Продаємо автомобіль, внесений у статутний капітал

Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки & бухоблік Серпень, 2017/№ 63
В обраному У обране
Друк
На «гарячу лінію» надійшло таке запитання: «Засновник ТОВ — фізична особа вносить у статутний капітал майно у вигляді вантажного автомобіля вартістю 240 тис. грн. Підприємство провело роботи з поліпшення (модернізації, переобладнання тощо) вантажівки. Надалі товариство продає його за 450 тис. грн. (у тому числі ПДВ). Балансова (залишкова) вартість автомобіля (з урахуванням робіт з його поліпшення) на момент продажу складає 380 тис. грн. Яким чином визначити бухгалтерський фінансовий результат від продажу такого автомобіля і провести його коригування на податкові різниці»?

Відразу відмітимо: операція продажу вантажного автомобіля, внесеного у статутний капітал підприємства, у бухгалтерському і податковому обліку відображається як звичайний продаж необоротного активу (об’єкта основних засобів).

Вся річ у тому, що власником майна, переданого учасниками товариства як вклад у статутний капітал, є підприємство — емітент корпоративних прав (п. 1 ч. 1 ст. 115 ЦКУ і ст. 12 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-XII). Саме власник має право володіти, користуватися і розпоряджатися таким майном на власний розсуд (ч. 1 ст. 319 ЦКУ). Строго кажучи, після внесення вантажного автомобіля у статутний капітал засновник (фізична особа) більше ніякого відношення до такого майна не має.

Відповідно подальші ремонти, поліпшення, продаж і будь-які інші маніпуляції з таким майном жодним чином не спричиняють зміну розміру статутного капіталу або розміру долі засновника

А тепер поетапно опишемо шлях вантажного автомобіля в обліку підприємства від придбання шляхом внеску в статутний капітал до його продажу.

Етап 1: придбаваємо автомобіль

Як ми вже сказали, внесок у статутний капітал вантажного автомобіля, по суті, є операцією придбання підприємством основного засобу (ОЗ) за компенсацію. А компенсацією є передача корпоративного права.

В даному випадку засновником є фізична особа, тобто емітент корпоративних прав — податковий агент по відношенню до доходу, виплаченого засновникові. Тому відразу виникає питання з нарахуванням і утриманням податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військового збору (ВЗ).

Поспішаємо заспокоїти: утримувати із суми майнового внеску ПДФО і ВЗ не треба. Адже ці доходи фізичної особи виведені із складу оподатковуваних ПДФО згідно з п.п. 165.1.44 ПКУ і, відповідно, з цих сум не утримується ВЗ (див. пп. 1.2 і 1.7 п.п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Тобто внески фізичної особи в статутний капітал емітента корпоративних прав, здійснювані у будь-якій (грошовій або негрошовій) формі, не обкладаються ПДФО і ВЗ

Проте в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відобразити суму переданого фізичній особі корпоративного права у розмірі її майнового внеску, безумовно, необхідно. Вказуємо таку виплату з ознакою доходу «178», а також враховуємо її в розділі II ф. № 1ДФ за рядком «Військовий збір» у загальній сумі нарахованого/виплаченого фізичним особам доходу. При цьому інформація про майновий внесок фізичної особи в статутний капітал підприємства наводиться у формі № 1ДФ за той звітний квартал, в якому відбулося його фактичне внесення.

У бухгалтерському обліку вантажний автомобіль зараховуємо на баланс підприємства як основний засіб за первісною вартістю (п. 7 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Первісною вартістю визнаємо погоджену засновниками справедливу вартість автомобіля на дату його отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7 (п. 10 П(С)БО 7)).

У податково-прибутковому обліку* високодохідник первісну вартість об’єкта ОЗ формує в повній відповідності з бухгалтерськими стандартами. А для максимального зближення податкового і бухгалтерського обліку при визначенні терміну корисного використання автомобіля і методу його амортизації рекомендуємо орієнтуватися на норми ПКУ. Так, для цілей податкового обліку дозволений будь-який метод нарахування зносу, окрім виробничого (п.п. 138.3.1 ПКУ), а відноситься автомобіль до 5 групи ОЗ з мінімально допустимим терміном експлуатації 5 років (п.п. 138.3.3 ПКУ).

* Тут і далі описуємо податковий облік «високодохідників» або «малодохідників»-добровольців, які застосовують податкові різниці, оскільки інші «прибутківці» повністю орієнтовані в цьому питанні на бухоблік.

Етап 2: поліпшуємо автомобіль

Нагадаємо, витрати на ремонт ОЗ у бухобліку відображаємо залежно від їх спрямованості: враховуємо у витратах звітного періоду або капіталізуємо (пп. 14, 15 П(С)БО 7). Не вдаватимемося до деталей такої класифікації (з цими подробицями можна ознайомитися в «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 35-36, с. 8), відмітимо тільки, що в нашій ситуації підприємство провело поліпшення (модернізацію, переобладнання і т. п.) вантажного автомобіля. Ясна річ, що такі роботи приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання автомобіля, тобто збільшують первісну вартість автомобіля (п. 14 П(С)БО 7).

Що стосується податкового обліку в частині витрат на поліпшення ОЗ, то розд. ІІІ ПКУ не передбачає ніяких податкових різниць, окрім загальних обмежень, які залежать від джерела придбання робіт** (п.п. 140.5.4 ПКУ). Щоправда, якщо поліпшення проведені госпспособом, то про такі коригування можна не згадувати. Строго кажучи, тут повністю орієнтуємося на бухоблік, а отже після «поліпшувальних» робіт

** Йдеться про придбання у неприбутківцев і «особливих» нерезидентів (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 52, с. 25).

і податкову, і бухгалтерську амортизацію розраховуємо виходячи з нової вартості автомобіля, що «підросла»

Але врахуйте: з цього правила є одне виключення, яке стосується ремонтів невиробничих ОЗ. Для них передбачено особливе «ремонтне» правило. Двома словами скажемо (детально див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 35-36, с. 14): витрати на поліпшення невиробничих ОЗ ніяк не впливають на об’єкт оподаткування на прибуток, оскільки вони не підлягають амортизації (п.п. 138.3.2 ПКУ). Зате при реалізації такого невиробничого ОЗ можна усі витрати на його ремонт і поліпшення врахувати у складі «зменшуючої» податкової різниці, але в розмірі не більшому, ніж сума доходу від такого продажу (останній абзац п. 138.2 ПКУ).

Проте вважаємо, що «це вже зовсім інша історія…», адже в нашому випадку усе набагато простіше, оскільки йдеться про вантажний автомобіль, а його зв’язок з господарською діяльністю підприємства, як правило, очевидний.

І ще один момент:

нарахування амортизації у бухобліку призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання і консервації, тобто на період поліпшень об’єкта (пп. 23, 29 П(С)БО 7)

Тому за такий же період відсутні підстави для нарахування і «податкової» амортизації. Зрозуміло, це не торкається ситуації, коли ремонтні роботи встигли закінчити в межах місяця, у такому разі призупиняти амортизацію не треба.

Проте врахуйте: цей момент не є підставою (!) для переведення вантажного автомобіля до складу невиробничих ОЗ. Адже ніякого використання автомобіля в негосподарській діяльності не відбувається, він просто тимчасово (на період поліпшень) не експлуатується. Тому, вважаємо, навіть у тому випадку, якщо автомобіль за фактом ні дня не експлуатувався підприємством (тобто придбали, відремонтували і продали, а амортизація так і не нараховувалася), розглядати його для цілей податкового обліку як невиробничий ОЗ буде невірно.

До речі, підприємства, що ведуть облік за МСБО, амортизують актив доти, поки він не буде замортизирований повністю (п. 55 МСБО 16 «Основні засоби»), тобто для них не має значення, використовується об’єкт ОЗ чи він вибув з активного використання — нарахування амортизації йде своєю чергою.

Етап 3: продаємо автомобіль

У бухгалтерському обліку вантажний автомобіль перед продажем виключаємо із складу ОЗ і переводимо до складу НА, утримуваних для продажу (у дебет субрахунку 286). Відображають такий актив у бухобліку і фінансовій звітності на дату балансу за найменшою з двох величин — балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації.

Але не забудьте спочатку нарахувати амортизацію за місяць, в якому здійснюється переведення на субрахунок 286. А ось із місяця, що йде за місяцем такого переведення, амортизація у бухгалтерському обліку на об’єкт НА, утримуваний для продажу, вже не нараховується (п. 6 П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»).

Дохід від продажу автомобіля і витрати в сумі його собівартості у бухобліку визнаємо за правилами П(С)БО 15 «Дохід».

У податковому обліку об’єкт обкладення податком на прибуток визначається з урахуванням коригувань згідно з пп. 138.1 і 138.2 ПКУ. Згрупуємо ці коригування в табл. 1.

Таблиця 1. Різниці, які виникають при продажу автомобіля

Показник коригування фінансового результату

Коментар

Фінансовий результат збільшуємо (+) згідно з п. 138.1 ПКУ:

— на суму бухгалтерської залишкової вартості окремого об’єкта ОЗ відповідно до П(С)БО або М(С)ФЗ

Зафіксована залишкова вартість автомобіля у момент переведення в активи, утримувані для продажу (Дт 286 — Кт 105).

У декларації з прибутку* відображаємо в ряд. 1.1.2 додатка PI

Фінансовий результат зменшуємо (-) згідно з п.п. 138.2 ПКУ:

— на суму залишкової вартості окремого об’єкта ОЗ, визначеної з урахуванням п. 138.3 ПКУ

Якщо податковий і бухгалтерський облік максимально зближений (див. вище), то «податкова» залишкова вартість дорівнюватиме «бухгалтерській».

У декларації з прибутку* відображаємо в ряд. 1.2.2 додатка PI

* У редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. № 467.

Простіше кажучи, спочатку додаємо до фінрезультату «бухгалтерську» залишкову вартість об’єкта ОЗ, що вибув, а потім віднімаємо з нього «податкову» залишкову вартість (отриману після нарахування амортизації з урахуванням обмежень з п. 138.3 ПКУ).

Причому збільшуємо фінрезультат на «бухгалтерську» залишкову вартість, яка зафіксована при переведенні об’єкта в активи, утримувані для продажу (проводка Дт 286 — Кт 105).

Будь-які подальші коригування його вартості на субрахунку 286 не беруть участь в податкових різницях***.

*** Детальніше про залишкову (балансову) вартість ОЗ при його ліквідації див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 81, с. 16).

При зменшенні фінрезультату «податкову» залишкову вартість беремо, орієнтуючись на показник, який був зафіксований в податковому обліку також при переведенні об’єкта на субрахунок 286.

Як ми вже сказали, якщо у бухобліку амортизація нараховувалася з урахуванням правил податкового обліку (п.п. 138.3.3 ПКУ), то підсумок коригувань фінрезультату дорівнюватиме нулю (оскільки «збільшуюча» і «зменшуюча» різниці однакові).

Здійснювати коригування фінансового результату на податкові різниці треба саме при продажу автомобіля, а не при переведенні його до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

Проілюструємо нашу ситуацію у бухгалтерських проводках. Умовно приймемо, що порядок нарахування амортизації для вантажного автомобіля в податковому і бухгалтерському обліку однаковий, а роботи з поліпшення виконані підрядником, який не відноситься до неприбуткових організацій або до «особливих» нерезидентів. Таким чином, «податкова» і «бухгалтерська» залишкові вартості вантажного автомобіля будуть рівними. Тоді у бухгалтерському обліку відобразимо госпоперації так, як показано в табл. 2.

Таблиця 2. Реалізація автомобіля, внесеного у статутний капітал юрособи

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

Етап 1: вносимо вантажний автомобіль у статутний капітал

1

Сформовано (зареєстровано) статутний капітал на суму внеску учасника — фізичної особи

46

401

240000

2

Отримано вантажний автомобіль як внесок у статутний капітал від інвестора — фізичної особи (за вартістю, погодженою засновниками)

152

46

240000

3

Оплачено і включено в первинну вартість послуги сервісного центру МВС (умовно приймемо вартість послуг — 600 грн.)

377

152

311

377

600

600*

4

Введено в експлуатацію вантажний автомобіль

105

152

240600

* Витрати, пов’язані з реєстрацією транспортного засобу, включаємо в його первісну вартість (пп. 8, 10 П(С)БО 7).

Етап 2: проводимо поліпшення вантажного автомобіля

5

Виконано підрядним способом роботи з поліпшення вантажного автомобіля і підписано з підрядником акт виконаних робіт

152

631

140400

6

Відображено суму ПДВ (до реєстрації податкової накладної в ЄРПН)

644/1

631

28080

7

Відображено податковий кредит з ПДВ від вартості проведеного ремонту (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

641/ПДВ

644/1

28080

8

Оплачено підрядній організації вартість ремонту

631

311

168480

9

Введено в експлуатацію поліпшення автомобіля

105

152

140400

10

Нараховано амортизацію вантажного автомобіля

(беремо умовне значення)

93

131

800

11

Сформовано фінрезультат

791

93

800

Етап 3: продаємо вантажний автомобіль

Залишкова (балансова) вартість автомобіля на початок місяця переведення в НА, утримувані для продажу: 380200 (240600 + 140400 - 800).

За місяць переведення умовно нарахований знос у сумі 200 грн. Відображаємо на субрахунку 286 вантажівку за балансовою (залишковою) вартістю — 380000 грн. (380200 - 200).

Автомобіль продано в тому ж місяці.

12

Визнано вантажний автомобіль необоротним активом, утримуваним для продажу, за чистою вартістю реалізації ((240600 + 140400) - 1000)

286

105

380000

13

Списано суму накопиченого зносу (умовне значення)

131

105

1000

14

Відображено витрати, пов’язані зі зняттям автомобіля з держреєстрації (умовне значення)

377

949

311

377

700

700

15

Відображено продаж автомобіля

377

712

450000

16

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

712

641/ПДВ

75000

16

Донараховано ПЗ* до «мінбази» ((375000 - 380200) х 20 %). Складаємо ПН з типом причини «15»

949**

641/ПДВ

1040

* База оподаткування операцій з поставки НА визначається виходячи з договірної вартості, але не нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухобліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, впродовж якого здійснюються такі операції (абзац другий п. 188.1 ПКУ). Тут беремо балансову вартість, по якій вантажівка обліковувалася на початок звітного періоду, в якому здійснюємо її продаж (380200 грн.). Детально див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 81, с. 42.

** Підпункт 1.3 Інструкції з бухгалтерського обліку ПДВ, затвердженої наказом Мінфіну від 01.07.97 р. № 141.

17

Відображено собівартість автомобіля*

943

286

380000

18

Сформовано фінрезультат

712

791

375000

791

943

380000

791

949

1740

* У податковому обліку здійснюємо коригування фінрезультату: (+) 380000 грн. і (-) 380000 грн.

висновки

  • Майно, внесене засновниками (учасниками) у статутний капітал підприємства, є власністю останнього.
  • При продажу майна бухгалтерський фінрезультат збільшуємо на залишкову вартість у бухобліку такого об’єкта ОЗ, а потім зменшуємо на його «податкову» залишкову вартість (отриману після нарахування амортизації з урахуванням обмежень з п. 138.3 ПКУ і проведених поліпшень).
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд