(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
7/8
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Серпень , 2016/№ 64

Уцінка основних засобів як інструмент оптимізації нарахування ПДВ-зобов’язань

Досить розповсюджена ситуація, коли при придбанні основного засобу спочатку передбачалося його використовувати в господарській і оподатковуваній діяльності. Далі підприємство змінює напрям використання такого основного засобу і вирішує почати його використовувати в необ’єктних або пільгових операціях, а то і просто використовувати в негоспдіяльності. Як відомо, такі операції пов’язані з нарахуванням компенсуючого ПДВ. Чи можна якось уникнути або хоч якось зменшити платіж «дядькові»?

Як не переплатити зайвого

Ви вже знаєте, коли нараховуються «компенсуючі» зобов’язання з ПДВ, згідно з п. 198.5 ПКУ.

Загальновідома й база обкладення ПДВ для основних засобів — вона визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного періоду, протягом якого здійснюються такі операції. Як визначити балансову (залишкову) вартість ОЗ? Вважаємо, що для цілей визначення бази обкладення ПДВ потрібно виходити з бухгалтерської балансової вартості ОЗ.

Добре, коли основний засіб прослужив вам вірою і правдою, і його балансова вартість не велика, а то й зовсім дорівнює нулю. Але як бути, коли балансова вартість, як і раніше, значна? Як у цьому випадку зберегти кошти підприємству і знизити базу обкладення ПДВ?

Цілком правильно — потрібно спробувати зробити так, щоб балансова вартість об’єкта була якомога меншою. Один з варіантів — це уцінка ОЗ. Адже якщо ми орієнтуємося на балансову вартість об’єкта згідно з даними бухгалтерського обліку, то ми не можемо ігнорувати переоцінку. Тобто

провівши процедуру уцінки, зменшуємо балансову вартість, а отже, зменшуємо базу оподаткування ПДВ

Зрозуміло, уцінювати об’єкт потрібно в періоді, що передує тому, в якому об’єкт починає використовуватися в негосподарських/неоподатковуваних операціях.

Зауважимо також, що орієнтуватися на балансову вартість об’єкта потрібно не тільки у випадку з нарахуванням «компенсуючих» зобов’язань. Значення балансової вартості ОЗ ураховуватиметься також при звичайному постачанні ОЗ. Адже, згідно з п. 188.1 ПКУ, за операціями постачання ОЗ база оподаткування визначається виходячи з договірної (фактичної) вартості, але не нижче балансової за даними бухгалтерського обліку (так звана мінбаза).

До постачання ОЗ прирівнюється також ліквідація ОЗ за самостійним рішенням платника податків, у такому разі визначаємо базу, відштовхуючись від звичайної ціни ОЗ, але не нижче його балансової вартості на момент ліквідації ( п. 189.9 ПКУ).

Тому проведення переоцінки балансової вартості може бути вигідним і за іншими операціями постачання ОЗ.

Пригадаємо особливості, пов’язані з проведенням підприємством переоцінки ОЗ.

Переоцінка ОЗ

Переоцінку проводять, якщо залишкова вартість об’єкта ОЗ істотно відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу ( п. 16 П(С)БО 7). Залежно від того, у який бік величина залишкової вартості об’єкта ОЗ відрізняється від його справедливої вартості, підприємство проводить або дооцінку, або уцінку первісної вартості об’єкта ОЗ і суми нарахованого зносу. Так,

уцінка проводиться в тому випадку, якщо справедлива вартість менше залишкової

Проведення переоцінки — справа добровільна, і тільки вам вирішувати, проводити її чи ні. Пам’ятайте, переоцінка одного об’єкта ОЗ одночасно тягне за собою переоцінку інших об’єктів цієї групи. Причому згодом вам потрібно буде проводити переоцінку об’єктів цієї групи регулярно. Регулярність має бути така, щоб на дату балансу залишкова вартість об’єктів ОЗ істотно не відрізнялася від їх справедливої вартості ( п. 16 П(С)БО 7).

Крім того, при проведенні переоцінки ОЗ без оцінки майна не обійтися (ч. 2 ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III). А здійснювати переоцінку можуть тільки суб’єкти оціночної діяльності, послуги яких обійдуться недешево. Витрати на послуги оцінювача з установлення справедливої вартості ОЗ належать до адміністративних витрат ( п. 18 П(С)БО 16). Ураховуючи, що витрати на оцінювача неможливо пов’язати з будь-яким доходом, то відображати їх слід у періоді виконання оціночних послуг (отримання акта виконаних послуг).

Якщо всі перелічені процедури вас не лякають, а вигода від зменшення бази оподаткування перекриє всі пов’язані з переоцінкою витрати, то далі інформація для вас. Розглянемо вплив уцінки на податковоприбутковий облік.

Уцінка та податок на прибуток

Ми вже звикли, що податковий облік повністю базується на бухгалтерському. Для малодохідних підприємств, які прийняли рішення не застосовувати податкові різниці, у податковому обліку всі операції відображаються виключно за правилами бухгалтерського обліку. Високодохідні підприємства бухгалтерський фінансовий результат коригують на податкові різниці. Тому оцінити вплив уцінки на податковий облік можна, заздалегідь орієнтуючись на відображення такої операції в бухгалтерському обліку.

Переоцінену первісну вартість і суму зносу ОЗ визначають множенням первісної вартості та зносу об’єкта ОЗ на індекс переоцінки ( п. 17 П(С)БО 7). З детальним алгоритмом дій при проведенні уцінки можна ознайомитися в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 79, с. 31.

У загальному випадку уцінка ОЗ відображається в бухобліку збільшенням витрат ( п. 19 П(С)БО 7) з відображенням на субрахунку 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»

Відповідно, на суму уцінки, підтвердженою первинними документами, малодохідні підприємства, особливо не заморочуючись, зменшують бухобліковий фінрезультат, що впливає на об’єкт обкладення податком на прибуток. Це привносить в оптимізацію оподаткування додатковий ефект від уцінки.

Для високодохідних підприємств у податковому обліку переоцінки відображаються з урахуванням коригувань згідно з пп. 138.1 і 138.2 ПКУ. Бухгалтерський фінрезультат до оподаткування збільшується на суму уцінки, включеної до бухгалтерських витрат звітного періоду. Відповідно у високодохідних підприємств уцінка ніяк на об’єкт обкладення податком на прибуток не вплине. При цьому уцінка ОЗ має зменшувати амортизовану вартість такого об’єкта в податковому обліку, отже, амортизація в податковому обліку відображатиметься в меншому розмірі*. Зверніть увагу, податківці категорично проти такого підходу і зазначають, що бухоблікові переоцінки не враховуються при визначенні амортизованої вартості ОЗ в податковому обліку (див. лист ДФСУ від 28.01.2016 р. № 2784/7/99-99-19-02-02-17). Ми з цим не згодні (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 13, с. 4). Зауважимо, в ранніх листах податківці підтверджували прямий вплив бухоблікових переоцінок на формування амортизованої вартості такого ОЗ в податковому обліку (див. лист Центрального офісу ДФС з обслуговування великих платників податків від 04.12.2015 р. № 26508/10/28-10-06-11).

* Такий висновок актуальний для ОЗ, який починаємо використовувати в неоподатковуваних або пільгових постачаннях, а при використанні в негоспдіяльності переоцінки значення не мають, оскільки амортизація невиробничого засобу в податковому обліку не відображається ( п.п. 138.3.3 ПКУ).

Розглянемо на прикладі операцію з нарахування «компенсуючих» ПЗ згідно з п. 198.5 ПКУ за ОЗ, що заздалегідь уцінюється.

Приклад. Підприємство приймає рішення використовувати у волонтерській діяльності вантажний автомобіль, що раніше використовувався в господарській та оподатковуваній діяльності.

Перед початком такого використання з метою зменшення бази обкладення ПДВ і враховуючи, що за період експлуатації автомобіль помітно зносився, а його справедлива (ринкова) вартість стала значно нижче балансової, підприємство проводить його уцінку. Використання в негоспдіяльності планується в серпні, отже, уцінку необхідно проводити в липні. Вартість послуг оцінювача склала 5000 грн. без ПДВ (сума умовна).

Вихідні дані для визначення суми уцінки транспортного засобу наведемо в таблиці:


№ з/п

Показники

Сума

1

Первісна вартість автомобіля, грн.

310000

2

Сума нарахованої амортизації за весь період експлуатації, грн.

185000

3

Залишкова вартість автомобіля (310000 - 185000), грн.

125000

4

Справедлива вартість згідно зі звітом про оцінку майна, грн.

75000

5

Індекс переоцінки (75000 : 125000)

0,60

6

Переоцінена первісна вартість ОЗ (310000 х 0,60), грн.

186000

7

Переоцінена сума зносу (185000 х 0,60), грн.

111000

8

Переоцінена залишкова вартість автомобіля (186000 - 111000), грн.

75000

9

Сума уцінки первісної вартості (310000 - 186000), грн.

124000

10

Сума уцінки суми зносу (185000 - 111000), грн.

74000

11

Сума уцінки залишкової вартості ОЗ (125000 - 75000), грн.

50000

У бухгалтерському обліку ці операції відображають таким чином:

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Отримано звіт від оцінювача та підписано акт виконаних робіт

92

631

5000

2

Відображено результат первісної уцінки транспортного засобу на суму:

— різниці залишкової вартості

975

105

50000

— уцінки зносу

131

105

74000

3

Переведено автомобіль з метою використання в негосподарській (волонтерській) діяльності

Нараховано ПЗ згідно з абзацом «в» п. 198.5 ПКУ (75000 х 20 % : 100 %)

949*

641/ПДВ

15000

4

Списано на фінансовий результат витрати:

— з уцінки первісної вартості ОЗ

791

975

50000

— за послуги оцінювача

791

92

5000

— на суму нарахованих ПЗ

791

949

15000

* Нарахований ПДВ відносимо до витрат звітного періоду (п.п. 1.3 Інструкції № 141).

У цій ситуації, виходячи з числового прикладу, підприємству фінансово вигідно провести уцінку ОЗ у періоді, що передує його використанню в негосподарській діяльності. Якби підприємство не уцінило ОЗ, то ПДВ-зобов’язання довелося б сплатити в сумі 25000 грн. (з балансової вартості 125000 грн.). Крім того, малодохідник, який не застосовує податкові різниці, на суму такої уцінки (50000 грн.) зменшує бухобліковий фінрезультат, а це зменшить об’єкт обкладення податком на прибуток.

На завершення додамо: зменшити балансову вартість ОЗ можна не тільки шляхом проведення його уцінки, а також через процедуру оцінки корисності об’єкта ( П(С)БО 28). У такому разі залучати оцінювача не потрібно. Проте, така процедура має обов’язковий характер і проводиться один раз на рік на дату річного балансу ( п. 5 П(С)БО 28). Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 17, с. 30.

Сподіваємося, ця консультація допоможе вам зекономити кошти підприємства та зробити все правильно і в межах законодавства.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
основні засоби, уцінка, податкові зобов’язання, ПДВ додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті