу в експлуатації протягом звітного періоду (кварталу).

У цьому випадку бухгалтер нараховує амортизацію за час експлуатації ОЗ, включаючи місяць його вибуття. Тобто якщо об’єкт ОЗ передано у листопаді 2019 року (незалежно від дати його списання в цьому місяці), то останнім місяцем, за який потрібно нарахувати амортизацію, буде саме листопад 2019 року.

При нарахуванні амортизації на ОЗ установа робить запис: Дт 8014, 8114 — Кт 1411.

3. Установа, що передає ОЗ іншій бюджетній установі, також списує суму накопиченого (нарахованого) зносу на такий об’єкт.

Зверніть увагу: згідно нової редакції п. 1.13 Типової кореспонденції при безоплатній передачі ОЗ в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, установа списує суму зносу, накопиченого за кредитом субрахунку 1411, який нараховано за поточний рік та минулі роки. При цьому суму зносу зазначають лише двома записами:

Дт 1411 — Кт 5511 — за поточний рік;

Дт 1411 — Кт 5512 — за минулі роки.

Виходить, що знос, який був нарахований у останньому кварталі експлуатації такого ОЗ, установа, яка його передає, відносить на фінансовий результат звітного періоду (кварталу) — субрахунок 5511. А тому при передачі ОЗ в бухобліку складає запис: Дт 1411 — Кт 5511 — на загальну суму зносу на такий об’єкт, нараховану за весь поточний 2019 рік. Тобто зазначає однією сумою знос, нарахований у 2019 році.

4. Також установа, яка передає ОЗ іншій бюджетній установі, списує з балансу його первісну (переоцінену) вартість. Так, при безоплатній передачі ОЗ за операціями внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, складають таку кореспонденцію: Дт 5111 — Кт 10.

Як показує практика, у більшості випадків на субрахунку 5111 установи обліковують первісну вартість ОЗ. Оскільки багато головних розпорядників прийняли рішення про коригування внесеного капіталу проводкою: Дт 5512 — Кт 5111. Отже, якщо коригування цих показників було проведено, для установи, яка передає майно, питань немає — списувати необхідно первісну вартість об’єкта, який вона передає.

Детальніше про це ми розповідали в матеріалах «Безоплатна передача авто: визначаємо ключові моменти» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 14), «Безоплатна передача майна: приклад» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 17-18).

Тепер щодо обліку установою, яка безоплатно отримала ОЗ від іншої бюджетної установи.

1. Первісна вартість ОЗ, отриманих безоплатно від суб’єктів держсектору, дорівнює первісній (переоціненій) вартості ОЗ суб’єкта держсектору, що їх передав, з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. II П(С)БО 121, з наведенням суми нарахованого зносу.

Таку вартість визначають на підставі первинних документів (Актів приймання-передачі), облікових регістрів або інших документів, в яких зазначено вартість придбання (створення) ОЗ. При цьому оцінити таке майно за справедливою вартістю установи можуть лише в разі, якщо відсутня достовірна інформація про первісну оцінку такого майна (тобто в разі відсутності первинних документів від установи, яка передає майно).

Так, безоплатно отримані ОЗ за операціями внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, відображають в обліку так: Дт 10 — Кт 5111.

Яку вартість показати на субрахунку 5111: первісну чи залишкову? Тут все залежить від того, яку вартість внесеного капіталу було отримано від установи, яка передала об’єкт ОЗ.

2. Установа, що безоплатно отримала ОЗ від іншої бюджетної установи, також показує суму зносу, нарахованого на такий об’єкт.

Згідно з п. 1.12 Типової кореспонденції при безоплатному отриманні ОЗ в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, установа зазначає суму зносу, яка нарахована за поточний рік та за минулі роки іншою установою.

Отже, при безоплатному отриманні ОЗ суму нарахованого зносу показують лише двома записами:

Дт 5511 — Дт 1411— за поточний рік (тобто це фактично нарахована у 2019 році сума зносу);

Дт 5512 — Дт 1411 — за минулі роки.

3. Установа — отримувач ОЗ у загальному порядку починає нараховувати амортизацію з місяця, наступного за місяцем, у якому такий об’єкт було отримано.

4. Й останній момент.

За загальними правилами до первісної вартості мають потрапити всі інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням ОЗ до придатного для використання стану. Такі правила формування первісної вартості визначено п. 5 розд. ІІ НП(С)БО 121.

Нагадаємо, що первісна вартість ОЗ, отриманих безоплатно від суб’єктів держсектору, дорівнює первісній (переоціненій) вартості ОЗ суб’єкта держсектору, що їх передав, з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. II НП(С)БО 121 (ср. ).

За загальними правилами витрати, які збільшують первісну вартість ОЗ, накопичують у складі незавершених капінвестицій, тобто на субрахунку 1311. Після введення відповідних об’єктів в експлуатацію слід зменшити суму капінвестицій, тобто списати відповідні суми з кредиту субрахунку 1311 у дебет рахунка 10.

Тепер розглянемо приклади.

Приклад 1. На підставі рішення головного розпорядника бюджетних коштів установа у листопаді 2019 року передала іншій бюджетній установі транспортний засіб. Згідно з даними обліку на момент передачі:

первісна вартість об’єкта — 85200 грн.;

сума нарахованого зносу — 65238 грн. Ця сума складається із зносу, нарахованого за поточний рік (I, II та III квартал 2019 року — 9129 грн., за жовтень та листопад 2019 року — 2029 грн.) та зносу, нарахованого у минулих роках, — 54080 грн.

Передача майна оформлена Актом приймання-передачі.

Додамо, що установа, яка передає авто, на момент передачі транспортного засобу на субрахунку 5111 обліковує первісну вартість об’єкта — 85200 грн.

Це пов’язано з тим, що у 2017 році головним розпорядником було прийнято рішення про коригування внесеного капіталу до суми первісної вартості ОЗ.

Для цього проведено коригування внесеного капіталу ОЗ, які обліковувались станом на 01.01.2017 р., на суму зносу, нарахованого у минулих роках. Установа у 2017 році здійснила таке коригування, яке в бухгалтерському обліку відобразила записом: Дт 5512 — Кт 5111.

Для перереєстрації автомобіля установа-отримувач звернулася до сервісного центру МВС. Вартість послуг з перереєстрації — 500 грн.

Ця сума віднесена на збільшення первісної вартості автомобіля.

Автомобілю, який установа отримала безоплатно, присвоєно новий інвентарний номер і на нього відкрито Інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів.

У бухгалтерському обліку ці операції відображено так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

Меморіальний ордер

дебет

кредит

Установа, яка передає авто

1

Нараховано амортизацію за жовтень та листопад 2019 року

8014

1411

2029

17

2

Віднесено на фінансовий результат суму амортизації, нарахованої за жовтень та листопад 2019 року

5511

8014

2029

9

3

Відображено первісну вартість переданого авто

5111

1015

85200

9

4

Списано знос, нарахований за поточний 2019 рік

1411

5511

11158

9

5

Списано знос, нарахований у минулих роках

1411

5512

54080

9

Установа, яка отримала авто

1

Оприбутковано авто

1015

5111

85200

17

2

Відображено знос, нарахований за поточний 2019 рік

5511

1411

11158

17

3

Відображено знос, нарахований у минулих роках

5512

1411

54080

17

4

Отримано фінансування для перереєстрації автомобіля

2313

7011

500

2

5

Перераховано кошти за послуги з перереєстрації автомобіля

2117

2313

500

2, 4

6

Перереєстровано автомобіль сервісним центром МВС

1311

2117

500

4

7

Вилучено з доходу звітного періоду асигнування у сумі поточних витрат на перереєстрацію автомобіля, що включають до його первісної вартості

7011

5411

500

17

8

Збільшено вартість автомобіля

1015

1311

500

17

Водночас здійснено другий запис

5411

5111

500

17

Приклад 2. На підставі рішення головного розпорядника установа передала іншій бюджетній установі малоцінний необоротний матеріальний актив (принтер). Згідно з даними обліку первісна вартість такого об’єкта — 3400 грн., сума нарахованого зносу — 1700 грн.

Передача МНМА оформлена Актом приймання-передачі.

Установа, яка здійснила передачу МНМА, збільшила внесений капітал (субрахунок 5111) на суму зносу, нарахованого у минулих роках, — 1700 грн. Тобто на момент передачі на субрахунку 5111 обліковується первісна вартість МНМА.

У бухгалтерському обліку ці операції відображають так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

Меморіальний ордер

дебет

кредит

Установа, яка передала МНМА

1

Списано вартість переданого об’єкта МНМА

5111

1113

3400

9

2

Списано знос, нарахований у минулих роках

1412

5512

1600

9

Установа, яка отримала МНМА

1

Оприбутковано МНМА

1113

5111

3400

17

2

Відображено суму нарахованого зносу

5512

1412

1700

17

Дамо ще одну практичну пораду для тих установ, які мають на балансі переоцінені ОЗ.

Мова йде про те, як відобразити в обліку надходження-передачу переоцінених ОЗ у межах одного розпорядника.

Світло на це питання проллє матеріал «Передача переоцінених ОЗ у межах одного розпорядника».

Тож радимо подивитися його в журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 31.

Безоплатне надходження-передача капінвестицій

Також Типову кореспонденцію доповнено новими пп. 1.14 — 1.16.

Знайте, що зазначена нова кореспонденція субрахунків стосується таких операцій, як безоплатна передача капітальних інвестицій в об’єкти незавершеного будівництва.

Нагадаємо, що незавершеними капінвестиціями визнаються витрати на будівництво, виготовлення, придбання і поліпшення об’єктів ОЗ з початку та до закінчення зазначених робіт і введення об’єктів в експлуатацію.

Тобто нові пп. 1.14 — 1.16 Типової кореспонденції стосуються зазначених витрат, щодо яких установою не було завершено створення та введення в експлуатацію об’єкта ОЗ на дату балансу. За загальними правилами ці витрати установи відображають у складі незавершених капітальних інвестицій у необоротні активи на субрахунках 1311, 1312.

Вочевидь, що бухгалтерські записи, наведені в пп. 1.14 — 1.16 Типової кореспонденції, мають стосунок до тих установ, в яких є залишки за дебетом субрахунків 1311, 1312 та кредитом субрахунку 5411.

Тобто це стосується тих установ, які мають на балансі об’єкти незавершеного будівництва та здійснюють передачу таких об’єктів іншим установам у межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності.

Отже, який підхід до здійснення передачі незавершених капінвестицій передбачено в пп. 1.14 — 1.16 Типової кореспонденції?

1. На момент безоплатної передачі об’єктів незавершеного будівництва всі витрати, які були накопичені та обліковувались за дебетом субрахунків 1311, 1312 та кредитом субрахунку 5411, установа відносить на фінрезультат.

Передачу зазначених витрат установа відображає такими записами:

Дт 5511Кт 1311, 1312 — вартість безоплатно переданих капінвестицій, здійснених у поточному році;

Дт 5512 Кт 1311, 1312 — вартість безоплатно переданих капінвестицій, здійснених у минулих роках.

Віднесення коштів цільового фінансування, що спрямувались на об’єкти незавершеного будівництва на фінансовий результат поточного та минулого року:

Дт 5411 Кт 5511— кошти цільового фінансування, спрямовані на об’єкти незавершеного будівництва у поточному році;

Дт 5411 Кт 5512 — кошти цільового фінансування, спрямовані на об’єкти незавершеного будівництва у минулих роках.

2. У свою чергу, установа, яка приймає такі витрати, зараховує їх до складу незавершених капінвестицій.

При цьому виконує зворотні записи:

Дт 1311, 1312Кт 5511 — вартість безоплатно отриманих капінвестицій, здійснених у поточному році;

Дт 1311, 1312Кт 5512 — вартість безоплатно отриманих капінвестицій, здійснених у минулих роках.

3. Надалі зарахування об’єктів незавершеного будівництва до складу ОЗ, МНМА здійснюють після введення в експлуатацію та відображають так: Дт 10, 11 — Кт 1311, 1312.

Зверніть увагу: при отриманні незавершених капінвестицій субрахунок 5411 ніяк не задіяний.

Внесений капітал установа формує за рахунок зменшення фінрезультату: Дт 5511, 5512 Кт 51.

Принаймні саме про такий підхід до формування внесеного капіталу свідчить п. 1.16 Типової кореспонденції.

Розглянемо приклади.

Приклад 3. Обласне управління капбудівництва виконує функції замовника робіт з реконструкції та облаштування будівлі, що знаходиться на балансі бюджетної установи, які включена до мережі розпорядника.

Для виконання робіт з реконструкції та облаштування будівлі установи замовник у травні 2019 року уклав договір з підрядною організацією на суму 3420000грн. (у т. ч. ПДВ — 570000 грн.). Договором передбачена попередня оплата* в розмірі 30 % від вартості договору — 1026000 грн. (у т .ч. ПДВ — 171000 грн.). У цій ситуації закупівля робіт з реконструкції та облаштування будівлі повинна бути проведена з урахуванням вимог Закону № 922. Це пов’язано з тим, що вартість зазначених робіт перевищує межі, встановлені цим Законом, тобто перевищує 1,5 млн грн.

** Відповідно до постанови КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 р. № 117 бюджетні установи можуть здійснювати попередню оплату за роботи та послуги на строк не більше трьох місяців за роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капремонту та технічного переоснащення, придбання ОЗ і житла.

Після виконаних робіт з реконструкції підрядною організацією у листопаді 2019 року складено Акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. № КБ-3). Замовником підписано зазначені документи після ретельної перевірки виконаних робіт та проведено остаточний розрахунок за виконані роботи в сумі 2394000грн. (у т. ч. ПДВ — 399000 грн.).

У такому разі замовник накопичує в обліку витрати, пов’язані з реконструкцією (від початку і до закінчення зазначених робіт). Такі витрати обліковують у складі капінвестицій за дебетом субрахунку 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби» до моменту закінчення реконструкції.

Після закінчення зазначених робіт замовник передає їх бюджетній організації, яка є балансоутримувачем будівлі. Для передачі робіт з реконструкції будівлі замовник оформлює Акт передачі робіт з реконструкції основних засобів. При складанні цього Акта можна використовувати Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів, типова форма якого затверджена наказом Мінфіну 13.09.2016 р. № 818.

У свою чергу, бюджетна установа, на балансі якої знаходиться реконструйована будівля, приймає роботи з реконструкції та відображає у складі незавершених капінвестицій. При цьому підставою для відображення в обліку таких робіт є Акт передачі робіт з реконструкції основних засобів.

Вартість робіт з реконструкції будівлі бюджетна установа (балансоутримувач) відносить на збільшення первісної вартості реконструйованого ОЗ та збільшує внесений капітал (субрахунок 5111). Інформацію про такі роботи слід зазначити в інвентарній картці реконструйованого об’єкта.

Зазначені операції в обліку відображають так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

Меморіальний ордер

дебет

кредит

Управління капбудівництва (головний розпорядник, який є замовником робіт)

1

Надійшло фінансування для проведення реконструкції будівлі

2313

5411

3420000

2 або 3

2

Перераховано аванс підрядній організації

2113

2313

1026000

2, 4 або 3, 4

3

Відображено видатки на реконструкцію будівлі (на підставі Акта приймання виконаних будівельних робіт)

1311

6211

3420000

6

4

Зменшено суму заборгованості перед підрядником на суму виплаченого авансу (3420000 грн. - 1026000 грн.)

6211

2113

2394000

4, 6

5

Здійснено остаточні розрахунки з підрядною організацією

6211

2313

2394000

2, 6 або 3, 6

6

Після закінчення реконструкції передано бюджетній установі незавершені капінвестиції (на підставі Акта передачі робіт з реконструкції основних засобів)

5511

1311

3420000

17

7

Кошти цільового фінансування, спрямовані на реконструкцію, віднесено на фінрезультат поточного року

5411

5511

3420000

17

Бюджетна установа — балансоутримувач будівлі

1

Відображено видатки на реконструкцію будівлі (на підставі Акта передачі робіт з реконструкції основних засобів)

1311

5511

3420000

17

2

Вартість робіт з реконструкції віднесено на збільшення первісної вартості будівлі

1013

1311

3420000

17

Водночас здійснено другий запис

5511

5111

3420000

17

Приклад 4. Відділ капбудівництва виконує функції замовника робіт з будівництва мережі дощової каналізації. Роботи з будівництва такого об’єкта були розпочаті у 2018 році, але до кінця року не були завершені. У зв’язку з цим станом на 01.01.2019 р. на балансі відділу обліковується незавершений об’єкт будівництва у складі незавершених капінвестицій вартістю 60 млн грн. на субрахунку 1311 та залишок коштів цільового фінансування.

Протягом 2019 року будівництво зазначеного об’єкта будівництва продовжувалось.

Для виконання робіт з будівництва мережі дощової каналізації замовник у травні 2019 року уклав договір з підрядною організацією на суму 40 млн грн. (у т. ч. ПДВ — 6666666,67 грн.). Договором передбачена попередня оплата в розмірі 30 % від вартості договору — 12 млн грн. (у т. ч. ПДВ — 2 млн грн.).

У цій ситуації закупівля робіт з будівництва мережі дощової каналізації повинна бути проведена з урахуванням вимог Закону № 922.

Після виконаних робіт з будівництва підрядною організацією у жовтні 2019 року складено Акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. № КБ-3). Замовником підписано зазначені документи після ретельної перевірки виконаних робіт та проведено остаточний розрахунок за виконані роботи в сумі 28 млн грн. (у т. ч. ПДВ — 4666666,67 грн.).

У жовтні 2019 року об’єкт прийнято в експлуатацію на підставі зареєстрованої декларації про готовність об’єкта***.

У листопаді 2019 року такий об’єкт передано на баланс комунальному підприємству на підставі рішення міської ради, оформлено Акт приймання-передачі.

*** Зазначимо, що декларація засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації. Це означає, що на об’єкті виконані всі роботи, передбачені проектною документацією згідно з будівельними нормами, стандартами і правилами, а також змонтоване та випробуване обладнання з дотриманням певних особливостей.

Такі операцій в обліку відображають наступними записами:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

Меморіальний ордер

дебет

кредит

Залишки на субрахунках станом на 01.01.2019 р.:

• незавершені капінвестиції

1311/1*

60000000

• цільове фінансування

5411

60000000

1

Надійшло фінансування для завершення будівництва

2313

5411

40000000

2 або 3

2

Перераховано аванс підрядній організації

2113

2313

12000000

2, 4 або 3, 4

3

Відображено видатки на будівництво (на підставі Акта приймання виконаних будівельних робіт)

1311/1

6211

40000000

6

4

Зменшено суму заборгованості перед підрядником на суму виплаченого авансу (40000000 грн. - 12000000 грн.)

6211

2113

28000000

4, 6

5

Здійснено остаточний розрахунок з підрядною організацією

6211

2313

28000000

2, 6 або 3, 6

6

Добудований об’єкт в сумі капінвестицій передано комунальному підприємству (на підставі Акта приймання-передачі)

5511

1311/1

40000000

17

5512

1311/1

60000000

17

7

Кошти цільового фінансування, спрямовані на будівництво об’єкту, віднесено на фінрезультат поточного та минулих років

5411

5511

40000000

17

5512

60000000

17

**** Замовнику будівництва, який у себе в бухобліку накопичує витрати на будівництво об’єкта, доцільно відокремити такі незавершені капінвестиції та побудований об’єкт від інших ОЗ, які він використовує в процесі основної діяльності та виконання бюджетних програм. Для обліку таких об’єктів варто передбачити в Робочому плані рахунків окремі аналітичні рахунки до субрахунку 1311, наприклад: 1311/1 «Капітальні інвестиції в основні засоби, призначені для передачі».

Приклад 5. Бюджетна установа має на балансі об’єкт незавершеного будівництва, вартість якого — 15 млн грн. На підставі рішення міської ради установа у 2018 році передала незавершений об’єкт будівництва (незавершені капінвестиції) іншій бюджетній установі. Передача об’єкта оформлена Актом приймання-передачі. У зв’язку з цим станом на 01.01.2019 р. на балансі установи — отримувача обліковувався незавершений об’єкт будівництва у складі незавершених капінвестицій вартістю 12 млн грн. У 2019 році виділено кошти з місцевого бюджету на завершення будівництва цього об’єкта. Загальна вартість виділених бюджетних асигнувань — 45 млн грн.

У цій ситуації закупівля робіт з будівництва повинна бути проведена з урахуванням вимог Закону № 922. Для продовження будівництва укладено договір підряду. Його умовами передбачено попередню оплату в розмірі 30 % від вартості договору — 13500000 грн. (у т. ч. ПДВ — 2250000 грн.).

Після закінчення будівельних робіт підрядною організацією складено Акт приймання виконаних будівельних робіт за ф. № КБ-2в та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. № КБ-3. Після ретельної перевірки виконаних робіт бюджетною установою підписано зазначені документи та проведено остаточний розрахунок за виконані роботи.

У листопаді 2019 року об’єкт добудовано та прийнято в експлуатацію, що підтверджено декларацією про готовність об’єкта. Зарахування об’єкта на баланс оформлено Актом введення в експлуатацію основних засобів, відкрито Інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів.

Ці операцій в обліку відображають так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

Меморіальний ордер

дебет

кредит

Установа, яка передала незавершений об’єкт будівництва (2018 рік)

1

Передано незавершений об’єкт будівництва (оформлено Акт приймання-передачі)

5512

1311

15000000

17

2

Кошти цільового фінансування, спрямовані на будівництво об’єкта, віднесено на фінрезультат минулих років

5411

5512

15000000

17

Установа, яка прийняла незавершений об’єкт будівництва (2018 рік)

1

Зараховано незавершений об’єкт будівництва на баланс

1311

5512

15000000

17

2

Залишки на субрахунках станом на 01.01.2019 р.:

• незавершені капінвестиції

1311

15000 00

• фінансовий результат минулих років

5512

15000000

3

Отримано у 2019 році бюджетні асигнування для завершення будівництва об’єкта

2313

5411

45000000

2 або 3

4

Перераховано попередню оплату підрядній організації

2113

2313

13500000

2, 4 або 3, 4

5

Відображено видатки на будівництво (на підставі Акта приймання виконаних будівельних робіт)

1311

6211

45000000

6

6

Зменшено суму заборгованості перед підрядником на суму виплаченого авансу

(45000000 грн. - 13500000 грн.)

6211

2113

31500000

4, 6

7

Проведено остаточний розрахунок з підрядною організацією

6211

2313

31500000

2, 6 або 3, 6

8

Введено об’єкт будівництва в експлуатацію

1013

1311

60000000

17

9

Одночасно відображено зміни в капіталі

5411

5111

45000000

17

5512

5111

15000000

17

Майте на увазі: у такій ситуації вартість об’єкта будівництва буде сформовано виходячи із загальної сумі витрат, пов’язаних із такими роботами.

При цьому до такої вартості включають як видатки на будівництво, здійснені у 2019 році, так і незавершені капінвестиції, які було отримано від іншої бюджетної установи. Для детального обліку зазначених витрат доцільно вести окремий регістр аналітичного обліку незавершених капінвестицій. Наприклад, використовувати для цього Картку обліку об’єктів необоротних активів у складі незавершених капітальних інвестицій, яку складають у довільній формі.

Приклад та порядок заповнення такої Картки наведено у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 16, с. 16.

Нормативні документи та скорочення

Закон № 922Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII.

Наказ № 386наказ Мінфіну «Про затвердження Змін до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами» від 17.09.2019 р. № 386.

Типова кореспонденціяТипова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

НП(С)БО 121Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

ОЗ — основні засоби.

МНМА — малоцінні необоротні матеріальні активи.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі