Хвороба ненароком нагряне, коли... працівник у відрядженні

В обраному У обране
Друк
Клиженко Яна, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Жовтень, 2015/№ 87
Хвороба — це персональний форс-мажор. Адже передбачити її неможливо, і застати вона може далеко від рідної домівки. Наприклад, у відрядженні. Як у цьому випадку вчинити підприємству? Чи виплачувати добові працівнику за період хвороби, що збігся з відрядженням? Підлягає оплаті чи ні лікарняний, наданий працівником? Відповімо на всі запитання.

Отже, сталася нестандартна ситуація: працівник захворів у відрядженні. Як говорив «самый больной в мире человек» (він же за сумісництвом чоловік у повному розквіті сил): «Спокойствие, только спокойствие». Що робити і як бути — ми підкажемо. Але спочатку — важливе уточнення!

Якщо працівник захворів до початку відрядження і в нього відкритий лікарняний, то роботодавець не має права направляти його у відрядження (див. лист Мінфіну від 20.01.2007 р. № 31-18030-07-10/854). У такому випадку потрібно відрядити іншого працівника, перенести відрядження на інший період або взагалі скасувати його.

А тепер почнемо відповідати на запитання.

Які потрібні «папери»?

Спершу потрібно відокремити дні хвороби від відрядження. Ви, напевно, вже здогадалися, що документальне підтвердження хвороби в цьому випадку грає не останню роль. Як же все оформити? У принципі, схема класична.

Після прибуття на місце постійної роботи працівник подає доповідну записку про причину затримки (див. абзац другий розд. ІІ п. 10 Інструкції № 59*, лист Мінфіну від 14.03.2011 р. № 31-18030-07-10/668). До неї необхідно додати документи, що підтверджують причини затримки, зокрема — лікарняний лист.

* Нагадуємо, що положення Інструкції № 59 обов’язкові тільки для «бюджетників». Але госпрозрахункові підприємства часто використовують її як орієнтир (подробиці — в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 43, с. 4).

Підставою для оплати днів непрацездатності відрядженого працівника є лікарняний лист (незалежно від того, де захворів працівник)

Далі, після отримання від працівника зазначених документів, роботодавець приймає рішення про продовження строку відрядження, що оформляється відповідним наказом (розпорядженням). З прикладами доповідної записки та наказу про продовження строку відрядження ви можете ознайомитися в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 7, с. 83.

Зауважте: наказ про продовження строку відрядження слід видати до отримання від працівника Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (далі — Звіт). Це дозволить уникнути запитань від контролюючих органів про дотримання строків подання Звіту. До Звіту працівник додає оригінали документів, що підтверджують понесені ним у зв’язку з відрядженням витрати.

Уточнимо деякі моменти, що стосуються підтвердження непрацездатності.

Так, особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання, зокрема, під час перебування у відрядженні, листок непрацездатності видається за місцем їх тимчасового перебування з дозволу головного лікаря лікувально-профілактичного закладу на число днів непрацездатності. Такий листок непрацездатності засвідчується підписом головлікаря (підпис проставляється у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю») і печаткою лікувально-профілактичного закладу (див. п. 1.10 Інструкції № 455, п. 3.8 Інструкції № 532).

Якщо працівник не надасть лікарняний лист або надасть його неправильно заповненим, то йому не оплатять дні тимчасової непрацездатності

Відряджений працівник лікувався у стаціонарі? Тут працюють аналогічні правила: лікарняний лист видається з дозволу головного лікаря, засвідчується його підписом і печаткою лікувально-профілактичного закладу на число днів, необхідних для лікування ( п. 1.11 Інструкції № 455).

А ось іще запитання: як відобразити хворобу, що збіглася з періодом відрядження, у Табелі обліку робочого часу (далі — Табель), типову форму якого затверджено наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р. № 489? Відповідаємо: дні хвороби, що припадають на період відрядження, не включаються до строку відрядження (див. абзац третій п. 9 розд. II Інструкції № 59). Отже, дні хвороби у відрядженні, засвідчені листком непрацездатності, у Табелі кодують «ТН» (26) (оплачувана тимчасова непрацездатність).

Як бачите, жодних премудрощів: усе цілком логічно. А тому йдемо далі і тепер розберемося з виплатами, що належать працівнику.

Виплати за період недуги у відрядженні

За працівником, який захворів у відрядженні, зберігаються всі державні гарантії. Зокрема, йому будуть виплачені добові та відшкодовані витрати на проживання (у тому числі за дні хвороби), оплачений лікарняний (у разі його правильного оформлення), виплачена зарплата за дні відрядження (коли працівник не хворів). Про все по черзі.

Добові та оплата житла. У разі тимчасової непрацездатності відрядженого працівника йому на загальних підставах протягом усього часу, доки він не може за станом здоров’я приступити до виконання покладеного на нього службового доручення або повернутися до місця свого постійного проживання, але не більше двох місяців ( п. 9 розд. II Інструкції № 59):

1) відшкодовуються витрати на наймання житлового приміщення (крім випадків, коли працівник, який відряджається, перебуває на стаціонарному лікуванні);

2) виплачуються добові.

Саме тому й важливо мати лікарняний листок, виданий в установленому порядку (щоб згодом дні хвороби не визнали днями «затримки з неповажних причин»).

Зауважимо, що працівнику може не вистачити авансу, виданого йому перед від’їздом, для покриття добових витрат і витрат на проживання. У цьому випадку роботодавець може (але не зобов’язаний!) забезпечити хворого працівника додатковими грошовими коштами (грошовим переказом або поповнити платіжну карту).

Але чи не розцінять перевіряючі такі дії як порушення п. 2.11 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637? Нагадуємо: «нові кошти» під звіт видають тільки за умови, що працівник відзвітував в установленому порядку за раніше отриманими сумами.

Ми переконані: у цьому випадку порушень немає, адже такі дії здійснюються в межах одного відрядження (див. також лист НБУ від 15.03.2007 р. № 11-113/981-2658).

Інакше кажучи,

видача «нових» коштів під звіт не повинна спричинити застосування штрафу, передбаченого абзацом п’ятим ст. 1 Указу № 436*

* Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95.

Перерахування працівнику додаткової суми коштів на одне й те саме відрядження може здійснюватися за рішенням керівника підприємства на підставі доповідної записки відрядженого працівника (факсограми). Про це зазначається в листі Мінфіну від 14.03.2011 р. № 31-18030-07-10/6681.

Лікарняні. Як ви вже знаєте, відправною точкою в такій ситуації є лікарняний лист. Якщо він є (і виданий в установленому порядку), то працівнику оплатять дні непрацездатності. Що ж потрібно знати про лікарняний у відрядженні? А ось що:

1) дні тимчасової непрацездатності не включаються у строк відрядження ( абзац третій п. 9 розд. II Інструкції № 59). Нагадаємо: бажано, щоб відрядження по Україні не перевищували 30 календарних днів. Інакше контролери можуть розцінити поїздку переведенням на роботу в іншу місцевість (а це вимагає додержання гарантій, установлених ст. 120 КЗпП). Але якщо цей строк буде продовжено через хворобу, то порушень немає;

2) за період тимчасової непрацездатності, що збіглася з відрядженням, працівнику на загальних підставах здійснюється оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності і виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності.

Як розрахувати та нарахувати лікарняні, читайте на с. 7.

Відрядна зарплата. Дні тижня за графіком, установленим на підприємстві, що відрядило працівника, коли він у відрядженні не хворів, а працював, мають бути оплачені відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором. Розмір такої оплати праці не може бути нижче середнього заробітку ( ст. 121 КЗпП, п. 13 розд. І Інструкції № 59).

Нагадуємо, що для оплати робочих днів у відрядженні слід:

— визначити денний заробіток за місяць, в якому працівник перебував у відрядженні (розрахунок слід здійснювати виходячи з повністю відпрацьованого місяця);

— розрахувати середньоденну зарплату працівника;

— порівняти отримані величини.

Якщо денний заробіток вище середньоденної заробітної плати, оплата робочих днів у відрядженні здійснюватиметься виходячи з денного заробітку. Інакше — за середньоденним заробітком. Деталі оплати праці у відрядженні - в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 43, с. 24.

За час затримки у відрядженні без поважних причин працівнику не виплачується зарплата, не відшкодовуються добові витрати, витрати на наймання житлового приміщення та інші витрати ( абзац третій п. 10 розд. II Інструкції № 59). Але тут виникне запитання: а чи можна у світлі останніх змін відшкодувати такому працівнику витрати на зворотний проїзд? Потрібно розібратися.

Дійсно, з 11.09.2015 р. до Інструкції № 59 були внесені зміни. Тепер керівник підприємства може відшкодувати працівнику витрати на зворотний проїзд, якщо затримка у відрядженні без поважних причин припадає на вихідний (святковий, неробочий день), при цьому працівник став до роботи відповідно до графіка (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 74, с. 19). Комерційним підприємствам для такого «жесту доброї волі» потрібно внести відповідні зміни до «свого» Положення про відрядження, інакше компенсацію вартості податківці розцінять як додаткове благо з відповідним оподаткуванням.

Повернемося до нашого запитання: чи можна компенсувати витрати на зворотний проїзд, якщо працівник затримався у відрядженні і цю затримку не підтверджено лікарняним листом? Відповідаємо: якщо день затримки за непідтвердженою хворобою припадає на вихідний (святковий) день і ви внесли відповідні зміни до «свого» Положення про відрядження, то, вважаємо, компенсації — зелене світло. Але! Якщо повернення припадає на інший день і тим більше, якщо жодних змін до «свого» Положення про відрядження ви не вносили, то компенсацію вартості проїзду, швидше за все, чекає доля додаткового блага.

Як бачите, якщо недуга застала працівника у відрядженні, за ним зберігаються державні гарантії.

висновки

  • Якщо працівник захворів у відрядженні, то листок непрацездатності засвідчується підписом головлікаря і печаткою місцевого лікувально-профілактичного закладу.

  • Не можна направити працівника у відрядження, якщо він захворів до його початку.

  • Працівник, який захворів у відрядженні, має право на добові та відшкодування витрат на наймання житла, а також на лікарняні та «відрядну» зарплату.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити