«Рімейк» формули «ПН-щастя» і новий «Витяг» із СЕА — розбираємо «по кісточках»

Павленко Олексій, податковий експерт
Податки & бухоблік Вересень, 2015/№ 74
В обраному У обране
Друк
Уже всім відомо про революцію у сфері СЕА ПДВ, яку здійснив Закон № 643*. Змін зазнали як правила «СЕА-ігри» (уключаючи обнулення і новий «стартовий пакет»), так і сама формула «ПН-щастя». Сьогодні ми на прохання читачів проаналізуємо оновлений варіант цієї формули в розрізі її показників. Причому, за традицією зробимо це з урахуванням форми основного «Витягу» із СЕА (F/J1401205), щоб читачам було легко розбиратися у купі ПДВшних цифр і розуміти, звідки «ростуть ноги» в кожного з показників формули/«Витягу».

СЕА ПДВ

* Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» від 16.07.2015 р. № 643-VIII.

Спочатку зобразимо рімейк (нову редакцію) формули «ПН-щастя», з урахуванням усіх змін, унесених Законом № 643 до розрахунку ΣНакл — ліміту реєстрації ПН (далі — «регліміт»). Це необхідно, щоб надалі читачі змогли спокійно орієнтуватися в тексті наших міркувань про формування відповідних показників формули.

Отже, формула «ПН-щастя», наведена в п. 2001.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ) і доповнена нами з урахуванням змін, унесених до ПКУ Законом № 643, тепер виглядає так:

ΣНакл = ΣНаклОтр + ΣМитн + ΣПопРах - ΣНаклВид - ΣВідшкод - ΣПеревищ + ΣОвердрафт + ΣПерепл + ΣВЗ,

де основні показники:

ΣНаклОтр — загальна сума ПДВ за отриманими платником ПН, зареєстрованими в ЄРПН (у тому числі ПН, складеними платником на послуги нерезидентів — згідно з п. 208.2 ПКУ), і РК до таких ПН, зареєстрованих в ЄРПН;

ΣМитн — загальна сума ПДВ, сплаченого платником безпосередньо або через уповноважену особу при ввезенні товарів на митну територію України на підставі митних декларацій (МД) з урахуванням змін відповідно до аркуша коригування, додаткових МД;

ΣПопРах — загальна сума поповнень з поточного рахунку платника рахунка в СЕА (у тому числі рахунка, відкритого в СЕА сільгосппідприємству, для перерахування коштів на «сільгоспрахунок» згідно зі ст. 209 ПКУ). Ця сума повинна включати й суму залишку коштів на електронному рахунку станом на 03.08.2015 р., яка до цієї дати вже має бути зменшена на суму сплаченого ПЗ за ПДВшною декларацією за червень (або — у «квартальників» — має бути зменшена 10 серпня на суму ПЗ за декларацією за 2 квартал). Підстава — п.п. 2 п. 34 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ. Детальніше про пов’язані з цим зменшенням нюанси — див. нижче в таблиці;

ΣНаклВид — загальна сума ПДВ за виданими платником ПН, зареєстрованими в ЄРПН, і РК до таких ПН, зареєстрованих в ЄРПН;

ΣВідшкод — загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань, проведених за результатами перевірок, а також — даних УР;

ΣПеревищ — загальна сума перевищення ПЗ, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих УР до них, над сумою податку, що міститься у складених таким платником ПН і РК до таких ПН, зареєстрованих в ЄРПН.

І ще — додаткові показники* — згідно з п. 34 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ (позначення у формулі цих додаткових показників, розшифрованих нами нижче, ми використовуємо такі самі, як і фіскали у своїх листах та інших документах):

ΣОвердрафт — сума середньомісячного розміру сум ПДВ за останні 12 звітних місяців (червень 2014 року — травень 2015 року)/4 звітні квартали (II квартал 2014 року — I квартал 2015 року), які були задекларовані платником до сплати до бюджету і погашені (розстрочені або відстрочені), а також які задекларовані як такі, що спрямовуються на спеціальний рахунок платника ПДВ— сільгосппідприємства, що працює на спецрежимі відповідно до ст. 209 ПКУ.

* У п. 2001.3 ПКУ прямо зазначено, що при розрахунку суми ΣНакл також використовуються показники, визначені п. 34 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Ця сума щокварталу (протягом 1 числа чергового кварталу) перераховується/оновлюється — на базі ПДВшних результатів 12-ти місяців/4-х кварталів, що передують цьому кварталу.

Право на такий «бонус» отримують тільки платники ПДВ з не менш ніж 12-місячним стажем

Платники ПДВ з менш ніж 12-місячним стажем (у тому числі новозареєстровані) отримують право на цей «бонус» починаючи з кварталу, що настає за тим, в якому минув 12 місяць/4 квартал з моменту реєстрації платником ПДВ ( п.п. 1 п. 34 підрозд. 2 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ);

ΣПерепл сума надмірно та/або помилково сплачених до бюджету грошових зобов’язань з ПДВ, які були у платника станом на 1 липня 2015 року ( п.п. 3 п. 34 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ);

ΣΒЗ — сума від’ємного значення, що зараховується до складу ПК наступного звітного (податкового) періоду, і сума непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду, зазначеного в податковій звітності з податку на додану вартість, в якій відображаються розрахунки з бюджетом та/або відображаються операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування відповідно до ст. 209 ПКУ, за червень/2 квартал 2015 року (відповідно — п.п. 4 і 5 п. 34 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).

Крім того, зазначимо, що згідно з оновленою Законом № 643 редакцією п. 2001.3 ПКУ показники «рімейку» формули «ПН-щастя» обчислюються з 1 липня 2015 року. Усі основні показники формули (крім «стартового пакету») обчислюються наростаючим підсумком.

Під час розрахунку показників ΣНаклОтр і ΣНаклВид також використовуються РК, складені починаючи з 1 липня 2015 року і зареєстровані в ЄРПН, до ПН, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям — платникам податку.

Для розрахунку показників ΣНаклОтр, ΣНаклВид і ΣМитн використовуються документи (ПН, РК, МД, аркуші коригування і додаткові декларації), складені починаючи з 1 липня 2015 року.

А тепер у таблиці (подібній тій, що ми наводили в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 58, с. 36) розберемо «по кісточках» кожен з показників формули, у тому числі у призмі відображення цих показників в основному «Витягу» із СЕА (за формою F/J1401205). Оскільки алгоритм обчислення деяких показників/рядків змін не зазнав, то дещо доведеться повторити із згаданого матеріалу, але, як-то кажуть: «Repetitio est mater studiorum».

Показник формули «ПН-щастя»

№ ряд. «Витягу» (F/J1401205)

Яким чином формується сума показника формули/рядка «Витягу»

1

2

3

Основні показники

ΣНакл

2

Підсумковий (головний) показник формули — сума «регліміту».

У «Витягу» він розраховується за таким алгоритмом:

ряд. 2 «Витягу» = ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 - - ряд. 6 - ряд. 7 - ряд. 8.

Показник цього рядка інформує, на яку суму ПДВ на момент формування «Витягу» (подання декларації) ви можете зареєструвати ПН і РК в ЄРПН

ΣНаклОтр

3

Загальна сума «вхідного» ПДВ за виписаними на платника (і зареєстрованими в ЄРПН) ПН і РК, починаючи з 1 липня 2015 року і по дату/час «Витягу».

В обчисленні цього показника також беруть участь зареєстровані в ЄРПН РК, складені починаючи з 1 липня 2015 року до ПН з датою виписки до 1 липня 2015 року. Буквально ця вимога стосується РК тільки до тих «старих» ПН, які підлягали видачі платникам ПДВ. Нагадаємо, що в показнику ΣНаклОтр враховуються й суми ПДВ за ПН (зареєстрованими в ЄРПН), виписаними платником на суму послуг, отриманих ним від нерезидентів. Але майте на увазі, що реєстрація таких «нерез-ПН» теж вимагає наявність ліміту… Зауважимо, що показник ΣНаклОтр покупцям «псують» також «зменшуючі» РК до ПН, які зобов’язані реєструвати вони, а не продавці. Крім того, щоб мати можливість зареєструвати такі РК, у покупця на момент реєстрації має бути необхідна сума «регліміту» ПН (ΣНакл у рядку 2 «Витягу»).

Увага! Невідображення або несвоєчасне відображення платником сум ПДВ за ПН і РК у складі ПК і в декларації на показник ΣНаклОтр, як і на результат формули («регліміт») не впливає! На ці показники впливає тільки сам факт реєстрації ПН і РК в ЄРПН

ΣМитн

4

Загальна сума сплаченого ввізного ПДВ, починаючи з 1 липня 2015 року і по дату/час «Витягу». Нагадаємо, що такі суми сплачуються на митниці, тобто — без використання електронного ПДВ-рахунку. Згідно з листом ДФСУ від 15.12.2014 р. № 15182/7/99-99-24-02-02-17 і завданням фіскалів на розробку ПЗ для СЕА показник ΣМитн формують МД «типів «IMXXYY» (де «XX» — код відповідного митного режиму, а «YY» — один з кодів АА, ТК, ТФ, ТН, ЕА, ДР, ДТ, ДЕ, ДМ) із зазначенням у першій колонці «Вид» графи 47 МД коду виду платежу «028», а в п’ятій колонці «Спосіб платежу» зазначеної графи — одного з кодів способу розрахунку «01», «02» або «99». Тобто тимчасові МД теж повинні брати участь у розрахунку.

Ще нюанси формування цього показника.

По-перше, щоб ці суми «зіграли» у формулі, потрібно при заповненні декларантами графи B МД зазначати податковий номер (код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків) /реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який

присвоюється контролюючими органами) особи, яка претендує на ПК*.

По-друге, суми ПДВ, сплачені авансом на депозитний рахунок митниці, доки не буде оформлена ввізна МД (із зазначенням зазначених вище кодів) у формулі не «зіграють».

По-третє, при визначенні цього показника слід ураховувати зміни, унесені відповідно до аркушів коригування і додаткових МД, оформлених згідно зі ст. 261 Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VI.

Крім того, майте на увазі, що оскаржувані суми, ПДВ з яких «зависає» на депозитному рахунку митниці, у формулі «не грають»

* Про «механізм» такого зазначення див. у вищевказаному листі ДФСУ. Крім того, у консультації в БЗ (категорія 101.08) фіскали підкреслюють, що для виправлення помилки, допущеної в МД у коді ЄДРПОУ, або в разі незазначення такого коду особи, яка претендує на ПК за ввізним ПДВ, необхідно звернутися до відповідної митниці ДФС для оформлення аркуша коригування.

ΣПопРах

5

Загальна сума ПДВ, сплачена на електронний рахунок починаючи з 3 серпня 2015 року і по дату/час «Витягу» як для оплати ПДВ-зобов’язань за поданими деклараціями, так і у вигляді «непланових» поповнень рахунку для реєстрації ПН.

Важливо! Ця сума також уключає «стартову» суму залишку коштів на рахунку платника в СЕА станом на 3 серпня. Така сума залишку вже має бути зменшеною на суму ПЗ, заявлених платником за ряд. 25.1 у декларації з ПДВ за червень 2015 року*. У квартальників вона теж має бути зменшена на суму ПЗ за декларацією за 2 квартал 2015 року, але пізніше — приблизно 10 серпня — після подання квартальної декларації*.

(!) Алгоритм ПЗ фіскалів передбачає, що надалі — у випадках подання УР до декларації за червень/2 квартал, що збільшують або зменшують показник рядка 25.1 декларації, — відповідно має бути змінений (зменшений або збільшений) і показник ΣПопРах. Це повинно змінити і суму «регліміту».

Крім того, показник ΣПопРах зменшується на суму коштів, заявлених платником у додатку Д4 до декларації на перерахування з електронного рахунку на поточний рахунок платника і до бюджету (у рахунок сплати податкового боргу з ПДВ або відстроченого ПЗ) відповідно до п. 2001.6 ПКУ ( п.п. 2 п. 34 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ). Причому, у такому разі зменшення цього показника і суми «регліміту» відбудеться одразу — на дату подання декларації з додатком Д4. Тобто на заявлену до повернення (або до перерахування до бюджету в рахунок податкового боргу тощо) суму ПДВ одразу зменшиться показник рядка 5 «Витягу», але при цьому така сума до її фактичного повернення (або перерахування до бюджету) все ще висітиме на електронному рахунку (і відображатиметься за рядком 1 «Витягу»).

Принагідно зауважимо, що цей показник ΣПопРах (рядок 5 «Витягу») певним чином пов’язаний з показником рядка 1 «Витягу» — «Стан рахунку» (детальніше див. у «Примітці» після таблиці).

Показник ΣПопРах міг (може) на початку серпня (і пізніше) мати від’ємне значення з таких причин: якщо несвоєчасно була подана (або не подана взагалі) декларація за червень/2 квартал 2015 року

(див. виноску*), або на електронному рахунку платника не було коштів для сплати ПЗ з ПДВ, заявленого в декларації за червень/2 квартал і не було потрібної суми переплати на 1 липня**

* Якщо декларація за цей період буде подана із запізненням, то зменшення ΣПопРах на суму ряд. 25.1 декларації станеться в СЕА за датою її подання.

** Алгоритм ПЗ фіскалів передбачає відображати в показнику ΣПопРах залишок коштів на електронному рахунку на 03.08.2015г., за вирахуванням непогашених на цю дату сум ПЗ, заявлених у декларації за червень.

ΣНаклВид

6

Тут наростаючим підсумком підсумовується ПДВ за всіма ПН і РК, виписаними та зареєстрованими в ЄРПН починаючи з 01.07.2015 р. Як уже зазначали, у розрахунку беруть участь також РК, складені починаючи з 1 липня 2015 року (і зареєстровані в ЄРПН), до ПН, складених до 1 липня 2015 року.

(!) Причому, як ми зазначали вище, буквально (згідно з п. 2001.3 ПКУ) у розрахунку цього показника повинні брати участь тільки РК, що підлягали наданню покупцям — платникам податку. Проте, наскільки нам відомо, програма фіскалів ураховує в розрахунку формули будь-які РК, виписані починаючи з 1 липня, тобто і РК до тих «старих» ПН, які покупцям не видаються. У зв’язку з чим, напевно, з РК, що не надають покупцям, є резон реєструвати в ЄРПН тільки ті, які зменшують ПЗ (тобто покращують показники формули). До того ж такі «зменшуючі» РК (виписані до ПН неплатникам) реєструє сам продавець. Однак показник ΣПеревищ згодом відновить «статус-кво».

Зауважимо, що з 1 липня реєструвати в ЄРПН потрібно абсолютно всі ПН (і РК до них), у тому числі й ті ПН (зведені і звичайні), які виписуються при нарахуванні згідно з п. 198.5 ПКУ «транзитних» ПЗ (що врівноважують ПК) — на всі придбання для неоподатковуваних і «негосподарських» операцій. Якщо ви такі ПН не зареєструєте, то сума ПЗ за ними (а їх у будь-якому разі нарахувати доведеться) все одно погіршить показник «регліміту», але вже через показник ΣПеревищ (ряд. 8 «Витягу»). Щоправда, станеться це дещо пізніше — уже після подання декларації. Детальніше про такі, регламентовані п. 198.5 ПКУ, «транзитні» нарахування ПЗ і про (не)реєстрацію в ЄРПН ПН, складених «під цю справу», читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 63, с. 18 і № 66, с. 19

ΣВідшкод

7

Суми, заявлені платником, починаючи з декларації за липень/3 квартал 2015 року і в подальших — по дату/час «Витягу», до відшкодування з бюджету (з урахуванням коригувань за результатами перевірок і поданих УР — див. п. 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 569). Цей показник податківці формують в СЕА на підставі сум, відображених у рядках 23.2 і 23.1* декларації з ПДВ, і враховуються вони у формулі на момент отримання ДФС декларації за відповідний звітний період

* Чому фіскали збільшують у СЕА показник ΣВідшкод на суму з рядка 23.1, нам не зрозуміло. Адже формально ця сума від’ємного значення, що спрямовується в погашення податкового боргу (розстрочки або відстрочення) з ПДВ, бюджетним відшкодуванням не є — див. п. 200.4 ПКУ. Але цей факт платники повинні мати на увазі.

ΣПеревищ

8

Це — найбільш «мутний» з усіх показників формули/«Витягу».

Визначається (див. вище в описі показників формули) як різниця між задекларованими сумами ПЗ і сумами ПЗ, зареєстрованими «за посередництва» ПН/РК в ЄРПН. Зауважимо, що минулі проблеми з коректністю обчислення цього показника (у тому числі із задвоєнням через нього сум ПДВ при розрахунку «регліміту»- ΣНакл)* фіскали спробували вирішити. І, на відміну від старої практики, цей показник тепер має бути не статичним, а динамічним. Тобто він тепер не повинен залишатися незмінним «від декларації до декларації» — упродовж місяця/кварталу, а повинен змінюватися в міру проведення кожної простроченої реєстрації в ЄРПН ПН, що належать до вже задекларованих періодів. І тому він уже не повинен при розрахунку формули призводити до задвоєння сум одних і тих самих ПЗ, що штучно занижує «регліміт» (уперше — через показник ΣПеревищ, а вдруге — при простроченій реєстрації ПН — через ΣНаклВид).

З приводу нового алгоритму розрахунку показника ΣПеревищ корисно ознайомитися з листом ДФСУ від 10.07.2015 р. № 1402/99-99-19-03-01-18. І хоча він стосується функціонування СЕА в режимі, що діяв до 3 серпня, але викладений там «модернізований» алгоритм розрахунку ΣПеревищ фактично застосовується і зараз. За тим лише виключенням, що в його розрахунку тепер повинен брати участь рядок 9 декларації з ПДВ, а не 9.1, як це було раніше.

Отже, цей показник тепер розраховується наростаючим підсумком, починаючи з декларації за липень/3 квартал і закінчуючи останньою декларацією, поданою по момент його перерахунку.

Зменшуване. Як зменшуване у розрахунку цього показника використовується загальний підсумок сум ПЗ, що відображаються за рядком 9 усіх поданих декларацій (і УР до них), починаючи з декларації за липень/3 квартал 2015 року і закінчуючи останньою поданою декларацією (або УР до таких декларацій).

Від’ємник. Як від’ємник у розрахунку береться загальний обсяг сум ПДВ за ПН і РК, виписаними (і зареєстрованими в ЄРПН) з 1 липня, починаючи з цієї дати і по останній день останнього задекларованого звітного періоду**.

Податківці в техзавданні для своїх програмістів, як і в згаданому листі, зазначили, що показник ΣПеревищ може мати тільки позитивне значення. При від’ємному значенні показника вважається, що його значення дорівнює нулю. Здавалося б, що такий підхід не усуне в деяких ситуаціях з реєстрацією запізнілих ПН вищезазначене подвійне зменшення «регліміту».

Однак водночас фіскали зараз приписали показник ΣПеревищ перераховувати щоразу при:

поданні декларації з ПДВ, уточнюючого розрахунку за зазначені періоди — на дату такого подання;

реєстрації в ЄРПН ПН, РК, складених за зазначені періоди, — на дату такої реєстрації.

Тобто, якщо показник тепер регулярно перераховуватиметься (зменшуватиметься) при «запізнілій» реєстрації в ЄРПН ПН і РК, виписаних у вже задекларованих періодах, то задвоєння ПЗ — зменшення «регліміту» (ΣНакл) на одні й ті самі суми двічі —

імовірно, бути не повинно. Адже запізніла реєстрація таких ПН і РК не тільки збільшить показник ΣНаклВид, а й одночасно повинна зменшити на ту саму суму показник ΣПеревищ.

Простий приклад. ПЗ за липень (рядок 9 декларації) відобразили на суму 1000 грн. ПН з цим ПЗ змогли зареєструвати в ЄРПН тільки 31 серпня. За датою подання декларації за липень показник ΣПеревищ збільшується на 1000 грн. 31 серпня — при запізнілій реєстрації ПН на ці 1000 грн. має бути збільшено показник ΣНаклВид і одночасно зменшено показник ΣПеревищ.

Чи буде так на практиці? Поживемо — побачимо…

* Про проблеми з цим показником ми згадували в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 58, с. 36. Щоправда, у зв’язку з тестовим режимом СЕА вони не встигли сильно позначитися на ПДВшному обліку у платників.

** Ідеться про ПН і РК, складені по останній день останнього задекларованого звітного періоду. А зареєстровані в ЄРПН такі ПН і РК можуть бути і після закінчення такого періоду, у тому числі з простроченням.

Додаткові показники

ΣОвердрафт

10

Цю суму «бонусу» до «регліміту» отримують тільки платники ПДВ з не менше ніж 12-місячним стажем.

Сума повинна змінюватися у «Витягу» 1 числа кожного наступного кварталу (як уже зазначалося, буде перерахунок за підсумками передуючих новому кварталу 12 місяців/4 кварталів). Відповідно зменшення/збільшення цієї суми вплине на «регліміт» (рядок 2 «Витягу»). У «молодих» або нових платників ПДВ ця сума з’явиться тільки починаючи з кварталу, наступного за кварталом, в якому минуть 12 місяців/4 квартали з дати реєстрації платником ПДВ. Наприклад, платник, зареєстрований 16.07.2014 р., повинен отримати суму такого «овердрафту» для збільшення «регліміту» 01.10.2015 р., а платник, зареєстрований 01.07.2015 р., — аж 01.10.2016 р.

Зауважте також, що в розрахунку «овердрафту» беруть участь тільки погашені (а також розстрочені/відстрочені або такі, що направляються на сільгосп-спецрахунок) суми ПДВ. Тобто якщо нараховані ПЗ за деклараціями за розрахунковий період перевищують погашену суму таких ПЗ, то непогашена (не розстрочена/відстрочена, не направлена на сільгосп-спецрахунок) частина сум ПДВ, заявлених у деклараціях за розрахунковий період (і в УР до таких декларацій), у розрахунку не врахується

ΣПерепл

11

Загальна сума переплат з ПДВ (у тому числі помилкових), що наявна за особовим рахунком платника станом на 1 липня.

Це — одноразове збільшення «регліміту». І така сума у «Витягу» має залишатися незмінною (якщо тільки фіскалами не було допущено помилку в обліку таких сум).

Механізм подальшого відображення/використання такої суми в ПДВшному обліку прописано в п.п. 3 п. 34 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ. Ця норма повторює основні тези листа ДФСУ від 22.06.2015 р. № 22408/7/99-99-19-03-01-17.

Детальніше про долю ПДВшних переплат, що були на 1 липня, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 54 с. 5 і № 66, с. 10

ΣΒЗ

9

Ця сума формується як сума рядків 24 і 31 декларації з ПДВ за червень/2 квартал 2015 року.

Щодо цього показника «політика» фіскалів зводиться до наступного.

Показник ΣΒЗ має бути в СЕА зменшений одразу — або за підсумками перевірки податківців, або при поданні платником УР до декларації за червень/2 квартал 2015 року, яким зменшується від’ємне значення.

А ось якщо поданий УР до зазначених декларацій збільшуватиме суму від’ємного значення, то фіскали збільшення показника ΣΒЗ відобразять у СЕА тільки після проведення камеральної перевірки цифр такого УР. Зауважимо, що на цей показник можуть впливати також і УР, подані до декларацій за періоди, що передували червню/2 кварталу 2015 року. Але чи пристосоване до цього ПЗ СЕА?..

Примітка. Крім того, у «Витягу» є ще рядок 1, в якому відображається наявна на конкретну дату і час надання «Витягу» фактична сума коштів на електронному рахунку платника. Саме ця сума може бути спрямована на погашення ПДВ-зобов’язань, зазначених у декларації. А надмірна сума — повернена платнику або спрямована до бюджету на оплату податкових боргів (або відстрочених ПЗ). Цей показник (на відміну від багатьох показників «Витягу») формується не наростаючим підсумком. Він просто показує залишок грошей на рахунку на момент формування «Витягу».

У розрахунку формули «ПН-щастя» показник рядка 1 «Витягу» не бере участі і має суто інформаційний характер.

На практиці зустрічаються ситуації, коли на електронному рахунку сума коштів є, а зареєструвати ПН неможливо через незначний або від’ємний показник суми «регліміту» (ΣНакл)

Увага! Нехай Вас це не дивує — така сувора правда життя в умовах СЕА ☹.

Цей показник пов’язаний з рядком 5 (ΣПопРах) «Витягу». Якщо ви поповнюєте свій електронний ПДВ-рахунок, то збільшиться сума і за рядком 1, і за рядком 5. Різниця в тому, що показник рядка 5 формується наростаючим підсумком і не зменшується на суми списання податку до бюджету згідно з поданими деклараціями. Показник рядка 1 «Витягу» при списанні ПДВ з електронного рахунка для оплати ПЗ за деклараціями, звичайно, зменшується.

Зменшується показник рядка 1 «Витягу» і при поверненні за заявою-додатком Д4 надмірних коштів з електронного рахунку на поточний рахунок платника (або перерахуванні таких коштів у погашення податкового боргу тощо). На такі суми зменшується (як ми вже згадували в таблиці) і показник рядка 5 «Витягу», але він може бути зменшений ще до перерахування — одразу за датою подання декларації зі згаданим Д4.

При поповненні рахунку майте на увазі, що автоматично можуть списуватися суми ПДВ, які не були вами вчасно погашені через відсутність потрібної суми коштів.

Сплата (доплата) ПЗ за поданими УР має здійснюватися не через електронний рахунок, а безпосередньо до бюджету. За рахунок надмірних коштів на електронному рахунку (згідно із заявою — додатком Д4) по представлених УР (і деклараціях) можна буде сплатити тільки суми, що стали податковим боргом, а це загрожує санкціями за несвоєчасну сплату ПЗ. Детально про нюанси, пов’язані з використанням «через» додаток Д4 залишку коштів на електронному рахунку, читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 72, с. 3.

Насамкінець зауважимо, що згідно з алгоритмом фіскалів при отриманні декларацій з ПДВ показники ΣВідшкод, ΣПеревищ і ΣПопРах (зменшення) враховуються у формулі «ПН-щастя» у такій послідовності:

— перш за все збільшується/зменшується показник ΣВідшкод;

— у другу чергу збільшується показник ΣПеревищ;

— в останню чергу зменшується значення показника ΣПопРах.

Бажаємо вам успіхів у важких питаннях роботи із СЕА. А ще більше бажаємо всім нам скасування цієї СЕА-вакханалії.

висновки

  • Згідно з оновленою Законом № 643 редакцією п. 2001.3 ПКУ показники формули «ПН-щастя» обчислюються з 1 липня 2015 року. Усі основні показники формули (крім «стартового пакету») обчислюються наростаючим підсумком. Додаткові показники — «стартовий пакет» (ΣПерепл, ΣΒЗ і ΣОвердрафт) в основному статичні.

  • Деяких нових особливостей «набув» розрахунок не тільки додаткових, а й основних показників формули, і особливо — ΣПопРах, ΣНаклВид і ΣПеревищ. У зв’язку з чим з’явилася низка нових нюансів і запитань при обчисленні результату формули «ПН-щастя».

  • Невідображення або несвоєчасне відображення платником сум ПДВ з ПН і РК у складі ПК і в декларації на показник ΣНаклОтр і на результат формули не впливає. На ці показники впливає тільки сам факт реєстрації ПН і РК в ЄРПН.

  • Зустрічаються ситуації, коли на електронному рахунку сума коштів є, а зареєструвати ПН неможливо — через незначний або від’ємний показник ΣНакл. Нехай вас це не дивує — це наслідок «роботи» формули.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд