Теми статей
Обрати теми

Фінзвітність за І квартал: знімаємо запитання

Шевчук Михайло, податковий експерт, [email protected]
Тиждень залишився для того, щоб подати фінансову звітність до органів Держстатистики. У зв’язку з цим пропонуємо розглянути деякі питання, пов’язані з таким поданням, зокрема, ті, які стосуються суб’єктів малого підприємництва (СМП) і мікропідприємництва.
фінансова звітність, Держстатистика, ДФСУ, Держреєстратор

Звітність податківцям ≠ звітність до Держстатистики

Відразу ж розставимо крапки над «і». Слід чітко розмежувати обов’язки:

1) подання звітності з податку на прибуток підприємств (далі — ППП)1 і пов’язаний з нею обов’язок подання фінзвітності податківцям (встановлена п. 46.2 ПКУ);

1 Хто повинен виконати такий обов’язок, ви могли прочитати у статті «Квартальна дека з податку на прибуток: кому «пощастило» найбільше?» у журналі «Бухгалтер 911», 2016, № 13.

2) подання фінзвітності до органів Держстатистики (встановлена ч. 1 ст. 14 Закону про бухоблік, п. 2 Порядку № 4192).

2 Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

За фактом при відправленні фінзвітності в режимі єдиного вікна через систему «Єдине вікно подання електронної звітності» з використанням форматів з літерою «S» ці обов’язки виконуються «одним махом». Але це в жодному разі не скасовує того факту, що це все ж різні обов’язки.

Тому нагадаємо, що низькодохідні (за підсумками 2015 року) платники ППП звільнені від подання квартальних декларацій з ППП, тобто і від подання податківцям проміжної фінзвітності.

Що стосується виконання повинності перед Держстатистики, то такі платники, цілком імовірно, можуть потрапити до категорії СМП або суб’єктів мікропідприємництва ( ч. 3 ст. 55 ГКУ), оскільки за критерієм річного доходу вони відповідають поняттю «мікросуб’єктів» (адже ми зараз говоримо про тих «прибутників», у яких бухдохід за 2015 рік не перевищив 20 млн грн.).

img 1Річний доход для «мікро» не має перевищувати суму, еквівалентну 2 млн євро, яка визначена за середньорічним курсом НБУ.

Якщо середня кількість працівників за 2015 рік не перевищила:

10 осіб, то ваше підприємство є суб’єктом мікропідприємництва, тобто згідно з  абз. 14 п. 2 Порядку № 419 подавати квартальну фінзвітність, на нашу думку, не доведеться3;

3 Закон про бухоблік, між тим, досі не містить норм, які дозволяють бути в цьому на 100 % упевненими, про що ми писали у статті «Фінзвітність постфактум: розгадки ТОП-загадок» (журнал «Бухгалтер 911», 2015, № 20).

50 осіб, то підприємство ваше є СМП. Відповідно, подавати квартальну фінзвітність до органів Держстатистики доведеться, причому робити це потрібно за формою фінансового звіту СМП (форми № 1-м і 2-м)4.

4 Затверджені додатками 1 і 2 до П(С)БО 25 відповідно.

Якщо ж середня кількість працівників у 2015 році перевищила 50 осіб, тоді підприємство є суб’єктом середнього підприємництва (згідно з  останнім абзацом ч. 3 ст. 55 ГКУ). А це означає, що подавати до Держстатистики доведеться «звичайну» фінзвітність (у тому числі квартальну) у складі форм № 1 і № 25.

5 За формами, встановленими додатком 1 до НП(С)БО 1. У разі подання консолідованої звітності використовуйте форми з  додатка 2 до зазначеного НП(С)БО.

img 2Виконати звітний обов’язок перед органами Держстатистики (для кого це є актуальним) потрібно не пізніше понеділка, 25 квітня (згідно з  п. 5 Порядку № 419). Датою подання фінзвітності вважається день фактичної її передачі за приналежністю, а у разі надсилання поштою — дата отримання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, яке обслуговує адресата.

Фінзвітність і юрособи-єдиноподатники

З урахуванням минулорічних змін у  П(С)БО 256 у єдиноподатників може виникнути плутанина з підбором потрібних їм форм. Усунемо її.

6 Див, зокрема, статтю «Фінзвітність ЮРЄПів групи 3» у журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 38.

Категорія суб’єкта

Форми фінзвітності

Єдиноподатники групи 3 — суб’єкти малого (у тому числі мікро-) підприємництва

1) форма № 1-мс «Баланс»;

2) форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

Єдиноподатники групи 4 — суб’єкти мікропідприємництва

Єдиноподатники групи 4 — СМП (крім суб’єктів мікропідприємництва)

1) форма № 1-м «Баланс»;

2) форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Єдиноподатники груп 3 і 4, які не відповідають критеріям СМП

«Звичайна» фінзвітність за формами з  НП(С)БО 1

Знову ж таки тим єдиноподатникам, хто вписується в «мікро» (див. вище), поки перейматися нічим, оскільки «мікро», вважаємо, до органів Держстатистики звітують тільки за рік.

Зверніть увагу! Спрощений фінзвіт (ф. № 1-мс, 2-мс) згідно з оновленою редакцією п. 2 П(С)БО 25 повинні складати та подавати виключно ті єдиноподатники групи 3, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат. Виходить, що ті (єдиноподатники групи 3), хто з тих чи інших причин від такої можливості відмовився та веде повноцінний бухоблік, звітувати зобов’язані «повноцінно» (ф. № 1-м, 2-м), а не спрощено.

img 3Формально спрощений бухоблік не пропонується єдиноподатникам на вибір, а саме нав’язується ( абз. 3 п. 44.2 ПКУ). Але ми усе ж таки вважаємо, що якщо від цього обов’язку суб’єкт хоче відмовитися (вважає за краще вести звичайний бухоблік), то це зробити можна.

Списання фінрезультату на рахунок 44: як часто?

Процедура визначення фінансових результатів від різних видів діяльності (операційної, фінансової та іншої) передбачає подальше списання сальдо субрахунків 791 — 793 на рахунок 44.

Користувачі бухпорталу buhgaler911.com ставлять запитання: як часто повинна відбуватися подібна процедура для низькодохідних платників ППП, які подають фінзвітність (у органи Держстатистики) щокварталу, а податківцям звітують тільки за рік? Як ми вже з’ясували, такий платник може бути як СМП, так і суб’єктом середнього підприємництва.

Тут можна діяти на власний розсуд: законодавство не містить жорстких вимог із цього приводу.

img 4Перш ніж сформувати нерозподілений прибуток (субрахунок 441) або непокриті збитки (субрахунок 442), доходи і витрати «збирають» на рахунках класів 7, 8 та/або 9 відповідно. Так от, їх списання на «транзитний» субрахунок 791 відбувається згідно з  Інструкцією № 291 наприкінці року або щомісяця. Третього не дано.

Ви можете списувати сальдо за рахунком 79 хоч і щомісяця. Це ще не тягне необхідності розподіляти прибуток (якщо спрацювали в «плюс») або покривати збитки (якщо фінрезультат зі знаком «мінус») — сальдо на кінець місяця (і навіть кварталу) за субрахунками 441 і 442 є цілком допустимим.

img 5А ось у частині прибутку, використаного у звітному періоді (субрахунок 443), Інструкція № 291 є однозначною: сальдо на цьому субрахунку закривається в кореспонденції з субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з них наприкінці року.

Найзручніше, на нашу думку, «обнуляти» рахунок 79 при складанні фінзвітності (тобто у випадку, що розглядається, — щокварталу). Водночас ніхто не забороняє робити це і рідше (сальдо за рахунком 79 бухгалтерське програмне забезпечення зазвичай «пропускає»). Наприклад, логічно прив’язати проведення такої процедури до періодичності виплати дивідендів, встановленої на підприємстві. Адже для розподілу прибутку (дебет субрахунку 443) бажаною є наявність кредитового сальдо на рахунку 44 (а саме на субрахунку 441), а це можливо саме після списання сальдо з рахунка 79. Або за наявності нерозподіленого прибутку, сформованого за результатами минулих періодів.

Фінзвітність держреєстратору за 2015 рік: «бути чи не бути»?

Закон про бухоблік (ч. 3 ст. 14) досі містить вимогу про окреме подання річної фінзвітності держреєстратору.

img 6Підприємства (крім бюджетних установ) зобов’язані подавати (надсилати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня року, наступного за звітним періодом, фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу та звіту про річні фінансові результати.

Але якою мірою ця норма є «адекватною»? Адже згідно з  п. 5 ст. 13 оновленого Закону про держреєстрацію самі «статисти» зобов’язані забезпечити передачу до ЄДР фінзвітності у складі балансу та звіту про фінрезультати протягом місяця з дня її отримання.

Вважаємо, що ця норма застаріла. Фінзвітність держреєстратору подавати вже не потрібно7.

7 Про що ми вже говорили у статті «Новації держреєстрації: повний онлайн і Ко» (журнал «Бухгалтер 911», 2016, № 4).

Що важливо: жодним із профільних законів спецвідповідальність за неподання фінзвітності держреєстратору не передбачена.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі