Теми статей
Обрати теми

Доходи та витрати ОСББ: бухгалтерський та податковоприбутковий облік

Свіріденко Алла, податковий експерт
Не секрет, що після «житлово-комунальної революції»* 01.07.2015 р. створення ОСББ стало не стільки добровільним, скільки примусовим заходом. І якщо раніше процес створення таких об’єднань, за словами експертів, ішов досить мляво, то тепер «не чекати милості від ЖЕКів», а об’єднуватися в ОСББ змушені все більше і більше власників багатоквартирних будинків. Це, у свою чергу, означає одне — питання бухгалтерського та податкового обліку діяльності таких об’єднань набувають особливої актуальності. Тому зараз ми з вами зупинимося на нюансах ОСББ-обліку, що, поза сумнівом, буде корисним як бувалим бухгалтерам, так і новачкам, які тільки-тільки розпочинають свій шлях у цій професії.

* Див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 56, с. 17.

Загальні принципи бухобліку в ОСББ

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) — хоч і неприбуткові, але все ж таки юридичні особи, підприємства. Тому ведення бухгалтерського обліку для них обов’язкове згідно з ч. 1 ст. 2 Закону про бухоблік.

Причому врахуйте:

бухгалтерський облік в ОСББ ведуть відповідно до загальних для більшості підприємств принципів, сформульованих у Законі про бухоблік і національних П(С)БО

img 1

Водночас, «неприбутковий» статус ОСББ дає їм деякі «привілеї». Наприклад, ОСББ має право самостійно обирати, яким планом рахунків бухобліку користуватися:

загальним, затвердженим наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291, або

спрощеним, затвердженим наказом Мінфіну від 19.04.2001 р. № 186.

Задля справедливості зауважимо, що на практиці бажаючі застосовувати спрощений план рахунків зустрічаються рідко. Адже в цілях ведення бухобліку та складання фінзвітності потрібний певний ступінь деталізації облікової інформації, а отже, бухгалтер у будь-якому разі змушений відкривати додаткові субрахунки до синтетичних рахунків обліку. Тому в тому, щоб застосовувати «коротший» план рахунків, але вводити при цьому безліч додаткових субрахунків немає жодного практичного сенсу.

Наступна перевага, яку дає ОСББ «неприбутковий» статус — право вибору правил бухобліку витрат. Так, згідно з розд. І Інструкції № 291 некомерційні організації мають право вести бухоблік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 «Витрати за елементами». Але при цьому можна застосовувати і «стандартний» варіант обліку — з використанням рахунків класу 9 «Витрати діяльності» та відкриттям на власний розсуд рахунків класу 8.

Ураховуючи, що основним фінансовим документом ОСББ, на підставі якого витрачають його кошти, є кошторис витрат, ми б рекомендували не нехтувати рахунками класу 8. Саме вони якраз і дозволяють згрупувати всі витрати об’єднання за елементами та відображають структуру витрат організації. Але, вибір, звичайно ж, за вами. Головне, коли визначитеся, не забудьте обраний варіант обліку зафіксувати в наказі про облікову політику. До речі, ОСББ, нарівні з іншими підприємствами при оформленні наказу повинні керуватися Методичними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства, затвердженими наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635 (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 1-2, с. 15).

Ну і, нарешті, чинне законодавство встановлює для «неприбутківців» пільговий порядок подання фінансової звітності. Але про це ми розповімо трохи пізніше (див. с. 33), а поки що давайте поговоримо про бухоблік грошових надходжень ОСББ, а також про нюанси визнання ними доходів і витрат.

Бухоблік доходів і витрат ОСББ

Основні джерела грошових надходжень ОСББ перелічено у ст. 21 Закону про ОСББ. До них належать:

— залишки коштів на утримання та ремонт багатоквартирного будинку на рахунках особи, яка здійснювала управління таким будинком до створення ОСББ;

— внески і платежі співвласників;

— кошти, отримані ОСББ у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;

— кошти, отримані об’єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;

— кошти та майно, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності об’єднання;

— добровільні майнові, у тому числі грошові, внески фізичних і юридичних осіб;

— кошти, отримані на умовах кредиту або позики;

— кошти державного та/або місцевого бюджетів, отримані на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення багатоквартирного будинку;

— пасивні доходи;

— доходи від діяльності заснованих ОСББ юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання;

— кошти, отримані з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання.

Розглянемо порядок бухгалтерського обліку основних грошових надходжень ОСББ у розрізі їх видів.

Облік цільових внесків. Перше, на що слід звернути увагу: цільові внески мешканців можуть бути використані тільки на цілі, пов’язані з реалізацією об’єднанням статутних функцій.

У бухгалтерському обліку ОСББ цільові надходження обліковують на субрахунку 484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень»

При цьому нарахування (надходження) коштів цільового призначення відображають за кредитом субрахунку 484. У свою чергу за дебетом цього субрахунку показують використання сум цільового фінансування, а також визнання їх доходом і повернення невикористаних сум.

Наступний важливий момент: при надходженні цільові кошти доходом не визнають ( п. 16 П(С)БО 15). Відобразити «цільові» доходи потрібно буде дещо пізніше: протягом тих періодів, у яких будуть понесені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування (або протягом періоду корисного використання об’єктів основних засобів, нематеріальних активів тощо — у разі здійснення капітальних інвестицій за рахунок цільових коштів). Такий порядок визнання передбачено в пп. 17 і 18 П(С)БО 15.

Облік формування спецфондів. Істотним джерелом надходжень ОСББ є внески до ремонтного, резервного та інших спецфондів. Кошти цих фондів формують переважно за рахунок внесків власників квартир, їх накопичують на спеціальних банківських рахунках та спрямовують виключно за цільовим призначенням.

Розмір та порядок сплати внесків до спецфондів установлюють на загальних зборах ОСББ відповідно до законодавства та статуту об’єднання (ст. 21 Закону про ОСББ)

На думку Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України, що викладена в листі від 15.09.2006 р. № 5/3-2226, резервний фонд ОСББ уключає витрати майбутніх періодів, кошти для оплати відпусток та витрати за форс-мажорними обставинами.

У свою чергу ремонтний фонд акумулює кошти на ремонт майна, а також термінове усунення збитків, що виникли внаслідок аварій.

І, нарешті, за рахунок коштів інших спецфондів ОСББ може покривати витрати на:

— обладнання будинку засобами обліку та регулювання теплової електроенергії, холодної та гарячої води, впровадження енергозберігаючих заходів;

— обладнання під’їздів місцями охорони;

— проведення робіт з удосконалення експлуатації внутрішньобудинкових інженерних систем;

— капітальний ремонт будинку;

— інші заходи, визначені загальними зборами.

Збір коштів на такі потреби дозволяє проводити Порядок створення спеціальних фондів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, затверджений постановою КМУ від 11.10.2002 р. № 1521.

Кошти, внесені мешканцями до спецфондів, також мають суто цільове призначення, тому їх бухоблік ведуть з використанням того самого субрахунку 484. При цьому для аналітичного обліку цільових коштів, що надійшли для формування різних фондів, ОСББ може відкривати також додаткові субрахунки другого порядку (наприклад, 484/«Резервний фонд», 484/«Ремонтний фонд»).

Облік коштів, отриманих від мешканців для оплати житлово-комунальних послуг. У цьому випадку ОСББ виступає проміжною ланкою між мешканцями та підприємствами — постачальниками житлово-комунальних послуг (ЖК-послуг). Тому для обліку таких засобів рахунки обліку доходів і витрат не використовують.

Облік операцій з надання ЖК-послуг мешканцям. Закон про ОСББ передбачає право об’єднань надавати мешканцям ЖК-послуги самостійно. У цьому випадку логічно відображати реалізацію ЖК-послуг за загальними правилами, тобто з використанням субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». При цьому собівартість наданих ЖК-послуг обчислюють з урахуванням вимог П(С)БО 16 і списують одночасно з визнанням доходу від реалізації на субрахунок 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг».

Облік коштів, одержаних на утримання ОСББ. Нарахування внесків мешканців на утримання ОСББ також обліковують як цільове фінансування та відображають за кредитом субрахунку 484 (субрахунок 484/«Внески на утримання ОСББ»). При цьому в момент нарахування таких внесків доходи не виникають. Відобразити їх слід пізніше — коли будуть понесені витрати на утримання ОСББ (наприклад, нараховано заробітну плату працівників з відрахуваннями на соціальне страхування, придбано канцелярські товари, оформлено передплату на періодичні видання, понесено витрати на ПММ для службового транспорту тощо).

Інші доходи (оренда, дивіденди тощо). На нашу думку, такі доходи ОСББ, як доходи від оренди, отримані дивіденди, відсотки банку чи доходи від реклами, не є цільовими надходженнями (доходами) ОСББ. Такі доходи одразу відображають на відповідних субрахунках рахунків класу 7 «Доходи і результати діяльності» і за рахунком обліку цільового фінансування не проводять.

Але врахуйте! Перелічені доходи вважаються нецільовими тільки умовно. Ці кошти також мають бути використані виключно для фінансування організації діяльності ОСББ та виконання ним статутних функцій. А «нецільовий» їх характер свідчить про те, що їх з однаковим успіхом можна спрямувати і на фінансування витрат на утримання апарату управління ОСББ, і на фінансування витрат на утримання будинку та прибудинкової території.

Порядок відображення найпоширеніших доходів (надходжень) і витрат ОСББ на рахунках бухгалтерського обліку покажемо в таблиці.

Бухоблік доходів і витрат ОСББ

1

2

3

4

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

2

3

4

Цільові внески власників

1

Нараховано внески співвласників

377

484

2

Отримано внески від власників квартир

301, 311

377

Використання цільових внесків

1

Понесено поточні витрати

977*

63, 68

2

Визнано дохід від цільового фінансування на рівні витрат**

484

746

* Підприємства, які застосовують рахунки класів 8 і 9, інформацію про витрати інвестиційної діяльності на рахунках класу 8 не відображають. Якщо ж підприємство не використовує рахунки класу 9, то зазначені витрати слід відображати за дебетом рахунка 85.

** Умови цільового фінансування вважаються виконаними в той момент, коли ОСББ несе відповідні витрати. А отже, саме в момент нарахування витрат цільове фінансування визнають доходом ( п. 17 П(С)БО 15).

3

Відображено витрати капітального характеру

15

31, 63, 65, 66, 68

4

Поліпшення введено в експлуатацію

10

15

5

Одержане цільове фінансування віднесено до доходів майбутніх періодів

484

69

6

Нараховано амортизацію (щомісячно)

977

131

7

Визнано дохід від отриманого цільового фінансування (щомісячно)

69

745*

* Згідно з п. 18 П(С)БО 15 цільове фінансування капітальних інвестицій визнають доходом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об’єктів.

Формування резервного, ремонтного та інших спецфондів ОСББ

1

Відображено заборгованість власників багатоквартирного будинку за вкладами до резервного, ремонтного та інших спецфондів ОСББ

377

484*

* У листі від 11.10.2002 р. № 5/3-2226 Мінбуд рекомендував вести облік резервного фонду ОСББ з використанням рахунку 43 «Резервний капітал». Проте, як зазначено в Інструкції № 291, на рахунку 43 ведуть облік резервного капіталу, сформованого за рахунок нерозподіленого прибутку. У нашому випадку джерелом коштів є не прибуток, а внески співвласників. З урахуванням цього, а також унаслідок цільового призначення внесків доцільно все ж застосовувати субрахунок 484. У свою чергу рахунок 43 логічно використовувати для обліку резерву, сформованого за рахунок відрахувань з нерозподіленого прибутку, отриманого, наприклад, від здавання майна в оренду, доходів від розміщення реклами, надання послуг ОСББ тощо.

2

Одержано внески від власників до каси або на поточний рахунок ОСББ

301, 311

377

Облік коштів, отриманих від співвласників для оплати комунальних послуг

1

Відображено заборгованість співвласників з плати за комунальні послуги

377

63, 68

2

Отримано платежі від мешканців

301, 311

377

3

Оплачено вартість житлово-комунальних послуг

63, 68

311

Облік операцій з надання ОСББ житлово-комунальних послуг

1

Відображено дохід від надання послуг

361

703*

* Зверніть увагу: якщо ОСББ зареєстроване як платник ПДВ, то в нього виникатимуть податкові зобов’язання з ПДВ. Причому за послугами, переліченими в п. 187.10 ПКУ, слід застосовувати касовий метод (детальніше про особливості та порядок реєстрації такого ОСББ див. на с. 34).

2

Списано собівартість наданих послуг

903

23

Якщо ОСББ самостійно надає житлово-комунальні та інші послуги з утримання багатоквартирного будинку, то реалізацію таких послуг, як правило, відображають у загальному порядку. За загальними ж правилами розраховують і собівартість таких послуг.

3

Відображено суму субсидій (пільг), що належать деяким мешканцям

377

484

4

Відображено заборгованість бюджету за пільгами, нарахованими окремим категоріям мешканців

645

377

5

Відображено заборгованість бюджету за субсидіями, наданими деяким мешканцям

646

377

6

Одержано пільги та субсидії з бюджету

311

645, 646

7

Відображено дохід від цільового фінансування

484

719

Зауважте: ми навели один з існуючих варіантів обліку доходів від надання ОСББ ЖК-послуг. У цьому випадку дохід ОСББ визнають у сумі, що не включає суми пільг і субсидій, наданих окремим категоріям мешканців. У свою чергу «пільгові» суми потрапляють до доходу тільки в той момент, коли пільги та субсидії будуть отримані з бюджету. Водночас, має право на життя й інший підхід, за якого ОСББ визнає дохід від реалізації одразу, без відстрочення доходу до моменту отримання субсидій та пільг.

Внески власників на утримання апарату управління ОСББ

1

Нараховано внески, що сплачуються співвласниками на утримання будинку та прибудинкових територій

377

484

2

Одержано внески від власників квартир

301, 311

377

Витрати на утримання апарату управління ОСББ

1

Нараховано заробітну плату співробітникам ОСББ

81

661

92

81

2

Нараховано єдиний соціальний внесок на заробітну плату працівників

82

651

92

82

3

Нараховано амортизацію основних засобів та інших необоротних активів, що використовуються в діяльності ОСББ

83

13

92

83

4

Відображено інші витрати на утримання та функціонування ОСББ (ПММ, вартість канцтоварів, МШП, оплата вартості послуг сторонніх організацій)

84

20, 22, 631, 685

92

84

5

Визнано доходи в розмірі витрат на утримання апарату управління ОСББ

484

719*

* Згідно з п. 17 П(С)БО 15 одержане цільове фінансування ми визнаємо доходом протягом тих періодів, в яких було визнано витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування.

Одержання пасивних доходів (дивіденди, відсотки)

1

Одержано відсотки

311

719

2

Нараховано дивіденди, що підлягають одержанню

373

731

3

Одержано дивіденди

311

373

Надання майна в оренду

1

Нараховано орендну плату за здане в оренду майно

377

713*

* Якщо ОСББ зареєстровано як платник ПДВ, одночасно з нарахуванням доходу потрібно нарахувати податкові зобов’язання з цього податку (Дт 713 — Кт 641/ПДВ).

2

Відображено витрати ОСББ з надання майна в оренду

83, 84

13, 63, 68

949

3

Одержано орендну плату за здане оренду майно

301, 311

377

Податок на прибуток

Як ви вже знаєте, згідно з ч. 7 ст. 4 Закону про ОСББ ОСББ — це неприбуткова організація, метою створення якої не є одержання прибутку та його розподіл між членами об’єднання. Саме тому п.п. 133.4.6 ПКУ такі об’єднання віднесено до неприбуткових організацій і в цілях оподаткування. Проте зверніть увагу: сама по собі реєстрація ОСББ не свідчить про те, що таке об’єднання набуде автоматично і «неприбуткового» податкового статусу. Для цього вам доведеться ще трішки попрацювати.

Отже, що потрібне для того, щоб ваше ОСББ набуло статусу «неприбуткової організації» в цілях оподаткування, і що цей статус власне дає?

З урахуванням вимог п.п. 133.4.1 ПКУ ОСББ може претендувати на статус неприбуткової організації, за умови, що воно задовольняє одночасно 3 вимогам:

— ОСББ створене та зареєстроване в порядку, визначеному Законом про ОСББ;

— установчі документи ОСББ містять заборону розподілу одержаних доходів (прибутків) або їх частини між членами ОСББ, працівниками (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами;

— ОСББ внесено контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ і організацій.

З першими двома вимогами складнощів, за ідеєю, виникнути не повинно. Річ у тім, що будь-які ОСББ створюють і реєструють на підставі відповідного закону, а установчі документи об’єднання, як правило, уже містять усі необхідні застереження, оскільки цього вимагає п. 2 розд. ІІ Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Державного комітету України з питань ЖКГ від 27.08.2003 р. № 141*.

* Уточнимо: діючі ОСББ, уже внесені до Реєстру неприбуткових організацій, установчі документи яких поки не відповідають цій вимозі, можуть внести відповідні зміни до них до 01.01.2017 р. Детальніше про актуальні питання реєстрації та оподаткування неприбуткових організацій див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 68-69, с. 12.

Отже, якщо ОСББ відповідає першим двом вимогам ПКУ, то останнє, що залишається зробити, — зареєструвати його в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

На сьогодні порядок уключення неприбуткових установ та організацій до відповідного Реєстру регулює старе Положення № 37 (див. лист ДФСУ від 04.01.2016 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17, а також консультацію в підкатегорії 102.04 БЗ). Як передбачено цим документом, для того, щоб «потрапити» до Реєстру, ОСББ-новичку слід подати до територіального органу ДФС* за своїм місцезнаходженням заяву за формою № 1-РН (додаток 1 до Положення № 37), а також копії установчих документів. За результатами розгляду цієї заяви податківці приймають рішення про внесення ОСББ до Реєстру з присвоєнням йому ознаки неприбутковості 0015. Рішення оформляють за формою згідно з додатком 2 до Положення № 37 у 2 примірниках. Один з них надають неприбутковій організації, а другий залишається в податківців.

* Формально чинне законодавство дозволяє подати заяву за формою № 1-РН безпосередньо при держреєстрації ОСББ. Проте в такому разі може виникнути заминка з наданням податківцям копій установчих документів.

На жаль, Положення № 37 не встановлює строки розгляду заяви та документів, що додаються до неї. Однак податківці у своїх консультаціях роз’яснюють, що рішення про внесення до Реєстру надають неприбутковій організації у строк не більше 30 календарних днів з моменту реєстрації заяви за формою № 1-РН і установчих документів у контролюючих органах (див. консультацію фахівців ДФСУ в підкатегорії 102.04 БЗ).

ОСББ, які відповідають усім критеріям «неприбутковості» та внесені до Реєстру, не є платниками податку на прибуток

Тобто, вони не сплачують податок на прибуток з усіх своїх доходів, у тому числі з таких споконвічно оподатковуваних доходів, як дохід від надання майна в оренду (див. лист ДФСУ від 21.03.2016 р. № 6053/6/99-99-19-02-02-15) або відсотки за депозитами (див. лист ДФСУ від 19.10.2015 р. № 21971/6/99-99-19-02-02-15).

Одне «але»! Усі доходи, які «випадають» з-під оподаткування, ОСББ повинне використовувати виключно на фінансування витрат на утримання ОСББ, а також реалізації цілей (завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами ( п.п. 133.4.2 ПКУ). Якщо ви порушуєте цей найважливіший принцип ПКУ (наприклад, розподіляєте дохід між членами товариства), то вам доведеться сплатити податок на прибуток з усієї суми коштів, використаних не за цільовим призначенням. Більше того, після цього ви втрачаєте статус неплатника податку на прибуток, а отже, надалі податок доведеться сплачувати з усіх доходів, а точніше — з прибутку, тобто з різниці між бухгалтерськими доходами і витратами за загальними правилами ст. 134 ПКУ.

Звітність ОСББ

Податкова звітність. ОСББ, будучи неплатниками податку на прибуток, Декларацію з прибутку не складають та не подають. У них своя звітність — Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій. Його подають у строки, передбачені для подання річної Декларації з податку на прибуток підприємств, тобто протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п. 18 Порядку № 85).

Зверніть увагу! Наразі діє ще «стара» форма звіту, затверджена наказом № 85**. За нею неприбутківці повинні були відзвітувати за підсумками 2015 року (не пізніше 29 лютого 2016 року). Її ж досі подають для самовиправлення і застосовують у разі порушення неприбутковою організацією вимог, установлених п. 133.4 ПКУ. Нагадаємо, якщо неприбуткова організація порушила критерії «неприбутковості», вона, згідно з п.п. 133.4.3 ПКУ, зобов’язана у строк, установлений для місячного податкового (звітного) періоду, подати такий звіт за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

** Новий звіт існує поки що тільки у вигляді проекту.

Таким чином, добросовісні ОСББ, які не порушують вимоги п. 133.4 ПКУ, наступного разу звітуватимуть тільки у 2017 році за підсумками 2016 року. Подати звіт серед року вам доведеться тільки в разі порушення «неприбуткових» вимог ПКУ. У цьому випадку звіт потрібно скласти за період з 01.01.2016 р. і по останній день місяця порушення. У ньому ви повинні будете розрахувати податок на прибуток із суми нецільового використання коштів.

Фінансова звітність. Як свідчить ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік, для неприбуткових організацій установлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати. На жаль, як це часто буває, передбачивши відповідну норму в Законі, законодавець забув унести відповідні зміни до спеціального П(С)БО 25. Тому на сьогодні в ньому все ще відсутня жодна згадка про неприбуткові організації. Це означає, що зараз не можна з упевненістю сказати: які нюанси подання фінзвітності неприбутківцями пропишуть у П(С)БО 25, коли руки законодавця, нарешті, дійдуть до коригування.

Якщо відштовхуватися від наразі чинних правил, передбачених П(С)БО 25, можна зробити такий висновок. ОСББ, як правило, — це невеликі та «малодохідні» організації, які в цілях застосування П(С)БО 25 можна віднести до суб’єктів мікропідприємництва (середня чисельність працівників не перевищує 10 осіб, а річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро ( ч. 3 ст. 55 ГКУ)). Тобто, такі об’єднання, швидше за все, зможуть звітувати шляхом подання спрощеної фінансової звітності у складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс). Спрощений фінзвіт належить подати за підсумками 2016 року (не пізніше 28 лютого 2017 року), а от поквартально його подавати не потрібно. Детальніше про всі нюанси подання фінзвітності неприбутковими організаціями див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 33, с. 23.

І, нарешті, ще одне важливе питання щодо необхідності подавати податківцям разом з «неприбутковим» звітом, складеним за підсумками року, річну фінансову звітність.

Нагадаємо, що згідно з п. 46.2 ПКУ обов’язкове подання фінансової звітності разом з податковою декларацією передбачене виключно для платників податку на прибуток. Ми ж з вами вже з’ясували, що «неприбуткові» ОСББ платниками цього податку не є. Виходить, фінансову звітність разом з річним «неприбутковим» звітом подавати не потрібно (див. лист Головного управління ДФС у Запорізькій області від 04.02.2016 р. № 391/10/08-01-15-02-11, консультації в журналі «Вісник. Право знати все про податки і збори», 2016, № 7, с. 40; № 11, с. 24).

Ну, ось, ми з вами й розглянули найбільш актуальні податковоприбуткові та бухоблікові питання діяльності ОСББ. А тепер саме час поговорити про те, що потрібно знати бухгалтеру ОСББ щодо реєстрації та сплати ПДВ.

висновки

  • Бухгалтерський облік в ОСББ ведуть відповідно до загальних принципів, викладених у Законі про бухоблік та національних П(С)БО.
  • Суми цільових грошових надходжень ОСББ (наприклад, внески співвласників до спецфондів або на утримання аппарату управління ОСББ), у бухгалтерському обліку відображають на субрахунку 484.
  • ОСББ, що відповідають «неприбутковим» критеріям п. 133.4 ПКУ та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, не є платниками податку на прибуток з усіх доходів, уключаючи доходи від надання майна в оренду.
  • ОСББ складають та подають скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі