Теми статей
Обрати теми

«Закриваємо» минулий рік: здаємо фінансовий звіт

Михайло Шевчук • податковий експерт, m.shevchuk@buhgalter911.com
Які нюанси треба врахувати при поданні фінзвітності за 2016 рік? Чи змінилося що-небудь по суті в цьому аспекті? Які сюрпризи очікують на деяких суб’єктів у зв’язку з високим рівнем інфляції за останні 3 роки? Давайте розберемося!
фінансова звітність

Хто, що, куди і коли?

Розпочнемо з того, що саме доведеться подавати. Річна фінзвітність суб’єктів середнього і великого підприємництва включає:

— Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1);

— Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2);

— Звіт про рух грошових коштів. Його складають за прямим методом (використовуючи форму № 3) або за непрямим методом (тоді у гру вступає форма № 3-н);

— Звіт про власний капітал (форма № 4);

img 1Усі перераховані форми затверджені додатком 1 до НП(С)БО 1. Складаєте консолідовану фінзвітність? Використовуйте форми, наведені в додатку 2 до НП(С)БО 1.

— Примітки до річної фінансової звітності (форма № 51);

1 Затверджена наказом Мінфіну від 29.11.2000 р. № 302.

— Додатки до приміток до річної фінзвітності (форма № 6).

Суб’єкти малого підприємництва і представництва іноземних суб’єктів госпдіяльності використовують звіт суб’єкта малого підприємництва. А саме Баланс за формою № 1-м і Звіт про фінрезультати за формою № 2-м.

Аналогічно, вважаємо, повинні «здаватися» і неприбутківці. Але час спливає, а ясності в цьому питанні, на жаль, не додалося img 2. Відповідно, обережний варіант для них, як і раніше, — орієнтація на «звичайні» форми2.

2 Цій проблематиці ми приділяли увагу у статті «Актуальні запитання неприбуткових організацій: шукаємо відповіді» (журнал «Бухгалтер 911», 2016, № 18-19).

Ті суб’єкти, які відповідають критеріям суб’єкта мікропідприємництва, а також юрособи — єдиноподатники групи 3 (які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат)3 і взагалі складають спрощений фінзвіт. Це Баланс за формою № 1-мс і Звіт про фінрезультати за формою № 2-мс. Ці форми затверджено додатками 1 і 2 до П(С)БО 25 відповідно.

3 Якщо юрособа — єдиноподатник групи 3 не відповідає критеріям суб’єкта малого підприємництва, то подавати фінзвітність їй треба за «звичайними» формами img 3.

img 4Якщо за показниками ви «мікро», але звітуєте як малі (подаєте форми № 1-м і № 2-м), вважаємо, це не є проблемою.

Правильно визначитися з тим, до якої категорії належить ваше підприємство, допоможе ч. 3 ст. 55 ГКУ. Зверніть увагу: вона говорить про дотримання двох критеріїв (суми отриманого річного доходу і чисельності працівників) одночасно! Багато хто хоче «розділити» ці критерії №№, але це неправильно.

Якщо не знайшли своє підприємство в жодній з цих категорій, йому пряма дорога в суб’єкти середнього підприємництва. Тому річна звітність для нього — повна.

Куди подавати звіти, знає img 5 ч. 1 ст. 14 Закону про бухоблік. Серед одержувачів: (1) органи, до сфери управління яких належать підприємства; (2) трудові колективи (на їх вимогу); (3) власники (засновники) згідно із засновницькими документами та (4) органи виконавчої влади й інші користувачі.

Податківці і статистика — в числі останніх. А ось Держреєстратор — вже ні4.

4 Подробиці — в матеріалах «Фінзвітність за І квартал: знімаємо запитання» (журнал «Бухгалтер 911», 2016, № 16) і «Новації держреєстрації: повний онлайн і К˚» (журнал «Бухгалтер 911», 2016, № 4).

Коли треба звітувати? Залежить від того, високо- або низькодохідним платником податку на прибуток є ваше підприємство.

При цьому виходимо з того, що електронне відправлення фінзвітності здійснюють «умить» img 6 через Єдине вікно і податківцям, і в статистику. І ви вибираєте саме його.

img 7Відправляємо один раз, а одержувачів відразу два: податківці і статистика.

Якщо підприємство високодохідне (а отже, є квартальним «подавачем» «прибуткової» декларації), подати фінзвітність податківцям (а значить, і в статистику) разом із «прибутковою» декларацією треба буде не пізніше ніж 9 лютого.

Якщо ж низькодохідне («прибуткову» декларацію подаватимете тільки за рік) — на «передній план» виходить граничний строк подання фінзвітності в органи Держстатистики (оскільки «прибутковий» строк «закривається» на один день пізніше).

img 8Граничний «статстрок» для цього, встановлений п. 5 Порядку № 4195, — 28 лютого. А для «прибуткової» декларації — 1 березня.

5 Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

При цьому, вважаємо, не буде порушенням, якщо спочатку ви відправите статзвітність. Виходить, вона прийде відразу і податківцям, і в статистику. А потім вже подасте тільки «прибуткову» декларацію. Хоча, знову ж таки, якщо не збираєтеся відкладати усе на останній день, «здатися» і податківцям, і в статистику логічно «одним махом».

Неприбутківці, увага! Ви «здаєтеся» по аналогії з «низькодохідниками» (див. вище). Граничний строк для здачі «неприбуткового» Звіту такий же, як і для «прибуткової» деки (1 березня). І з декларацією вже не за бажанням (як раніше), а обов’язково має бути здана податківцям річна фінзвітність (останній абзац оновленого п. 46.2 ПКУ).

img 9Для неприбутківця подання річної фінзвітності податківцям уже є обов’язковим.

Єдиноподатникам (які, виходить, подавати фінзвітність податківцям не зобов’язані) відзвітувати в органи Держстатистики треба не пізніше вказаної дати (28 лютого).

Сільгоспвиробники, що обрали особливий період з податку на прибуток (01.07.х — 30.06.х+1), поданням фінзвітності податківцям будуть спантеличені тільки влітку (причому подати їм доведеться цілих 3 img 10 комплекти фінзвітності6). У Держстатистику ж вони можуть відзвітувати не пізніше ніж 28 лютого.

6 Подробиці ви могли дізнатися зі статті «Декларативні news: світлі і темні сторони реформи-2017» в журналі «Бухгалтер 911», 2017, № 4.

Скільки «важить» неподання?

З невеселих новинок. Як ви знаєте, фінзвітність починаючи з 01.01.2017 р. набула статусу додатка до «прибуткової» декларації img 11 або звіту неприбутківця7. Звідси невтішний висновок — покарання за її неподання / несвоєчасне подання податківцям (згідно з п. 120.1 ПКУ) тепер «у грі».

7 Про подробиці ви могли дізнатися із статті «Декларативні news: світлі і темні сторони реформи-2017» в журналі «Бухгалтер 911», 2017, № 4.

img 12Ціна питання — 170 грн. за перше порушення і 1020 грн. за повторне впродовж року.

Щоб «зміцнити фундамент» для можливості накладення цього штрафу, ВРУ дозволила накладати його також при неподанні (чи несвоєчасному поданні) іншої звітності, обов’язок подання якої в органи ДФСУ передбачений ПКУ.

Фінзвітність vs висока інфляція

Наостанок дуже важливий момент. Цілком імовірно, що деяким бухгалтерам цього року уперше доведеться застосовувати положення П(С)БО 22. Тобто перераховувати показники річної фінзвітності із застосуванням коефіцієнта коригування img 13. Кому це загрожує?

Норми цього П(С)БО поширюються на підприємства, організації та інших юросіб, які зобов’язані оприлюднити річну фінансову звітність згідно із Законом про бухоблік.

img 14Перелік «нещасних» — в ч. 4 ст. 14 цього Закону.

При цьому на бюджетні установи і підприємства, які згідно із законодавством складають фінзвітність за МСФЗ, П(С)БО 22 «не діє».

Але! Для тих, хто застосовує міжнародні стандарти, аналогічний обов’язок передбачений МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». Тільки п. 1 цього Стандарту зобов’язує перераховувати показники фінзвітності будь-якого суб’єкта господарювання, функціональною валютою якого є валюта країни з гіперінфляційною економікою. Тобто незалежно від наявності обов’язку оприлюднити свою фінзвітність.

Але важливо, що згідно з п. 3 МСБО 29 необхідність перераховувати фінансові звіти є питанням судження. Тобто остаточне рішення з цього питання приймає керівництво підприємства. Та й оцінні критерії, на підставі яких його слід приймати, відрізняються.

До речі, на сайті Мінфіну розміщено проект8 наказу «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 20.12.2016 р. Завдяки йому чинний критерій, що «сигналізує» про необхідність проведення перерахунку, планують змінити.

8 Знайдете за посиланням: http://www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-normatyvnopravovykh-aktiv--?category=zakonodavstvo&subcategory=proekti-dokumentiv.

img 15У разі внесення цих змін приймати рішення, перераховувати показники фінзвітності чи ні, доведеться на підставі професійного судження.

Поки такий критерій єдиний — досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 90 і більше %. За підсумками ж трьох останніх років маємо... 101,2 % img 16.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі