Резерви сумнівних боргів

В обраному У обране
Друк
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2016/№ 56

Бухгалтерський облік

Порядок формування та відображення у бухгалтерському обліку резервів сумнівних боргів (далі — РСБ) регулюється нормами П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Основні правила полягають у такому.

1. Створення РСБ є обов’язковим практично для всіх підприємств, в обліку яких значиться поточна дебіторська заборгованість (див. також лист Мінфіну від 15.10.2010 р. № 31-34020-20-16/28057). Виняток становлять: бюджетні організації та підприємства, які складають фінансову звітність відповідно до МСФЗ, і суб’єкти малого підприємництва (єдиноподатники 3 групи) та мікропідприємництва*. Вони своє рішення щодо того, формувати чи не формувати РСБ, фіксують у наказі про облікову політику.

* Суб’єкт мікропідприємництва — це юридична особа, яка відповідає таким критеріям: середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб, а річний дохід — не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ ( ч. 3 ст. 55 ГКУ).

2. РСБ створюють тільки під поточну дебіторську заборгованість, яка одночасно відповідає таким вимогам ( п. 7 П(С)БО 10):

— є фінансовим активом, тобто контрактом, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства ( п. 4 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»). Таким чином, за виданими авансами РСБ не створюють;

не придбана підприємством і не призначена для продажу;

не вважається безнадійною, а є сумнівною, тобто такою, щодо якої існує невпевненість в її погашенні ( п. 4 П(С)БО 10).

Не резервують також і «дебіторку», до якої застосовані такі способи забезпечення, як порука, гарантія, застава, завдаток, передбачені гл. 49 ЦКУ.

3. Визначають величину РСБ одним із двох методів ( п. 8 П(С)БО 10):

із застосуванням абсолютної суми сумнівної заборгованості;

з використанням коефіцієнта сумнівності.

Методи розрахунку РСБ, які застосовуються на підприємстві, фіксують у наказі про облікову політику. Крім того, у наказі про облікову політику потрібно встановити чіткі часові критерії визнання дебіторської заборгованості сумнівним боргом (наприклад, прострочення погашення боргу протягом 3 або 6 місяців).

Що стосується самого розрахунку РСБ, то його оформляють окремим первинним документом у довільній формі (затвердженої форми такого документа немає). Головне — щоб такий розрахунок містив усі обов’язкові реквізити, перелічені у ст. 9 Закону про бухоблік.

4. РСБ повинен формуватися на кожну дату балансу ( п. 7 П(С)БО 10). Обліковуємо РСБ на рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» і включаємо до складу інших операційних витрат ( п. 10 П(С)БО 10). Нарахування та використання РСБ відображають такими проводками:

— нарахування резерву: Дт 944 «Сумнівні та безнадійні борги» — Кт 38;

— використання РСБ: Дт 38 — Кт 34 «Короткострокові векселі отримані», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами»;

— коригування РСБ: збільшуємо: Дт 944 — Кт 38 і зменшуємо: Дт 944 — Кт 38 методом «сторно» або Дт 38 — Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

5. Списання безнадійної дебіторської заборгованості здійснюють за рахунок РСБ і відображають записами: Дт 38 — Кт 34, 36, 37 у розрізі розрахунків з покупцями та замовниками або іншими дебіторами. У разі браку суми нарахованого РСБ інша частина безнадійної дебіторської заборгованості списується з активів на інші операційні витрати (Дт 944).

Поточна дебіторська заборгованість, за якою створення резерву сумнівних боргів не передбачене, у разі визнання її безнадійною списується з балансу у складі інших операційних витрат, оминаючи РСБ ( п. 11 П(С)БО 10).

Якщо після списання дебіторської заборгованості боржник її усе ж таки погасив, кредитор повинен визнати збільшення доходу від іншої операційної діяльності (Дт 30, 31 — Кт 716 «Відшкодування раніше списаних активів»).

Податковий облік

Порядок обліку «перехідної» заборгованості у ПКУ встановлений тільки стосовно сумнівної заборгованості, тобто тієї, заходи щодо стягнення якої були розпочаті до 01.01.2015 р. за правилами «старого» п. 159.1 ПКУ ( п. 17 підрозд. 4 розд. XX ПКУ). Ці «перехідні» правила застосовуються платником податку на прибуток незалежно від того, проводить він коригування фінрезультату на суму усіх різниць, передбачених розд. III ПКУ, як високодохідний платник чи не проводить.

Операції зі створення, використання та коригування РСБ з 1 січня 2015 року в податковоприбутковому обліку відображаються так.

Для малодохідних підприємств (дохід не перевищує 20 млн грн. за рік), які вирішили не коригувати фінрезультат на різниці, усе дуже просто! Вони визначають об’єкт обкладення податком на прибуток виключно за правилами бухгалтерського обліку.

Для решти бухгалтерський фінансовий результат підлягає коригуванню згідно з пп. 139.2.1 і 139.2.2 ПКУ. Так, бухгалтерський фінрезультат до оподаткування потрібно:

збільшити (+) на суму резерву сумнівних боргів, сформованого у звітному періоді, проводкою: Дт 944 — Кт 38 (ряд. 2.1.2 додатка PI);

збільшити (+) на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, вказаним у п.п. 14.1.11 ПКУ, понад суму нарахованого РСБ проводкою: Дт 944 — Кт 34, 36, 37 (ряд. 2.1.3 додатка PI);

зменшити (-) на суму коригування (зменшення) РСБ, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування, нараховану проводкою: Дт 38 — Кт 719 (ряд. 2.2.3 додатка PI).

Таким чином, фактично операції зі створення РСБ нівелюються податковими різницями, тим самим їх вплив на податковоприбутковий облік виключається. Важливо: заборгованість, яка згідно з п.п. 14.1.11 ПКУ вважається безнадійною, у періоді її списання у зменшення фінрезультату в податковому обліку не враховується. Тільки та частина «безнадії», яка перевищила РСБ і потрапила до бухгалтерських витрат (Дт 944), оминувши рахунок 38, буде врахована для цілей сплати податку на прибуток. Хоча є логічним, щоб безнадійна дебіторська заборгованість у періоді її списання зменшувала б оподатковуваний прибуток у повній сумі.

Що ще ми писали на цю тему

№ з/п

Назва статті/теми номера/спецвипуску

Джерело

1

Резерву — облік, бухгалтеру — пошана, або Створюємо резерв сумнівних боргів

2016, № 45, с. 11

2

Використовуєте «старі» забезпечення? Зменшуйте фінрезультат

2016, № 33, с. 7

3

Резерв сумнівних боргів: обережно з різницями!

2015, № 98, с. 6

4

Облік сумнівної та безнадійної заборгованості

2015, № 29

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити