Фінзвітність за 2014 рік: основні моменти

В обраному У обране
Друк
Влада КАРПОВА, податковий експерт, канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер- практик (CAP)
Бухгалтерський тиждень Січень, 2015/№ 3
Напередодні подання фінзвітності за 2014 рік нагадаємо основні правила її подання. Кардинальних змін у складанні річної звітності в 2014 році не було, тому залишаються в силі всі наші детальні рекомендації щодо її заповнення.

Порядок подання річної фінзвітності

Річну фінзвітність обов’язково подають:

1) до органів статистики  не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним роком (п. 5 Порядку № 419). Цьогоріч 28 лютого припадає на вихідний день, отже, працює «вихідне» перенесення (п. 10 Порядку № 419). Останній день подання — 2 березня;

2) до органів ДФСУ  у строк, який «прив’язаний» до строку подання Податкової декларації з податку на прибуток (п. 46.2 ПКУ ), що підтверджують і податківці (див. консультації в категоріях 102.21, 102.30.02 ЗІР ДФСУ). А саме:

• особи, які подають декларацію з податку на прибуток за квартал (півріччя, 3 квартали, рік), подають фінзвітність протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу (не пізніше 9 лютого);

• особи, які подають декларацію тільки за рік, надають фінзвітність протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року (не пізніше 2 березня);

• сільгоспвиробники — протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем червня. Такі особи подають фінзвітність за попередній рік та 1 півріччя поточного року (див. консультацію в категорії 102.24 ЗІР ДФСУ).

Зверніть увагу. За 2014 рік декларація з податку на прибуток подається в старі строки (п. 22 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ ).

Склад фінзвітності залежить від того, до якої категорії належить суб’єкт господарювання (таб­л. 1):

 

Таблиця 1. Склад річної фінансової звітності

Суб’єкт підприємництва (1)

Склад фінзвітності

1

2

1. Суб’єкти великого і середнього підприємництва (великий — річний дохід перевищує 50 млн євро за середньорічним курсом НБУ, середня чисельність працівників за календарний рік перевищує 250 осіб; середній — той, хто не належить ні до великих, ні до малих, див. далі)

1) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2) ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

3) ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або ф. № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)» (2);

4) ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;

5) ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (3);

6) ф. № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності» (4)

2. Суб’єкти малого підприємництва (крім суб’єктів мікропідприємництва та нульовиків) (5) (річний дохід не перевищує 10 млн євро за середньорічним курсом НБУ, середня чисельність працівників за календарний рік не перевищує 50 осіб)

Фінансовий звіт СМП:

1) ф. № 1-м «Баланс»;

2) ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати»

3. Суб’єкти малого підприємництва — «нульовики» з податку на прибуток (за п. 154.6 ПКУ ), суб’єкти мікропідприємництва (мікро — річний дохід не перевищує 2 млн євро за середньорічним курсом НБУ, середня чисельність працівників за календарний рік не перевищує 10 осіб)

Спрощений фінансовий звіт СМП:

1) ф. № 1-мс «Баланс»;

2) ф. № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

(1) Критерії віднесення суб’єктів підприємництва до певної категорії зазначено в ч. 3 ст. 55 ГКУ. Докладніше про їх розрахунок читайте в  «БТ», 2014, № 42, с. 9, 2013, № 40, с. 15.

(2) Підприємства самостійно обирають спосіб складання цього звіту прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми (п. 9 розд. II НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). Метод, що використовується, має бути зазначено в наказі про облікову політику.

(3) Зверніть увагу: згідно з п. 46.2 ПКУ та ПБО «Податкові різниці» інформація, що підлягає розкриттю згідно з цим ПБО, наводиться в примітках до фінзвітності з 01.01.14 р. виключно за бажанням платника податків.

(4) Форму № 6 заповнюють тільки ті підприємства, які:

• зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність;

• займають монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг);

• якщо щодо продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін, у тому числі підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання тепловій енергії та надають послуги з централізованого водопостачання і водовідведення (п. 2 П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами»).

(5) У листі МФУ від 19.09.14 р. № 31-11410-08-10/24149 зазначалося: якщо підприємство за наслідками діяльності протягом року втратило ознаки СМП, якому дозволено складати Спрощений фінансовий звіт СМП, і відповідає ознакам СМП, якому дозволено складати Фінансовий звіт СМП, то таке підприємство складає Фінансовий звіт СМП за звітний період, в якому це відбулося, та подальші періоди поточного (звітного) року.

Якщо підприємство за наслідками діяльності протягом року втратило всі ознаки відповідності критеріям, наведеним у п. 2 розділу I П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», то за звітний період, в якому це відбулося, та подальші періоди поточного (звітного) року фінзвітність складають відповідно до НП(С)БО 1.

А в листі МФУ від 23.05.14 р. № 31-08410-06-5/12530 зверталася увага на те, що за оновленими формами СМП складають і подають до податкового органу річну фінансову звітність, починаючи зі звітного періоду за 2014 рік. Докладніше про оновлений порядок заповнення фінзвітності СМП можна прочитати в статті ««Малий» квартальний фінзвіт: заповнюємо по-новому» // «БТ», 2014, № 14, с. 12, Шпаргалці бухгалтера «Квартальний фінзвіт «малюків» — відрядкова допомога» // «БТ», 2014, № 14, с. 21.

 

На замітку! Відповідно до останніх змін у Порядку № 419:

• у разі, якщо організація діяльності органів держстатистики, органів Казначейства та інших органів, до яких подається фінзвітність, припинена/порушена у зв’язку з тимчасовою окупацією територій та/або проведенням АТО, підприємства, що знаходяться на цих територіях, подають фінзвітність після відновлення звичайної діяльності зазначених органів або, за можливості, подають фінзвітність відповідним органам, які знаходяться на іншій території України та/або в яких організована відповідна робота;

• такі підприємства проводять інвентаризацію у випадках, обов’язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал цих підприємств. У такому разі в річній фінзвітності інформація відображається за даними бухгалтерського обліку. Докладніше читайте на с. 4 номера.

 

Звітність за МСФЗ

Згідно з п. 2 Порядку № 419 в обов’язковому порядку згідно з МСФЗ складають фінзвітність та консолідовану фінзвітність такі особи (табл. 2):

 

Таблиця 2. Склад суб’єктів, які складають фінзвітність за МСФЗ

Суб’єкти, які складають фінзвітність за МСФО

Дата переходу на МСФЗ

1

2

1. Публічні акціонерні товариства, банки, страховики

з 01.01.12 р. (1)

2. Підприємства, які провадять госпдіяльність за такими видами:

• надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010), за винятком діяльності з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010);

• недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010)

з 01.01.13 р. (1)

3. Підприємства, які здійснюють допоміжну діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010)

з 01.01.14 р. (1)

4. Підприємства, які здійснюють діяльність з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010)

з 01.01.15 р.

5. Кредитні спілки

з 01.01.15 р.

(1) Отже, зазначені особи за 2014 рік зобов’язані складати фінзвітність за МСФЗ. У листі НКЦПФР від 28.07.14 р. № 08/04/14189/НК зазначалося, що починаючи з 01.01.12 р. всі ПАТ зобов’язані складати фінансову звітність за МСФЗ. Такий же висновок було зроблено і в листі МФУ від 23.01.14 р. № 31-08410-07-10/1550 // «БТ», 2014, № 27, с. 8. ПАТ застосовують МСФЗ незалежно від приналежності до класифікаційної групи суб’єктів господарювання, проте для малих і середніх підприємств дозволено до застосування відповідний МСФЗ, розміщений на офіційному сайті МФУ* (лист МФУ від 06.08.14 р. № 31-11410-08-29/20397).

 

* http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=394683&cat_id=393571.

Решта підприємств може самостійно прийняти рішення про перехід на застосування МСФЗ, що має бути закріплено в наказі про облікову політику (п. 3 ст. 121 Закону про бухоблік, п. 1 розд. IV НП(С)БО 1).

У разі застосування МСФЗ (в обов’язковому порядку чи за самостійним рішенням) підприємства не зобов’язані складати фінзвітність відповідно до національних П(С)БО (див. лист МФУ від 06.03.12 р. № 31-08410-07-29/5792 // «БТ», 2012, № 16, с. 4).

Важливо. Всі підприємства, що застосовують МСФЗ (у тому числі й СМП), складають фінансову звітність за «великими» формами, наведеними в НП(С)БО 1.

 

Вимоги до заповнення фінзвітності

Вимоги в частині подання та заповнення фінзвітності викладено в Законі про бухоблік, НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та П(С)БО 25. Нагадаємо основні приписи:

1) форма подання фінансової звітності (п. 4 Порядку № 419, пп. 49.3, 49.4 ПКУ ):

• до органів статистики фінзвітність може бути подана особисто або надіслана поштою;

• до органу ДФСУ фінзвітність подається малими підприємствами особисто або через уповноважену особу, надсилається поштою з повідомленням про вручення, засобами електронного зв’язку в електронній формі за умови реєстрації електронного підпису. Великі та середні підприємства подають фінзвітність в електронній формі;

2) дата подання фінансовій звітності: день фактичної передачі фінзвітності за належністю, а у разі надсилання її поштою — дата одержання адресатом, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує адресата (п. 4 Порядку № 419).

При поданні до органу ДФСУ — дата, зазначена в поштовому повідомленні з відміткою про вручення її органу ДФСУ, у разі подання в електронній формі — дата квитанції про отримання її органом ДФСУ (п.п. 49.9.1 ПКУ );

3) звітний період: календарний рік (ч. 1 ст. 13 Закону про бухоблік).

Нюанс: для новоствореного підприємства звітний період відлічують з дати створення (дати державної реєстрації) по 31 грудня. Перший звітний період такого підприємства може бути менше 12 місяців, але не може перевищувати 15 місяців (ч. 2 ст. 13 Закону про бухоблік). Таким чином, підприємства, які були створені в період з 1 жовтня по 31 грудня 2014 року, річну фінансову звітність за цей період можуть не складати. Перший річний звітний період для них буде з дати реєстрації по 31 грудня наступного 2015 року;

4) дата балансу: 31 грудня звітного року (ч. 1 ст. 13 Закону про бухоблік, п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 1);

5) загальні правила складання фінзвітності:

• фінзвітність заповнюють у гривнях, у тому числі й ті підприємства, які використовують МСФЗ (лист МФУ від 17.12.13 р. № 31-08410-07-10/36519);

• СМП заповнюють звітність у тисячах гривень з одним десятковим знаком (п. 1 розд. I П(С)БО 25), інші суб’єкти підприємницької діяльності — в тисячах гривень без десяткових знаків. Виняток: розділ IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками;

• від’ємні значення (значення, що підлягають відніманню) наводять у формах фінзвітності в дужках (п. 5 розд. ІІ НП(С)БО 1);

• згортання статей активів і зобов’язань, доходи і витрати (крім випадків, передбачених відповідними НП(С)БО) не допускається (п. 3 розд. IV НП(С)БО 1, п. 6 розд. I П(С)БО 25);

• підприємства можуть не наводити статті, які передбачені у формах фінансової звітності, затверджених НП(С)БО 1, у випадку, якщо щодо них відсутня інформація до розкриття (крім випадків, коли така інформація була в поперед­ньому звітному періоді);

• підприємства мають право включати до фінансових звітів додаткові статті в порядку, визначеному НП(С)БО 1, у випадку, якщо стаття відповідає таким критеріям: інформація є істотною й оцінка статті може бути достовірно визначена. Склад статей фінансової звітності визначає підприємство в своїй обліковій політиці (див. про це в статті «Облікова політика-2014 в зимових мотивах» // «БТ», 2014, № 1, с. 31, Шпаргалці бухгалтера «Елементи облікової політики» // «БТ», 2014, № 1, с. 31). Критерії істотності інформації наведені в Методрекомендаціях № 635;

• виправлення помилок, що були допущені при складанні фінансових звітів у попередні роки і впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), здійснюють шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року (див. статтю «Помилки у фінзвітності: як виправити?» // «БТ», 2014, № 41, с. 13);

• фінансова звітність має бути підписана керівником і бухгалтером підприємства (ч. 1 ст. 11 Закону № 996). Див. докладніше про це статтю «Ой, чий то підпис стоїть… на документі» // «БТ», 2014, № 14, с. 36;

• перед складанням річної фінансової звітності згідно зі ст. 10 Закону про бухоблік, п. 12 Порядку № 419 обов’язково слід провести інвентаризацію активів і зобов’язань підприємства (див. Тему тижня «Інвентаризація — 2014. Частина I (організація і проведення)» // «БТ», 2014, № 45, с. 40, «Інвентаризація — 2014. Частина II (облік результатів)» // «БТ», 2014, № 46, с. 43).

 

Актуальні роз’яснення

У 2014 році було оприлюднено деякі роз’яснення офіційних органів, які потрібно врахувати при заповненні фінзвітності за 2014 рік. Наведемо основні з них:

• материнське підприємство складає індивідуальну та консолідовану фінансову звітність (лист МФУ від 28.03.14 р. № 31-08410-07-29/6633);

• об’єкти, що знаходяться на тимчасово окупованій території України, повинні враховуватися у складі активів підприємства. У той же час підприємство повинно оцінити негативний вплив змін в економічному і правовому середовищі та визнати суми втрат від зменшення корисності щодо таких об’єктів (лист МФУ від 19.06.14 р. № 31-11410-08-10/15462);

• особливості відображення в бухобліку операцій з борговими цінними паперами в іноземній валюті були розглянуті в листі МФУ від 24.09.14 р. № 31-11410-07-10/24641;

• інформацію про гудвіл відображають у додатковій статті «Гудвіл» рядка 1050 Балансу (лист МФУ від 12.03.14 р. № 31-08410-07-10/5182).

На цьому ми закінчуємо розмову про порядок подання річної фінзвітності, а детально про процедуру її заповнення читайте в Шпаргалці бухгалтера — «Фінансова звітність за 2013 рік: для середніх і великих (ч. 1)» // «БТ», 2014, № 4, с. 17, «Фінансова звітність за 2013 рік: для середніх і великих (ч. 2)» // «БТ», 2014, № 5, с. 17, «Квартальний фінзвіт «малюків» — відрядкова допомога» // «БТ», 2014, № 14, с. 21.

 

Висновки

  • Фінансову звітність за 2014 рік подають до органів статистики не пізніше 02.03.15 р., до органу ДФСУ — разом з податковою декларацією з податку на прибуток (у старі строки).

  • Суб’єкти великого та середнього підприємництва подають «великий» фінзвіт згідно з НП(С)БО 1, суб’єкти малого підприємництва (крім суб’єктів мікропідприємництва та «нульовиков») — Фінансовий звіт СМП, суб’єкти мікропідприємництва та «нульовики» — Спрощений фінансовий звіт СМП.

Документи статті

Порядок № 419 — Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Методрекомендації № 635 — Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом МФУ від 27.06.13 р. № 635.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити