Теми статей
Обрати теми

Уцінка запасів: чи завжди обов’язкова?

Акімова Лариса, податковий експерт
Приводом для написання цієї статті стало таке запитання на «гарячу лінію». Підприємство веде бухоблік за нацстандартами. Аудитори наполягають на обов’язковому зменшенні вартості запасів до чистої вартості реалізації при продажу їх нижче за ціну придбання. Чи це так? Чи завжди при таких продажах необхідно проводити уцінку запасів? Як її взагалі проводити та які будуть наслідки в обліку?

img 1

азбука обліку

Перш за все давайте визначимося, коли проведення уцінки обов’язкове. Оскільки підприємство веде облік за нацстандартами, спочатку зазирнемо в них: чи є там спецвимоги щодо обов’язкової уцінки? Після чого розберемося, чи потрібна уцінка, якщо підприємство роздрібної торгівлі хоче провести розпродаж.

Вимоги П(С)БО

Ви добре знаєте, що в бухгалтерському обліку придбані або виготовлені запаси зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю. Проте надалі облік та відображення у звіті запасів повинні відбуватися за найменшою з двох оцінок (див. п. 24 П(С)БО 9 «Запаси»):

— за первісною вартістю

або

— за чистою вартістю реалізації* (ЧВР).

* Очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію ( п. 4 П(С)БО 9).

Таким чином, виходячи з цієї норми, а також п. 25 П(С)БО 9, обов’язкову уцінку запасів до ЧВР проводять, якщо на дату балансу:

— їх ціна знизилася;

— вони зіпсовані;

— вони застаріли, втратили свою первісно очікувану економічну вигоду.

Згідно з п. 26 П(С)БО 9 ЧВР визначається за кожною одиницею запасів відніманням від очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва та збут. До таких витрат можна віднести: витрати на завершення виробничого циклу, пакування, зберігання, доставку покупцю тощо.

Якщо на дату балансу, за вашими оцінками, відбулася одна з вищеперелічених подій, то за загальними правилами вам слід провести уцінку до ЧВР.

Різницю між первісною вартістю і ЧВР товарів списують на витрати звітного періоду та відображають за дебетом субрахунку 946 «Втрати від знецінення запасів» ( п. 5.8 Методрекомендацій № 2**).

** Методичні рекомендації з бухобліку запасів, затверджені наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2.

Постійне застосування оцінки запасів за ЧВР можна зустріти в роздрібній торгівлі, коли облік вибуття ведеться за цінами продажів.

Підприємства роздрібної торгівлі процедуру уцінки товару (у тому числі необов’язкової) до вартості реалізації проводять у два етапи:

1) знижують тільки торгову націнку;

2) а якщо її суми не достатньо, знижують первісну вартість товару.

Суму зменшення торгової націнки в бухобліку відображають проводкою: Дт 285 — Кт 282. Якщо сума уцінки перевищує торгову націнку, то залишок суми знімають з первісної вартості. В обліку це відображають записом: Дт 946 — Кт 282.

Якщо з часом ЧВР раніше уцінених товарів збільшилася, то в межах суми попередньої уцінки ви можете дооцінити такий товар. Тоді на суму збільшення ЧВР визнається інший операційний дохід (Кт субрахунку 719) з одночасним збільшенням вартості цих запасів ( п. 28 П(С)БО 9).

Провести дооцінку балансової вартості запасів можна тільки в межах суми проведеної уцінки

Пам’ятайте, що один з основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності — обачність. Тому підприємства зобов’язані застосовувати у своєму обліку методи оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства ( ст. 4 Закону про бухоблік***).

*** Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Уцінка при знижці та розпродажу

Товари можуть уцінювати й з інших причин. Наприклад, у зв’язку з розпродажем, сезонними знижками, акціями тощо (детальніше про них читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 62, с. 8 і 2015, № 92, с. 21). Найчастіше це відбувається в період проведення рекламних заходів. У таких ситуаціях товари можна взагалі не уцінювати, а просто продавати нижче балансової вартості (якщо на останню дату балансу вона не перевищувала ЧВР). Інша справа, якщо ви хочете самі уцінити товар, наприклад, щоб прискорити потрапляння витрат до фінрезультату.

Пам’ятайте, що уцінка вплине на прибуток підприємства. Тому найчастіше її, можливо, зручно зробити задовго до дати постачання товарів, але переконливо оформивши все документально (див. нижче).

Документальне оформлення

Не секрет, що провести уцінку запасів простим натисненням клавіш не можна. Донедавна (до 09.03.2016 р.) існувало відповідне Положення № 120****, що регламентувало порядок уцінки. Щоправда, необхідність у такому документі відпала давно — ще з прийняттям П(С)БО 9, який ці питання взяв на себе. Про це, до речі, заявляє й Мінекономіки (див. лист від 02.06.2016 р. № 3631-04/16399-07).

**** Затверджене спільним наказом Мінекономіки та Мінфіну від 10.09.96 р. № 120/190 і таке, що втратило чинність з 09.03.2016 р. завдяки спільному наказу цих же міністерств від 28.01.2016 р. № 117/19.

Зараз підприємства можуть самостійно встановлювати правила проведення в себе уцінки товарів. При цьому не зайвим буде пригадати скасоване Положення № 120, якщо ви бажаєте створити своє Положення про проведення уцінки запасів. Який порядок затвердите, такий і застосовуватимете. Але врахуйте, що

уцінка впливає на податковий облік, тому вкрай важливе її ретельне документальне оформлення

Алгоритм уцінки. Наведемо можливий алгоритм проведення уцінки на підприємствах у «нових нормативних умовах»:

1) рішення про проведення уцінки приймає керівник підприємства. Він же може затвердити комісію, яка проводить оцінку ТМЦ на предмет їх уцінки та складає перелік товарів, що уцінюватимуться;

2) комісія може для цих цілей (за необхідності) провести інвентаризацію запасів та оформити її результат документально;

3) уцінку запасів до ЧВР оформляють актом уцінки ( п.п. 3.15 Методрекомендацій № 2). Ви можете скористатися формою «опису-акта» уже скасованого Положення № 120 або «винайти» свою форму «акта уцінки». При цьому пам’ятайте, що в ньому мають бути обов’язкові реквізити бухгалтерського документа, перелічені в ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік;

4) члени комісії та матеріально-відповідальна особа підписують акт уцінки та передають його на затвердження керівнику;

5) акт уцінки зазвичай складають у двох примірниках. Затверджені керівником акти передають: один примірник — до бухгалтерії, другий — матеріально відповідальній особі;

6) уцінку проводять у бухгалтерському обліку місяцем складання та затвердження акта.

Перемаркування цін. Звичайно ж, його використовують підприємства роздрібної торгівлі. Сама процедура перемаркування складається із закреслення попередньої ціни та зазначення нової ціни на кожній одиниці товару (п. 11 Інструкції про порядок позначення роздрібних цін…, затвердженої наказом Мінекономіки від 04.01.97 р. № 2). Якщо закреслити стару ціну неможливо, то наклеюють або навішують ярлики з новими цінами. Найчастіше таку процедуру застосовують при проведенні акцій, знижок, розпродажів тощо.

Для проведення уцінки запасів немає необхідності залучати сертифікованих експертів (див. лист Мінекономіки від 26.02.2008 р. № 91-22/65).

Податковий облік

Податок на прибуток. Тут усе просто. У ПКУ не передбачено для цілей податку на прибуток коригування фінансового результату до оподаткування на суми проведених уцінок та/або дооцінок запасів. Такі операції, відображені в бухгалтерському обліку, залишаються без змін і впливають на об’єкт оподаткування.

ПДВ. При придбанні запасів весь податковий кредит відображаєте в декларації ( ст. 198 ПКУ), зрозуміло, за умови реєстрації податкових накладних в ЄРПН.

Уцінка запасів на базу оподаткування ПДВ не впливає

Податкові зобов’язання (ПЗ) при продажу товарів ви формуєте з урахуванням вимог п. 188.1 ПКУ до «мінбази» з ПДВ, згідно з яким базу оподаткування операцій при постачанні товарів/послуг визначають виходячи з їх договірної вартості, причому:

база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче за ціну придбання таких товарів/послуг. Зауважимо, що ціна придбання досить вузьке визначення. Податківці вважають, що ціна придбання — це ціна, зазначена в договорі (див. листи ДФСУ від 13.04.2016 р. № 8220/6/99-99-19-03-02-15 і від 27.04.2016 р. № 9614/6/99-99-15-03-02-15). Хоча, напевно, буде безпечніше включити до неї й інші витрати, що потрапляють до первісної вартості запасів згідно з п. 9 П(С)БО 9 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 64, с. 14);

база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче за звичайні ціни. При цьому податківці зауважують, що звичайна ціна повинна дорівнювати ринковій (лист ДФСУ від 15.08.2016 р. № 27600/7/99-99-14-02-01-17). Нашу думку з цього приводу читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 25, с. 6.

В обліку на суму ПЗ, обчисленого із суми перевищення «мінбазою» договірної вартості, робиться проводка: Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності» — Кт 641/ПДВ.

Приклад. Оптове підприємство реалізує 100 од. залежалого товару за ціною 120,00 грн. (у тому числі ПДВ — 20,00 грн.). Товар значився на балансі за первісною вартістю — 150,00 грн. (без ПДВ). Проведено уцінку товару до ціни реалізації.

Обліковуємо продаж уціненого товару

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Уцінюємо товар до ЧВР ((150 - 100) грн. х 100 од.)

946

281

5000

2

Відображаємо постачання товару (100 од. х 120 грн.)

361

702

12000

3

Нараховуємо ПЗ виходячи з фактичної ціни (10000 грн. х 20 %)

702

641/ПДВ

2000

4

Списуємо собівартість відвантаженого товару ((150 - (150 - 100)) грн. х 100 ед.)

902

281

10000

5

Нараховуємо ПДВ на різницю між ціною придбання та ціною реалізації (5000 грн. х 20 %)

949

641/ПДВ

1000

6

Відображаємо фінансовий результат

791

946

5000

791

902

10000

791

949

1000

702

791

10000

висновки

  • Запаси відображають в обліку за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.
  • Уцінку товарів, продукції, ТМЦ можна проводити доти, доки вона не досягне рівня ціни можливої реалізації.
  • Коригування фінансового результату до обкладення податком на прибуток на різницю проведеної уцінки та/або дооцінки запасів не передбачено.
  • Пам’ятайте про вимоги п. 188.1 ПКУ до «мінбази» з ПДВ при постачанні товару.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі